ĐỀ CƯƠNG ôn THI CÔNG NGHỆ học kì i năm học 2010 2011 công nghệ 6 nguyễn thị hoà

De cuong on toan 11 co ban ki 2.nam 2009-2010

De cuong on toan 11 co ban ki 2.nam 2009-2010
... = x x + y = (1 x ) i) y = sin (2 x 1) c) y = x2 + b) g(x)= x 5x + x2 2x CNG THI HC K LP 11 Bi 11: Cho hm s f(x) = x5 + x3 2x - Chng minh rng f(1) + f(-1) = - 4f(0) Bài 12.Cho hàm số f(x)=x3+2x2-3x+1 ... BAD = 600 ng cao SO vuụng gúc vi mt phng (ABCD) v on SO = 3a Gi E l trung im ca BC, F l trung im ca BE a) Chng minh (SOS) (SBC) b) Tớnh cỏc khong cỏch t O v A n mt phng (SBC) c) Gi ( ) l mt ... Chng minh BD SC v (SCD)(SAD) c) Tớnh khong cỏch t im A n mt phng (SCB) Bi 32: Cho hỡnh chúp tam giỏc u SABC cú cnh ỏy bng 3a, cnh bờn bng 2a a) Tớnh khong cỏch t S ti mt ỏy ca hỡnh chúp b) Tớnh...
 • 5
 • 219
 • 1

Đề cương ôn thi hóa học 12

Đề cương ôn thi hóa học 12
... khác dùng tác nhân hút nước P2O5 hay tác dụng nhiệt, … Công thức tổng quát este a/ Trường hợp đơn giản: este không chứa nhóm chức khác, ta có công thức sau : - Tạo axit cacboxylic đơn chức RCOOH ... mà có CTTQ chung Ví dụ với glixerol axit axetic có hiđroxi este HOC 3H5(OOCCH3)2 Tài liệu ôn thi Đại học –ĐH KHTN.TPHCM ... đối xứng (dạng (RCO)2O (ArCO)2O; gọi tên cách thay từ axit anhiđrit (CH3CO)2O anhiđrit axetic), không cân đối (sinh từ hai axit monocacboxylic khác CH3CO-O-OCC6H5; gọi tên từ anhiđrit cộng với tên...
 • 2
 • 286
 • 0

de cưong on thi hóa 8 1

de cưong on thi hóa 8 kì 1
... lượng cacbon kg, khối lượng oxi 15 ,5 kg Khối lượng khí cacbonic là? a 10 ,5 kg b 11 kg c 12 kg d 18 , 5 kg Câu 31: Nguyên tử trung hòa điện do: a Có số hạt proton số hạt nơtron c Có số hạt proton số ... tập a/ Tính số mol : 28g Fe, 12 ,8g Cu, 38g H2O b/ Tính thể khí (đktc) : 0,2 mol CO2, 1, 75 mol N2 c/ Tính khối lượng : 0 ,1 mol Zn, 0 ,8 mol H2SO4 Đề cương ôn tập học kỳ I - Môn Hóa trang ... electron b Có số hạt nơtron số hạt electron d Tổng số hạt proton nơtron số hạt electron II DẠNG 2: Hãy điền vào chỗ trống câu sau: Câu 32: Cho từ cụm từ: nguyên tử, nguyên tố, nguyên tử khối, proton,...
 • 2
 • 178
 • 1

đề cương ôn thi hóa học 10 nâng cao

đề cương ôn thi hóa học 10 nâng cao
... cho 5,4g kim loại tác dụng với oxi không khí ta thu đ-ợc 10, 2g oxit cao có công thức M2O3 Xác định kim loại thể tích không khí cần dùng phản ứng (đktc), biết không khí có 20%O2 11) Hai nguyên tố ... cu bng 63,546.S nguyờn t 63Cu cú 32 gam Cu l ( bit s Avogaro = 6,022 .102 3) A 12,046 .102 3 B 1,503 .102 3 C 2,205 .102 3 D 3,0115 .102 3 Cõu 7: Tng s ( p, n, e) ca nguyờn t nguyờn t X l 21 Tng s obitan ... cỏc ng v trờn? A 18 B 12 C D 11 10 Cõu 13: Nguyờn t Bo cú ng v t nhiờn l: B v B ng v chim 80% ng v chim 20% Nguyờn t ca nguyờn t Bo l: A 10, 2 B 10, 6 C 10, 8 D 10, 4 Cõu 14: Nguyờn t nguyờn t Y...
 • 50
 • 285
 • 0

đề cương ôn thi hóa học 12

đề cương ôn thi hóa học 12
... ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐN - 01695316875 M  Mn+ + ne Các dạng ăn mòn kim loại: a Ăn mòn hóa học: q trình oxi hóa - khử, electron kim loại chuyển trực tiếp đến chất mơi trường b.Ăn mòn điện hóa học: ... chất kim loại D electron tự tinh thể kim loại 122 Tính chất hóa học đặc trưng kim loại là: A tính oxi hóa tính khử C tính khử B tính bazơ D tính oxi hóa 123 Dãy kim loại tác dụng với nước nhiệt độ ... phương trình hóa học phản ứng xảy ra, tính khối lượng AgNO3 cần dùng khối lượng Ag tạo Giả thi t phản ứng xảy hồn tồn A 198,83 g 126 ,31 g C 99,415 g 63,155g B 198,83 g 63,155g D 99,415 126 ,31 CHƢƠNG...
 • 37
 • 157
 • 0

de cuong on thi hoa 12 hk 1

de cuong on thi hoa 12 hk 1
... tr 91- sgk ;4,5,6 sgk tr 95 ; Bài 1- >10 – sgk tr100 ,10 1 + SBT : 5 .1 ->5.8 (tr33,34)5 .15 ->5.23(tr35,36) ; 5.37->5.42 (tr38,39) ; 5.59->5.65 (tr 41, 42) Ngày 5 /12 / 2 010 ... hình ion, nguyên tử kl, tính số e lớp cùng, xác định vị trí kim loại,…Fe, Fe2+, Fe3+ ; Na, K, Ca, Ba, Mg, ion ?… + Dạng toán hỗn hợp + BT SGK : 4->9 sgk tr82,83 ; 1- >8 (tr 89-sgk) ; 2,3,4 tr 91- sgk...
 • 2
 • 244
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 11 - CB II – NĂM 2008 – 2009 pot

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 11 - CB KÌ II – NĂM 2008 – 2009 pot
... tính liên tục hàm số điểm - Xét tính liên tục , x  x2 - x - b/ Cho hàm số f(x)=  x -   2x -  , x  , x  Xét tính liên tục hàm số x=3 - Chứng minh tồn , x  Xét tính liên tục hàm số x=2 hàm ... f(x) liên tục x0 = -3 , biết :  2 x  x  , x   f  x   x3 a , x   Bài 7: Chứng minh phương trình: Lý thuyết Bài tập vận dụng a) 2x 3-6 x + = có nghiệm thuộc [-2 ,2] b) x 5- 10x3 +100 = có ... 3 - Giới hạn bên 2x  x3 x2  x  3 b) lim x 2  3x  x2 c) lim x2 x 3  x  2 d) Lý thuyết Bài tập vận dụng Hàm số liên tục Bài 5: a/ Cho hàm số - Xét tính liên tục hàm số điểm - Xét...
 • 6
 • 335
 • 0

Đề cương ôn thi Hóa HKII

Đề cương ôn thi Hóa HKII
... điện, ăn mòn điện hoá không sinh dòng điện B n mòn hoá học không sinh dòng điện, ăn mòn điện hoá sinh dòng điện C n mòn hoá học qtrình oxi hóa khử, ăn mòn điện hoá qtrình oxi hóakhử D Tất sai Câu ... làm từ Fe (1) Fe –Ni, (2) Fe – Sn ,(3) Fe – C ,(4) Fe – Zn Khi trình ăn mòn điện hóa diễn ra, số hợp kim có Fe không bò ăn mòn A B C D Câu 17- Liên kết kim loại khác với liên kết CHT đặc điểm ... bò ăm mòn? A Kim loại mạnh B Kim loại yếu C Cả bò ăn mòn D Cả không bò ăm mòn Câu 31- Nguyên tắc chế kim loại A Khử kim loại B Oxi hóa kim loại C Khử ion kim loại D Oxi hoá ion kim loại Câu 32-...
 • 4
 • 208
 • 0

ĐÊ CƯƠNG ÔN THI HÓA 10NC- HK 2

ĐÊ CƯƠNG ÔN THI HÓA 10NC- HK 2
... chất H2O2 : Tính khử tính oxi hóa H2S : Tính oxi hóa yếu tính khử SO2 : Tính chất oxit axit , tính oxi hóa tính khử SO3 : Tinh chất oxit axit , tính oxi hóa H2SO4 : Tính axit mạnh, tính oxi hóa ... nguyên tử : ns2np4) Cấu tạo phân tử : a/ Oxi : O=O b/ Lưu huỳnh : S8 ; Cấu tạo tinh thể Sα S β Tính chất hóa học - Tính chất đặc trưng tính oxi hóa : O2 + 4e → 2O 2 S + 2e → S 2 - Tính khử ... ứng hóa học Tốc độ trung bình phản ứng hóa học v=± ∆C ∆t Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc đọ phản ứng - Nồng độ - Áp suất - Nhiệt độ - Diện tích tiếp xúc - Xúc tác II Cân hóa học Khái niệm cân hóa...
 • 3
 • 183
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HÓA 11NC- HK 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HÓA 11NC- HK 2
... cháy khí thu 300mL CO2 a Tính thể tích C2H2 H2 hỗn hợp đầu b Tính tỉ lệ C2H2 không phản ứng với H2 10 Cho 6, 72 lít hỗn hợp X gồm C 2H2 anken A ĐKTC qua dd AgNO 3/NH3 dư có 24 g kết tủa Nếu cho ... RCOONH4 + 3NH3 + H2O H O RCH=O + Br2  R-COOH + 2HBr → o CuO, t  RCH=O → o xt, t 2CH3OH + O2  2HCH=O + 2H2O → R'COR + H2 Ni,t o → R'CH(OH)R  R'COR + HCN → R'C(CN)(OH)R Không có phản ứng ... CH3CH(CH3)CH2CH2Cl  tan ol → A  → B  tan ol→ C  → D    ,  ,t 11 NaOH H2O to, HOH H+ to, NaOH H2O to, H2O H+ to, NaOH H2O E G H I K Nhiệt độ sôi C2H5Cl, C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 tương...
 • 7
 • 357
 • 0

DE CUONG ON THI HOA 8 VIP 09-10

DE CUONG ON THI HOA 8 VIP 09-10
... ? a/ 46gam b/ 47gam c/ 48gam d/ 49gam Câu 13 : Đốt sắt khí oxi thu Fe3O4 Muốn điều chế 23,2gam Fe3O4 khối lượng Fe cần dùng là? a/ 12,8gam b/ 13,8gam c/ 14,8gam d/ 16,8gam Câu 14 : Cho 2,7gam ... Trong 200ml dung dòch có hòa tan 16gam NaOH Nồng độ mol dung dòch là? a/ 0,4M b/ 0,2M c/ 0,1M d/ 0,02M Câu 32 : Khối lượng H2SO4 có trong50ml dung dòch H2SO4 2M ? a/ 98gam b/ 0,1gam c/ 9,8gam ... 0,094M d/ 9,4M Câu 36 : Trong 16gam CuSO4 có chứa gam Cu ? a/ 64gam b/ 0,1gam c/ 6,4gam d/ 6,3gam Câu 37 : Phần trăm khối lượng Cu CuO ? a/ 64% b/ 80 % c/ 85 % d/ 70% 24 Câu 38 : Hãy cho biết 3.10...
 • 6
 • 169
 • 0

DE CUONG ON THI HOA 8 HKII VIP

DE CUONG ON THI HOA 8 HKII VIP
... ? a/ 46gam b/ 47gam c/ 48gam d/ 49gam Câu 13 : Đốt sắt khí oxi thu Fe3O4 Muốn điều chế 23,2gam Fe3O4 khối lượng Fe cần dùng là? a/ 12,8gam b/ 13,8gam c/ 14,8gam d/ 16,8gam Câu 14 : Cho 2,7gam ... Trong 200ml dung dòch có hòa tan 16gam NaOH Nồng độ mol dung dòch là? a/ 0,4M b/ 0,2M c/ 0,1M d/ 0,02M Câu 32 : Khối lượng H2SO4 có trong50ml dung dòch H2SO4 2M ? a/ 98gam b/ 0,1gam c/ 9,8gam ... 0,094M d/ 9,4M Câu 36 : Trong 16gam CuSO4 có chứa gam Cu ? a/ 64gam b/ 0,1gam c/ 6,4gam d/ 6,3gam Câu 37 : Phần trăm khối lượng Cu CuO ? a/ 64% b/ 80 % c/ 85 % d/ 70% 24 Câu 38 : Hãy cho biết 3.10...
 • 5
 • 217
 • 0

DE CUONG ON THI HOA 9 HK II VIP

DE CUONG ON THI HOA 9 HK II VIP
... lượng muối tạo thành Chúc em đạt kết cao kì thi học kì II Giáo viên : Nguyễn Công Thương – Nguyễn Lê Thanh Thảo -8- Trường THCS Nghóa Trung Thuong115 199 8@yahoo.com.vn Đáp án: Câu 7: - Viết PTHH ... (-C6H10O5)n Câu :54 Khi cho 3,6 g glucozơ lên men rượu thể tích CO2 thu đktc : A : 8 ,96 lít B : 17 ,92 lít C : 0, 896 lít D : 1, 792 lít Câu :55 Khí C2H2 có lẫn khí SO2, CO2 nước.Để thu C2H2 tinh khiết : A ... Rỵu etylic cã tÝnh chÊt ®Ỉc trng lµ : A Trong ph©n tư rỵu cã nguyªn tư hi®ro B Trong ph©n tư rỵu cã nhãm – OH C Trong ph©n tư rỵu cã nguyªn tư oxi D Trong ph©n tư rỵu chØ cã liªn kÕt ®¬n Câu :82...
 • 13
 • 264
 • 0

Xem thêm