Đề cương công nghệ 6 2010 2011 công nghệ 6 nguyễn văn đông

Đề cương sử 7 HK1 (2010-2011)

Đề cương sử 7 HK1 (2010-2011)
... ta Câu 13 Nêu ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (TK XIII) (3đ)? * Nguyên nhân thắng lợi: - Tất tầng lớp nhân dân đề tham gia đông đảo - Nhà Trần ... chết, lực cát cứ, thổ hào khắp nơi dậy, 12 tướng lĩnh chiếm vùng địa phương -> loạn 12 sứ quân Câu 7_ Nhà Lý thành lập hoàn cảnh nào, vẽ sơ đồ tổ chức máy thời Lý (2đ)? Đáp án: * Hoàn cảnh (1 điểm ... gặp nhiều khó khăn: nội triều đình mâu thuẩn, ngân khố tài cạn kiệt, nông dân dậy nhiều nơi, biên cương bị quấy nhiễu - Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta để giải khó khăn nước xúi giục Chăm-Pa đánh...
 • 4
 • 6,070
 • 104

Đề cương Sử 9 HK1 (2010-2011)

Đề cương Sử 9 HK1 (2010-2011)
... hoạt động Nguyễn Aí Quốc nước từ 191 9- 192 5 tác dụng phong trào giải phóng dân tộc Việt nam? -Những hoạt động : Trong năm 191 9- 192 5 NAQ có hoạt đông sau đây: + 191 9 thay mặt hội người Việt nam yêu ... cho nhân dân Việt Nam Trang Đề cương Sử HK1 (2010-2011) + 192 0 gia nhập quốc tế cộng sản,tham gia sáng lập đảng cộng sản Pháp đại hội Tua đảng xã hội Pháp + 192 1- 192 2 thành lập hội liên hiệp ... Đề cương Sử HK1 (2010-2011) * Chính sách đối ngoại: (1 đ) - Mĩ đề “Chiến lược toàn cầu” nhằm làm bá chủ giới - Chống nước XHCN...
 • 5
 • 770
 • 23

ĐỀ CƯƠNG HKI TIN 11(2010-2011)

ĐỀ CƯƠNG HKI TIN 11(2010-2011)
... thay tất kí tự chữ số thành kí tự ’A’ (Trong trình chỉnh sửa bổ sung đề cương giáo viên thêm số câu hỏi trắc nghiệm mang tính tổng quát hệ thống hóa kiến thức học sinh...
 • 2
 • 158
 • 0

Đề cương TA7 năm học 2010-2011 có đáp án

Đề cương TA7 năm học 2010-2011 có đáp án
... Đề cương ôn tập Học kỳ I – tiếng Anh (năm học 2010-2011) Page b)How does Ba get American stamps? Ba gets American stamps ... singing an English song 15/They usually walk to school Trường THCS Tân Lân Đề cương ôn tập Học kỳ I – tiếng Anh (năm học 2010-2011) Page 16/Lan and Mai aren’t teachers 17/I’d like to buy some stamps ... her Computer Science class 9/Nam is good at drawing Trường THCS Tân Lân Đề cương ôn tập Học kỳ I – tiếng Anh (năm học 2010-2011) 10/In Literature we learn about books and write essays 11/Minh...
 • 4
 • 347
 • 0

Đề cương ôn tập 11A (2010- 2011)

Đề cương ôn tập 11A (2010- 2011)
... độ : Xem thêm SBT 11CB) Chương II: Hình học không gian - HS nắm tính chất hình học không gian, hai đường thẳng song song - Bài tập: HS xem lại dạng tập: tìm giao điểm, giao tuyến, thiết diện, chứng ... (3 - 2x)12 b)Có số tự nhiên có chữ số khác lấy từ tập A = { 0;1; 2;3; 4;5} thỏa mãn chia hết cho lớn 35000? Đề thi học kì I- Năm học 2009-2010 Môn : Toán 11NC (thời gian 90') CÂU 1: (3 điểm)Giải ... tính chất phép : tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm, phép vị tự, phép đồng dạng Bài tập : Xem lại dạng tập tìm ảnh điểm, đường thẳng, đường tròn qua phép tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng...
 • 3
 • 154
 • 0

Dề cương ôn tập HKI 2010-2011

Dề cương ôn tập HKI 2010-2011
... -The well is to the left of the tree = The tree is to the right of the well Bài tập Viết lại câu sau cho nghĩa chúng không thay đổi My house has five windows > There ………………… The kitchen is to the ... they/ danh từ số nhiều + have + ……….? Does/ Doesn’t + he/ she/ it/ danh từ số + have + ……….? Bài tập Chia động từ ‘‘to have” sau Hung (have)……… a lot of books We (not have)……… English on Fridays ... Does/ Doesn’t + he/ she/ it/ danh từ số + V- infinitive (động từ nguyên thể ‘‘to”) + ……….? Bài tập Chia động từ sau We often (go)……… to school at 12 o’clock He (watch)……… TV in the morning Nam...
 • 5
 • 175
 • 0

de cuong OT HK1 Toan11CB 2010-2011.doc

de cuong OT HK1 Toan11CB 2010-2011.doc
... cần đủ để a, b,c lập thành cấp số cộng là: tan A C A C tan = hay cot cot = 2 2 Bài 17 Chứng minh tam giác ABC cotA, cotB, cotC lập thành cấp số cộng thì: a , b , c lập thành cấp số cộng PHN ... Thanh Bài 5: Gii cỏc phng trỡnh: a) cos2x - sin3x =0 b) tan3x.tan2x=-1 c) sin2x+ sin6x = d) cot5x.cot4x = e) cos3x + cos5x = f) sin7x - sin5x = Bài 6: Gii cỏc phng trỡnh sau õy: a) 2cos2x 3cosx ... song với AB vẽ từ M N lần lợt cắt AD AF M N Chứng minh: a (ADF) // (BCE) b MN // DF c (DEF ) // (MNNM) ; MN// (DEF) Bài 5: Cho hình chóp SABCD có AB CD không song song Gọi M điểm thuộc miền tam...
 • 8
 • 188
 • 0

Đề cương tin học 9 2010 - 2011 (Có ĐA)

Đề cương tin học 9 2010 - 2011 (Có ĐA)
... lệnh: a Insert -> New slide b.File -> New slide c Edit -> New slide d Format -> New slide Câu:28 Để lưu trình chiếu: a Edit -> Save b File -> Save c Format -> Save d View -> Save Câu: 29 Với phần ... Format -> Background b Format -> More color c Edit -> Background d View -> Background Câu:30 Trong làm việc với phần mềm trình chiếu Power point Để tạo trình chiếu mới: a File -> New b Edit -> New ... Format -> New d Insert -> New Câu:31 Để xuất mẫu bố trí nội dung cho trang chiếu ngăn bên phải cửa sổ Chọn lệnh: a Insert -> Slide Layout b File -> Slide Layout c Format -> Slide Layout d Vew -> ...
 • 6
 • 415
 • 5

ĐỀ THI HKI NĂM HỌC 2010-2011 Khối : 12 Môn : ANH VĂNĐỀ 6 ppsx

ĐỀ THI HKI NĂM HỌC 2010-2011 Khối : 12 Môn : ANH VĂN – ĐỀ 6 ppsx
... 22.Kim:”What _this weekend?” Sally:”Oh, we’re going hunting It’s fantastic!” A are you doing B.are you going C.would you D you go 23.Nam:“ Hello! My name is Nam Nice to meet you” Mai: “ Hello ... finished / were arrived 27.Kenvin: “Let’s go to the movie now” Lan: “ Oh! _” A I don’t B I need it C Why’s that D It’s a good idea 28.Nam: “ Whose book is this?” Mai: “ _” A No, It’s over ... The End 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A C A B B C D D B B D A B C B D C C B B D A D A B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ANSWER KEY A...
 • 6
 • 127
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ĐẠI SỐ 8 2010-2011

ĐỀ CƯƠNG ĐẠI SỐ 8 2010-2011
... 7/ 2x( x – ) + 5( x – ) = 8/ ( 2x – ) ( x + )( 3x – ) = x x 2x + = x − x + ( x + 1)( x − 3) x+3 x−2 + =2 10/ x +1 x x+2 11/ ... < (x + 2)2 + 5/ x + = x − 6/ −3 x = x + C/ Giải bất phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trục số 1/ 5x + 10 > 2/ – 2x ≤ 3/ - 4x + ≥ 4/ + 2x < 6/ - 3x + > Giải toán cách lập phương trình 1/ Một...
 • 3
 • 195
 • 0

Đề cương ôn tập HKII-2010-2011 môn TOÁN 10

Đề cương ôn tập HKII-2010-2011 môn TOÁN 10
... tiếp tuyến đường tròn Ý lại câu - Chứng minh bất đẳng thức Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ - 10 1,0 1,0 ...
 • 2
 • 80
 • 0

Đề cương ôn tập HKII-2010-2011 môn TOÁN 11

Đề cương ôn tập HKII-2010-2011 môn TOÁN 11
... 17 u4 + u6 = 26 u14 = 18 u u = u + u + u = 12 u7 + u15 = 60 d) e) f) u1u2 u3 = u4 + u12 = 117 0 u2 u7 = 75 u u = u 2u3 = g) h) S6 = 21 S8 = 64 Baứi 3: a) Gia cỏc s v 35 hóy t thờm...
 • 6
 • 103
 • 0

Xem thêm