DE KIEM TRA HOC KY 2 CONG NGHE 6 công nghệ 6 nguyễn xuân nguyên

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 T.ANH 6

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 T.ANH 6
... going to travel home by train Đề III Name: Class: Question I: Put the corect verb form with present simple or present continuos I (1 like) my English class very much I often (2 practice) ... (1) She teaches English (2) the city Every morning she gets up (3) half past five and has breakfast at six She (4) the house at a quarter (5) seven Her (6) .is far from our house, ... (1) at six o'clock I (2) breakfast at o'clock And then, I (3) .to school I .(4) home at o'clock in the afternoon At seven o'clock, I .(5) .homework At nine o'clock, I watch (6) I go to (7) .at...
 • 8
 • 252
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ 2 - Tiếng Anh 6

Đề kiểm tra học kỳ 2 - Tiếng Anh 6
... (1pt) Mỗi câu 0 .25 điểm 1–B II 2 A 3–D 4–A Choose the best answer A,B,C or D (4pts) Mỗi câu 0 .25 điểm 1–C 5–C 9–C 13 – D 2 B 6 C 10 – A 14 – D III Matching:( pt) (Mỗi câu 0 ,25 điểm) c 2. a 3–A 7–A ... pt) (Mỗi câu 0 ,25 điểm) c 2. a 3–A 7–A 11 – C 15 – D 4–A 8–A 12 – A 16 – B d 4.b IV Read Then answer the questions.(2pts) (Mỗi câu 0 ,25 điểm) Lan is in the store She wants some chicken and some ... ……………………………………… 2. What does she want? ………………………………………… 3.How much chicken does she want? …………………………………………… 4.How many oranges does she want? …………………………………………… V Answer about you (2pts) Trả lời...
 • 6
 • 223
 • 2

đề kiểm tra học kỳ 2 anh lớp 6 và 7

đề kiểm tra học kỳ 2 anh lớp 6 và 7
... correct tenses (2pts) 0,4đ/câu is driving 2. are 3.am going to see 4.does he go 5.gets Part 3: Choose the best answers to complete the sentences (2pts) 0 ,2 /câu c 2. d 3.d 4.b 5.b 6. c 7. c 8.b 9.a 10.d ... best answers to complete the sentences (2pts) 0 ,2 /câu b 2. a d 4.b 5.c 6. b 7. c 8.c 9.d 10.a Part 4: Read the passage then make true (T) or false (F) (2pts) 0,4đ/câu a T b F c T d T e F Part 5: ... (grade 6) The odd test Part 1: Choose the word which has the underlined part pronounced differently : (2pts ) 0,4đ/câu b d b c a Part 2: Put the verbs in brackets into the correct tenses (2pts)...
 • 6
 • 125
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ 2 âm nhạc 6 THCS trần hưng đạo (kèm đáp án)

Đề kiểm tra học kỳ 2 âm nhạc 6  THCS trần hưng đạo (kèm đáp án)
... tạo ĐT: 09 12. 2 06 .22 2 TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ÂM NHẠC, LỚP Thời gian làm bài: 45 phút Đề số I Trắc nghiệm khách quan (6 điểm) Chọn đáp án cho ... Giáo dục Đào tạo ĐT: 09 12. 2 06 .22 2 TRƯỜNG THCS ĐỨC NINH ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ÂM NHẠC, LỚP Đề số 4: Kiểm tra thực hành Tự chọn trình bày hát học học kì II -Niềm vui ... ĐỨC NINH ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ÂM NHẠC, LỚP Đề số 5: Kiểm tra thực hành Tự chọn trình bày TĐN học học kì II -TĐN số 6- Trời sáng (Nhạc Pháp) -TĐN số 7- Chơi đu (Mộng...
 • 10
 • 179
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 10 (6)

Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 10 (6)
... LÊ THÁNH TÔNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 20 12- 2013 MÔN : Sinh học 10 Thời gian làm bài:Trắc nghiệm 20 ’, Tự luận 25 ’ ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 20 2 Họ tên thí sinh: SBD: Lớp: A TRẮC ... ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 20 12- 2013 MÔN : Sinh học 10 Thời gian làm bài:Trắc nghiệm 20 ’, Tự luận 25 ’ A TRẮC NGHIỆM: ( Phần chung cho tất thí sinh) (5 điểm -20 phút) MÃ 20 1 A 20 2 A B D ... phân thứ Câu A 2n = 20 400: (25 6-1) = 80 NST B 80 128 = 20 480 C 80 128 = 20 480 D 80 64 = 1 024 0 Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 • Chương trình bản: Câu 3: ( điểm) Một tế bào sinh dưỡng người (2n = 46) thực...
 • 6
 • 174
 • 1

Đề kiểm tra học kỳ II - Công nghệ 10 - Mã đề 2 pdf

Đề kiểm tra học kỳ II - Công nghệ 10 - Mã đề 2 pdf
... thực phẩm phổ biến nhân dân ta là: Trang 4/5 - đề thi A sử dụng nhà kho C sử dụng công nghệ cao B sử dụng kho xilo D sử dụng công nghệ đại Trang 5/5 - đề thi ... để phát triển đồng ruộng Câu 26 : Trường hợp sau biện pháp hạn chế ảnh hưởng xấu thuốc hoá học: A Sử dụng thuốc có tính chọn lọc cao phân giải nhanh Trang 3/5 - đề thi B Đảm bảo an toàn lao ... dưỡng, chăm sóc không hợp lí Trang 2/ 5 - đề thi D Đất chua thừa đạm, ngập úng, chăm sóc không hợp lí, hạt giống mang mầm bệnh, trồng xây xước Câu 18: Mục đích công tác bảo quản hạt giống,...
 • 5
 • 471
 • 8

Đề Kiểm tra học kỳ 2 môn Công Nghệ 7

Đề Kiểm tra học kỳ 2 môn Công Nghệ 7
... nhân gây bệnh cho vật nuôi? (1,5điểm) Câu 2: Chăn nuôi vật nuôi non phải ý vấn đề gì? (1,5điểm) Câu 3: Phân biệt khác thức ăn tự nhiên thức ăn nhân tạo (2 ) BÀI LÀM ...
 • 2
 • 169
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ II công nghệ 8

Đề kiểm tra học kỳ II công nghệ 8
... bày nguyên lí làm việc, công thức tính hệ số máy biến áp pha? (2 đ) Câu 3: Bài toán ( 3.5 đ) Một gia đình ngày sử dụng đồ dùng điện sau: bóng đèn sợi đốt 60W ; quạt trần 80 W ;1 máy bơm nước 250W ... 1KWh điện 900 đồng, gia đình phải trả tiền điện tháng bao nhiêu? -o0o ( Học sinh không sử dụng tài liệu hình thức) ĐÁP ÁN A-PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( ĐIỂM) Khoanh tròn...
 • 3
 • 326
 • 2

Xem thêm