bai 22 tiet 54 55 56 công nghệ 6 phạm văn chương

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 1

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 1
... LƯ NG THÀNH PH N DINH DƯ NG CÂN I DINH DƯ NG 11 1. 1 KHÁI NI M DINH DƯ NG NH NGHĨA DINH DƯ NG V N C U THÀNH TRONG CƠ TH 12 5/24/2 010 1. 1 .1 NH NGHĨA Dinh : xây d ng, c u t o Dinh dư ng” “Dư ng”: ... n 15 1. 1 .1 NH NGHĨA Nutrients: 16 5/24/2 010 1. 1 .1 NH NGHĨA Th c ph m (Food) nghĩa r ng →g m lương th c, th c ph m, nư c u ng →qua mi ng vào th →cung c p ch t dinh dư ng nuôi s ng th 17 1. 1.2 ... ưa 1kg nư c lên 10 C 32 16 5/24/2 010 1. 2 .1 KHÁI NI M NĂNG LƯ NG TRONG DINH DƯ NG TH C PH M ơn v nhi t lư ng: calo (c): nhi t lư ng c n thi t nư c lên 10 C ưa 1g Jun (J): l c 1N chuy n v t 1kg i 1m...
 • 34
 • 1,234
 • 12

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 2

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 2
... 5 /24 /20 10 1.3 .2 CH T DINH DƯ NG KHÔNG SINH NĂNG LƯ NG VITAMIN A NGUY CƠ night-blindness: quáng gà 20 1 1.3 .2 CH T DINH DƯ NG KHÔNG SINH NĂNG LƯ NG VITAMIN A NGUY CƠ 20 2 38 5 /24 /20 10 1.3 .2 CH T DINH ... 20 4 39 5 /24 /20 10 1.3 .2 CH T DINH DƯ NG KHÔNG SINH NĂNG LƯ NG VITAMIN E Tocopherol Vai trò: 20 5 1.3 .2 CH T DINH DƯ NG KHÔNG SINH NĂNG LƯ NG VITAMIN E Tocopherol Vai trò: 20 6 40 5 /24 /20 10 1.3 .2 ... nh , r ng, d gãy 22 0 47 5 /24 /20 10 1.3 .2 CH T DINH DƯ NG KHÔNG SINH NĂNG LƯ NG VITAMIN D NGUY CƠ Colecanxiferol Thi u: Vertebrae (xương s ng) c a ph n 40 92 tu i 22 1 1.3 .2 CH T DINH DƯ NG KHÔNG...
 • 73
 • 425
 • 8

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 3

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 3
... c bi t 2200 - 2400 Kcal 2600 - 2800 Kcal 30 00 - 32 00 Kcal 34 00 - 36 00 Kcal 38 00 - 4000 Kcal 56 28 5/24/2010 2 .3. 1 LAO NG TH L C CƠNG NHÂN Nhu c u ch t dinh dư ng Protein →kh u ph n ngư i lao ng ... thai nư c i (g) 35 00 1450 Nư c 2 530 135 0 Protein 410 40 Ch t béo 480 T ng tr ng lư ng Natri 5.7 3. 9 Kali 6.4 1.1 Chloride 6.0 3. 1 Canxi 29.0 0.2 Ph t 16.9 0.6 Magiê 0.8 0.006 S t 0 .3 15 0.01 2.1 ... MT 32 ,3% (2000) Thi u VitA PN ni bú 53. 8 % (2001) Ngu n: GSO( i u tra m c s ng dân cư, 2001) NIN(T ng i u tra dinh dư ng 2000) 5/24/2010 2.1 PN MANG THAI VÀ CHO CON BÚ Thi u dinh dư ng Thi u dinh...
 • 38
 • 539
 • 10

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 4

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 4
... 8.66 1.38 2 24. 09 102.06 0. 34 9 54. 44 cho sai số 5% 46 30.00 1.50 11. 34 20.00 1 .43 0.12 0.05 42 . 24 65.92 72.83 13. 54 30.06 19.55 34. 50 118.98 56.02 10. 24 128.85 26.08 175.00 23 5/ 24/ 2010 XÂY D ... Kcal x 12% = 308 ,40 Kcal → 308 ,40 /4 = 77g Protein 2570 Kcal x 18% = 46 2,60 Kcal → 46 2,60 /9 = 51,4g Lipid 2570 Kcal x 70% = 1799,00 Kcal → 1799 /4 = 44 9,75 g Glucid 26 13 5/ 24/ 2010 NHU C U NĂNG ... 2300 Kcal x 12% = 276 Kcal → 276 /4 = 69g Protein 2300 Kcal x 18% = 41 4 Kcal → 41 4 /9 = 46 g Lipid 2300 Kcal x 70% = 1610 Kcal → 1610 /4 = 40 2,5g Glucid 30 15 5/ 24/ 2010 XÂY D NG TH C ƠN ⇒Suy s gam...
 • 24
 • 533
 • 10

Tiết 70 - KTHK II công nghệ 6

Tiết 70 - KTHK II công nghệ 6
... d a II III Danh sách, thời gian, cần thiết Đam, đờng bột, chất béo, vitamin, chất khóang, điểm có H2O ... biến thực phẩm trớc sử dụng Mỗi ý là: đợc - Chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt độ.( VD: 1,5 Luộc, nấu, kho, sôi, hấp, nớng , rán, rang, xào ) điểm - Chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt độ:...
 • 2
 • 152
 • 0

skkn vận dụng bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn công nghệ 6

skkn vận dụng bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn công nghệ 6
... Trúc SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ vào tiết ôn tập môn Công nghệ DANH MỤC THAM KHẢO Chẩn kiến thức, kĩ môn công nghệ Sách Công Nghệ KTGĐ (SGK) – NXB Giáo dục Tài liệu sử dụng Bản đồ góp ... trên, hình thành ý ng vận dụng Bản đồ vào tiết ôn tập để phát huy tối đa lực cá nhân hiệu học tập Với lý lựa chọn đề tài : Vận dụng Bản đồ vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 MỤC ĐÍCH NGHIÊN ... tài: Vận dụng Bản đồ vào tiết ôn tập môn Công nghệ III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Sử dụng Bản đồ vào tiết ôn tập tổng kết chương củng cố nội dung học giúp em tốt hơn, giúp không...
 • 12
 • 983
 • 7

de kt 1 tiet hk 1 mon cong nghe 6,7,8,9,10

de kt 1 tiet hk 1 mon cong nghe 6,7,8,9,10
... trag trí nhà /2 3,5 35% 0,5 5% 10 % 1, 5 15 % SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG TRƯỜNG THPT DTNT ĐĂK GLONG Phân tích ưu điểm hoa trang trí nhà /2 10 % 3,5 35% 0,5 5% /2 10 % 11 10 10 0% KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: CÔNG ... 45 phút ( không kể thời gian giao đề) Năm học : 2 012 -2 013 Điểm Lời Phê I/ TRẮC NGHIỆM: Thời gian làm 15 phút (4đ) Chọn câu trả lời nhất: Câu 1: Trang phục trẻ từ sơ sinh đến tuổi mẫu giáo nên ... t đ ặ c r n g c 1, 5 ủ 15 % a v ả i 0,5 5% c h ấ t c ủ a v ả i s ợ i h ó a h ọ c 2.Lựa chọn trang phục Số câu Số điểm Tỉ lệ Biết cách lựa chọn vải,kiểu may phù hợp với lứa tuổi 10 % Hiểu đ ợ c t...
 • 9
 • 135
 • 0

Bài kiểm tra HK II môn công nghệ 6

Bài kiểm tra HK II môn công nghệ 6
... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 thích hợp để cung cấp cho nhu cầu thể lợng chất dinh dỡng c Có đủ ăn Khoảng cách bữa ăn là: a đến c đến b đến d đến Ta bỏ bữa: a Bữa sáng c Bữa tối b Bữa tra d Không ... mẹ d Tổng thu nhập bàng tiền vật bố mẹ, anh chị Thu nhập ngời làm thợ mộc là: a Tiền công c Tiền lơng b Tiền công tiền thởng d Tiền thởng Các khoản chi tiêu sau đây, khoản chi tiêu không cần thiết ... Bữa tối b Bữa tra d Không nên bỏ Ta nên ăn thật nhiều thức ăn vào bữa: a Bữa sáng c Bữa tối b Bữa tra d Tất các bữa ăn có điều độ là: a ăn uống bữa, c ăn uống đủ lợng, đủ chất dinh dỡng b ăn uống...
 • 2
 • 122
 • 0

trọn bộ giáo án công nghệ 6 cả năm chương trình chuẩn in dùng luôn-thcs nguyễn huệ.docx

trọn bộ giáo án công nghệ 6 cả năm chương trình chuẩn in dùng luôn-thcs nguyễn huệ.docx
... biết : -Học sinh hiểu: 1.2 Kỹ : -Học sinh thực : -Học sinh thực thành thạo: 1.3 Thái độ : -Thói quen : - Tính cách : 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Trang 27 Giáo Án cơng nghệ năm học: 20 CHUẨN BỊ : Gv: ... biết : -Học sinh hiểu: 1.2 Kỹ : -Học sinh thực : -Học sinh thực thành thạo: 1.3 Thái độ : -Thói quen : - Tính cách : 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Trang 27 Giáo Án cơng nghệ năm học: 20 CHUẨN BỊ : Gv: ... ………………………………………………………………… ……………… Trang 27 Giáo Án cơng nghệ năm học: 20 Tiết :59 Tuần dạy: Ngày dạy : MỤC TIÊU : 1.1 Kiến thức : -HS biết : -Học sinh hiểu: 1.2 Kỹ : -Học sinh thực : -Học sinh thực thành thạo: 1.3...
 • 194
 • 318
 • 0

Tiết 56 Bài 22 Công nghệ 6

Tiết 56 Bài 22 Công nghệ 6
... KiỂM TRA BÀI CŨ Câu 2:Khi lựaphẩm đượcphẩm Câu 1:Thực chon thực lựa cho thực đơn phải đáp lưu chọn cho thực ... phẩm khâu chuẩn bị thực phẩm trước chế biến Thảo luận: Trong giai đọan sơ chế thực phẩm cần thực công việc gì?  -Tuỳ loại thực phẩm, cách sơ chế có khác nhau, thường gồm động tác: + Làm + Cắt...
 • 31
 • 854
 • 0

Bài 22 tiết 3 công nghệ 6

Bài 22 tiết 3 công nghệ 6
... À O N ỘÂ T N G BÀI 22 TIẾT 3 CÂU HỎI THẢO LUẬN Câu 1: Trong giai đọan sơ chế thực phẩm cần thực công việc gì? Câu 2: Kể tên phương pháp chế biến ăn Tại phải trình bày ăn? Câu 3: Để bày bàn ăn ... loại CỦNG CỐ BÀI 1.Để tổ uống có a ăn cần thực hiệno 2.Thức chức bữ vai trò nà quitiệc? nào? bữa trình Xây dựng.thực đơn Giải khát Lựang miệng.c phẩm cho thực đơn Trá chọn thự Chế có n 3. Cần biếthái ... SAU chế thực phẩm KHI ĂN - Chế biến gn : 1.Chuẩn bò dụnă cụ - Trình bày n: n ăn 2.Bày bàn ă mó 3. Cách phục,vụ thu p mắt ăn: Trang nhã lòch sự,đẹ dọn sau - Thái độ phục vụ: ân cần, lòch sự, vui...
 • 11
 • 926
 • 4

Bài 22 tiết 1 công nghệ 6

Bài 22 tiết 1 công nghệ 6
... bữa ăn hàng ngày nhận xét ăn hợp lý chưa? Tiết 54 BÀI 22 : QUY TRÌNH TỔ CHỨC BỮA ĂN (T1) Tiết 54 Bài 22 : QUY TRÌNH TỔ CHỨC BỮA ĂN (T1) Để tổ một bữa ăn chu Muốn tổ chức chức ... XÂY DỰhiện THỰC công o cần thực NG ĐƠN việc gì? N LỰA THỰC PHẨM CHO THỰC ĐƠN II CHỌ III CHẾ BIẾN MÓN ĂN IV TRÌNH BÀY BÀN ĂN VÀ THU DỌN SAU KHI ĂN Tiết 54 Bài 22 : QUY TRÌNH TỔ ... hoan hay bữa ăn thường ngày - Có thực đơn công việc tổ chức thực hiện bữa ăn sẽ được tiến hành trôi chảy, khoa học Tiết 54: Bài 22 : QUY TRÌNH TỔ CHỨC BỮA ĂN Thực đơn là...
 • 24
 • 2,347
 • 2

CÔNG NGHỆ BÀI 22 TIẾT 3

CÔNG NGHỆ BÀI 22 TIẾT 3
... tuổi tác, tình trạng sức khỏe, công việc, sở thích ăn uống, lựa chọn thực phẩm đáp ứng nhu cầu lượng định lượng phần ăn ngày Bài 22: QUY TRÌNH TỔ CHỨC BỮA ĂN ( tiết 3) III.Chế biến ăn Kĩ thuật ... Bài 22: QUY TRÌNH TỔ CHỨC BỮA ĂN (TIẾT 3) III Chế biến ăn IV Bày bàn thu dọn sau ăn Em nêu cách lựa chọn thực phẩm ... thực phẩm nước: Hấp (đồ) Phương pháp làm chín thực phẩm không sử dụng nhiệt Bài 22: QUY TRÌNH TỔ CHỨC BỮA ĂN ( tiết 3) III.Chế biến ăn Kĩ thuật chế biến ăn tiến hành qua khâu : 1.Sơ chế thực phẩm...
 • 29
 • 407
 • 0

Xem thêm