Bài 5 thực hành ôn một số mũi khâu cơ bản

Bài 5: Thực hành - Ôn một số mũi khâu bản

Bài 5: Thực hành - Ôn một số mũi khâu cơ bản
... mũi khâu vắt cách từ 0, 3-0 ,5 cm, hết đường khâu lại mũi thắt nút Tổng kết – Dặn dò:(10phút) -GV nhận xét chung tiết thực hành thái độ học tập, làm thực hành, nhận xét qua kết làm - Thu thực hành ... thao tác khâu mũi đột mau, đồng thời làm mẫu để HS nắm vững thao tác -GV theo dõi HS thực hành, uốn nắn thao tác cho HS - HS quan sát H 1.15 sgk thao tác mẫu GV - HS thực hành khâu mũi đột mau ... SGK, nhắc lại thao tác khâu vắt , đồng thời làm mẫu để HS nắm vững thao tác - GV theo dõi HS thực hành , uốn nắn thao tác cho HS - HS quan sát thao tác mẫu GV thực hành -HS làm TH cá nhân, TH...
 • 2
 • 1,907
 • 5

Bài 5: TH: Ôn một số mũi khâu bản

Bài 5: TH: Ôn một số mũi khâu cơ bản
... vải, tiếp tục lên kim cách mũi vừa xuống canh sợi vải Khi có 3-4 mũi kim, rút kim lên vuốt theo đường khâu cho phẳng * Khi khâu xong cần lại mũi (khâu thêm đến mũi) mũi cuối, xuống kim sang mặt ... phía trước canh sợi vải, khâu hết đường, lại mũi kết thúc đường khâu * Gấp mép vải, khâu lược cố định, tay trái cầm vải, mép gấp để phía người khâu, khâu từ phải sang trái, mũi mặt trái vải, lên ... qua nếp gấp, rút để mũi kim chặt vừa phải, mũi khâu vắt 0,3– 0,5 cm, mặt phải vải lên mũi nhỏ nằm ngang cách * GV theo dõi uốn nắn thao tác cho HS * Khi học xong mũi khâu nhà số em khéo tay phụ...
 • 3
 • 821
 • 0

Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN MỘT SỐ MŨI KHÂU BẢN docx

Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN MỘT SỐ MŨI KHÂU CƠ BẢN docx
... -Cất giử 3/ Giảng : Ở tiểu học em học số mũi khâu Để em vận dụng mũi khâu vào hoàn thành sản phẩm đơn giản Thực hành sau Hôm cô em ôn lạikĩ thuật khâu mũi khâu Em kể mũi khâu mà em học HOẠT ... lại * Khi khâu xong cần lại mũi (khâu thêm mũi đến mũi ) mũi cuối, xuống kim sang mặt trái, vòng chỉ, tết nút trước cắt * Giống khâu mũi thường (bước đầu) -Lên kim mũi thứ cách mép vải canh sợi ... Khâu mũi đột mau vải, lên kim phía trước canh sợi vải, xuống kim lổ mũi kim đầu tiên, lên kim phía trước canh sợi vải, khâu hết đường, lại mũi kết 3/ Khâu vắt thúc đường khâu * Gấp mép vải, khâu...
 • 5
 • 653
 • 0

Bài 5: Thực hành - Ôn tập một số mũi khâu bản - Giáo án Công nghệ 6 - GV:L.N.Mai

Bài 5: Thực hành - Ôn tập một số mũi khâu cơ bản - Giáo án Công nghệ 6 - GV:L.N.Mai
... các mũi khâu mũi thường, khâu mũi đột mau khâu - GV kết luận vắt - GV lưu ý: cuối đường khâu cần “lại mũi từ 1-2 mũi khâu - GV ý cho HS đảm bảo an toàn thực hành Hoạt động 2: Hướng ... thường xuyên - Mục tiêu: Thao tác bước theo nội dung thực hành - Thời gian: 27 phút - Đồ dùng: - Cách tiến hành: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, - HS làm ... thiện mũi khâu vải thực hành chuẩn bị - GV theo dõi, uốn nắn thao tác cho HS - HS nộp sản phẩm - GV yêu cầu HS dừng hoạt động nộp sản phẩm theo tổ - HS quan sát sản phẩm, nhận xét, đánh - GV sử...
 • 3
 • 2,368
 • 5

bài giảng công nghệ 6 bài 5 thực hành - ôn tập một số mũi khâu bản

bài giảng công nghệ 6 bài 5 thực hành - ôn tập một số mũi khâu cơ bản
... x 15cm • - Chỉ khâu thường, thêu màu, kim khâu, kéo, thước, bút chì Em kể tên mũi khâu mà em học ? Có mũi khâu * Mũi thường * Mũi đột mau * Khâu vắt II- Thực hành • 1/ Khâu mũi thường ( mũi ... tạo thành mũi lặn mũi cách + Nhìn mặt phải trái giống + Mũi khâu thường sử dụng may nối , khâu vá quần áo , cần khâu lược ( khâu lược mũi dài ) QUAN SÁT ĐOẠN PHIM HƯỚNG DẪN SAU 2/ Khâu mũi đột ... kim mũi thứ cách mép vải 0,5cm, xuống kim lùi lại 0,25cm, lên kim phía trước 0,25cm, Hình 1.15a • Xuống kim lỗ mũi kim đầu tiên, lên kim phía trước 0,25cm Hình 1.15b • Cứ khâu hết đường - Lại mũi...
 • 21
 • 1,727
 • 0

Sinh học 11 - Bài 21 : THỰC HÀNH : ĐO MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ Ở NGƯỜI ppsx

Sinh học 11 - Bài 21 : THỰC HÀNH : ĐO MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ Ở NGƯỜI ppsx
... động) cảm ứng thực vật động vật khác biệt biểu phản ứng trả lời thể động vật thực vật Phân A : CẢM ỨNG THỰC VẬT Bài 22 : HƯỚNG ĐỘNG I MỤC TIÊU - Phát biểu định nghĩa cảm ứng hướng động - Nêu tác ... ứng thực vật ? +Giáo viên nhận xét, bổ sung, kết luận Hướng động : *Là phản ứng sinh trưởng (S/T) không phía với +Treo tranh 22.2 để học sinh quan sát kích thích -? Hướng động ? kiểu hoạt động -S/T ... hướng tới nguồn K/th : hướng động dương (+) -S/T tránh xa k/th : hướng động âm () Nguyên nhân gây tính hướng động ? -Nguyên nhân : phân bố không auxin tác động Học sinh : dựa vào tranh SGK để...
 • 9
 • 12,675
 • 32

bài giảng sinh học 11 bài 21 thực hành đo một số chỉ tiêu sinh lý ở người

bài giảng sinh học 11 bài 21 thực hành đo một số chỉ tiêu sinh lý ở người
... giai đo n chu kì tim? 2- Thế huyết áp? Huyết áp tâm trương? Huyết áp tâm thu? Vị trí đo huyết áp người, trâu bò? Bài mới: Thực hành : Đo số tiêu sinh người I/ Mục tiêu học: ?Mục tiêu học là: ... kết đo tiêu thời điểm khác nhau? Bài tập nhà Chuẩn bị nội dung ôn tập chương I Phụ lục: Hình ảnh số loại máy đo huyết áp Phụ lục: Hình ảnh số loại máy đo huyết áp Phụ lục: Hình ảnh số loại máy đo ... nhỏ, huyết áp đo cao huyết áp thật Nói chung đo vòng khoảng cánh tay bạn, có số đo từ đến 13 inches, bạn dùng túi tiêu chuẩn dùng cho người lớn có bề rộng từ 4.75 đến inches Nếu số đo 15 inches...
 • 31
 • 3,679
 • 0

Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người.

Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người.
... người đo cánh tay; huyết áp trâu, bò, ngựa đo đuôi 2) Tên mới: Bài 21: THỰC HÀNH: ĐO MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH NGƯỜI NỘI DUNG BÀI (LƯU BẢNG) I/GI ỚI THIỆU BÀI THỰC HÀNH: (5ph) Giới thiệu mục tiêu ... thiệu mục tiêu học - Lắng nghe - Chia lớp thành nhóm Lần lượt thành viên nhóm thành viên khác nhóm đo đồng thời trị số: nhịp tim, huyết áp tối đa tối thiểu, thân nhiệt Các trị số đo vào thời ... tay (ngón trỏ, ngón ngón đeo nhẫn) vào rãnh quay cổ tay (tay để ngửa) đếm số lần mạch đập phút Cách đo huyết áp - Người đo nằm tư thoải mái ngồi duỗi thẳng cánh tay lên bàn - Kéo tay áo lên gần...
 • 3
 • 1,795
 • 9

Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN ở nước ta - Thực trạng và một số giải pháp bản.doc

Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN ở nước ta - Thực trạng và một số giải pháp cơ bản.doc
... phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hớng XHCN Việt Nam là: Phát triển kinh tế hàng hoá dựa sở kinh tế nhiều thành phần Nền kinh tế nớc ta trình chuyển biến từ kinh tế phát triển, ... III Thực trạng Những giải pháp để phát triển kinh tế hàng hoá Việt Nam Nội dung phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hớng XHCN Việt Nam 16 Kinh tế hàng hoá kiểu tổ chức kinh tế ... cầu thực tế đời sống xã hội, để ổn định kinh tế nớc hội nhập quốc tế ta phải xây dựng kinh tế mở, kinh tế nhiều thành phần, đa dạng hoá hình thức sở hữu Sự thành công kinh tế thị trờng theo định...
 • 30
 • 1,495
 • 4

Thực trạng và một số giải pháp bản phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá và hiện đại hoá của tỉnh Nam Định hiện nay.DOC

Thực trạng và một số giải pháp cơ bản phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá và hiện đại hoá của tỉnh Nam Định hiện nay.DOC
... phát triển ngời giải pháp ngời Với nội dung thực trạng số giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá đại hoá tỉnh Nam Định, chuyên đề đề cập số vấn đề chung nguồn nhân lực thực ... đề lý luận nguồn nhân lực, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tỉnh Nam Định Từ đa số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá đại hoá tỉnh Nam Định III/ ... nhân lực để phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, thực công nghiệp hoá - đại hoá tỉnh phục vụ cho chơng trình xuất lao động Những giải pháp cụ thể để phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát...
 • 54
 • 453
 • 6

Thực trạng và một số giải pháp bản phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá và hiện đại hoá của tỉnh Nam Định hiện nay

Thực trạng và một số giải pháp cơ bản phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá và hiện đại hoá của tỉnh Nam Định hiện nay
... phát triển ngời giải pháp ngời Với nội dung thực trạng số giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá đại hoá tỉnh Nam Định, chuyên đề đề cập số vấn đề chung nguồn nhân lực thực ... đề lý luận nguồn nhân lực, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tỉnh Nam Định Từ đa số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá đại hoá tỉnh Nam Định III/ ... "Thực trạng số giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá đại hoá tỉnh Nam Định nay" , từ lý luận đợc nghiên cứu học tập trờng Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội mạnh dạn đa số giải...
 • 62
 • 365
 • 1

234 Thực trạng và một số giải pháp bản phát triển nguồn nhân lực phục vụ CNH-HĐH của tỉnh Nam Định hiện nay

234 Thực trạng và một số giải pháp cơ bản phát triển nguồn nhân lực phục vụ CNH-HĐH của tỉnh Nam Định hiện nay
... phát triển ngời giải pháp ngời Với nội dung thực trạng số giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá đại hoá tỉnh Nam Định, chuyên đề đề cập số vấn đề chung nguồn nhân lực thực ... đề lý luận nguồn nhân lực, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tỉnh Nam Định Từ đa số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá đại hoá tỉnh Nam Định III/ ... thực trạng nguồn nhân lực tỉnh Nam Định số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực IV/ Phơng pháp nghiên cứu: Trong trình phân tích vấn đề lý luận thực tiễn nguồn nhân lực vận dụng phơng pháp...
 • 55
 • 379
 • 0

236 Thực trạng và một số giải pháp bản phát triển nguồn nhân lực phục vụ CNH-HĐH của tỉnh Nam Định hiện nay

236 Thực trạng và một số giải pháp cơ bản phát triển nguồn nhân lực phục vụ CNH-HĐH của tỉnh Nam Định hiện nay
... phát triển ngời giải pháp ngời Với nội dung thực trạng số giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá đại hoá tỉnh Nam Định, chuyên đề đề cập số vấn đề chung nguồn nhân lực thực ... đề lý luận nguồn nhân lực, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tỉnh Nam Định Từ đa số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá đại hoá tỉnh Nam Định III/ ... thực trạng nguồn nhân lực tỉnh Nam Định số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực IV/ Phơng pháp nghiên cứu: Trong trình phân tích vấn đề lý luận thực tiễn nguồn nhân lực vận dụng phơng pháp...
 • 54
 • 314
 • 0

Luật thuế nhà, đất: Sự cần thiết ban hànhmột số nội dung bản

Luật thuế nhà, đất: Sự cần thiết ban hành và một số nội dung cơ bản
... rõ khung pháp luật hành liên quan đến quyền sử dụng đất Những nội dung quan trọng Luật thuế nhà, đất Hiện nay, Bộ Tài chủ trì xây dựng Dự án Luật TNĐ Chúng cho rằng, Luật cần giải hài hoà vấn ... thiết phải đặt Luật TNĐ mối liên hệ với Luật Đất đai Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đề đảm bảo lực cạnh tranh doanh nghiệp Thứ hai, giá tính thuế Giá tính thuế nội dung quan trọng Luật TNĐ, tính ... việc đầu cơ, tích trữ đất hạn chế nhiều, giữ nhiều đất, nhà, người dân phải đóng thuế nhiều, nhà đất khó sinh lợi đầu tư vào lĩnh vực khác Chúng cho rằng, nhà nước ban hành Luật TNĐ, giá nhà, đất...
 • 7
 • 440
 • 7

Xem thêm