KT 45p vật lý 10 NC

Đề KT 1 tiết Vật 10 NC Lần 1

Đề KT 1 tiết Vật lý 10 NC Lần 1
... D 11 A B C D 16 A B C D 21 A B C D A B C D A B C D 12 A B C D 17 A B C D 22 A B C D A B C D A B C D 13 A B C D 18 A B C D 23 A B C D A B C D A B C D 14 A B C D 19 A B C D 24 A B C D A B C D 10 ... D 11 A B C D 16 A B C D 21 A B C D A B C D A B C D 12 A B C D 17 A B C D 22 A B C D A B C D A B C D 13 A B C D 18 A B C D 23 A B C D A B C D A B C D 14 A B C D 19 A B C D 24 A B C D A B C D 10 ... D 11 A B C D 16 A B C D 21 A B C D A B C D A B C D 12 A B C D 17 A B C D 22 A B C D A B C D A B C D 13 A B C D 18 A B C D 23 A B C D A B C D A B C D 14 A B C D 19 A B C D 24 A B C D A B C D 10 ...
 • 9
 • 263
 • 2

giao an VAT LY 10 NC HK II (hot, kha day du)

giao an VAT LY 10 NC HK II (hot, kha day du)
... 42.2 - Tranh hình H 42.3, H 42.4 2.2 Học sinh: Ôn tập áp suất thuỷ tĩnh nguyên lí Pa-xcan TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động ( phút): Kiểm tra cũ Hoạt động Học sinh - Phát biểu định luật Pa-xcan? Viết ... ba đại lượng thay đổi quan hệ đại lượng nào? - Xây dựng phương trình thông qua trạng thái - Hướng dẫn HS xây dựng mối liên hệ thông trung gian qua trạng thái trung gian - Ghi nhận công thức (47.4) ... thể? - Yêu cầu HS quan sát số mô hình mạng - Quan sát số mạng tinh thể, trình bày tinh thể nhận xét mạng tinh thể - Nêu câu hỏi - Đọc SGK phần 3: Vật rắn tinh thể lấy ví - Quan sát HS làm việc...
 • 70
 • 928
 • 4

Giao an vat ly 10 NC

Giao an vat ly 10 NC
... gian Hiểu đợc quan hệ dấu gia tốc vận tốc chuyển động thẳng nhanh dần chuyển động thẳng chậm dần Biết cách vẽ đồ thị biểu diễn vận tốc theo thời gian Biết cách giải toán đơn giản có liên quan ... chuyển động thẳng nhanh daanf chuyển động thẳng chậm dần Phân tích tơng quan dấu đại lợng vận tốc, gia tốc hai loại chuyển động Yêu cầu học sinh tìm dạng đồ thị vận tốc thời gian Đa dạng đồ thị ... gian chuyển động thẳng biến đổi Nội dung kiến thức 3, Sự biến đổi vận tốc theo thời gian v = v0 + a.t a, Chuyển động thẳng nhanh dần b, Chuyển động thẳng chậm dần c, Đồ thị vận tốc - thời gian...
 • 8
 • 270
 • 1

giao án 4 cột Vật 10 NC Cả năm 2007-2008

giao án 4 cột Vật Lý 10 NC Cả năm 2007-2008
... chun Lê Q Đơn Tổ - KTCN Giáo án vật 1 0NC 11’ Hoạt động 2: Khảo sát toán ném ngang - Đọc SGK, xem hình 18 .4 - Đọc đề, tóm tắt giải 4) Vật ném ngang từ độ cao h: Cho biết: h = 45 m, v0 = 20 m/s ... qua sức cản khơng khí Lấy g = 10m/s2 Trang 21 GV: Lê Thị Kim Anh Năm học: 2008-2009 Trường THPT chun Lê Q Đơn Tổ - KTCN Giáo án vật 1 0NC a Tầm bay xa vật có giá trị là: A 120m B 48 0 m b ... Đơn Tổ - KTCN Giáo án vật 1 0NC - Viết biểu thức lực quán tính vẽ vectơ biểu diễn lực quán tính 2.Kỹ năng: Biết vận dụng khái niệm lực quán tính để giải số toán hệ quy chiếu phi quán tính...
 • 128
 • 421
 • 0

Đề kiểm tra vật 10 NC

Đề kiểm tra vật lý 10 NC
... động vật chuyển động thẳng B gia tốc vật tăng dần C lực cản không khí nhỏ so với trọng lượng vật D vận tốc vật tăng tỷ lệ với thời gian Câu 11 Độ lớn vận tốc vật tỉ lệ thuận với thời gian vật: ... vật x = 3t - (x tính m, t tính giây) Thông tin sau đúng? A Vật chuyển động thẳng với vận tốc 3m/s B Tọa độ ban đầu vật 3m C Trong 5s vật 12m D Gốc thời gian chọn thời điểm Câu13 Nói gia tốc vật ... Trong 1s, vận tốc vật giảm 1m/s B Trong 1s, vận tốc vật tăng 1m/s C Trong 1s, vận tốc vật biến thiên lượng 1m/s D Tại thời điểm t = 1s, vận tốc vật m/s Câu 14 Trong chuyển động thẳng đều, gọi v vận...
 • 3
 • 475
 • 12

Kiem tra Chuong 1 Vat Ly 10 NC

Kiem tra Chuong 1 Vat Ly 10 NC
... t/2 B) 2t C) 1, 33t D) 1, 41t 7) Trái đất có bán kính 6400km, chu kỳ 24 Tốc độ góc điểm trái đất quay quanh trục là: A) 7,27 .10 -5 rad/s B) 7,27 .10 -4 rad/s C) 6,20 .10 -6 rad/s D) 5,42 .10 -5 rad/s 8) ... A) 7,27 .10 -5 rad/s B) 7,27 .10 -4 rad/s C) 6,20 .10 -6 rad/s D) 5,42 .10 -5 rad/s 25) Một xe ơtơ có bán kính bánh xe 30cm chuyển động Bánh xe quay 10 vòng/s khơng trượt Vận tốc xe A) 23 m/s B) 18 ,8 m/s ... đất quay quanh trục là: A) 7,27 .10 -4 rad/s B) 7,27 .10 -5 rad/s C) 6,20 .10 -6 rad/s D) 5,42 .10 -5 rad/s 21) Một xe ơtơ có bán kính bánh xe 30cm chuyển động Bánh xe quay 10 vòng/s khơng trượt Vận tốc...
 • 16
 • 599
 • 18

Đề thi Vật 10 (NC),Kì 1 năm học 08-09

Đề thi Vật Lý 10 (NC),Kì 1 năm học 08-09
... điểm) Bài 1: (2 điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC Môn: VẬT LÝ – LỚP 10 (Nâng cao) Thời gian: 45 phút (không kể thời gian X X X 10 X X 11 12 X X X a Vẽ hình phân tích lực Gia tốc vật 0,5 đ ... A.50kg B .10 0 kg C .15 0kg D.200kg Câu 12 : Hai lòxo: lòxo một( k1 ) dài thêm 2cm treo vật m1 = 2kg , lòxo hai ( k2 ) dài thêm k 3cm treo vật m1 = 1, 5kg Tỉ số k là: A B 2,5 C D 3,5 II TỰ LUẬN Bài 1: (2đ) ... sin α = 10 . sin 300 = 5(m / s ) Vận tốc vật chân mặt phẳng nghiêng 2 v − v0 = 2as1 ⇒ v = v0 + 2as1 = + 2.5 .1, 6 = 4(m / s ) 0,5 đ b Gia tốc vật trượt sàn nằm ngang a= 0,5 đ v − v0 − 42 = = 1, 6(m...
 • 3
 • 357
 • 4

Vật 10 NC.2009 - 2010

Vật lý 10 NC.2009 - 2010
... chuyển động vật • Quỹ đạo chuyển động ? Lấy ví dụ ? Giáo án Vật 10 – Chương trình nâng cao Khi nghiên cứu chuyển động ta cần chọn vật làm vật mốc (vật gắn với Trái Đất)  Một vật chuyển động ... chỗ có thay đổi khoảng cách vật vật khác coi đứng n Vật đứng thường chọn vật mốc ? n gọi vật mốc Phân tích • Vì chuyển động có tính tương đối ? Lấy ví  Vật khác : gọi vật mốc (được coi đứng n) ... cách  Chuyển động vật : dời chỗ vật theo thời gian.(sự thay đổi vị trí vật so khác ? Lấy ví dụ chuyển động ? với vật khác theo thời gian) • Vật mốc ? Lấy ví dụ ? Những vật Khi vật dời chỗ có thay...
 • 4
 • 114
 • 0

câu hỏi ôn tập HK 2 - Vật 10 - NC

câu hỏi ôn tập HK 2 - Vật lý 10 - NC
... mặt nước 72. 1 0-3 N/m A F = 22 ,6 .10 -2 N B F = 1,13 .10 -2 N C F = 9,06 .10 -2 N D F = 2, 26 .10 -2 N 94 Một thép dài m có tiết diện ngang 1,5 cm giữ chặt đầu Cho biết suất đàn hồi thép E = 2. 10 11 Pa ... A F1d2 = F2d1; F = F1+F2 B F1d2 = F2d1; F = F1-F2 C F1d1 = F2d2; F = F1+F2 D F1d1 = F2d2; F = F1-F2 o 21 Một săm xe máy bơm căng không khí nhiệt độ 20 C áp suất 2atm Khi để nắng nhiệt độ 42oC, ... lượng 100 0 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h Động ôtô có giá trò: A 25 , 92. 105 J B 105 J C 51,84 .105 J D 2. 105 J 31 Thế vật nặng kg đáy giếng sâu 10m so với mặt đất nơi có gia tốc g=10m/s2 bao...
 • 6
 • 641
 • 7

bt vat ly 10 nc chuong 2

bt vat ly 10 nc chuong 2
... = 100 N/m để lò xo dãn 10cm ? Lấy g = 10m/s2 a) 1kg b) 10kg c) 100 kg d) 100 0kg Câu Chọn đáp án Phải treo vật có trọng lượng vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m để dãn 10cm Lấy g = 10m/s2 ? a) 100 0N ... dài tự nhiên 20 cm Khi lò xo có chiều dài 24 cm lưc dàn hồ i của nó ̣ bằ ng 5N Hỏi lực đàn hồ i của lò xo bằ ng 10N thì chiề u dài của nó bằ ng ? a) 22 cm b) 28 cm c) 40cm d) ... thùng nặng 120 0kg theo phương nằm ngang A đẩy với lực 500N B đẩy với lực 300N Nếu lực ma sát có sức cản 20 0N gia tốc thùng bao nhiêu? a) 1,0m/s2 b) 0,5m/s2 c) 0,87m/s2 d) 0,75m/s2 Câu 18 Một...
 • 4
 • 150
 • 1

BT VAT LY 10 NC C1

BT VAT LY 10 NC C1
... th 5, vt i c quóng ng l 5,9m a) Tớnh gia tc ca vt b) Tớnh quóng ng vt i c 10s k t vt bt u chuyn ng Bi 16: Thang mỏy bt u i lờn theo giai on: Nhanh dn u khụng tc u vi gia tc 2m / s 1s Chuyn ng ... chuyển động nhanh dần qua điểm A phía điểm C với vận tốc 10m/s, gia tốc 1m/s2 xe máy chuyển động thẳng qua điểm B phía C với vận tốc 5m/s Cho AB =100 m a) Viết phơng trình chuyển động hai xe b) Xác định ... 1,5m/s Cho AB =100 m a) Viết phơng trình chuyển động hai xe b) Xác định vị trí thời điểm hai xe gặp c) Xác định vận tốc hai xe lúc gặp d) Xác định khoảng cách hai xe sau khảo sát 10s Bi 6: Mt xe...
 • 6
 • 391
 • 0

TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT 10 NC

TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÝ 10 NC
... Trang anhchanghieuhoc95@yahoo.com BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 10 NGUYỄN TẤN TÀI ĐS: ω g = 1,45 .10 rad / s ; v g = 1,16 .10 m / s; ω ph = 1,74 .10 rad / s; v ph = 1,74 .10 m / s Bài 74: Kim đồng hồ dài ¾ kim ... quãng đường vật rơi sau 2s 2s cuối Bài 52: Một vật rơi tự nơi có g = 10m/s Trong giây cuối vật rơi 180m Tính thời gian rơi độ cao buông vật Bài 53: Một vật buông rơi tự nơi có g = 10m/s2 a Tính ... Tính: a Thời gian vật rơi 10m đầu b Thời gian vật rơi 10m cuối Bài 50: Một vật rơi tự từ độ cao 19,6m xuống đất Tính thời gian rơi vận tốc chạm đất Lấy g = 10m/s2 Bài 51: Một vật rơi từ độ cao...
 • 11
 • 2,063
 • 23

Đề thi học kỳ I Vật 10 NC (Đáp án)

Đề thi học kỳ I Vật lý 10 NC (Đáp án)
... ĐỀ CHẴN KIỂM TRA HỌC KỲ I Lớp 10 NC - Th i gian : 45 phút ***** Câu (2,5đ) Đònh nghóa chuyển động thẳng biến đ i đều.Viết biểu thức gia tốc (có thích đ i lượng) chuyển động thẳng biến đ i Câu ... 0,75 i m ) - Trong : a g i gia tốc, đơn vò m/s 0,25 v0 vận tốc th i i m( t0 i m ) v vận tốc th i i m t Câu ( 2,5 i m ) ( – i m 65) - Phát biểu đònh luật I: (sgk Vật 1 0NC1 ,5Trang ) - Khi ... KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2008 -2009 Lớp 10 NC - Th i gian : 45 phút ***** Câu ( 2,5 i m ) - Gia tốc đ i lượng vật đặc trưng cho biến đ i nhanh chậm vận tốc ( 1,5 i m ) - Biểu thức : →...
 • 6
 • 290
 • 5

Xem thêm