KT 45p lý 11 NC

Đề KT Vật 11-1tiet

Đề KT Vật Lý 11-1tiet
... dây có độ lớn là: 0.01 V; B V; C 0.1 V; D 100 V; đề1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 ... dây nhiều gấp đôi Tỉ số hệ số tự cảm ống ống : B C D Lực Lo-ren-xơ : Lực Trái đất tác dụng lên vật; B Lực từ tác dụng lên diện tích; Lực điện từ tác dụng lên điện tích; D Lực từ tác dụng lên...
 • 4
 • 319
 • 1

54 đề KT Địa 11

54 đề KT Địa lý 11
... nâng cao chất lượng giáo dục Và môn Địa 11 không ngoại lệ Với mục tiêu đó, biên soạn sách: “Bộ đề thi kiểm tra Địa 11 nhằm giới thiệu với em học sinh dạng đề kiểm tra, với nhiều loại câu hỏi ... SOẠN MỤC LỤC I Đề kiểm tra học kì I 101 II Đề kiểm tra học kì II .148 PHẦN 1: ĐỀ KIỂM TRA A ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT I Đề kiểm tra 15 phút học kì I  ĐỀ Dựa vào bảng ... cách cụ thể dạng, cấu trúc đề kiểm tra thường gặp Địa lí học ngày nay, kèm theo hướng dẫn chi tiết để em giải đắn vấn đề tự nhiên, kinh tế - xã hội chương trình Địa 11 Bên cạnh đó, sách tài...
 • 230
 • 572
 • 1

Kiem tra vat ly 11-NC

Kiem tra vat ly 11-NC
... đồng hồ , khỏi từ trờng ngợc chiều kim đồng hồ phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : kiem tra hoc ki II-11A1 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 • 5
 • 198
 • 0

De KTHKII - Ly 11 NC 08

De KTHKII - Ly 11 NC 08
... B=2π.1 0-7 nI B B=4π.1 0-7 nI C B=2.1 0-7 nI -7 D B=4π.10 n I R 13 Chọn phương án trả lời sai: Tương tác từ là: A Nam châm - dòng điện B Điện tích - điện tích C Nam châm - nam châm D Dòng điện - dòng ... Bắc Kạn KIỂM TRA học kỳ II Trường THPT Ba Bể Môn: Vật lý lớp 11 - NC Tổ: Lý - Hoá Thời gian làm 45 phút Họ tên học sinh: Lớp:11A1 Phiếu trả lời : Số thứ tự câu trả lời ứng với số thứ tự ... Chọn phương án trả lời sai: Tương tác từ là: A Dòng điện - dòng điện B Điện tích - điện tích C Nam châm - dòng điện D Nam châm - nam châm 08 Một điện tích chuyển động tròn tác dụng lực Lorenxơ...
 • 5
 • 166
 • 0

de kiem tra mon dia ly 11 NC

de kiem tra mon dia ly 11 NC
... §¸p ¸n kiĨm tra 45 phót(HKI) M«n ®Þa lý – K11 (NC) §Ị sè 1: C©u Néi dang ®¸p ¸n C©u Häc sinh cÇn tr¶ lêi ®ỵc c¸c ý c¬ b¶n sau ... ®iĨm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 §Ị kiĨm tra 45 phót(HKI) Së GD & §T L¹ng S¬n Trêng THPT Na D¬ng M«n §Þa lý – K11 (NC) §Ị sè : I / Tr¾c nghiƯm : ®iĨm D©n sè toµn thÕ giíi hiƯn ... c¸c nhãm níc - NhËn xÐt vỊ c¬ cÊu GDP cđa c¸c nhãm níc n¨m 2004 §¸p ¸n kiĨm tra 45 phót(HKI) M«n ®Þa lý – K11 (NC) §Ị sè 2: I / Tr¾c nghiƯm : ®iĨm 1: (A) ; 2: (C) ; : (C) ; : (B) ; 5: (A) ;...
 • 12
 • 286
 • 0

Chuan KT-KN lop 11 NC

Chuan KT-KN lop 11 NC
... Mức độ cần đạt III Dãy số Cấp số cộng Cấp số nhân Phơng pháp Về kiến thức: Ví dụ Chứng minh n3 + 11n chia hết cho với quy nạp toán Hiểu đợc phơng pháp quy nạp toán học nN* Về kỹ năng: học Ví dụ ... hữu hạn, vô hạn, tăng, giảm, bị chặn: công thức tổng quát; hệ thức truy hồi; mô tả); a) 2, 5, 8, 11 dãy số hữu hạn, vô hạn b) 1, 3, 5, 7, , 2n+1, - Biết tính tăng, giảm, bị chặn dãy số c) , ,...
 • 21
 • 183
 • 0

Ly thuyet chuong I ly 11 NC

Ly thuyet chuong I ly 11 NC
... đ i diện • N i hai tụ i n v i hai cực nguồn i n, mang i n tích tr i dấu, độ lớn Ta n i tụ i n tích i n (hay nạp i n) Độ lớn i n tích g i i n tích tụ • Ngược l i n i hai tụ i n tích i n ... Định nghĩa tụ i n: Tụ i n hệ hai vật dẫn đặt gần không tiếp xúc v i (có i n m i ngăn cách) Hai vật dẫn hai tụ i n b Tụ i nphẳng: • Tụ i n đơn giản tụ i n phẳng gồm hai kim lo i đặt gần nhau, ... cực • Mặt i n m i bị nhiễm i n tr i dấu ( i n tích liên kết) tạo i n r trường phụ E p ngược chiều r r r ( Etrong < E ) • Bên i n m i: Etrong = E + E p B TỤ I N Tụ i n – Tụ i n phẳng a...
 • 5
 • 192
 • 1

Ly thuyet chuong II ly 11 NC

Ly thuyet chuong II ly 11 NC
... tiết diện đều: ρ: điện trở suất (Ωm) l l: chiều dài dây dẫn (m) R=ρ S S: tiết diện dây dẫn (m2) III NGUỒN ĐIỆN: • Nguồn điện thiết bị tạo trì hiệu điện để trì dòng điện Mọi nguồn điện có hai cực,...
 • 2
 • 182
 • 1

BT CHUYÊN ĐỀ VẬT 11 NC-VĐII:ĐIỆN TRƯỜNG

BT CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 11 NC-VĐII:ĐIỆN TRƯỜNG
... BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ KHỐI 11 NÂNG CAO VẤN ĐỀ II: ĐIỆN TRƯỜNG DẠNG II: CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG TỔNG HỢP BẰNG KHÔNG CÂN BẰNG ĐIỆN TÍCH TRONG ĐIỆN TRƯỜNG Bài 1:Hai điện tích ... không cách 10cm.hãy tìm điểm mà cường độ điện trường không A: cách A 64,6cm cách B 74,6cm; B:cách A 64,6cm cách B 54,6cm; C: cách A 100cm cách B 110 cm; D:cách A 100cm cách B 90cm Bài 2:Cho hai ... 90cm Bài 2:Cho hai điện tích q1vàq2 đặt A,B không khí.AB=100cm.Tìm điểm C cường đọ điện trường tổng hợp không trường hợp sau: a)q1=36.10-6C; q2=4.10-6C A: Cách A 75cm cách B 25cm; B:Cách A25cm cách...
 • 2
 • 1,212
 • 19

ĐỀ KIỂM TRA VẬT 11 - NC

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 11 - NC
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN LÝ LỚP 11 ( Nâng cao) , năm học 2007 - 2008 I) TRẮC NGHIỆM(6đ): Mỗi câu chọn 0,5 điểm Đáp án đề thi: 941 1[ 1]D 2[ 1]B 3[ 1]A 9[ 1]D 10[ 1]A 4[ 1]D 11[ 1]D ... Cường độ dòng điện qua máy thu: I = P R = 0,5A - Hiệu điện hai cực nguồn: U = ξ - Ir = 18 – 0,5.4 = 16V - Suất điện động máy thu: ξp = U - IR = 16 - 0,5.8 = 12V (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) ... tăng (0,25đ) ξb - Irb, I tăng nên Irb tăng, hiệu ξb - Irb giảm, tức UN giảm (0,25đ) Và UN = Suy Ux = UN – UAC giảm (0,25đ) Bài 2: Công suất tỏa nhiệt máy thu: P = 25%.8 = 2W = RI2 - Cường độ dòng...
 • 3
 • 350
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Bồi dưỡng học sinh giỏi môn sử ( phần 3 )Cẩm nang luyện thi đh cđ và THPT quốc gia môn ngữ văn 2018 ( phần 1)Phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh thông qua việc tổ chức hoạt động tự làm một số thí nghiệm đơn giản sau khi học bài các dạng cân bằng cân bằng của một vật cBài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạchMột số phương pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các thí nghiệm vật lý ở trường THPT hậu lộc iNghiên cứu, vận dụng phương pháp dạy học theo lý thuyết phát triển bài tập vật lý xây dựng các dạng bài tập vật lý hạt nhân ( ban cơ bản)Phân loại và hướng dẫn giải các bài tập tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phươngPhương pháp giải các bài toán va chạm trong dao động của con lắc lò xo và con lắc đơnPhương pháp giải nhanh và tổng hợp các bài tập vuông pha trong chương trình vật lí lớp 12Phương pháp tìm số cực đại, cực tiểu giữa hai điểm trong bài toán giao thoa sóng cơ học trong chương trình vật lý lớp 12Unit 4. School education systemSử dụng câu hỏi định hướng giải bài tập phần mắt đối với học sinh có học lực trung bìnhSử dụng phần mềm matlab để thiết kế thí nghiệm mô phỏng cho quá trình γ + γ→ e +e+ môn vật lý 12 nâng caoSử dụng thủ thuật đặt ẩn phụ giải nhanh dạng toán có tần số thay đổi dòng điện xoay chiềuCác dạng bài tập thấu kínhBài 12. Công suất điệnDạy học bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lí lớp 12 ( ban cơ bản) theo lý thuyết phát triển bài tập vật líGiáo dục bảo vệ môi trường không khí trong dạy học vật lý cho học sinh lớp 10 tại trường THCS và THPT nghi sơnGiúp học sinh làm tốt bài toán truyền tải điện năng thông qua sơ đồ truyền tải điện năngHướng dẫn giải bài tập về kính lúp đối với học sinh lớp 11 trường THCS và THPT nghi sơn