KT 15p vật lý 12

KT chương I. Vật 12 ban nâng cao.

KT chương I. Vật lý 12 ban nâng cao.
... quanh 1trục cố định gia tốc góc vật không đổi A momen quán tính vật không B momen quán tính vật không đổi C momen lực tác dụng lên vật không D momen lực tác dụng lên vật không đổi 36) Một đĩa đặc ... = 12, 5 kgm2/s B L = 15,0 kgm2/s C L = 7,5 kgm2/s D L = 10,0 kgm2/s 24) Momen quán tính vật rắn quay quanh trục cố định không phụ thuộc vào đại lượng sau A Khối lượng vật rắn B Tốc độ quay vật ... Một vật rắn quay quanh trục cố định qua vật có phương trình chuyển động φ = 10+ t (φ tính rad, t tính giây) Tốc độ góc góc mà vật quay sau thời gian s kể từ thời điểm t = là: Trang 3/002 Chương...
 • 5
 • 247
 • 4

ĐỀ KT LẦN II HK I - VẬT 12 TRƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN HÀ ĐÔNG

ĐỀ KT LẦN II HK I - VẬT LÝ 12 TRƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN HÀ ĐÔNG
... chất i m có dạng x = Asin(t /2) Gốc th i gian đợc chọn vào lúc A Chất i m qua VTCB theo chiều âm B Chất i m có li độ x = +A C Chất i m qua VTCB theo chiều dơng D Chất i m có li độ x = -A Câu ... đ i khác Vận tốc truyền sóng mặt nớc A 20cm/s B 40cm/s C 26,7cm/s D 53,4cm/s Trang 2/2 Mã đề 201 GV: Mai Hoàng Anh Đáp án mã đề: B i : 1 A D D B i : C 10 A 11 B Đáp án mã đề: B i : 1 A C A B i ... Một vật dao động i u hòa có PTDD là: x = 5cos(2 t + /3)(cm) ; t tính giây; = 10; Gia tốc vật có li độ x = 3cm A 1,2m/s2 B -1 ,2m/s2 C 1,2m.s2 D -1 ,2m.s2 Câu 16 Phơng trình DDDH vật có dạng: x =...
 • 3
 • 189
 • 0

KT 1t-Chương 1 -Vật 12

KT 1t-Chương 1 -Vật lý 12
... tỉ lệ nghịch với t Câu 17 : Trái Đất xem gần cầu quay có bán kính 6370km Gia tốc hướng tâm điểm M mặt đất vĩ độ 600 là: A 1, 7 cm/s2 B 7 ,1 cm/s2 C 0,7 m/s2 D 1, 7 m/s2 Câu 18 : Chọn phương án Đúng ... ròng rọc A 20 rad/s2; B 14 rad/s2; C 28 rad/s2; D 35 rad/s2 Câu 20: Một đĩa tròn lăn không trượt.Tại thời điểm động toìan phần 36J động quay là: A 12 J B 18 J C 9J D 27J Câu 21: Một bánh xe chịu t ... 30Nm.Trong 10 s tốc độ góc bánh xe tăng từ rad/s đến 25 rad/s.Trong suốt thời gian quay momen lực ma sát không đổi.Cho biết momen quán tính bánh xe l 10 kg.m2 Đ ộ lớn momen lực ma sát l à: A N.m B 12 N.m...
 • 2
 • 189
 • 1

Đề KT Giưa HK II vat 12

Đề KT Giưa HK II vat lý 12
... VẬT LÝ THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC VẬT LÝ ĐÁP ÁN KIỂM TRA VẬT LÝ 12 đề : 121 BÀI SỐ ( GIỮA HỌC KỲ ) Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 A A A B A D B A B B / / / / / / / / / / Câu 11 Câu 12 ... B C D C ĐÁP ÁN KIỂM TRA VẬT LÝ 12 đề : 122 BÀI SỐ ( GIỮA HỌC KỲ ) Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 A D B A A A A B B A / / / / / / / / / / Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu ... B C D C ĐÁP ÁN KIỂM TRA VẬT LÝ 12 đề : 123 BÀI SỐ ( GIỮA HỌC KỲ ) Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 B A A D B B A A A A / / / / / / / / / / Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu...
 • 29
 • 89
 • 0

Đề KT số 4 vật 12

Đề KT số 4 vật lý 12
... gian t = 1,4T số ngun tử A 1,8 74. 1018 222 86 Rn lại bao nhiêu? B 2,165.1018 C 1,2 34. 1018 ………………………………………… D 2 ,46 5.1018 BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ Họ tên………………………………………Lớp…………………… Mã đề …… 123 ……… Câu ... Trong hạt nhân số nơtrơn ln số prơtơn D Khối lượng prơtơn lớn khối lượng nơtrơn 23.Hạt nhân ngun tử chì có 82 prơtơn 125 nơtron Hạt nhân ngun tử có kí hiệu nào? 125 12 82 207 A 12 Pb B 125 Pb C 207 ... tử mà hạt nhân có số prơtơn số khối khác B Đồng vị ngun tử mà hạt nhân có số khối khác số nơtrơn C Đồng vị ngun tử mà hạt nhân có số nơtrơn số khối khác D Đồng vị ngun tử có số nuclơn 16 Chọn...
 • 5
 • 62
 • 0

KT CHAT LUONG HOC KI 2 VAT LY 12

KT CHAT LUONG HOC KI 2 VAT LY 12
... l A 5,6 mm B 6,4 mm C 2, 8 mm D 4,8 mm Cõu 32: Kim loi cú gii hn quang in = 0,3 àm Cụng thoỏt electron kim loi ú l A 0,6 625 .10-19 J B 13 ,25 .10-19 J C 6, 625 .10-19 J D 1, 325 .10-19 J II PHN RI ấNG ... quay là: A 7,5s B 15s C 28 , 125 s D 56 .25 s Câu 43: Một vật rắn quay quanh trục cố định thời điểm vật có mômen động lợng 20 kg.m2/s động 400J.tốc độ góc vật thời điểm là: A 20 rad/s B 40rad/s C D 1600rad/s ... ỏnh n sc cú = 0, 6à m Cụng sut ngun bc x l 2, 8W S photon m ngun sỏng phỏt 1s l : (cho h = 6, 625 1034 js ) A 1018 B 8, 45.1018 C 3,3 12 1018 D 4, 22 5.1018 Cõu 39: Cõu no sau õy núi v s hunh quang...
 • 4
 • 112
 • 0

500 Câu hỏi trắc nghiệm Vật 12 có đáp án

500 Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 có đáp án
...     12 , I   t 12 ba chất điểm khối lượng 5kg, 4kg, 3kg đặt hệ tọa độ xOy Vật 5kg tọa độ (0,0), vật 4kg tọa độ (3,0), vật 3kg tọa độ (0,4) Khối tâm hệ chất điểm tọa độ ... sau không ? A Giả thuyết sóng ánh sáng không giải thích định luật quang điện B Ánh sáng chất sóng điện từ C Ánh sáng tính chất hạt, hạt phôtôn D Vì ánh sáng tính chất hạt nên gây tượng ... (hai mép đối xứng qua vân sáng trung tâm) vân sáng màu giống màu vân sáng trung tâm ? A vân sáng B vân sáng C vân sáng D vân sáng 479 Năng lượng liên kết hạt nhân H , He, 26 Fe...
 • 49
 • 28,005
 • 241

Tóm tắt các công thức trắc nghiệm Vật 12

Tóm tắt các công thức trắc nghiệm Vật Lý 12
... ng m1+m2 ủ c chu k T3, vo v t kh i l ng m1 m2 (m1 > m2)ủ c chu k T4 Thỡ ta cú: T32 = T12 + T22 v T42 = T12 T22 m1 m1 V t m1 ủ c ủ t trờn v t m2 dao ủ ng ủi u ho theo phng th ng ủ ng (Hỡnh 1) ... l1 + l2 cú chu k T2,con l c ủn chi u di l1 - l2 (l1>l2) cú chu k T4 Thỡ ta cú: T32 = T12 + T22 v T42 = T12 T22 V n t c v l c cng c a s i dõy l c ủn v2 = 2gl(cos cos0) v TC = mg(3cos 2cos0) ... M M i liờn h gi a cỏc b c súng v t n s c a cỏc v ch quang ph c a nguyờn t hiủrụ: 13 = 12 + 23 v f13 = f12 +f23 (nh c ng vộct) n=6 n=5 n=4 n=3 n=2 n=1 http://ebook.here.vn T i thi, eBook, Ti...
 • 33
 • 4,956
 • 101

Tổng hợp các dạng bài tập Vật 12

Tổng hợp các dạng bài tập Vật Lý 12
... 12 Trng THPT - Phong in Ch Xỏc nh nng lng ta tng hp m(g) ht nhõn nh(t cỏc ht nhõn nh hn)? 112 Ch 10 Cỏch dng nh lut bo ton ng lng, nng lng? 112 ... cụ lp v in Xỏc nh in th cc i ca qa cu: 105 Th.s Trn AnhTrung 12 Luyn thi i hc Phng phỏp gii toỏn Vt 12 Trng THPT - Phong in 2.Ni qu cu vi mt in tr R sau ú ni t Xỏc nh cng dũng ... AnhTrung Luyn thi i hc Phng phỏp gii toỏn Vt 12 Trng THPT - Phong in Ch 11 Cho lng kớnh (A,n) v gúc ti i1 ca chựm sỏng: xỏc nh gúc lch D? 74 Ch 12 Cho lng kớnh (A,n) xỏc nh i1 D = min? ...
 • 113
 • 6,783
 • 65

Trắc nghiệm thuyết Vật 12

Trắc nghiệm lý thuyết Vật Lý 12
... nghi m bao gi có ph n : Ki m tra thuy t & th c hành ð i v i ph n tr c nghi m thuy t, theo : N u h c sinh chăm ñ c sách giáo khoa, h c thu c ñ nh nghĩa, ñ nh lý, phát bi u quan tr ng m i ( ... u ch không h c v t ^.^ ) & ð c bi t chăm làm ñ Ph n thuy t s ñư c gi i quy t tr n v n th i gian ng n ( Có nh ng câu h i - n u n m ch c thuy t b n m t chưa t i 10s ñ ñưa k t qu ñúng ^.^) ... t c B ðưa nhi t ñ lên cao C Dùng máy li tâm D Dùng chùm laser c c m nh 12 Ph n ng h t nhân Rơdơpho th c hi n: A Be + He ® 12 C + n B 27 13 C 11 Al + He ® 30 15 P+ 0n B + H ® Be + He D 14 N + He...
 • 41
 • 2,084
 • 32

1000 Câu hỏi trắc nghiệm Vật 12 Nâng Cao

1000 Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý 12 Nâng Cao
... có câu nào đúng 115 a 116 a 117 a 118 a 119 120 121 a b c d 122 a 123 a 124 a 125 a 126 a 127 a Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mợt cơng tơ có giá trị khơng đởi bằng 120 v ... Khi treo vật khối lượng m vào lò xo k1 chu kỳ dao động vật T1 = 0,3 s Khi treo vật vào lò xo k2 chu kỳ dao động vật T2 = 0,4 s Khi treo vật vào hệ hai lò xo nối đầu chu kỳ dao động vật là: 0,35 ... lúc buông, vật quãng đường dài 6cm Cơ vật là: A 16.10-2 J B 32.10-2 J C 48.10-2 J D Tất sai Câu 39: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A Li độ vật động vật phân nửa...
 • 61
 • 3,748
 • 101

Bài tập trắc nghiệm vật 12

Bài tập trắc nghiệm vật lý 12
... 13kg.m2 /s D 12, 5kg.m2/s Câu 53:Khi vật rắn quay quanh trục cố định vòng thì: A góc quay điểm vật π B tọa độ điểm vật thay đổi lượng 2π C tọa độ điểm vật không thay đổi D tốc độ góc điểm vật 2π Câu ... cố định, vật có tốc đọ góc lớn vật quay nhanh B Tốc độ góc đặc trưng cho chiều quay vật rắn C Khi vật rắn quay quanh trục cố định điểm vật có quỹ đạo D Khi quay quanh trục cố định, điểm vật rắn ... dụng lên vật rắn trục quay B bình phương tốc độ góc vật rắn C gia tốc góc vật rắn D gia tốc hướng tâm điểm vật rắn trục quay Câu 84: Gọi I momen quán tính vật rắn trục quay, ω tốc độ góc vật rắn,...
 • 91
 • 1,693
 • 11

Tóm tắt công thức vật 12

Tóm tắt công thức vật lý 12
... dp Dng khỏc F = dt nh lut bo ton ng lng pi = mi vi = const nh v ng nh v ng nng 1 1 W = I 12 I = A (cụng ca ngoi lc) W = I 12 I = A (cụng ca ngoi lc) 2 2 Cụng thc liờn h gia i lng gúc ... tranhung2011@gmail.com n=2 Banme n=1 22 H thng cụng thc Vt lp 12 chng trỡnh Phõn Ban 23 1 = + v f13 = f12 +f23 (nh cng vộct) 13 12 23 CHNG VIII : S LC V THUYT TNG I HP 50 THUYT TNG I HP Hn ... im (khụng tớnh hai ngun): < k < l Trn hựng 0979322011 tranhung2011@gmail.com 12 H thng cụng thc Vt lp 12 chng trỡnh Phõn Ban 13 * im dao ng cc tiu (khụng dao ng): d1 d2 = k (kZ) l S...
 • 30
 • 10,337
 • 49

Giáo án vật 12: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

Giáo án vật lý 12: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử
... NGUYấN T TIT 87: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử độ hụt khối Kiểm tra bàI cũ Câu 1: Nêu cu to ca ht nhõn nguyờn t? Ký hiệu hạt nhân nguyên tử? Cho ví dụ? Cu to ht nhõn - Gồm hai loại hạt protôn nơtôn ... Hãy so sánh khối lượng với tổng khối lượng nuclôn tao thành hạt khối nhân heli nhân lượng hạt Các phép đo chứng tỏ Tổng khối lượng nuclôn tạo nhỏ tổng khối lượng nuclôn tạo thành thành hạt nhân ... cách trao đổi loại hạt gọi hạt mêzôn) * Muốn tách nuclôn khỏi hạt nhân, cần phải tốn lượng để thắng lực hạt nhân 4 Lc ht nhõn a Lc ht nhõn b Độ hụt khối Cho biết khối lượng hạt nhân Heli Helà m...
 • 12
 • 1,762
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: vật lý 12trắc nghiệm vật lý 12công thức vật lý 12bài tập vật lý 12lý thuyết vật lý 12trắc nghiệm vật lý 12bài giảng vật lý 12ôn thi vật lý 12ôn tập vật lý 12môn vật lý 12công thức vật lý 12đề thi học kì 1 vật lý 12đề thi học kì vật lý 12đề thi học sinh giỏi vật lý 12đề thi học sinh giỏi vật lý 12 cấp tỉnhIVIG in ADEM treatment(1)PHS CV CBTT HopDHDCDbatthuong2017 signedhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anNzRnSGV1elJwREUvn 11-10-2017 CV 115.2017 10.10.17 CBTT nội dung liên quan ĐHĐCĐ bất thường 2017.pdf1.SDG 2017.10.17 8df6494 BAO CAO TAI CHINH QUY 3.pdf() contract margin vnhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anbi1ETTk0SmpVTG8vn 24-08-2011 2. Luat 70_2006_QH11.pdf6. Quyet dinh 87 2007 QD BTCQuy che huong dan giao dich ky quycham soc bn lo tieu thapLactate Dehydrogenase as a Biomarker for Prediction of Refractory Mycoplasma pneumoniae PneumoniaSerum Albumin vs Outcomes in Critically Ill Children | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnProbiotics May Lower Risk for Nosocomial Infections in Hospitalized Children | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn thong tin nhanhULTRASONOGRAPHY CHANGES AFTER PYELOPLASTYVALIDATION OF THE STEP BY STEP APPROACH.pdfCOMPLICATIONS AFTER EXCISION OF CHOLEDOCHAL CYSTSSafe Surgery | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnTiêm tĩnh mạch ( bài in ) | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn Tiem tinh mach1Một số lưu ý khi lấy máu ( bài in) | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn luu y khi lay mau1