KT 15p vật lý 10

đề kt 45 vật 10

đề kt 45 vật lý 10
... Tính động vật có động lượng 4kg.m/s vật khối lượng 2kg: A 2J B 1J C 3J D 4J CÂU24 Một vật có khối lượng 1kg rơi tự do, sau 3s kể từ lúc bắt đầu rơi động vật bao nhiêu? (g=10m/s2) A 200J B 100 J C ... gấp bốn, vận tốc giảm nửa động vật sẽ: A Tăng gấp B Tăng gấp C Tăng gấp đôi D Không đổi CÂU19 vật khối lượng 1kg chuyển động với vận tốc 6m/s chịu tác dụng lực F = 10N không đổi ngược hướng với ... TỔ : -Tin -kỹ CÂU11 Một vật khối lượng 2kg 192,08J mặt đất Lấy g = 9,8m/s Khi vật độ cao là: A 0,012m B 9,8m C 2m D 1m CÂU12 Trong hệ thức...
 • 3
 • 89
 • 0

De Kt vat ly 10

De Kt vat ly 10
... qua ma sát vật mặt phẳng nghiêng Lấy g = 10 m/s2 Xác định lực căng sợi dây treo? Đáp số: Dữ kiện câu 7, xác định phản lực mặt phẳng nghiêng? Đáp số: α 10 Hai mặt đỡ tạo với mặt phẳng nằm ngang ... 300 β = 600 Trên mặt phẳng người ta đặt cầu đồng chất có khối lượng m = kg Bỏ qua ma sát lấy g =10 m/s2 Hỏi áp lực cầu lên mặt đỡ bao nhiêu? Đáp số: α β ...
 • 2
 • 201
 • 0

Đề KT 1 tiết Vật 10 NC Lần 1

Đề KT 1 tiết Vật lý 10 NC Lần 1
... D 11 A B C D 16 A B C D 21 A B C D A B C D A B C D 12 A B C D 17 A B C D 22 A B C D A B C D A B C D 13 A B C D 18 A B C D 23 A B C D A B C D A B C D 14 A B C D 19 A B C D 24 A B C D A B C D 10 ... D 11 A B C D 16 A B C D 21 A B C D A B C D A B C D 12 A B C D 17 A B C D 22 A B C D A B C D A B C D 13 A B C D 18 A B C D 23 A B C D A B C D A B C D 14 A B C D 19 A B C D 24 A B C D A B C D 10 ... D 11 A B C D 16 A B C D 21 A B C D A B C D A B C D 12 A B C D 17 A B C D 22 A B C D A B C D A B C D 13 A B C D 18 A B C D 23 A B C D A B C D A B C D 14 A B C D 19 A B C D 24 A B C D A B C D 10 ...
 • 9
 • 282
 • 2

Đề KT 1 tiết Vật 10 CB lần 1

Đề KT 1 tiết Vật lý 10 CB lần 1
... động B quãng đường vật gia tốc vật D vận tốc vật tọa độ vật Một xe đạp chạy với vận tốc 10 m/s vòng đua có bán kính 10 0m Độ lớn gia tốc hướng tâm C 0, 01 m/s2 m/s2 B 10 m/s2 D 0 ,1 m/s2 Hai ô tô xuất ... D 11 A B C D 16 A B C D 21 A B C D A B C D A B C D 12 A B C D 17 A B C D 22 A B C D A B C D A B C D 13 A B C D 18 A B C D 23 A B C D A B C D A B C D 14 A B C D 19 A B C D 24 A B C D A B C D 10 ... đạp chạy với vận tốc 10 m/s vòng đua có bán kính 10 0m Độ lớn gia tốc hướng tâm C 0 ,1 m/s2 0, 01 m/s2 B 10 m/s2 D m/s2 Vận tốc vật có tính tương đối B ta đổi đơn vị đo vận tốc vật khác chuyển động...
 • 17
 • 302
 • 1

ĐỀ KT 1 TIẾT VẬT 10 CB

ĐỀ KT 1 TIẾT VẬT LÝ 10 CB
... đường sau chuyển động với tốc độ 12 km/h.Tốc độ trung bình người : A 32km/h B 8km/h C 16 km/h D 15 km/h Câu 15 : Công thức tính vận tốc quảng đường vật rơi tự do: A v = 1 gt ; s = gt 2 B v = gt ; s ... Câu 19 : Chuyển động thẳng A chậm dần :a0 C nhanh dần theo chiều dương :a>0 D nhanh dần :a>0 Câu 20: Một vật thả rơi từ độ cao h = 10 m nơi có gia tốc g = 10 m/s2 ... yên hệ quy chiếu chuyển động D vật hệ quy chiếu đứng yên B TỰ LUẬN (3 điểm): Một ôtô chuyển động thẳng với tốc đ 18 km/h tăng tốc chuyển động nhanh dần đều, sau 10 giây ôtô đạt tốc độ 36 km/h...
 • 2
 • 250
 • 1

de kt hoc ky 2-vat ly 10 cb tu luan

de kt hoc ky 2-vat ly 10 cb tu luan
... = (1 .100 )/5 = 20 (lit) b.Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng: (p1.V1)/T1 = (p3.V3)/T3 ↔ p3 = (p1 V1.T3) / (V3 T1) = (1 .100 .423)/(5.290) = 29,17at Câu 3: Khí nhận công: A > ↔A = 100 J ... ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÍ.LỚP 10 CƠ BẢN Đề 1: Câu 1: a Tại điểm bắt đầu ném vật: Chọn gốc mặt đất Động vật: Wd =(1/2).m.v2 = (1/2) 1.202 = 200 (J) Thế vật: Wt = m.g.h = 1 .10. 40 = 400 (J) Cơ vật: Wc ... nhiệt động lực học: ∆U = Q + A = 100 – 20 = 80J ĐỀ 2: Câu 1: a Chọn gốc thề vị trí lò xo nằm cân Tại vị trí buông lò xo: Động vật: Wd = Thế vật: Wt = ½.k.(∆l) = ½ .100 .(0,1)2 = 0,5J Cơ vật: Wc =...
 • 5
 • 289
 • 2

kt vat ly 10 hkI

kt vat ly 10 hkI
... tải giống nhau, xe có khối lượng 2 .10 kg, cách 40m Hỏi lực hấp dẫn chúng phần trọng lượng P xe ? Lấy g = 9,8m/s2 34 .10- 8 P B 85 .10- 8 P C 85 .10- 12 P D 34 .10- 10 P Công thức sau công thức tính đường ... xe tải giống nhau, xe có khối lượng 2 .10 kg, cách 40m Hỏi lực hấp dẫn chúng phần trọng lượng P xe ? Lấy g = 9,8m/s2 34 .10- 10 P B 34 .10- 8 P C 85 .10- 12 P D 85 .10- 8 P II TỰ LUẬN Một vật ném theo phương ... xe tải giống nhau, xe có khối lượng 2 .10 kg, cách 40m Hỏi lực hấp dẫn chúng phần trọng lượng P xe ? Lấy g = 9,8m/s2 34 .10- 10 P B 85 .10- 8 P C 34 .10- 8 P D 85 .10- 12 P Cho ba lực đồng quy nằm mặt phẳng,...
 • 12
 • 81
 • 0

KT HK II vật 10 năm học 2011

KT HK II vật lý 10 năm học 2011
... khí nhiệt độ t áp suất 105 Pa Khi áp suất 1,5 .10 Pa nhiệt độ bình khí 2670C Nhiệt độ t1 là: A 3600C B 370C C 1780C D 870C TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: Vật 10 – Cơ Họ Tên: …………………………………… ... tiết diện 3mm2 Khi kéo lực 600N dây dãn đoạn 2mm Suất Y- âng thép là: A 4 .101 0 Pa B 2 .101 1 Pa C 2 .101 0 Pa D 4 .101 1 Pa Một vật nằm yên có A động B động lượng C vận tốc D Chọn phát biểu sai: Đối với ... 12m động vật : A 16 J B 24 J C 32 J D 48 J Một vật có khối lượng m = 400 g động 20 J Khi vận tốc vật là: A 0,32 m/s B 36 km/h C 36 m/s D 10 km/h Chất khí xylanh động nhiệt có áp suất 0,8 .10 Pa nhiệt...
 • 4
 • 62
 • 0

Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “chất khí” và “cơ sở của nhiệt động lực học”(vật 10 – cơ bản) nhằm phát triển hứng thú và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh

Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “chất khí” và “cơ sở của nhiệt động lực học”(vật lý 10 – cơ bản) nhằm phát triển hứng thú và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh
... “CHẤT KHÍ” VÀ “CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC” ( VẬT LÝ 10 CƠ BẢN ) NHẰM PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ VÀ NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CỦA HỌC SINH Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VẬT LÝ Mã số: ... khí” sở nhiệt động lực học ( vật 10 ) nhằm phát triển hứng thú lực vận dụng kiến thức học sinh ” II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu vận dụng dạy học tích hợp nhằm phát triển hứng thú lực ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  @  - ĐINH XUÂN GIANG VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG SƯ PHẠM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ “CHẤT KHÍ” VÀ “CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC”(VẬT...
 • 134
 • 1,858
 • 13

Soạn thảo tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức phần. Các lực cơ học sách giáo khoa vật 10 nâng cao

Soạn thảo tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức phần. Các lực cơ học sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao
... học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức phần Các lực học 2.3.1 Soạn thảo kế hoạch tài liệu hớng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức Lực hấp dẫn 43 2.3.1.1 Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức ... tập, hệ thống hoá kiến thức phần Các lực hoc sách giáo khoa vật 10 nâng cao Mục đích nghiên cứu Soạn thảo đợc kế hoạch tài liệu hớng dẫn học sinh ôn tâp, hệ thống hoá kiến thức phần Các lực học ... là: Ôn tập, hệ thống hoá kiến thức lớp ôn tập, hệ thống hoá kiến thức nhà * Đặc điểm ôn tập, hệ thống hoá nhà - Ôn tập hệ, thống hoá kiến thức nhà tiếp tục cách lôgic hình thức ôn tập, hệ thống...
 • 113
 • 2,920
 • 5

Định hướng cho học sinh tự lực học tập trong dạy học chương Khí chất vật 10

Định hướng cho học sinh tự lực học tập trong dạy học chương Khí chất vật lý 10
... hớng học sinh tự lực học tập 1.2.1 Tại dạy học phải định hớng học sinh tự lực học tập? Theo từ điển tiếng việt [26]: Tự lực: Tự sức lm lấy, không dựa dẫm nhờ vả ngời khác Tự học: Tự học lấy, ... trình dạy v học chơng Chất khí chơng trình vật 10 nâng cao THPT Phạm vi nghiên cứu: sở để phát huy tính tự lực HS, cách định hớng HS tự lực học tập v vận dụng dạy học chơng Chất khí trờng THPT ... muốn hớng dẫn HS học tập hiệu quả, phù hợp với điều kiện trờng phổ thông v yêu cầu việc đổi giáo dục chọn đề ti: Định hớng cho học sinh tự lực học tập dạy học chơng Chất khí vật 10 nâng cao Mục...
 • 129
 • 400
 • 0

Vận dụng thuyết kiến tạo vào dạy học chương cân bằng và chuyển động của vật rắn vật 10

Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học chương cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10
... văn vận dụng thuyết kiến tạo vào dạy học chương Cân chuyển động vật rắn Vật 10 THPT, chương trình chuẩn Trên sở đó, chọn đề tài “Nghiên cứu vận dụng thuyết kiến tạo vào dạy học chương ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Trần Thị Ngọc Thảo VẬN DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN TẠO VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN” VẬT LÝ 10 TRUNG HỌC ... thức liên quan đến cân chuyển động vật rắn trước dạy học chương Cân chuyển động vật rắn ” Để nghiên cứu tiến trình dạy học theo thuyết kiến tạo chương Cân chuyển động vật rắn , soạn thảo 30...
 • 153
 • 2,316
 • 17

Xem thêm