CHỦ đề NGUYỄN DU và các ĐOAN TRÍCH TRUYỆN KIỀU

hướng dẫn học sinh tìm hiểu những sáng tạo nghệ thuật độc đáo của nguyễn du trong các đoạn trích truyện kiều ở sgk ngữ văn 10

hướng dẫn học sinh tìm hiểu những sáng tạo nghệ thuật độc đáo của nguyễn du trong các đoạn trích truyện kiều ở sgk ngữ văn 10
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THÀNH LONG HƢỚNG DẪN HỌC SINH TÌM HIỂU NHỮNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT ĐỘC ĐÁO CỦA NGUYỄN DU TRONG CÁC ĐOẠN TRÍCH TRUYỆN KIỀU SGK NGỮ VĂN 10 Chuyên ... tài: "Hƣớng dẫn học sinh tìm hiểu sáng tạo nghệ thuật độc đáo Nguyễn Du đoạn trích Truyện Kiều SGK Ngữ văn 10" , với hi vọng đóng góp thêm tiếng nói nhỏ bé vào vấn đề dạy học Truyện Kiều nhà trường ... độc đáo tài tình Nguyễn Du Truyện Kiều Cơ sở thực tiễn: Tình hình dạy học Truyện Kiều ngày trường phổ thông) Chƣơng II: Hƣớng dẫn học sinh tìm hiểu sáng tạo nghệ thuật độc đáo Nguyễn Du đoạn trích...
 • 124
 • 380
 • 0

Xây dựng hệ thống câu hỏi nêu vấn đề trong dạy học các đoạn trích Truyện Kiều ở lớp 9, trung học cơ sở

Xây dựng hệ thống câu hỏi nêu vấn đề trong dạy học các đoạn trích Truyện Kiều ở lớp 9, trung học cơ sở
... viên quan tâm đến hệ thống câu hỏi nêu vấn đề trọng tới việc xây dựng hệ thống câu hỏi nêu vấn đề học đoạn trích Truyện Kiều Việc xây dựng câu hỏi nói chung, câu hỏi nêu vấn đề nói riêng phụ thuộc ... câu hỏi nêu vấn đề đoạn trích Truyện Kiều lớp THCS Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận việc đặt câu hỏi nêu vấn đề - Xây dựng hệ thống câu hỏi nêu vấn đề cho hai đoạn trích Truyện Kiều ... câu hỏi dạy học đoạn trích Truyện Kiều 31 iii Chƣơng 2: VẬN DỤNG CÂU HỎI NÊU VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC CÁC ĐOẠN TRÍCH TRUYỆN KIỀU 34 2.1 Những yêu cầu câu hỏi nêu vấn đề học đoạn trích...
 • 121
 • 680
 • 1

Giảng văn truyện kiều các đoạn trích truyện kiều

Giảng văn truyện kiều và các đoạn trích truyện kiều
... trạng Thuý Kiều Kiều lầu ngng bích I- Vị trí đoạn trích: - Đoạn trích gồm 22 câu thuộc phần gia biến lu lạc Nội dung : tái cảnh ngộ cô đơn, buồn tủi lòng thuỷ chung, hiếu thảo Thuý Kiều II- Nội ... -Chị em Thuý Kiều Vị trí đoạn trích: - Đoạn trích gồm 24 câu (15-38) thuộc phần gặp gỡ đính ớc Giới thiệu chung: - Bốn câu đầu giới thiệu khái quát chị em Thuý Kiều Đó cô gái đầu lòng ... nàng Kiều nh thấm vào cảnh vật, lòng ngời lâu - câu cuối điệp ngữ buồn trông xuất lần đầu câu buồn trông cảm xúc chủ đạo buồn trông, trông lại buồn - Đây đoạn thơ tả cảnh ngụ tình hay Truyện Kiều, ...
 • 7
 • 154
 • 2

Dạy đọc hiểu tác phẩm văn chương vận dụng vào các đoạn trích truyện Kiều trong chương trình ngữ văn 10

Dạy đọc hiểu tác phẩm văn chương và vận dụng vào các đoạn trích truyện Kiều trong chương trình ngữ văn 10
... Phương pháp dạy đọc- hiểu tác phẩm văn chương vận dụng vào giảng dạy đoạn trích Truyện Kiều sách giáo khoa Ngữ Văn 10 (20062007) Lịch sử vấn đề nghiên cứu Mơn văn- Tiếng Việt đưa vào giảng dạy trường ... thơng, vào nghiên cứu cơng việc cụ thể giáo viên vận dụng vào giảng dạy Tác phẩm văn chương chương trình THPT Chương hai Đi vào nghiên cứu cách khái qt Truyện Kiều Luận văn nêu cách khái qt bước dạy ... pháp đọc- hiểu tác phẩm loại Với phương pháp dạy dạy đọc- hiểu văn đáp ứng u cầu đổi phương pháp, phát huy tích cực chủ động sáng tạo học sinh Đề tài Dạy đọc- hiểu tác phẩm văn chương vận dụng vào...
 • 119
 • 1,550
 • 14

Dạy học các đoạn trích truyện kiều ở trung học phổ thông (chương trình ngữ văn lớp 10) theo hướng đối thoại

Dạy học các đoạn trích truyện kiều ở trung học phổ thông (chương trình ngữ văn lớp 10) theo hướng đối thoại
... chế sở hạ tầng CHƢƠNG THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP DẠY HỌC CÁC ĐOẠN TRÍCH TRUYỆN KIỀU TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƢỚNG ĐỐI THOẠI 2.1 Khảo sát thực trạng dạy học đoạn trích Truyện Kiều trƣờng phổ thông ... nghiệm việc dạy học đoạn trích Truyện Kiều theo hướng đối thoại Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Những vấn đề lý luận thực tiễn, đoạn trích Truyện Kiều- Nguyễn Du chương trình Ngữ văn 10 THPT, ... trích Truyện Kiều trung học phổ thông (chƣơng trình Ngữ Văn lớp 10) theo hƣớng đối thoại Lịch sử vấn đề Từ trước đến nay, Truyện Kiều quan tâm nghiên cứu chủ yếu...
 • 12
 • 824
 • 3

Hướng dẫn học sinh tự học các đoạn trích Truyện Kiều trong chương trình Ngữ Văn 10

Hướng dẫn học sinh tự học các đoạn trích Truyện Kiều trong chương trình Ngữ Văn 10
... trích Truyện Kiều chương trình Ngữ văn 10 trường trung học phổ thơng 41 Chương HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC CÁC ĐOẠN TRÍCH TRUYỆN KIỀU TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 60 2.1 Giới thiệu khái qt đoạn ... ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÙI THỊ THANH TÂM HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC CÁC ĐOẠN TRÍCH TRUYỆN KIỀU TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 Chun ngành: Lí luận phương pháp dạy học Văn - Tiếng ... chương: Chương 1: Cơ sở lí luận thực tiễn đề tài Chương 2: Hướng dẫn học sinh tự học đoạn trích Truyện Kiều chương trình Ngữ văn 10 Chương 3: Thiết kế dạy thực nghiệm 14 Số hóa Trung tâm Học liệu...
 • 126
 • 135
 • 0

dạy học các đoạn trích truyện kiều ở trung học phổ thông (chương trình ngữ văn lớp 10) theo hướng đối thoại

dạy học các đoạn trích truyện kiều ở trung học phổ thông (chương trình ngữ văn lớp 10) theo hướng đối thoại
... TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP DẠY HỌC CÁC ĐOẠN TRÍCH TRUYỆN KIỀU TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƢỚNG ĐỐI THOẠI 2.1 Khảo sát thực trạng dạy học đoạn trích Truyện Kiều trường phổ thông 2.1.1 ... THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP DẠY HỌC CÁC ĐOẠN TRÍCH TRUYỆN KIỀU TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƢỚNG ĐỐI THOẠI 2.1 Khảo sát thực trạng dạy học đoạn trích Truyện Kiều trƣờng phổ thông 2.1.1 Mục đích khảo ... pháp dạy học đoạn trích Truyện Kiều THPT theo hướng đối thoại Chương 3: Thực nghiệm 13 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Đối thoại dạy học tác phẩm văn chương theo hướng đối...
 • 112
 • 1,382
 • 0

Cảm hứng nhân đạo của Nguyễn Du qua ba đoạn trích của Truyện Kiều Độc Tiểu Thanh ký

Cảm hứng nhân đạo của Nguyễn Du qua ba đoạn trích của Truyện Kiều và Độc Tiểu Thanh ký
... tri âm khiêm nhường người hiểu đời Đọc Truyện Kiều Độc Tiểu Thanh , Nguyễn Du hỏi trời đau khổ người thực tế tác phẩm, Nguyễn Du lại cho thấy nguyên nhân đau khổ người lực thù địch chà đạp ... đồng tìền Kiều đâu có 15 năm lênh đênh bể đoạn trường, chế độ đa thê Tiểu Thanh số phận bi kịch Nguyễn Du đau nỗi đau người, hiểu thấu nguyên nhân bi kịch Nguyễn Du bất lực ông nạn nhân bể dâu ... sống thảnh, vui vẻ, dù ngắn ngủi Tiểu Thanh Nàng tài sắc mà phải làm lẽ, sống dày vò người vợ độc ác Tiểu Thanh không giống Thúy Kiều, 16 tuổi phải dấn thân vào kiếp đoạn trường, cảnh sống bị cầm...
 • 3
 • 477
 • 0

Qua việc tìm hiểu cốt truyện các đoạn trích trong SGK ngữ văn 9, tập I, em hãy phân tích nhân vật Thuý Kiều để làm nổi bật giá trị nhân đạo của Truyện Kiều

Qua việc tìm hiểu cốt truyện và các đoạn trích trong SGK ngữ văn 9, tập I, em hãy phân tích nhân vật Thuý Kiều để làm nổi bật giá trị nhân đạo của Truyện Kiều
... Với nhân vật Thuý Kiều Ng.Du nhà nhân đạo chủ nghĩa mực yêu thương mực đề cao ngư i, đề cao khát vọng chân người- đặc biệt thân phận người phụ nữ xã hội phong kiến đầy rẫy bất công, tàn bạo lễ giáo...
 • 2
 • 379
 • 0

THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT

THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT
... công ty : hiếu, hỉ … Nợ TK 3382 Có TK 111 2.3 Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Hàn Việt 2.3.1 Khái quát chung kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty ... : Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng, BHXH khoản khác trả cho người lao động Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công người lao động Bên có : Các khoản tiền lương, tiền công, tiền ... tính khoản trích theo lương 2.3.3.1 Phương pháp tính khoản trích theo lương Trích KPCĐ vào lương thực tế người lao động tỷ lệ trích theo quy định Trích KPCĐ • = Lương Thực tế x 2% Trích BHXH vào...
 • 35
 • 188
 • 0

Thơ chữ hán nguyễn du thơ đỗ phủ qua cái nhìn so sánh

Thơ chữ hán nguyễn du và thơ đỗ phủ qua cái nhìn so sánh
... sáng tác thơ chữ Hán Nguyễn Du thơ Đỗ Phủ Chơng Thơ chữ Hán Nguyễn Du thơ Đỗ Phủ - vài nét so sánh thi pháp học 12 Chơng Cuộc đời, thời đại nghiệp sáng tác Nguyễn Du Đỗ Phủ nhìn so sánh 1.1 ... thi hào Chơng Nội dung sáng tác thơ chữ Hán Nguyễn Du thơ Đỗ Phủ 2.1 Hệ thống đề tài thơ chữ Hán Nguyễn Du thơ Đỗ Phủ 2.2 Giọng điệu chủ thể trữ tình thơ chữ Hán Nguyễn Du thơ Đỗ Phủ 2.3 2.4 Giá ... nghĩa thơ chữ Hán Nguyễn Du thơ Đỗ Phủ Chân dung chủ thể trữ tình thơ hai thi hào Chơng 3.1 3.2 Thơ chữ Hán Nguyễn Du thơ Đỗ Phủ - vài nét so sánh thi pháp học Quan niệm nghệ thuật ngời thơ hai...
 • 126
 • 513
 • 5

luận văn thạc sỹ toán: Vận dụng phương phương pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề vào dạy học chủ đề nguyên hàm tích phân ở lớp 12 trung THPT

luận văn thạc sỹ toán: Vận dụng phương phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chủ đề nguyên hàm và tích phân ở lớp 12 trung THPT
... kết luận tất phơng pháp dạy học phải trở thành phơng pháp dạy học phát giải vấn đề Một điều rõ ràng phơng pháp dạy học vạn Dạy học phát giải vấn đề phơng pháp dạy học đại, đòi hỏi phải có vận dụng ... dạy học nớc ta Luận văn thực theo hớng này, với việc áp dụng tinh thần phơng pháp dạy học phát giải vấn đề để dạy học chủ đề nguyên hàm tích phân cho học sinh lớp 12 THPT Để thực phơng pháp dạy ... học sinh 1.6 Dạy học phát giải vấn đề môn Toán định hớng đổi phơng pháp dạy học môn Toán trờng phổ thông Việt Nam 1.6.1 Vận dụng dạy học phát giải vấn đề môn Toán Việc vận dụng dạy học phát giải...
 • 141
 • 522
 • 5

Kiến thức lớp 10 Truyện Kiều - Nguyễn Du-cảm nhận đoạn trích nỗi thương mình ppsx

Kiến thức lớp 10 Truyện Kiều - Nguyễn Du-cảm nhận đoạn trích nỗi thương mình ppsx
... nghĩ tê lưỡi…” Thuý Kiều trải qua hầu hết nỗi đau khổ tái tê người phụ nữ thời phong kiến Khổ đau có ý thức “kiếp đoạn trường” thân, rơi vào lầu xanh, Kiều thương thân xót phận ý thức phẩm giá điều ... Giật mình lại thương xót xa Vẫn không gian lầu xanh Tú bà thời gian “lúc tàn canh - đêm khuya, thời khắc hoi, quí giá để người đối diện với lòng mình, trở với người thật “Giật mình lại thương ... thái cảm thán mạnh bộc lộ nỗi đau xót đến cực nỗi đoạ đày ê chề Lời thơ vừa tức tưởi vừa oán, vừa xa xót vừa nghẹn ngào Nỗi thương Thuý Kiều có ý nghĩa vô sâu sắc xét tự ý thức người cá nhân lịch...
 • 7
 • 784
 • 0

ôn thi công chức 2014 chuyên đề mặt trận các đoàn thể

ôn thi công chức 2014 chuyên đề mặt trận và các đoàn thể
... chương trình Mặt trận - Uỷ ban Mặt trận giữ mối liên hệ phối hợp công tác với tổ chức thành viên Các tổ chức đoàn thể xã hội với tư cách thành viên Mặt trận có quyền yêu cầu Uỷ ban Mặt trận bảo vệ ... hoạt động Mặt trận thời gian tới - Trong quan hệ với Uỷ ban Mặt trận với tổ chức đoàn thể xã hội thành viên Mặt trận, Ban Công tác Mặt trận chức thực phối hợp thống hành động với tổ chức để ... nhà nước, cán bộ, công chức coi Mặt trận Tổ quốc đoàn thể tổ chức phụ thuộc thi u phối hợp tổ chức hoạt động phong trào quần chúng - Tổ chức máy, cán Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhiều bất cập Chưa...
 • 29
 • 1,509
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: những yêu cầu chính đối với câu hỏi nêu vấn đề trong giờ học các đoạn trích truyện kiềucác bƣớc chuẩn bị cho việc xây dựng câu hỏi nêu vấn đề trong giờ học các đoạn trích truyện kiềuđiều kiện để vận dụng câu hỏi nêu vấn đề trong dạy học các đoạn trích truyện kiềunhững tư tưởng quan điểm của nguyễn du trong các đoạn trích cũng là tiền đề cho việc xây dựng câu hỏidạy đọc hiểu tác phẩm văn chương và vận dụng vào các đoạn trích truyện kiều trong chương trình ngữ văn 10các đoạn trích truyện kiều đều chứa đựng rất nhiều vấn đề cần đƣợc khám phákhảo sát hệ thống câu hỏi trong dạy học các đoạn trích truyện kiều thấy nhiều điểm không hợp lýchuyên đề tiền lương và các khoản trích theo lương 2013chuyên đề tiền lương và các khoản trích theo lương 2011chu de nuoc nước và các hiện tượng tự nhiênchuyên đề tiền lương và các khoản trích theo lương 2012luận văn thạc sỹ toán vận dụng phương phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chủ đề nguyên hàm và tích phân ở lớp 12 trung thptôn thi công chức 2014 chuyên đề mặt trận và các đoàn thểgiao an giang day chu de mua he va cac hien tuong tu nhien 45tuoigiao an giang day chu de mua he va cac hien tuong tu nhienCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênchương 6 phương pháp phân tích khối lượngBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápNghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhKỹ năng tạo động lực làm việcBài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiQuy trình cán nguội băng tônNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Nghiên cứu đề xuất nội dung cơ bản trong quy hoạch rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ thanh chương tỉnh nghệ an theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vữngNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20Diễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)