Tiết 133chương trình địa phương tiếng việt

TIẾT 133CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG TIẾNG VIỆT ppt

TIẾT 133CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG TIẾNG VIỆT ppt
... rãi bên địa phương Trình bày kết thảo luận b Trong lời kể truyện tác giả dùng số từ địa phương dễ hiểu để nêu sắc thái vùng đất nơi việc kể diễn Tuy nhiên tác giả không dùng nhiều từ địa phương ... HS trao đổi thảo luận Nhắm - cho Một HS trình bày miệng kết thảo luận Giùm - giúp Bài a Kêu: Từ toàn dân => nói to b Kêu: từ địa phương => gọi Bài Từ địa phương - Trái: - Kêu : gọi - Chi: - Trống ... Hoạt động Bài HS trao đổi thảo luận a Từ địa phương Trình bày BT1 Cả lớp lắng nghe - nhận xét - sửa chữa từ toàn dân theo sẹo Lặp bặp lắp bắp...
 • 3
 • 226
 • 1

Tiết 87 CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG TIẾNG VIỆT I- Mục tiêu cần đạt: Qua tiết pdf

Tiết 87 CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG TIẾNG VIỆT I- Mục tiêu cần đạt: Qua tiết pdf
... Lắng nghe - Gv nhận xét chung Hoạt động 4: HDHS làm tập tả Bài tập 3: - Gv treo bảng phụ BT3 - Quan sát BT3 bảng - Gọi hs đọc nội dung phụ Điền chữ vào chỗ trống - Đọc nội dung BT đoạn thơ sau: ... trường - Mỗi em lập sổ tay tả thường xuyên ghi từ hay dễ viết lẫn để không mắc lỗi - Xem trước phương pháp tả cảnh - Lắng nghe – thực ...
 • 5
 • 689
 • 2

Văn học địa phương (tiếng việt)

Văn học địa phương (tiếng việt)
... dùng từ ngữ địa phương để làm bật sắc thái địa phương nhằm mục đích nghệ thuật định Nội dung học Nhận biết từ ngữ địa phương Vai trò từ ngữ địa phương - Tạo sắc thái riêng biệt cho văn hoá vùng ... Tác phẩm văn chương dùng từ ngữ địa phương để làm bật sắc thái địa phương nhằm mục đích nghệ thuật định Thảo luận: Cách sử dụng từ ngữ địa phương Ví dụ: “Bầy có chộ mô mồ” Đây từ ngữ địa phương ... từ ngữ địa phương: - Tôn trọng mực, sử dụng phù hợp với môi trường giao tiếp - Tránh lạm dụng từ ngữ địa phương giao tiếp Nội dung học Nhận biết từ ngữ địa phương Vai trò từ ngữ địa phương -...
 • 22
 • 467
 • 1

Tài liệu Tiết 52_Chương trình địa phương

Tài liệu Tiết 52_Chương trình địa phương
... đòa phương (phần Văn) YẾN LAN ( 1916-1998) Tiết 52: Chương trình đòa phương (phần Văn) Quách Tấn (1910-1992) Tiết 52: Chương trình đòa phương (phần Văn) ĐỒI THI NHÂN Tiết 52: Chương trình đòa phương ... thắng cảnh địa phương BÌNH ĐỊNH Q EM Tiết 52 TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG -NGUYỄN HUỆ Tiết 52:Chương trình đòa phương (phần Văn) I -Giới thiệu khái qt nước non Bình Đònh : Tiết 52:Chương trình đòa phương ... sát trình bày Tiết 52: Chương trình đòa phương (phần Văn) II- Tìm hiểu tác giả, tác phẩm văn học Bình Đònh trước 1975 : 1-Góc quan sát trình bày 2- Góc tìm hiểu trình bày Tiết 52: Chương trình...
 • 33
 • 199
 • 0

Tài liệu Tiết 52_Chương trình địa phương

Tài liệu Tiết 52_Chương trình địa phương
... đòa phương (phần Văn) YẾN LAN ( 1916-1998) Tiết 52: Chương trình đòa phương (phần Văn) Quách Tấn (1910-1992) Tiết 52: Chương trình đòa phương (phần Văn) ĐỒI THI NHÂN Tiết 52: Chương trình đòa phương ... thắng cảnh địa phương BÌNH ĐỊNH Q EM Tiết 52 TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG -NGUYỄN HUỆ Tiết 52:Chương trình đòa phương (phần Văn) I -Giới thiệu khái qt nước non Bình Đònh : Tiết 52:Chương trình đòa phương ... sát trình bày Tiết 52: Chương trình đòa phương (phần Văn) II- Tìm hiểu tác giả, tác phẩm văn học Bình Đònh trước 1975 : 1-Góc quan sát trình bày 2- Góc tìm hiểu trình bày Tiết 52: Chương trình...
 • 33
 • 208
 • 0

SKKN- Hướng dẫn HS thực hiện 2 tiết chương trình địa phương

SKKN- Hướng dẫn HS thực hiện 2 tiết chương trình địa phương
... phần hướng dẫn SGK / 25 , 26 III TIẾN TRÌNH : HOẠT ĐỘNG : Giới thiệu nêu yêu cầu - Chương trình TLV / HK II có tiết thực chương trình đòa phương : + Tiết : Hướng dẫn chuẩn bò ( HS làm nhà ) + Tiết ... động , HS lắng nghe để hiểu yêu cầu thực tiết chương trình đòa phương / phần TLV ) HOẠT ĐỘNG : Hướng dẫn cách thực - HS lắng nghe Chọn việc , tượng có ý nghóa đòa phương : ghi vào Ví dụ : - HS trao ... : 13 / 02 đến 22 / 02 / 07 ) - Đóng tập viết – HS trao đổi , đọc lẫn : 26 / 02 đến ngày 10 / 03 / 20 07 ) - Tổ chức hội thảo , phát biểu : 14 / 03 / 20 07 DẶN DÒ : - Học sinh nghiêm túc thực yêu...
 • 13
 • 457
 • 5

TIẾT 63 :CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (Phần Tiếng Việt) pptx

TIẾT 63 :CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (Phần Tiếng Việt) pptx
... ngữ địa phương mối quan hệ Hs đọc với từ ngữ toàn dân Gv yêu cầu hs thảo luận Bài Hs trả lời * Có ~ từ ngữ địa phương mục 1a có ~ vật tượng xuất địa phương không xuất Gv chốt lại vấn đề địa phương ... nét đặc → Tác dụng từ ngữ địa phương nói chung : trưng địa phương + Tạo không khí địa phương + Tăng gtrị gợi cảm, gợi hình VB E Củng cố – dặn dò : Học bài, CB Soạn : Tiết 64 ... Gv lưu ý hs * Một số từ ngữ địa phương phần chuyển thành từ ngữ toàn dân : VD : sầu riêng, chôm chôm, long, tôm sú, mãng cầu Hoạt động III Nhân xét phương ngữ chuẩn Tiếng Việt Hs đọc – thảo luận...
 • 4
 • 6,498
 • 14

Tiết 137-138: Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt)

Tiết 137-138: Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt)
... hỏi (khỏe) ngã (rõ) ? - Tìm từ cụm từ dựa theo nghĩa đặc điểm ngữ âm cho sẵn, ví dụ tìm từ chứa tiếng có hỏi ngã, có nghĩa nh sau: + Trái nghĩa với chân thật ? + Đồng nghĩa với từ biệt ? + Dùng ... váng, cheo leo - Lẻo khỏe, dũng mãnh - Giả dối - Từ giã - Giã gạo c- Đặt câu phân biệt từ chứa tiếng dễ lẫn: - Mẹ lên nơng trồng ngô Con muốn nên ngời phải nghe lời cha mẹ - Vì sợ muộn nên phải...
 • 2
 • 2,744
 • 3

Tiết 137: Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt)

Tiết 137: Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt)
... -Từ xng hô địa phơng đợc dùng hoàn cảnh giao tiếp ? -Đối chiếu phơng tiện xng hô đợc xác định phơng tiện quan hệ thân thuộc chơng trình địa phơng (phần tiếng Việt) học kì I cho nhận ... xng hô địa phơng đợc dùng phạm vi giao tiếp hẹp (giữa ngời gia đình hay ngời địa phơng) không đợc dùng hoàn cảnh giao tiếp có tính chất nghi thức 4-Bài (45): -Đối chiếu: Từ toàn dân Từ địa phơng ... bật tiếng Việt Tuy nhiên, từ quan hệ thân thuộc, tiếng Việt dùng nhiều phơng tiện khác để xng hô nh đại từ nhân xng, từ chức vụ nghề nghiệp hay tên riêng D- Hớng dẫn học bài: - Ôn tập phần tiếng...
 • 3
 • 2,140
 • 8

Tiết 133 - Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt)

Tiết 133 - Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt)
... Kim tra bi c Thế từ ngữ địa phương? Cho ví dụ Khác với từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phương từ ngữ sử dụng ( số ) địa phương định 2 Nhng cõu sau th hin thỏi ng x khỏc ... kêu lên : - Cơm sôi chắt nước giùm cái! Nó lại nói trổng b Con kêu mà người ta không nghe ( Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng ) Kêu a: nói to -> từ toàn dân Kêu b: gọi -> từ địa phương Bảng ... sinh địa phương đó, chưa có đủ diều kiện học tập quan hệ xã hội rộng rãi Do chưa thể có đủ vốn từ ngữ toàn dân cần thiết thay cho từ ngữ địa phương b Trong lời kể tác giả có số từ ngữ địa phương...
 • 21
 • 2,160
 • 3

Tiết 133; Chương trình địa phương phần tiếng việt

Tiết 133; Chương trình địa phương phần tiếng việt
... giao tip vt ngoi a phng mỡnh Phần Tiếng Việt Hoạt động nhóm Nhận biết từ ngữ địa phơng, chuyển từ ngữ sang từ ngữ toàn dân Nhóm 1: Phần a Nhóm 2: Phần b Nhóm 3: Phần c Nhúm 4: Bi Nhóm : a Mỗi ... Kim tra bi c Thế từ ngữ địa phơng? Cho ví dụ Khác với từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phơng từ ngữ sử dụng ( số ) địa phơng định 2 Nhng cõu sau th hin thỏi ng x khỏc ... Thu sinh địa phơng đó, cha có đủ diều kiện học tập quan hệ xã hội rộng rãi Do cha thể có đủ vốn từ ngữ toàn dân cần thiết thay cho từ ngữ địa phơng b Trong lời kể tác giả có số từ ngữ địa phơng...
 • 21
 • 1,178
 • 2

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG TV docx

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG TV docx
... Hoạt động 3: Ôn tập từ Hán Việt H - Giải nghĩa yếu tố HV SGK Nguồn gốc từ HV? - Do hoàn cảnh lịch trình giao lưu văn hoá lâu dài dân tộc Việt, Hán Làm để phân biệt yếu tố Thuần Việt với yếu ... định nghĩa tên thủ pháp nghệ thuật những tờ giấy riêng đ H lên ghép vào Hoạt động 4: Chương trình địa phương TV Viết đoạn, chứa âm, dấu dễ mắc lỗi H - nhớ viết lại đoạn trích "sau phút chia ly" ... Thấy rõ giàu đẹp khả diễn đạt tinh tế TV Hoạt động 2: Ôn tập thành ngữ H?Thế thành ngữ, thành ngữ giữ chức vụ câu? Phân bịêt thành ngữ, quán ngữ? - Quán ngữ: Không diễn đạt ý nghĩa hoàn chỉnh, làm...
 • 6
 • 474
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chương trình địa phương tiếng việt 9chương trình địa phương tiếng việt lớp 9lop 8 chuong trinh dia phuongphan tieng vietngôn ngữ địa phương tiếng việtchương trình địa phươngphần tiếng việt0chuong trinh dia phuongphan tieng viet ren luyen chinh ta lop 6 tap2tiết 121chương trình địa phương phần vănchương trình địa phương phần tiếng việt lớp 9 tiết 63chương trình địa phương phần tiếng việt lớp 8 violet tiết 31chương trình địa phương phần tiếng việt 9 tiết 133soạn chương trình địa phương phần tiếng việt lớp 9 tiết 63chuong trinh dia phuong lop 8 phan tieng viet tiet 31tiết 63 chương trình địa phương phần tiếng việt pptxtiết 133; chương trình địa phương phần tiếng việttiet 145 chuong trinh dia phuong phan tieng viet phan vanPhương pháp vẽ bó sóng giải nhanh các bài toán hay và khó về sóng dừngTieu luan he thong thong tin quan lyXây dựng hệ thống bài tập phát triển năng lực chuyên biệt trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý ở trường THPTXây dựng một số nội dụng dạy học tích hợp vật lí – hóa học phần nhiệt học môn vật lí lớp 10Bài 16. Định luật Jun - Len-xơBài 12. Công suất điệnGiáo dục ý thức PCCC và kĩ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ do sử dụng điện cho học sinh THPT trong giờ vật líGiúp học sinh làm tốt bài toán truyền tải điện năng thông qua sơ đồ truyền tải điện năngGiúp học sinh phân loại và giải nhanh các bài toán dao động điều hòa khi có ngoại lực tác độngHướng dẫn giải bài tập về kính lúp đối với học sinh lớp 11 trường THCS và THPT nghi sơnHướng dẫn học sinh chế tạo dụng cụ thí nghiệm phần tổng hợp ánh sáng trắng và sự lưu ảnh của mắt bằng những vật liệu đơn giảnKinh nghiee giảng dạy chương VI nhiệt động lực học vật lý 10 chương trình chuẩnKinh nghiệm sử dụng tích phân giải một số bài tập vật lý trung học phổ thông và ôn luyện học sinh giỏiCĐ 4 lớp 6 TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM ỨNG DỤNG TIẾT 2Kinh nghiệm ứng dụng “phần mềm cảm ứng điện từ” trong dạy học vật lí ở trường THPT bắc sơnLàm rõ hơn bài toán tính năng lượng phản ứng hạt nhân trong chương trình vật lý 12Tổ chức buổi học ngoại khóa “ sóng điện từ và việc bảo vệ môi trường” – lớp 12 THPT nguyễn hoàngPhân tích sự thay đổi của môi trường marketing vĩ mô trong giai đoạn 20132015 tác động đến chiến lược marketing của công ty Samsung Vina.Một số kinh nghiệm giảng dạy chủ đề sai số và cách tính sai số vât lý 12 THPTMột số phương pháp để xác định khối tâm của vật rắn và mô men quán tính của một số vật đồng chất