Tổng kết chương trình toàn cấp môn sinh học 9

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP MÔN SINH HỌC 9 docx

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤPMÔN SINH HỌC 9 docx
... phần nhóm tuổi - Nhóm trước sinh sản - Nhóm sinh sản - Nhóm sau sinh sản Mật độ QT Là số lượng SV có đơn vị diện tích hay thể tích Ý nghĩa sinh thái Cho thấy tiềm sinh sản quần thể - Tăg trưởng ... khái niệm Khái niệm Quần thể Quần xã Cân sinh học Hệ sinh thái - Chuỗi thức ăn - Lưới thức ăn Định nghĩa QTSV bao gồm cá thể loài, sống khu vực định có khả sinh sản tạo thành hệ QXSV tập hợp nhiều ... nhân tố sinh thái Vô sinh Các cấp độ tổ chức sống Hữu sinh Cá thể Quần thể Con người Quần xã Giải thích - Sự tác động qua lại môi trường cấp độ tổ chức sống thể qua tương tác nhân tố sinh thái...
 • 10
 • 5,538
 • 31

Đề kiểm tra tổng kết chương trình ôn tập môn sinh học pot

Đề kiểm tra tổng kết chương trình ôn tập môn sinh học pot
... tổ hợp là: A trình chọn lọc tự nhiên B cách ly C trình giao phối D trình đột biến Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 33: Các quan tương đồng chứng tiến hóa tiến hóa về: A tế bào học sinh học phân tử ... sau hệ sinh thái sai? A Hệ sinh thái tự nhiên hệ thống sinh học hoàn chỉnh tương đối ổn định B Trong hệ sinh thái, lên bậc dinh dưỡng cao lượng tăng C Hệ sinh thái bao gồm thành phần vô sinh thành ... bào sinh dưỡng tự tách khỏi quan sinh dưỡng B Các tế bào khác loài dung hợp tạo tế bào lai C Các tế bào sinh dục tự tách từ quan sinh dục D Các tế bào sinh dưỡng xử lý để làm tan màng tế bào Trang...
 • 4
 • 205
 • 0

Sinh học 9 - TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP pot

Sinh học 9 - TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP pot
... Đa dạng sinh học - GV chia lớp thành nhóm - GV giao việc cho nhóm y/c hs hoàn thành nôi dung bảng - GV cho đại diện nhóm trình bày cho nhóm khác bổ sung thêm - Nội dung bảng kiến thức - GV nhận ... thực vật động - GV thông báo nội dung đầy đủ vật bảng kiến thức HĐ 2: ( 16’) - GV y/c hs hoàn thành BT ở sgk ( T 192 , 193 ) - GV cho nhóm thảo luận để trả lời - GV cho nhóm trả lời - Thực vật: ... vật thực vật - Sự phát triển thực vật: Sinh học - Tiến hóa giới động vật: 1d; 2b; 3a; 4e; 5c; 6i; 7g; 8h Kết luận chung, tóm tắt: IV Kiểm tra, đánh giá: (5’) - GV đánh giá hoạt động kết nhóm V...
 • 3
 • 518
 • 0

Sinh học 9 - TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP (TT) pps

Sinh học 9 - TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP (TT) pps
... kiến thức Sinh học cá thể - GV y/c hs hoàn thành bảng 65.1 65.2 sgk ( T 194 ) ? Cho biết chức hệ quan thực vật người - GV theo dõi nhóm hoạt động giúp đỡ nhóm yếu - GV cho đại diện nhóm trình cách ... vật - GV cho đại diện nhóm trình bày - GV đánh giá kết giúp hs hoàn thiện kiến thức - GV lưu ý hs: Nhắc nhở hs khắc sâu kiến thức hoạt động sống tế bào, đặc điểm trình nguyên phân, giảm phân Kết ... hệ tiêu hóa cung cấp, oxi hệ hô hấp vận chuyển tới TB nhờ hệ tuần hoàn II Sinh học tế bào HĐ 2: ( 16’) - GV y/c hs hoàn thành nội dung bảng 65.3 - 65.5 ? Cho biết mối liên quan trình hô hấp quang...
 • 4
 • 622
 • 4

Sinh học 9 - TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP (TT) doc

Sinh học 9 - TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP (TT) doc
... 3 Kết luận chung, tóm tắt: IV Kiểm tra, đánh giá: (5’) ? Trong chương trình sinh học THCS em học - GV đánh giá hoạt động kết nhóm V Dặn dò: (1’) - Ghi nhớ kiến thức học để chuẩn bị cho việc học ... II Sinh vật môi trường HĐ 2: ( 16’) - GV y/c hs giải thích sơ đồ hình 66 sgk ( - Giữa môi trường cấp độ tổ chức thể T 197 ) thường xuyên có tác động qua lại - GV chữa cách cho hs thuyết minh sơ - ... hệ sinh sản  Quần thể - GV tổng kết ý kiến hs đưa - Nhiều quần thể khác loài có quan hệ dinh nhận xét đánh giá nội dung chưa hoàn dưỡng chỉnh để bổ sung - GV lưu ý: HS lấy ví dụ để nhận biết -...
 • 3
 • 683
 • 1

Sinh học lớp 9 - Tổng kết chương trình toàn cấp (t3) pot

Sinh học lớp 9 - Tổng kết chương trình toàn cấp (t3) pot
... - Vấn đáp, trực quan - Làm việc với sách giáo khoa IV HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1.Tổ chức : 2.Kiểm tra : quỏ trỡnh ụn tập Bài Hoạt động : ... thể hoỏ Hoạt động : Sinh vật mụi trường Giải thớch sơ đồ H66 ( SGK ) Sự tỏc động qua lại MT cỏc cấp độ tổ chức sống thể qua tương tỏc cỏc NTST với cấp độ tổ chức sụng - Tập hợp cỏc cỏ thể cựng ... …cỏc cỏ thể cú khống chế thức ăn lưới quan hệ tạo nờn cõn thức ăn Dũng sinh thỏi hỗ trợ sinh học lượng cạnh tranh số lượng hệ sinh , số lượng cỏc cỏc thể Sự thỏi vận thể cú thể biến thay chuiyển...
 • 8
 • 1,475
 • 2

Sinh học lớp 9 - Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp (t2) docx

Sinh học lớp 9 - Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp (t2) docx
... - Làm việc với sách giáo khoa IV HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1.Tổ chức : Kiểm tra quỏ trỡnh ụn tập Bài : Hoạt động : III Sinh học cỏc thể Hoạt động Hoạt động trũ ... cho thể thể thống giỏc toàn vẹn quan Tuyến Điều hoà ccỏc quỏ trỡnh sinh lớ thể , đặc nội biệt quỏ trỡnh TĐC , chuyển hoỏ vật chất tiết lượng đường thể dịch (đường mỏu) S Sản Sinh , trỡ phỏt triển ... Hoạt động : IV Sinh học TB Bảng 65.3 : Chức cỏc phận TB Chức Cỏcbộ phận Thành Bảo vệ TB TB Màng TB TĐC TB Chất Thực cỏc hoạt động sống TB TB Ti thể Thực chuyển hoỏ lượng TB Lục lạp Tổng hợp chất...
 • 7
 • 8,019
 • 10

Sinh học lớp 9 - Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp potx

Sinh học lớp 9 - Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp potx
... PHƯƠNG PHÁP - Tích cực hóa hoạt động học tập học sinh, nêu vấn đề giải vấn đề - Thảo luận nhóm - Vấn đáp, trực quan - Làm việc với sách giáo khoa IV HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức - Kiểm tra ... tra sĩ số 2.kiểm tra 3 .Bài Hoạt động 1: Đa dạng sinh học Hoạt động Hoạt động GV HS - GV chia lớp - Các nhóm tiến thành nhóm hành thảo luận Nội Dung 1: Đa dạng sinh học - Giao việc cho nội dung ... cầu - Các nhóm tiếp 2: Sự tiến hoá tục thảo luận để thực vật HS: + Hoàn thành hoàn thành bài tập mục  tập SGK SGK trang 192 - Đại diện + 193 nhóm lên viết - GV chữa kết lên bảng cách gọi để lớp...
 • 6
 • 7,883
 • 7

Bài 64. Tổng kết chương trình toàn cấp

Bài 64. Tổng kết chương trình toàn cấp
... TIẾT 68 ÔN TẬP HỌC KỲ II TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP I ĐA DẠNG SINH HỌC: Các nhóm sinh vật: nhóm SV virut Vi khuẩn Nấm Đặc điểm chung ... sinh vật khác -Cân khí oxi Cacbonnic điều hoà khí hậu -Cung cấp nguồn dinh dưỡng nơi Và bảo vệ môi trường sống sinh vật khác -Cung cấp nguồn dinh dưỡng, -Cơ thể gồm nhiều quan, hệ nguyên liệu ... hệ thần kinh 5 Các lớp động vật có xương sống : Lớp -Cá -Lưỡng cư -Bò sát Đặc điểm -Sống hoàn toàn nước, hô hấp mang, bơi vây, có vòng tuần hoàn, tim ngăn chứa máu đỏ thẩm, thụ tinh động vật...
 • 13
 • 3,556
 • 12

Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp

Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp
... 69 Bài 65 : TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP I Sinh học thể 1.Cây có hoa 2.Cơ thể người II Sinh học tế bào 1.Cấu trúc tế bào 2.Hoạt động sống tế bào Phân bào Dặn dò Ôn tập kiến thức chương trình ... hợp chất hữu Phân giải chất hữu giải phóng lượng Tạo prôtêin cung cấp cho tế bào Tiết 69 Bài 65 : TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP Phân bào Bảng 65.5 Những điểm khác nguyên phân giảm phân Các kì ... thụ tinh, kết hạt, tạo Quả bảo vệ hạt góp phần phát tán hạt Nảy mầm thành con, trì phát triển nòi giống Tiết 69 2.Cơ thể người Các quan hệ quan Bài 65 : TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP Bảng 65.2:...
 • 7
 • 2,423
 • 8

Tiết 68: Tổng kết chương trình toàn cấp

Tiết 68: Tổng kết chương trình toàn cấp
... Thực vật Động vật Cơ thể có nhiều hệ quan, sống dị dưỡng , có khả di chuyển , có thần kinh -Cung cấp nguồn dinh dưỡng -Gây bệnh hay truyền bệnh cho người 2.Các nhóm thực vật Bảng 64.2 Đặc điểm ... ghép chữ a,b,c,d,e,g,h,i với số 1,2,3,4, 5,6,7,8 theo trật tự tiến hố động vật Trật tự tiến hố Ghi kết 1…… d …… b …… a e …… c …… i …… g …… h …… Các ngành động vật a.Giun dẹp b.Ruột khoang c.Giun...
 • 12
 • 781
 • 0

BAI 64 TONG KET CHUONG TRINH TOAN CAP

BAI 64 TONG KET CHUONG TRINH TOAN CAP
... Bảng 64. 1 Đặc điểm chung vai trò nhóm sinh vật Các nhóm SV Đặc điểm chung - Kích thước nhỏ (12-50 phần ... Phân huỷ chất hữu cơ, ứng dụng công, nông nghiệp - Gây bệnh cho SV khác ô nhiễm môi trường Bảng 64. 1 Đặc điểm chung vai trò nhóm sinh vật (Tiếp) Các nhóm SV Nấm Đặc điểm chung -Cơ thể gồm sợi ... hoà khí hậu - Cung cấp nguồn dinh dưỡng, khí thở, chỗ bảo vệ môi trường sống cho SV khác Bảng 64. 1 Đặc điểm chung vai trò nhóm sinh vật (Tiếp) Các nhóm SV Đặc điểm chung -Cơ thể bao gồm nhiều...
 • 12
 • 3,008
 • 18

tổng kết chương trình toàn cấp

tổng kết chương trình toàn cấp
... điều hoà phối hợp hoạt động quan, bảo đảm cho thể thể thống toàn vẹn Tuyến nội tiết Sinh sản ĐIều hoà trình sinh lí thể, đặc biệt trình TĐC, chuyển hoá vật chất lượng đường thể dịch (đường máu) ... lượng TB Tổng hợp chất hữu (quang hợp) Tổng hợp Pr Không bào Chứa dịch TB Nhân Chứa vật chất di truyền (ADN, NST), điều khiển hoạt động sống tế bào Bảng 65.4 Các hoạt động sống tế bào Các trình ... Các hoạt động sống tế bào Các trình Vai trò Quang hợp Tổng hợp chất hữu Hô hấp Phân giải chất hữu giải phóng lượng Tổng hợp Pr Tạo Pr cung cấp cho tế bào Bảng 65.5.Những điểm khác nguyên phân...
 • 25
 • 737
 • 0

Tiết 68-Bài64: Tổng kết chương trình toàn cấp

Tiết 68-Bài64: Tổng kết chương trình toàn cấp
... Tiết: 68 Bài: 64: Tổng kết chương trình toàn cấp I- Đa dạng sinh học Các nhóm sinh vật Bảng 64.1 Đặc điểm chung vai trò ... - Gây bệnh, độc hại cho SV - Cân khí ôxi, khí C02 - Điều hoà khí hậu - Cung cấp nguồn dinh dư ỡng, bảo Vệ mt - Cung cấp nguồn dinh dư ỡng, nguyên liêu, dùng nghiên cứu - Gây bệnh truyền nhiễm ... động vật có xương sống Bảng 64.5 Đặc điểm lớp động vật có xương sống Lớp Đặc điểm Cá Sống hoàn toàn nước, hô hấp mang, bơi vây, có vòng tuần hoàn, tim ngăn chữa máu đỏ thẩm, thụ tinh ngoài, động...
 • 9
 • 265
 • 0

Tiết 69 - bài 65. Tổng kết chương trình toàn cấp

Tiết 69 - bài 65. Tổng kết chương trình toàn cấp
... Tiết: 69 Bài: 65: Tổng kết chơng trình toàn cấp ( tit 2) III- Sinh học thể Cây có hoa Bảng 65.1 Chức quan có hoa Cơ quan Chức Rễ Hấp thụ nớc ... giác, tiết, điều hoà thân nhiệt bảo vệ thể Thần kinh giác quan Điều khiển, điều hoà phối hợp quan, đảm bảo cho thể khối thống toàn vẹn Tuyến nội tiết Điều hoà trình sinh lý thể, đặc biệt trình ... bào Lạp thể Tổng hợp chất hữu Ribôxôm Nơi tổng hợp prôtêin Không bào Chữa dịch tế bào Nhân Chữa vật chất di truyền, điều khiển hoạt động sống tế bào 2- Hoạt động sống tế bào Bảng 65.4 Các hoạt...
 • 6
 • 3,102
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: tổng kết chương trình toàn cấp sinh học lớp 9tổng kết chương trình toàn cấp sinh học 9bài 64 tổng kết chương trình toàn cấp sinh hoc 9sinh học lớp 9 bài 64 tổng kết chương trình toàn cấp t2 docxtổng kết chương trình toàn cấp sinh học 9 tiếptổng kết chương trình toàn cấptiết 68 tổng kết chương trình toàn cấp t1tiết 70 tổng kết chương trình toàn cấptổng kết chương trình toàn cấp ttchương trình giảm tải môn sinh học thcschương trình giảm tải môn sinh học thptchương trình giảm tải môn sinh học lớp 12chương trình giảm tải môn sinh học 6chương trình giảm tải môn sinh học 12tổng kết chương trình đào tạo nămufquan ly kinh doanh25998[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H A CHufthiet ke thoi trang26004ufcong nghe ky thuat hoa hoc26432Ngôn ngữ Anh ufngon ngu anh26007ufngon ngu trung quoc26008[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H AViệt Nam học ufviet nam hoc26009Bài tập tình huống môn Quản trị nguồn nhân lựcĐể cử hành thánh lễ người ta có thể thay thế bánh miến và rượu nho bằng các thứ khác được khôngVSP Announcement VN 201631f2d danh sach hoc bong K64 hk i 2014 201504dec danh sach hoc bong K65 hk i 2014 2015FULL CÔNG THỨC TÍCH PHÂN DÀNH CHO THI THPT QUỐC GIA[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) L7f1f6 2014 2015 HK1 CDCQ20cf9 quy che danh gia diem ren luyen update 2017[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) LCổ đông và nhà đầu tưSinh 9 thiên thanh tiết 19 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng