Sinh học đại cương chương 1 tổ chức của cơ thể sống

Sinh học đại cương- Chương 1: Tổ chức của thể sống potx

Sinh học đại cương- Chương 1: Tổ chức của cơ thể sống potx
... sắc thể ← III Tổ chức cấu tạo thể đa bào - Mô Định nghĩa: Mô = Tập hợp tế bào biệt hóa chức năng; thường có hình thái giống vị trí Phân loại: • Mô động vật: Biểu mô; mô liên kết; mô máu; mô cơ; ... hóa Mô fân sinh sơ cấp: Đỉnh chồi, đầu rễ = Đỉnh sinh trưởng Các loại: Nguyên bì, MPS bản, tầng trước phát sinh Mô phân sinh thứ cấp: Nguồn gốc từ mô Fân sinh sơ cấp; nằm bên = Mô phân sinh bên: ... giới sống thể đơn bào cấu tạo từ TB; thể đa bào cấu tạo từ nhiều TB, phân hóa hình thành mô TB có kích thước nhỏ: 10-20μm (tbđv); 30-40μm (tbtv); 1-3μm (tbvk) Sơ đồ cấu tạo chung: + Màng sinh...
 • 46
 • 1,898
 • 4

Giáo án sinh học lớp 6 - (Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA THỂ SỐNG + Bài 2: NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC) pps

Giáo án sinh học lớp 6 - (Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG + Bài 2: NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC) pps
... sung - GV hỏi :- qua bảng so - HS ghi tiếp VD sánh cho biết đặc điểm khác vào bảng thể sống? Tiểu kết: - Đặc điểm thể sống là: + Trao đổi chất với môi trường + Lớn lên sinh sản Hoạt động 3: III SINH ... sung - GV gọi 1-3 HS trả lời hay nhắc lại phần trả lời bạn - GV cho học sinh đọc to nội dung: nhiệm vụ - HS nhắc lại nội dung thực vật học cho lớp vừa nghe nghe Tiểu kết: - Nhiệm vụ sinh học - Nhiệm ... động 4: IV NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC - GV yêu cầu HS đọc - HS đọc thông tin thông tin SGK trang SGK từ 1-2 lần, tóm tắt trả lời câu hỏi: nội dung để trả lời - Nhiệm vụ sinh câu hỏi học gì? - HS nghe...
 • 9
 • 2,594
 • 0

CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM BẢN VỀ CÔNG NGHỆ SINH pot

CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ SINH pot
... nhõn sinh hc tham gia vo quỏ trỡnh cụng ngh, cú th chia thnh cỏc nhúm sau: - Cụng ngh sinh hc thc vt (Plant Biotechnology) - Cụng ngh sinh hc ng vt (Animal Biotechnology) - Cụng ngh sinh hc vi sinh ... thuc khỏng sinh, vỏc xin, khỏng th n dũng v cỏc protein cú hot tớnh sinh hc Hin nay, cỏc nghiờn cu nhm tỡm kim cỏc cht khỏng sinh mi tng mnh hin tng vi sinh vt khỏng li tỏc dng ca khỏng sinh ngy ... nn cụng ngh sinh hc hin i, giai on phỏt trin cao nht ca cụng ngh sinh hc, m k nguyờn mi ca sinh hc 1.4 V trớ ca cụng ngh gen cụng ngh sinh hc Cụng ngh gen l mt mi nhn ca cụng ngh sinh hc Nm 1972-1973...
 • 29
 • 304
 • 0

Bài giảng sinh học động vật chương 1 tổ chức thể động vật

Bài giảng sinh học động vật  chương 1 tổ chức cơ thể động vật
... Tổ chức thể động vật I Cấu trúc chung thể sống II Các loại mô động vật III Các hệ quan thể động vật Cấu trúc chung thể sống  Sống trình tự điều chỉnh để ...  thể  Tế bào đơn vị cấu trúc mức độ hiển vi sống  Tế bào đơn vị chức thể Chúng có khả đồng hóa thức ăn, hô hấp, xuất, chế tiết, trả lời kích thích, sinh trưởng sinh sản Cấu trúc chung thể ... Nhiều quan hợp lại tạo thành hệ quan  Nhiều hệ quan hợp lại tạo thành thể Cấu trúc chung thể sống Ví dụ CÁC LOẠI MÔ ĐỘNG VẬT Có loại mô: Mô liên kết Biểu mô Mô thần kinh (Epithelial tissue)...
 • 96
 • 141
 • 0

Bài giảng sinh học đại cương chương 1 GV nguyễn thành luân

Bài giảng sinh học đại cương chương 1  GV nguyễn thành luân
... 5/29/2 012 Nợi dung học phần Phân bố thời gian Nội dung TT Số tiết Lí thuyết TH Tự học Chƣơng 1: Cơ sở sinh học 4 Chƣơng 2: Sinh học tế bào 12 12 24 Chƣơng 3: Sinh học thực vật 6 12 Chƣơng 4: Sinh học ... phát minh sinh học (từ 2005- nay)  Các hệ thống phân loại sinh vật  Tài liệu học tập  Phạm Thành Hổ, Sinh học đại cương, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2000  Nguyễn Đình Giậu, Sinh học đại cương, ... Chương 1: Cơ sở sinh học Khoa học sống Hố sinh học sống 10 Khoa học sống • THẾ NÀO LÀ SINH HỌC ? • CÁC LĨNH VỰC CỦA CNSH • SƠ LƢỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 11 THẾ NÀO LÀ SINH HỌC? Sự đa dạng thống sống...
 • 11
 • 209
 • 0

SINH ĐẠI CƯƠNG - HÓA LÝ HOÁ KEO CỦA THỂ SỐNG doc

LÝ SINH ĐẠI CƯƠNG - HÓA LÝ HOÁ KEO CỦA CƠ THỂ SỐNG doc
... ca mụn sinh: Nghiờn cu nhng quy lut vt xy v chi phi cỏc quỏ trỡnh sng nh hng ca nhng tỏc nhõn Vt lờn s sng ng dng nhng kt qu nghiờn cu L - Sinh vo Sinh- Nụng-Y hc CHNG I HểA Lí-HO KEO CA ... chớnh sau: - Xon (-Helix - Tm (-Sheet) 18 * -Helix: Thc hin thụng qua mi liờn kt Hydro gia oxy nhúm carbonyl ca amino-acid th i vi hydro nhúm amin ca amino-acid th i +3 19 20 * Tm (Beta-sheet) ... lng cc V or 2 2à 3r kT a - khong cỏch gia cc e - in tớch ca phn t lng comic = a.e - mụmen lng cc r - khong cỏch gia phõn t k - hng s Boltzmann ( 1.38 1 0-2 3J.K1) T - nhit tuyt i 12 *Th cm ng...
 • 115
 • 390
 • 3

Bài 1: Giới thiệu chung về thế giới sống của các cấp tổ chức của thể sống I ppt

Bài 1: Giới thiệu chung về thế giới sống của các cấp tổ chức của cơ thể sống I ppt
... gi i Whittaker: + Gi i Kh i sinh (Monera), + Gi i Ngun sinh (Protista), + Gi i Thực vật (Plantae), + Gi i Nấm (Fungi), + Gi i Động vật (Animalia) II ĐẶC I M CHÍNH CỦA M I GI I Gi i Kh i sinh ... dạng, l i thống B i 2: Các gi i sinh vật I GI I VÀ HỆ THỐNG PHÂN LO I SINH GI I Kh i niệm gi i Gi i đơn vị phân lo i lớn bao gồm ngành sinh vật có chung đặc i m định Các bậc phân lo i từ nhỏ đến ... là: L i chi họ lớp ngành gi i Trong đó, l i bậc phân lo i sở, sinh vật xếp vào l i 2 Hệ thống phân chia sinh gi i 2.1 Hệ thống phân chia gi i a Các tiêu chí hệ thống năm gi i sinh vật - Lo i tế...
 • 25
 • 369
 • 1

Chương I: Tổng quan tổ chức của thể sống

Chương I: Tổng quan tổ chức của cơ thể sống
... CƯƠNG Tổng quan môn học  Chương I Tổng quan tổ chức thể sống Chương II Trao đổi chất lượng tế bào  Chương III Sự phân bào sinh sản sinh vật  Chương IV Tính cảm ứng thích nghi SV  Chương ... ĐẠI CƯƠNG Chương I: Tổng quan tổ chức thể sống       Các đặc trưng sống; Cấu trúc tế bào nhân sơ (Prokaryote); Cấu trúc tế bào nhân chuẩn (Eukaryote); Nguồn gốc, vị trí, cấu tạo, chức loại ... thích nghi SV  Chương V Sự tiến hóa sinh giới BÀI GIẢNG MÔN: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG Chương I: Tổng quan tổ chức thể sống Tài liệu tham khảo       Nguyễn Đăng Phong (chủ biên), Sinh học tế bào,...
 • 61
 • 645
 • 6

Tài liệu Sinh học đại cương-Chương 5: Sự tiến hóa pot

Tài liệu Sinh học đại cương-Chương 5: Sự tiến hóa pot
... Lamac • Lamac nhà tự nhiên học người Pháp (1744-1829); Quan điểm tiến hóa thể “Triết học động vật”, 1809 Những nội dung chính: - Sự biến đổi loài: Loài không thực tồn Sinh vật biến đổi từ từ → ... Chiều hướng tiến hóa: Từ dạng đơn giản phức tạp kết thúc thể hoàn thiện = tiệm tiến Ngoại cảnh thay đổi chậm sinh vật thích ứng kịp (thích ứng trực tiếp với ngoại cảnh) - Nguyên nhân tiến hóa: nguyên ... hệ, thông qua đường sinh sản, ảnh hưởng t/b sinh dục, phát triển phôi→ ảnh hưởng cái, biến dị riêng lẻ theo hướng không xác định nguyên liệu chọn giống tiến hóa + Bản chất thể sinh vật khác nên...
 • 18
 • 745
 • 12

Tài liệu Sinh học đại cương- Chương 2: Trao đổi chất và năng lượng sinh học pdf

Tài liệu Sinh học đại cương- Chương 2: Trao đổi chất và năng lượng sinh học pdf
... đứng gần trao đổi thông tin, nhận sở tạo thành mô quan Tiếp nhận thông tin ← → II Sự trao đổi lượng tế bào Năng lượng tự lượng hoạt hóa • Năng lượng tự do: Năng lượng hệ thống cókhả sinh công ... hóa học xảy gây biến đổi lượng Trong TB: ∆G= ∆H -T.∆S (G:Nl tự do; H:NL tổng số; S: entropy) ∆G < : F.ứng tỏa nhiệt; ∆G > : F.ứng thu nhiệt Năng lượng hoạt hóa • Năng lượng họat hóa: Năng lượng ... pH xung quanh vùng trung tính ← Chất kìm hãm ← Sự oxy hóa khử oxy hóa khử sinh học * Sự Oxy hóa khử F oxh f cho e, chất cho chất khử F khử f nhận e, chất nhận e chất oxh H2 → 2H+ +2e (F/ư oxh)...
 • 57
 • 3,955
 • 24

Tài liệu Sinh học đại cương- Chương 3: Sự phân bào và sinh sản của sinh vật docx

Tài liệu Sinh học đại cương- Chương 3: Sự phân bào và sinh sản của sinh vật docx
... giản - Các kiểu sinh sản vô tính + Phân đôi → + Nảy chồi → + Kiểu sinh bào tử + Phân mảnh + Sinh dưỡng → ← ← ← Sinh sản hữu tính - Đặc điểm: Có tham gia giao tử - Các kiểu sinh sản hữu tính + ... Phương thức sinh sản TB; sinh trưởng mô, quan, truyền thông tin DT Phân bào giảm nhiễm – Meiosis → • Đặc điểm: Phân bào TB sinh dục chín; kết tạo TB có NST ½ NST TB mẹ Gồm lần phân bào liên tiếp: ... IV Sự thụ tinh Sự thụ tinh thực vật hạt kín - Thụ tinh kép - Hạt phấn đậu núm nhuỵ - Mọc ống phấn; nhân ống phấn trước - Nhân sinh sản phân - Ống phấn xuyên vào lỗ noãn đưa nhân sinh sản vào...
 • 26
 • 1,034
 • 1

Sinh học thực vật chương 3 tổ chức thể thực vật

Sinh học thực vật chương 3 tổ chức cơ thể thực vật
... loài thực vật Cũng có loài thực vật gây nên dị ứng ho, chảy nước mũi, chảy nước mắt…(phấn hoa, hạt cỏ, mùi hoa…) II Tổ chức thể thực vật Hai dạng thực vật II Tổ chức thể thực vật thể hầu hết sinh ... trúc đất giữ vững cân sinh thái Thực vật môi trường • Mối quan hệ thực vật động vật Thực vật môi trường • Mối quan hệ thực vật vi sinh vật Thực vật nguy hiểm • Tuy nhiên thực tế thấy nhiều chết ... thành đơn vị cấu trúc chức – Hệ quan gồm số quan phối hợp lại phức hệ chức đời sống sinh vật Tổ chức thể thực vật 1.Moâ thực vật thực vật chia làm hai loại: - Mô phân sinh - Mô chuyên hóa hay...
 • 117
 • 2,372
 • 6

Công nghệ sinh học đại cương - CHƯƠNG 4. CÔNG NGHỆ LÊN MEN

Công nghệ sinh học đại cương - CHƯƠNG 4. CÔNG NGHỆ LÊN MEN
...  Lên men hiếu khí (lên men axetic, xitric,…) Dựa vào tác nhân cung cấp hệ enzyme  Lên men ứng dụng nấm men Lên men ứng dụng vi khuẩn  Lên men ứng dụng nấm mốc Dựa vào tính chất sản phẩm lên ... lên men Công nghiệp lên men cổ điển: sản xuất rượu, axetonbutylic,…  Với công nghiệp lên men đại: sản xuất vitamin, kháng sinh, axitamin, protein đường sinh tổng hợp BẢN CHẤT QUÁ TRÌNH LÊN MEN ... mạnh, tạo từ lên men rượu dịch malt với hoa houblon Quá trình lên men bia bồn yếm khí gồm giai đoạn: • Lên men: lên men lên men chìm diễn 20 0C 5-7 ngày • Ủ chín bia kéo dài từ 4-5 tuần để hình...
 • 70
 • 2,764
 • 1

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Thạc sĩ. Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Thạc sĩ. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
... (ES) - Chớnh (Primary) - Ph (Secondary) - t tin - R tin - c gn cụ nh may - xa may - Hot ụng nhanh - Hot ụng chõm - Dung lng hu hn - Dung lng vụ hn - Thụng tin mt ht ngn in - Khụng b mt thụng tin ... kinh t ton cu - S chuyờn i cua cỏc nn kinh t cụng nghip 13 Đ2: CễNG NGH THễNG TIN Khỏi nim: IT (Information Technology) Vin thụng - 18 40 MTT - 19 40 Truyn tin X lý thụng tin Vi in t - 19 60 CNTT Qun ... dũng thụng tin nguyờn liu ban u thnh cỏc dũng thụng tin kt qu o Quy trỡnh x lý thụng tin kinh t Gm giai on: - Thu thõp thụng tin - X lý thụng tin - Lu tr thụng tin - Truyn t thụng tin TS Nguyn...
 • 45
 • 745
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: sinh học dai cương chuong 1các cấp độ tổ chức của cơ thể sốngsinh học đại cương chương 2sinh học đại cương tập 1cau hoi trac nghiem sinh hoc dai cuong chuong 6sinh học đại cương chương 7giáo dục học đại cương chuong 1tiết 1 đặc điểm của cơ thể sống nhiệm vụ của sinh họcbài 1 đặc điểm của cơ thể sốngthực tập sinh học đại cương 1bài tập vật lí đại cương chương 1 động học chất điểmbáo cáo thực tập sinh học đại cương 1sinh học đại cương 1sinh học đại cươngsinh học đại cươngPhát biểu của bí thư thị ủy, nhân kỷ niệm thành lập trường hoàng maiThị trường thương phiếu việt nam – thực trạng và giải phápthiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết càng điều tốcThiết kế và gia công nắp sau máy phay 6p82thực trạng hoạt động của trung tâm giao dịch cà phê buôn ma thuột (bcec) và những thách thức đối với sở giao dịch cà phê và hàng hóa buôn ma thuột (bcce)trình bày các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính doanh nghiệp và chính sách kế toán liên quan minh họa cụ thể dựa trên báo cáo tài chính đã công bốTRÌNH bày IAS 01 và VAS 10tìm hiểu các quy định chung về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhânTìm hiểu công nghệ sản xuất amoniac và tính toán cân bằng cho tháp tổng hợp amoniactìm hiểu về công nghệ sản xuất mangarinetìm hiểu về lập trình socket với tcp udpTÍNH TOÁN XE HUYNDAI HD65 2t5văn hóa việt nam trong thời kỳ hội nhậpxác định hiệu quả kinh tế của công nghệ khai thác mới ở lò chợ số 3 vỉa k8 ct , công trường khai thác 5 công ty cp than mông dươngXác lập thị trương mục tiêu của công ty CONVERSE VIỆT NAM phân tích nội dung các quyết định quản trị sản phẩm và mối quan hệ giữa nó với các quyết định quản trị trong marketing mix nhằm thích ứng với các thị trường mục tiêuXuất khẩu giày dép việt nam sang thị trường mĩbài giảng chuyên đề nhà cao tầngtên đề tài thủ tục đầu tưGiới thiệu system hackingĐặc trưng văn hóa ẩm thực nước anh