Phương pháp vẽ và nhận xét các dạng biểu đồ địa lý lớp 9

PHƯƠNG PHÁP VẼ NHẬN XÉT CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ ĐỊA LỚP 9

PHƯƠNG PHÁP VẼ VÀ NHẬN XÉT CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ ĐỊA LÝ LỚP 9
... ta thi kỡ 199 1 2002 ( %) Nm Tng s 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 2002 100 100 100 100 100 100 100 Nụng Lõm Ng nghip 40,5 29, 9 27,2 25,8 25,4 23,3 23,0 Cụng nghip xõy dng 23,8 28 ,9 28,8 32,1 ... gia sỳc, gia cm ( ly nm 199 0 = 100%) Nm 199 0 199 5 2000 2002 Trõu 2854,1 296 2,8 2 897 ,2 2814,1 Bũ 3116 ,9 3638 ,9 4127 ,9 4062 ,9 Ln 12260,5 16306,4 20 193 ,8 231 69, 5 407,4 142,1 196 ,1 233,3 Gia sỳc, gia ... liu nm sau : s liu nm gc 100% Bng ch s tng trng Nm 199 9 199 5 2000 2002 Trõu 100 103,8 101,5 89, 6 Bũ 100 116,7 132,4 130,4 Ln 100 133,0 164,7 1 89, 2 Gia cm 100 132,3 182,6 217,2 Gia sỳc, gia cm A...
 • 17
 • 10,877
 • 40

PHƯƠNG PHÁP VẼ NHẬN XÉT CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ ĐỊA LỚP 9 docx

PHƯƠNG PHÁP VẼ VÀ NHẬN XÉT CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ ĐỊA LÝ LỚP 9 docx
... 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 2002 Dịch vụ Công nghiệp xây dựng Nông - Lâm - Ng- nghiệp Biu c cu GDP thi k 199 1 2002 Nhn xột: T 199 1 2002 t trng ngnh nụng lõm ng nghip gim mnh t 40,5% ( 199 1) ... ta thi kỡ 199 1 2002 ( %) Nm 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 2002 Tng s 100 100 100 100 100 100 100 Nụng Lõm Ng nghip 40,5 29, 9 27,2 25,8 25,4 23,3 23,0 Cụng nghip xõy dng 23,8 28 ,9 28,8 32,1 ... gia sỳc, gia cm ( ly nm 199 0 = 100%) Nm 199 0 199 5 2000 2002 Trõu 2854,1 296 2,8 2 897 ,2 2814,1 Bũ 3116 ,9 3638 ,9 4127 ,9 4062 ,9 Ln 12260,5 16306,4 20 193 ,8 231 69, 5 407,4 142,1 196 ,1 233,3 Gia sỳc, gia...
 • 11
 • 1,762
 • 21

Phương pháp vẽ nhận xét các dạng biểu đồ địalớp 9

Phương pháp vẽ và nhận xét các dạng biểu đồ địa lí lớp 9
... ( ly nm 199 0 = 100%) (Bi 10, trang 38 SGK a lớ ) Nm 199 0 199 5 2000 2002 Trõu 2854,1 296 2,8 2 897 ,2 2814,1 Bũ 3116 ,9 3638 ,9 4127 ,9 4062 ,9 Ln 12260,5 16306,4 20 193 ,8 231 69, 5 407,4 142,1 196 ,1 233,3 ... cu GDP ca nc ta thi kỡ 199 1 2002 ( %) ( Bi 16, trang 60 SGK a lớ ) Nm 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 2002 Tng s 100 100 100 100 100 100 100 Nụng - Lõm - Ng nghip 40,5 29, 9 27,2 25,8 25,4 23,3 23,0 ... sử dụng phơng pháp + Phơng pháp nghiên cứu thuyết: Nhằm xây dựng sở kuận cho đề tài + Phơng pháp quan sát: Nhằm tìm hiểu việc rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ học sinh học + Phơng pháp điều tra:...
 • 26
 • 1,388
 • 2

Phương pháp vẽ phân tích các dạng biểu đồ địa lớp 9.doc

Phương pháp vẽ và phân tích các dạng biểu đồ địa lý lớp 9.doc
... sử dụng phơng pháp + Phơng pháp nghiên cứu lí thuyết: nhằm xây dựng sở lí kuận cho đề tài + Phơng pháp quan sát: nhằm tìm hiểu việc rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ học sinh học + Phơng pháp điều tra: ... trạng có học sinh yếu - thực hành kỹ vẽ biểu đồ + Phơng pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Thông qua kết kiểm tra đánh giá chất lợng hiệu tập v kỹ vẽ biểu đồ học sinh III Mc ớch nghiờn cu - Kho ... hng tớch cc - a cụng ngh thụng tin vo h tr bi ging PHN NI DUNG I C s lun Khỏi nim biu Biểu đồ hình vẽ cho phép mô tả cách dễ dàng động thái phát triển tợng (nh trình phát triển công nghệ...
 • 29
 • 378
 • 0

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP VẼ NHẬN XÉT CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ ĐỊA

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP VẼ VÀ NHẬN XÉT CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ ĐỊA LÍ
... CỦA ĐỀ TÀI Gồm nội dung chính: Phương pháp vẽ nhận xét loại biểu đồ Địa a Khái niệm biểu đồ b Các loại biểu đồ cách vẽ c Cách nhận xét, giải thích biểu đồ Một số tập cụ thể vẽ nhận xét loại biểu ... III CÁCH NHẬN XÉT CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ Sau vẽ xong biểu đồ, đề thường yêu cầu dựa vào bảng số liệu biểu đồ, nhiều dựa vào biểu đồ vẽ để nhận xét vấn đề Việc nhận xét cần đảm bảo hai phần: - Nhận xét ... kinh tế) Các loại biểu đồ phong phú, đa dạng Mỗi loại biểu đồ dùng để biểu nhiều chủ đề khác ngược lại, có chủ đề biểu nhiều loại biểu đồ khác Do đó, vẽ ta phải vào chủ đề để chọn loại biểu đồ thích...
 • 25
 • 442
 • 1

Bài soạn Kỹ năng vẽ nhận xét các dạng biểu đồ Địa 9

Bài soạn Kỹ năng vẽ và nhận xét các dạng biểu đồ Địa lý 9
... 9/ 6 40 28 12 9/ 7 40 30 10 9/ 8 41 31 10 9/ 9 40 27 13 9/ 10 40 26 14 III.Nội dung chính: phương pháp vẽ nhận xét biểu đồ Các dạng biểu đồ chọn lọc thích hợp: a) Có dạng bản: - Biểu đồ cột ( cột ... 2010-2011 - Biểu đồ miền - Biểu đồ ngang - Biểu đồ cột chồng - Biểu đồ đường - Biểu đồ kết hợp b) Cách lựa chọn biểu đồ xử lí số liệu: - Nếu bảng số liệu cho năm (đơn vị %) ta vẽ biểu đồ hình tròn ... Đồng Nai 12 Kỹ vẽ nhận xét dạng biểu đồ Địa Lí lớp – Năm học 2010-2011 13 cấu hay biểu đồ để nhận xét Với yêu cầu : + Nhận xét năm ngành chiếm tỉ lệ cao, thấp, giữ vai trò ? + Nhận xét thay đổi...
 • 14
 • 1,821
 • 32

phương pháp rèn luyện kỹ năng nhận dạng và vẽ một số biểu đồ địa lớp 9

phương pháp rèn luyện kỹ năng nhận dạng và vẽ một số biểu đồ địa lý lớp 9
... em vẽ biểu đồ thì giải lại không khoa học, có em vẽ biểu đồ không theo yêu cầu Trước thực tế trên, thực đề tài: “ phương pháp rèn luyện kỹ nhận dạng và vẽ một số biểu đồ địa lớp 9 ... tập hướng dẫn GV: biểu đồ tròn, biểu đồ hình cột Chính lớp kỹ vẽ biểu đồ hoàn thiện Tuy nhiên, thực tế qua nhiều năm giảng dạy địa lí trường THCS thấy kĩ nhận dạng và vẽ biểu đồ học sinh nhiều ... Biểu đồ đường (đường biểu diễn, đồ thị) b.3.1 Kỹ nhận dạng - Biểu đồ đường biểu đồ em học sinh lớp giáo viên cần hướng dẫn kỹ cho học sinh vẽ biểu đồ đường - Biểu đồ đường thường dùng để biểu...
 • 23
 • 109
 • 0

skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt hơn vẽ biểu đồ địa lớp 9 thcs an phước

skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt hơn vẽ biểu đồ địa lý lớp 9 thcs an phước
... công việc vẽ biểu đồ - Sáng kiến : “ Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt vẽ biểu đồ Địa lớp 9 thân chủ yếu đưa số kinh nghiệm thực trình giảng dạy học sinh môn Địa lí phần vẽ biểu đồ có ... Bước 4: Hoàn thiện biểu đồ (Tương tự cách vẽ biểu đồ hình tròn ) Ví dụ: Cho bảng số liệu 16.1: Cơ cấu GDP nước ta thời kì 199 1- 2002 (%) 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 2002 Tổng số 100,0 100,0 100,0 ... trạng học sinh vẽ biểu đồ chương trình Địa lí chưa tốt, giúp em có kỹ thật tốt yêu thích vẽ biểu đồ Địa lí Từ đó, em có kỹ biết vẽ biểu đồ không cần xử bảng số liệu- mà dựa vào bảng số liệu...
 • 19
 • 686
 • 1

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt hơn vẽ biểu đồ Địa lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt hơn vẽ biểu đồ Địa lý lớp 9
... công việc vẽ biểu đồ học sinh - Học sinh trung tâm, người thực hiện, người chủ động công việc vẽ biểu đồ - Sáng kiến : “ Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt vẽ biểu đồ Địa lớp 9 thân chủ ... phương pháp học nhóm vẽ biểu đồ Địa 9, phương pháp giáo viên vẽ biểu đồ mẫu môn Địa lí dùng làm đồ dùng trực quan cho học sinh xem để vẽ theo, làm để dạy học tốt vẽ nhận xét biểu đồ Địa lí Với ... ta thời kì 199 0- 2002 Năm Diện tích (nghìn ha) 199 0 6043.0 199 5 6766.0 199 7 7 099 .7 199 8 7363.0 2000 7660.3 2002 7700.0 Lập bảng sau:đơn vị % Năm Diện tích (nghìn ha) 199 0 199 5 199 7 199 8 2000 2002...
 • 20
 • 665
 • 3

Đề tài: PHƯƠNG PHÁP, THỦ THUẬT GIẢI NHANH CÁC DẠNG TRẮC NGHIỆM VẬT 12 pdf

Đề tài: PHƯƠNG PHÁP, THỦ THUẬT GIẢI NHANH CÁC DẠNG TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 pdf
... Đề tài: Phương pháp, thủ thuật giải nhanh dạng trắc nghiệm vật 12 www.MATHVN.com TÊN ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP, THỦ THUẬT GIẢI NHANH CÁC DẠNG TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 A MỞ ĐẦU chọn đề tài: Vật ... 2008 Tổ – Công nghệ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn www.MATHVN.com Trang Đề tài: Phương pháp, thủ thuật giải nhanh dạng trắc nghiệm vật 12 www.MATHVN.com MỤC LỤC Trang A MỞ ĐẦU chọn đề tài ... độ (x) Tổ – Công nghệ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn www.MATHVN.com Trang Đề tài: Phương pháp, thủ thuật giải nhanh dạng trắc nghiệm vật 12 www.MATHVN.com Chứng minh tính khả thi giải pháp...
 • 26
 • 780
 • 9

skkn rèn LUYỆN một số kĩ NĂNG NHẬN DẠNG, vẽ PHÂN TÍCH BIỂU đồ địalớp 9

skkn rèn LUYỆN một số kĩ NĂNG NHẬN DẠNG, vẽ và PHÂN TÍCH BIỂU đồ địa lí lớp 9
... giai on 199 0 2006 Nm S dõn (triu ngi) 199 0 199 5 199 6 199 9 2000 2002 2006 66,2 71 ,99 5 73,156 76, 596 77,635 79, 727 84,155 Hóy v biu ng th hin tỡnh hỡnh phỏt trin dõn s nc ta, giai on 199 0 2006 ... Than 199 0 100,0 199 5 182,6 2000 252,2 2006 845,7 Du thụ 100,0 181,5 603,7 637,0 in 100,0 167,0 303,4 671,6 *V biu : GV hớng dẫn HS vễ biểu đồ đờng Vẽ hệ trục tọa độ: - Xác đinh tên biểu đồ ghi vào ... thnh th v t l dõn thnh th nc ta giai on 199 0- 2005 Nm S dõn thnh th T l dõn s thnh 199 0 (triu ngi) 12 ,9 th (%) 19, 5 199 5 14 ,9 20,8 2000 18,8 24,2 2003 20 ,9 25,8 2005 22,3 26,8 V biu thớch hp th...
 • 38
 • 973
 • 1

Phương pháp, thủ thuật giải nhanh các dạng trắc nghiệm vật 12

Phương pháp, thủ thuật giải nhanh các dạng trắc nghiệm vật lý 12
... tài: Phương pháp, thủ thuật giải nhanh dạng trắc nghiệm vật 12 THÁNG NĂM 2015 TÊN ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP, THỦ THUẬT GIẢI NHANH CÁC DẠNG TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 A MỞ ĐẦU chọn đề tài: Vật môn ... tài: Phương pháp, thủ thuật giải nhanh dạng trắc nghiệm vật 12 CÂY CẦU – SỰ TỔNG HỢP DAO ĐỘNG Tổ – Công nghệ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Trang 14 Đề tài: Phương pháp, thủ thuật giải nhanh ... tượng vật nên thường trả lời sai câu hỏi dù Tổ – Công nghệ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Trang Đề tài: Phương pháp, thủ thuật giải nhanh dạng trắc nghiệm vật 12 Sau đây, xin trình bày phương...
 • 34
 • 244
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CÁC THÍ NGHIỆM TRONG HÓA HỌC LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG.

CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CÁC THÍ NGHIỆM TRONG HÓA HỌC LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG.
... môn hóa học lớp theo chuẩn kiến thức năng. Ý nghĩa tác dụng giải pháp - Ý nghĩa giải pháp: Đề tài “Cải tiến số kỹ thuật để thực thành công thí nghiệm bảy thực hành bắt buộc môn hóa học lớp theo ... việc nghiên cứu thí nghiệm thực hành hóa học bắt buộc môn hóa học lớp xuất phát từ yêu cầu thực tế: + Phải tiến hành đủ thí nghiệm thực hành theo hướng đổi phương pháp dạy học thực hành sở giáo ... brom) b) Thực tiễn chương trình: b Chương trình học kì I hóa học lớp thực hành thuộc hóa học vô * Tiết 9: Bài Thực hành tính chất hóa học oxit axit - Trong thực hành có thí nghiệm: + Thí nghiệm...
 • 23
 • 831
 • 3

Nhận xét các bảng số liệu ĐỊA pdf

Nhận xét các bảng số liệu ĐỊA LÝ pdf
... xuất NN Bài 11: Nhận xét số dân thành thị tỉ lệ dân thành thị tổng số dân 1990-2005 (bảng 18.1) Dạng biểu đồ thích hợp ( yêu cầu) : Cột số dân thành thị, đường tỷ lệ thị dân - Số dân thành thị ... tế mở Bài 8: Nhận xét cấu lao động theo thành thị nông thôn( Bảng 17.4) - Phần lớn lao động nước ta nông thôn - Lao động thành thị tăng chậm Do : Đô thị hoá diễn chậm Bài 9: Nhận xét tình trạng ... chủ yếu tập trung thành thị - Thiếu việc làm chủ yếu nông thôn Bài 10 :Nhận xét số dân thành thị tỉ lệ dân thành thị nước ( Bảng 18.1) - Tỷ lệ dân thành thị có tăng chậm ( chiếm 26,9%) - Tỷ lệ...
 • 4
 • 912
 • 2

Hướng dẫn HS vẽ các dạng biểu đồ Địa9

Hướng dẫn HS vẽ các dạng biểu đồ Địa lí 9
... 38 .9 13 41 .9 16 47.1 12 32.4 55 39. 9 Tỉ lệ học sinh 16 Giải pháp: Lớp 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 Tổng cộng Hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ Địa Xác định Xác định Chưa xác vẽ vẽ sai biểu định dạng TSHS biểu ... định vẽ Lớp TSHS biểu đồ SL % 9. 1 36 22.2 9. 2 31 19. 4 9. 3 34 26.5 9. 4 37 18 .9 Tổng cộng 138 30 21.7 Tỉ lệ học sinh Xác định Chưa xác vẽ sai biểu định dạng đồ biểu đồ SL % SL % 21 58.3 19. 4 15 ... kĩ xác định vẽ loại biểu đồ địa Giúp học Người thực : Nguyễn Quốc Vũ Giải pháp: Hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ Địa 20 09 - 2010 sinh ngày yêu thích học môn, biết cách vẽ biểu đồ, giải tốt...
 • 22
 • 303
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các dạng biểu đồ địa lý lớp 12các dạng biểu đồ địa lý lop 8các dạng biểu đồ địa lý lop 11các dạng biểu đồ địa lý và cách vẽhướng dẫn vẽ các dạng biểu đồ địa lýcach nhan biet cac dang bieu do dia licách vẽ các dạng biểu đồ địa lýcác dạng biểu đồ địa lýcác dạng bài tập địa lý lớp 9các dạng biểu đồ địa lý 12các dạng biểu đồ địa lý 9các dạng biểu đồ địa lí lớp 12các dạng biểu đồ địa lý 11các dạng biểu đồ địa lý 10các dạng biểu đồ địa lý thi đại họcQuyết định 2865 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà TĩnhQuyết định 1961 QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Yên Bái do Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 603 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc GiangQuyết định 2434 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận đô thị Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là đô thị loại VQuyết định 1320 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 điều chỉnh, mở rộng Khu công nghiệp Khánh Cư do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 42 2016 QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020Quyết định 2227 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 1362 QĐ-LĐTBXH năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiQuyết định 1980 QĐ-TTg năm 2016 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 1345 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 Khu tái định cư Cửa Bạc giai đoạn II, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 4014 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025Quyết định 3998 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt và cấp kinh phí cho dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, tỉnh Thanh HóaQuyết định 1212 QĐ-UBND về quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon TumQuyết định 1334 QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê Đồng Chiều - Vạn Lê, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2586 QĐ-UBND phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bình Phước năm 2016Quyết định 74 2016 QĐ-UBND Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 1336 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 37 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hậu GiangQuyết định 2491 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015Quyết định 42 2016 QĐ-UBND về đặt tên, số hiệu đường Huyện lộ, thuộc tỉnh Hà Nam