Đề cương ôn tập hk2 hóa học 9

Đề cương ôn tập hk2 Hóa học 9.

Đề cương ôn tập hk2 Hóa học 9.
... hoá học xảy (nếu có) 6/ Trình bày cách nhận biết chất lỏng chứa lọ nhãn Benzen, rượu etylic, axit axetic glucozơ Viết phương trình hoá học xảy (nếu có) 7/ Viết PTHH biểu diễn chuyển đổi hóa học ... Trình bày tính chất hoá học của: Metan, etylen, axetilen, benzen, rượu etilic, axit axetic 2/ Hãy nhận biết khí sau phương pháp hoá học: CO2 ,CH4 ,C2H4 Viết phương trình hoá học 3/ Hãy nhận biết ... phương trình hoá học 3/ Hãy nhận biết khí sau phương pháp hoá học: CO2, CH4 , H2 ,C2H4 Viết phương trình hoá học 4/ Bằng phương pháp hoá học, nhận biết lọ hoá chất nhãn sau : Benzen, rượu Etylic,...
 • 7
 • 165
 • 1

de cuong on tap hk2 tin hoc 9

de cuong on tap hk2 tin hoc 9
... PowerPoint, để chèn thêm Slide mới, ta thực hiện: A Edit - New Slide B.File - New Slide C Slide Show - New Slide D.Insert - New Slide Câu 17 Với phần mềm Beneton Movie GIF, ta có thể thực ... việc với PowerPoint, để chèn thêm Slide mới, ta thực hiện: A Edit - New Slide B.File - New Slide C Slide Show - New Slide D.Insert - New Slide Câu 29 Để trình chiếu trang hiện hành (Trang ... chọn Slide Show chọn Animation Schemes… Nháy chọn hiệu ứng thích hợp C Chọn các trang chiếu Mở bảng chọn Slide Show chọn Animation Schemes… D Chọn các trang chiếu Mở bảng chọn Slide Show...
 • 4
 • 105
 • 0

Đề cương ôn tập môn hóa học lớp 9 học kỳ 2

Đề cương ôn tập môn hóa học lớp 9 học kỳ 2
... C2H2 + Ca(OH )2 4: C2H2 + H2 > C2H4 5: n( C2H2 ) > ( -CH2-CH2-)n 1: n( -C6H10O5-) + nH2O > n C6H12O6 : C6H12O6 > 2C2H5OH + 2CO2 3: C2H5OH + O2 > CH3COOH + H2O Câu 5: 1: C2H2 + H2 > C2H4 ... pt : 12. 2 + y = 30  Câu 7: y = Ct hợp chất C2H6 Thể tích rượu nguyên chất: V = 10 x 92 = 9, 2ml 100 - Khối lượng rượu nguyên chất m = 9, 2 0,8 = 7,36 gam PTHH t C2H6O + 3O2 → 2CO2 + 3H2O Số ... pthh xảy ra: 2H2O +2 Na  NaOH + H2 (1) 2C2H5OH +2Na  2C2H5ONa + H2 (2) b/Trong 10ml rượu 96 9, 6 ml rượu nguyên chất 0, 4ml nước - Khối lượng rượu tham gia phản ứng: m = V.D = 9, 6 0,8 = 7,68...
 • 4
 • 1,130
 • 0

đề cương ôn tập HK2 đại số 9

đề cương ôn tập HK2 đại số 9
... ; 4) c/ (2; 4) d/ (- 3; 9) Câu 3/ Xét đồng biến nghịch biến hàm số y = 12 x a/ Hàm số nghịch biến R b/ Hàm số đồng biến R c/ Hàm số đồng biến x < nghịch biến x > d/ Hàm số nghịch biến x < đồng ... hàm số y = ax2 (a ≠ 0) Bài 1/ Cho hàm số y = ax2 xác định hệ số a trường hợp sau : a/ Đồ thị hàm số qua A (1;2) Vẽ đồ thị hàm số trường hợp b/ Đồ thị hàm số tiếp xúc đường thẳng y = 2x – Tìm ... lúc đầu (x nguyên dương) Số bạn dự định trồng lúc đầu : 120 x Số học sinh tổ lúc trồng: x + Do số bạn phải trồng : Theo đề ta có phương trình : 120 x +3 120 120 − =9 x x +3 Quy đồng bỏ mẫu ta...
 • 7
 • 1,817
 • 31

Đề cương ôn thi HK2- Sinh học 9

Đề cương ôn thi HK2- Sinh học 9
... Cộng sinh Đặc điểm Sự hợp tác có lợi loài sinh vật Hỗ trợ Hội sinh Cạnh tranh Đối địch Kí sinh, nửa kí sinh Sinh vật ăn sinh vật khác Sự hợp tác hai loài sinh vật, bên có lợi bên lợi hại Các sinh ... đựng thể sinh vật nhân tố sinh thái định Nằm giới hạn sinh vật yếu dần chết - Nhân tố sinh thái vô sinh ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm tác động lên đời sống sinh vật Nhân tố sinh thái hữu sinh gồm ... hệ sinh thái hoang mạc - Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng - Hệ sinh thái núi đá vôi Các hệ sinh thái nước Các HSTnước mặn Các HSTnước - Hệ sinh thái vùng biển khơi - Các hệ sinh thái sông,...
 • 12
 • 16,871
 • 160

đề cương ôn tập hk1 hình học 9

đề cương ôn tập hk1 hình học 9
... góc vuông tam giác vuông : Nguyễn Đăng Dũng Bài : (Bài tr 90 SBT)Cạnh huyền tam giác vuông lớn cạnh góc vuông 1cm Và tổng hai cạnh góc vuông lớn cạnh huyền 4cm Hãy tính cạnh tam giác vuông Bài ... huyền, hình chiếu cạnh góc vuông cạnh huyền tam giác vuông Phương pháp • Ap dụng hệ thức lượng tam giác vuông • Ap dụng định lý Pytago (nếu cần) Bài : (Bài tr 69 SGK) Trong tam giác vuông với ... : (Bài tr 91 SBT)Một tam giác vuông có cạnh huyền đường cao ứng với cạnh huyền Hãy tìm cạnh nhỏ tam giác vuông Bài 11 : (Bài 10 tr 91 SBT)Cho tam giác vuông Biết tỉ số hai cạnh góc vuông : cạnh...
 • 13
 • 1,919
 • 14

Đề cương ôn tập môn hóa học của trương THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng năm 2010

Đề cương ôn tập môn hóa học của trương THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng năm 2010
... O2 , N O, N 2O, N , N H NO3 , tu thuc nng ca axit, tớnh kh mnh hay yu ca kim loi va nhiờt ụ cua phan ng - HNO3 c oxi hoỏ c nhiu phi kim v cỏc hp cht cú tớnh kh d Mui nitrat + D tan nc, l cht in...
 • 6
 • 716
 • 5

Đề cương ôn tập môn hóa lớp 9

Đề cương ôn tập môn hóa lớp 9
... chất thành dãy chuyển hóa hóa học b Viết phương trình phản ứng cho dãy chuyển hóa Bµi 11:Cho dãy chuyển hóa: Phi kim -> oxitaxit -> oxit axit -> axit muối sunfat a Tìm công thức thích hợp cho ... H2 (đktc) lại 1,86g kim loại không tan a) Viết phương trình phản ứng hóa học xãy b) Tính thành phần % khối lượng kim loại hổn hợp ban đầu Bµi 8: Bằng phương pháp hóa học phân biệt chất sau đây: ... trình phản ứng b) Tính thành phần % theo khối lượng hổn hợp ban đầu Bài 5: Cho 10,8g kim loại M hóa trị III tác dụng với khí clo dư thu 53,4g muối Xác định kim loại M Bài 6: Hòa tan 4,5g hợp...
 • 2
 • 4,119
 • 54

Đề cương ôn tập môn hóa học lớp 11

Đề cương ôn tập môn hóa học lớp 11
... 4,48 lớt khớ NO2 (ktc) l sn phm kh nht Tớnh % lng mi kim loi hn hp ban u Ti liu ụn Húa Hc 11 11 Cõu 11 Cho 19,5 gam mt kim loi M húa tr n tan ht dung dch HNO3 thu c 4,48 lớt khớ NO ( ktc) l sn ... H2 Br2 HCl mol e CHCH + H2O Ni, t 0 Pd, PbCO3 , t Hg xt (đime hóa) f 2CHCH 600 C, xt (trime hóa) g 3CHCH Cõu 11 Vit PTHH iu ch cỏc cht sau t cỏc mono me tng ng Axetilen, vinyl clorua, ... cú t l mol tng ng l 2:1 Tớnh th tớch ca hn hp khớ X (ktc) Cõu Hũa tan hon ton 11 gam hh gm Fe v Al dd HNO3 d thu c 11, 2 lớt hh khớ X (ktc) gm NO v NO2 cú lng 19,8 gam Bit phn ng khụng to NH4NH3...
 • 45
 • 611
 • 0

Đề cương ôn tập môn Hình học 9 HK 2

Đề cương ôn tập môn Hình học 9 HK 2
... 12cm Khi diện tích xung quanh : A 60πcm2 B 300πcm2 C 17πcm2 D 65πcm2 Câu 26 : Thiết diện qua trục hình trụ hình vuông có cạnh 2cm Khi thể tích hình trụ : A πcm2 B 2 cm2 C 3πcm2 D 4πcm2 Câu 27 ... 29 : Hình nón có đường kính đáy 24 cm; chiều cao bằng16cm.Diện tích xung quanh hình nón bằng: A 120 π (cm2) B 140 π (cm2) C 24 0 π (cm2) D.Kết khác Câu 30: Thể tích hình cầu 97 2 π cm Bán kính hình ... B.11,3cm2 C.8,4cm2 D 7,3cm2 Câu 13: Một hình vuông hình tròn có chu vi đáy Khi diện tích hình vuông nhỏ diện tích hình tròn Đ S Câu 14: Diện tích hình tròn ngoại tiếp hình vuông có cạnh 6cm : A 12 cm2...
 • 9
 • 450
 • 0

Đề cương ôn tập HK2 vật lí 9

Đề cương ôn tập HK2 vật lí 9
... ngược chiều với vật vật B.Ảnh thật ngược chiều với vật lớn vật C.Ảnh ảo chiều với vật nhỏ vật D.Ảnh thật ngược chiều với vật nhỏ vật Câu 66 Vật AB cao 1,5m, chụp thấy ảnh cao 6cm cách vật kính 10cm ... Câu 31 Ảnh vật phim máy ảnh bình thường là: A.Ảnh thật ngược chiều với vật nhỏ vật B.Ảnh ảo chiều với vật nhỏ vật C.Ảnh thật, chiều vời vật nhỏ vật D.Ảnh ảo ngược chiều với vật nhỏ vật Câu 32 ... trí vật gần mắt mà mắt không nhìn thấy vật B.Vị trí vật gần mắt mà phân biệt hai điểm cách 1mm vật C.Vị trí vật gần mắt mà không gây nguy hiểm cho mắt D.Vị trí vật gần mắt mà mắt nhìn thấy rõ vật...
 • 9
 • 356
 • 3

Đề cương ôn tập HK2- Hóa 8

Đề cương ôn tập HK2- Hóa 8
... lỏng nớc A Đều tăng C Phần lớn tăng B Đều giảm D Phần lớn giảm Câu 11 : Khi giảm nhiệt độ tăng áp suất độ tan chất khí nớc A Đều tăng C Có thể tăng, giảm B Đều giảm D Không tăng không giảm ... Đốt cháy sắt thu đợc 0,2 mol Fe3O4 Vậy thể tích khí oxi tham gia phản ứng(đktc ) A 4, 48 l B 6,72 l C 8, 96 l D 3,36 l Câu : Chất khử , chất oxi hoá A Chất nhờng oxi cho chất khác chất khử ... cng ụn húa nm hc 2009-2010 D 21% khí O2 , 78% khí khác , 1% khí N2 Câu : Chất để điều chế oxi phòng thí nghiệm A Fe3O4 B KClO3 C CaCO3 D Không khí Câu : Oxit hợp chất oxi với A Một nguyên...
 • 7
 • 309
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG: CROM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CROM ppsx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG: CROM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CROM ppsx
... 8: Phát biểu không là: A Các hợp chất Cr2O3 , Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 có tính chất lưỡng tính B Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh C Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 ... dụng không hợp crom là? A Crom kim loại cứng dùng cắt thủy tinh B Crom làm hợp kim cứng chịu nhiệt hơn, nên dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu nhiệt C Crom kim loại nhẹ, nên sử dụng tạo hợp ... dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối chuyển thành muối cromat Câu 9: So sánh không là: A Fe(OH)2 Cr(OH)2 bazơ chất khử B Al(OH)3 Cr(OH)3 hợp chất lưỡng tính vừa có tính oxi hóa ; có tính khử...
 • 25
 • 8,454
 • 18

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC TỔNG HỢP VỀ HIĐROCACBON docx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC TỔNG HỢP VỀ HIĐROCACBON docx
... hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon dãy đồng đẳng ta thu số mol H2O > số mol CO2 CTPT chung dãy A CnHn, n ≥ B CnH2n+2, n ≥1 (các giá trị n ngun) C CnH2n­2, n≥ D Tất sai Câu 37: Đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon ... 50% 50% Câu 41: Ở điều kiện tiêu chuẩn có hỗn hợp khí gồm hiđrocacbon no A B, tỉ khối hỗn hợp H2 12 a Khối lượng CO2 H2O sinh đốt cháy 15,68 lit hỗn hợp (ở đkc) A 24,2 gam 16,2 gam B 48,4 gam 32,4 ... (2),(3) (4) Câu 7: Hợp chất sau có đồng phân hình học? A 2­metylbut­2­en điclobut­2­en B 2­clo­but­1­en C 2,3­ D 2,3 – đimetylpent­2­en Câu 8: Những hợp chất sau có đồng phân hình học (cis­ trans)?...
 • 69
 • 453
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập hk2 hình học 9đề cương ôn tập môn hóa học lớp 9 hk2đề cương ôn tập môn hóa học lớp 9đề cương ôn tập môn hóa học lớp 9 học kì 2đề cương ôn tập môn hóa học lớp 8 hk2de cuong on tap hk2 hoa 9đề cương ôn tập môn hóa học đại cươngđề cương ôn tập môn hóa học lớp 10đề cương ôn tập môn hóa lớp 9đề cương ôn tập môn hóa học lớp 8đề cương ôn tập môn hóa học 8đề cương ôn tập môn hoá học lớp 8đề cương ôn tập môn sinh học 9 học kì 2de cuong on tap mon hoa hoc lop 8 hoc ki 1đề cương ôn tập môn hóa học lớp 8 học kì 2Understanding the essentials of critical care nursing 2nd edition perrin test bankVanders human physiology the mechanisms of body function 14th edition widmaier test bankATVSLDtrong co khi fullVoices of wisdom a multicultural philosophy reader 8th edition kessler test bankWardlaws contemporary nutrition 10th edition smith test bankWeb design introductory 4th edition shelly test bankWeb development and design foundations with HTML5 6th edition terry felke morris test bankluyện trắc nghiệm toán ôn thi đại họcphân loại rác tại nguồn ở nhật bảnTiếng anh y khoa theo chủ điểm phần 2nghiên cứu, ứng dụng plc s7 1200 điều khiển mô hình thang máy 6 tầng phục vụ thực tập tại phòng thí nghiệm truyền động điện – trường đại học nha trangVốn lưu động và một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần dược hà tĩnhPhát triển nông nghiệp xanh của hàn quốc và kinh nghiệm cho việt nam (tt)Bài giảng kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏDiscourse analysisGiáo trình cơ họcLanguage and linguisticsPhân tích hữu cơTin học ứng dụng trong hóa họcNghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị di chuyển đầu hàn để hàn hồ quang chìm dưới lớp thuốc