Đề cương môn địa lí lớp 9

SKKN dạy học nêu vấn đề trong môn địa lớp 9

SKKN dạy học nêu vấn đề trong môn địa lí lớp 9
... giáo dục học sinh, nhằm giúp em thấy giá trị việc học tập thấy thích thú qua việc giảng dạy giáo viên SKKN: Dạy học nêu vấn đề môn Địa lớp PHẦN II SKKN: Dạy học nêu vấn đề môn Địa lớp NỘI ... SKKN: Dạy học nêu vấn đề môn Địa lớp Biện pháp gợi mở nêu vấn đề biện pháp giúp học sinh hứng thú học tập, học sinh cảm thấy dễ dàng hoạt động Trong học tập giáo viên áp ... 11 SKKN: Dạy học nêu vấn đề môn Địa lớp Với câu hỏi dẫn dắt gợi mở nêu , em điều hiểu biết trả lời được, từ em hứng thú học tập giáo viên nhẹ nhàng việc giảng dạy PHẦN III 12 SKKN: Dạy học nêu...
 • 17
 • 820
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LỚP 9 HỌC KÌ I pot

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 HỌC KÌ I pot
... ngo i lực làm trở ng i lớn cho việc giao thông, l i - Th i tiết: Diễn biến thất thường gây khó khăn không cho giao thông vận t i, tổ chức sản xuất đ i sống vùng cao biên gi i - Khoáng sản: Có nhiều ... cho công nghiệp luyện kim Câu 55: Đồng sông Hồng có i u kiện tự nhiên thuận l i khó khăn việc phát triển kinh tế- xã h i ? Trả l i: Trong phát triển kinh tế- xã h i, đồng sông Hồng có i u kiện ... Trả l i: *Các ngành công nghiệp trọng i m nước ta: - Công nghiệp khai thác nhiên liệu: than đá, dầu mỏ - Công nghiệp i n: gồm nhiệt i n thủy i n - Các ngành công nghiệp nặng: khí, i n tử,...
 • 21
 • 11,587
 • 72

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM HỌC 2010- 2011 Môn: ĐỊA LỚP 9 - THCS

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH     LÂM ĐỒNG                                NĂM HỌC 2010- 2011 Môn: ĐỊA LÍ LỚP 9 - THCS
... GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 201 0- 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: ĐỊA LÍ LỚP - THCS Ngày thi: 18/02 /2011 Câu Câu 1a (1đ) Hướng dẫn chấm a Nguyên ... 194 3: 43,3% + Năm 199 3: 26,1% + Năm 2001: 35,8% 3b (1đ) 3c (2đ) Câu 4a (2đ) 4b (1đ) Câu 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ b Nhận xét xu hướng biến động diện tích rừng Việt Nam - Từ năm 194 3- 199 3 diện tích ... nguyên nhân - Từ năm 199 3- 2001 diện tích rừng Việt Nam tăng 3,2 triệu chủ yếu đẩy mạnh công tác trồng rừng c Nguyên nhân, biện pháp * Nguyên nhân: - Cháy rừng - Phá rừng làm nương rẫy - Chiến tranh...
 • 6
 • 2,624
 • 9

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM HỌC 2010- 2011 Môn ĐỊA LỚP 9 - THCS

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM HỌC 2010- 2011 Môn ĐỊA LÍ LỚP 9 - THCS
... GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 201 0- 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: ĐỊA LÍ LỚP - THCS Ngày thi: 18/02 /2011 Câu Câu 1a (1đ) Hướng dẫn chấm a Nguyên ... 194 3: 43,3% + Năm 199 3: 26,1% + Năm 2001: 35,8% 3b (1đ) 3c (2đ) Câu 4a (2đ) 4b (1đ) Câu 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ b Nhận xét xu hướng biến động diện tích rừng Việt Nam - Từ năm 194 3- 199 3 diện tích ... nguyên nhân - Từ năm 199 3- 2001 diện tích rừng Việt Nam tăng 3,2 triệu chủ yếu đẩy mạnh công tác trồng rừng c Nguyên nhân, biện pháp * Nguyên nhân: - Cháy rừng - Phá rừng làm nương rẫy - Chiến tranh...
 • 6
 • 413
 • 2

Các đề thi học sinh giỏi môn địa lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

Các đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)
... gii thiu vic lm, xut khu lao ng *X lớ s liu C Cu sn lng thy sn nc ta thi kỡ 199 0-2002 ( n v:%) 199 0 199 4 199 8 2002 0,25 0,25 0,25 0,25 1.0 Chia Khai thỏc Nuụi trng 81,8 18,2 76,5 23,5 76,1 23 ,9 ... lớ lp cp tnh ( kốm ỏp ỏn) S GIO DC V O TO CAO BNG THI CHON HC SINH GII LP CP TNH NM HC 20 09- 2010 CHNH THC MễN: A Thi gian: 150 phỳt(khụng k thi gian giao ) BI (gm trang) Cõu 1 .(2 ,5 im) Quan ... Cỏc thi hc sinh gii mụn a lớ lp cp tnh ( kốm ỏp ỏn) Tc tng dõn s, sn lng lng thc v bỡnh quõn lng thc theo u ngi ng bng Sụng Hng ( ly nm gc 199 5= 100%) (n v: %) Nm 199 5 Tiờu Dõn s...
 • 15
 • 39,850
 • 112

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lớp 9 cấp huyện số 1

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp huyện số 1
... giai đoạn 19 9 0-2002 (nghìn tấn) Năm 19 9 0 19 9 4 19 9 8 2002 Tổng số Chia Khai thác 728,5 11 20 ,9 13 57,0 18 02,6 890 ,6 14 65,0 17 82,0 2647,4 Nuôi trồng 16 2 ,1 344 ,1 425,0 844,8 a, Vẽ biểu đồ thể thay ... Tại vấn đề việc làm vấn đề gay gắt nước ta? Để giải vấn đề cần phải có biện pháp nào? Câu (5,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu: Sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản nước ta giai đoạn 19 9 0-2002 ... đoạn 19 9 0-2002 b, Nhận xét giải thích thay đổi quy mô cấu ngành khai thác nuôi trồng thủy sản nước ta giai đoạn Câu 6: (3,5 điểm) Dựa vào Atlat Địa Việt Nam kiến thức học: a, Hãy kể tên số khoáng...
 • 2
 • 554
 • 1

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lớp 9 cấp huyện số 2

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp huyện số 2
... số Sản lượng lương thực Bình quân lương thực theo đầu người 199 5 199 8 20 00 20 02 100 100 100 103,5 117,7 113,8 105,6 128 ,6 121 ,2 108 ,2 131,1 121 ,8 a, Vẽ biểu đồ thích hợp thể tốc độ tăng dân số, ... 199 5 -20 02 b, Nhận xét giải thích thay đổi dân số, sản lượng lương thực bình quân lương thực theo đầu người Đồng Sông Hồng thời kì Hết _ (Thí sinh sử dụng Atlat địa ... Hồng thời kì Hết _ (Thí sinh sử dụng Atlat địa Việt Nam) Họ tên thí sinh: …………………………………… Số báo danh:…………… Họ tên, chữ ký giám thị 1:………………………………………………… ...
 • 2
 • 586
 • 1

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lớp 9 cấp huyện số 3

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp huyện số 3
... sản nước ta giai đoạn 199 0-2002( nghìn tấn) Năm Tổng số Chia Khai thác Nuôi trồng 199 0 199 4 a,Vẽ biểu đồ biểu thay đổi cấu khai thác nuôi trồng ngành thủy sản giai đoạn 199 0-2002 ... thích? Câu 3. (6,0đ) Trình bày đặc điểm chung bật tự nhiên Việt Nam Cho biết tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thể thành phần tự nhiên Việt Nam nào? Câu (2,5 đ) Câu (4.0 đ) Dựa vào bảng số liệu: Sản...
 • 2
 • 614
 • 0

Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi môn Địa lớp 9 (có đáp án chi tiết)

Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 (có đáp án chi tiết)
... Cán coi thi không giải thích thêm - thí sinh đợc sử dụng át lát Địa lý Việt nam Sở Giáo Dục Đào Tạo THANH hoá Hớng dẫn chấm Đề thức kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Năm học: 2010-2011 Môn thi: Địa ... m Nm 199 0 199 5 2000 2002 Trõu ( nghỡn ) 2854,1 296 2,8 2 897 ,2 2814,4 Bũ ( nghỡn ) 3116 ,9 3638 ,9 4127 ,9 4062 ,9 L n ( nghỡn ) 12260,5 16306,4 20 193 ,8 231 69, 5 Gia c m ( tri u ) 107,4 142,1 196 ,1 233,3 ... qua m t s nm Nm 199 5 2000 2003 2005 2007 Di n tớch (nghỡn ha) 7324 8 399 8367 8383 8270 S n l ng (nghỡn t n) 26143 345 39 37707 396 22 399 77 Trong ú: lỳa 2 496 4 32530 345 69 358 33 358 68 Ngu n: Niờn...
 • 147
 • 5,089
 • 54

skkn tổ chức cho học sinh hoạt động cặp, nhóm như thế nào để đạt hiệu quả cao môn địa lớp 9

skkn tổ chức cho học sinh hoạt động cặp, nhóm như thế nào để đạt hiệu quả cao môn địa lí lớp 9
... theo hai học sinh ngồi gần Ví dụ 2: Học sinh A học sinh khá, học sinh D học sinh Học sinh B học sinh trung bình, học sinh E học sinh trung bình Học sinh C học sinh yếu, học sinh F học sinh yếu ... dụng hoạt động cặp, nhóm giảng dạy Địa III GIỚI HẠN ĐỀ TÀI: Với đề tài “ Tổ chức cho học sinh hoạt động cặp, nhóm để đạt hiệu cao môn Địa 9 Là vấn đề rộng bao gồm nhiệm vụ giáo viên học sinh ... tâm sau: - Tại phải hoạt động cặp, nhóm? - Kết mà học sinh đạt tiết có hoạt động cặp, nhóm - Làm để hoạt động cặp, nhóm - Làm để hoạt động cặp, nhóm hiệu cao tất tiết học? Hiện với quan tâm,...
 • 20
 • 153
 • 0

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔNTRONG MÔN ĐỊA LỚP 9

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔNTRONG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9
... thoi: 0613 792 521 - Email: thcsbuithixuan@gmail.com - H v tờn giỏo viờn (hoc nhúm giỏo viờn) :Lờ Th Hng - in thoi: 097 6 .97 5.424 - Email: lehuong10101010@gmail.com 2 PHIU Mễ T D N D THI CA GIO ... dy hc ca d ỏn Mụ t v i tng hc sinh: s lng, lp, lp v nhng c im cn thit khỏc ca hc sinh ó hc theo d ỏn - Khi : ; Lp 9/ 1 - S lng : 29 HS/lp - c im cn cú ca HS : nghiờm tỳc, nng ng , cú ý thc vic t ... nhng kin thc liờn mụn gii quyt cỏc ca thc t Thit b dy hc, hc liu a/ Mụ t cỏc thit b, dựng dy hc, hoc liu - Hc liu s dng qua su tm : + Bi hỏt theo cỏc ch nh : Bi hỏt : Trng Sn ụng, Trng Sn...
 • 19
 • 445
 • 2

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT
... BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MƠN ĐỊA LÍ LỚP (*****) Câu Câu (1,5điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ Lớp - Năm học 2015-2016 Mơn: Địa (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) Đáp án Điểm ... giới thi u ngắn gọn điểm du lịch bật Hải Phòng? Trang BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MƠN ĐỊA LÍ LỚP …Hết… [*****] CÂU ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ Lớp - Năm học 2015 - 2016 MƠN: Địa ... nước ta thời kì 199 1-2002(Đơn vị:%) Tồng số 199 1 100 Trang 21 199 5 100 199 9 100 2001 100 (0.10đ) (0.10đ) (0.10đ) (0.10đ) (0.10đ) …… (0.10đ) BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MƠN ĐỊA LÍ LỚP Nơng, lâm - ngư...
 • 61
 • 774
 • 5

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA VIỆT NAM TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LỚP 9

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9
... G PHÁP TI Ế N HÀN H SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP I – TẦM QUAN TRỌNG CỦA ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG VIỆC DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP Phương pháp sử dụng Atlat địa Việt ... % Số 19, 2 23 % Phương pháp sử dụng Atlat địa Việt Nam 9b 31 16 51,6 14 45,2 3,2 Kết thực nghiệm chứng tỏ phương pháp sử dụng Atlat địa Viêt Nam dạy học môn Địa lớp chắn phương pháp tiếp ... - PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP Muốn sử dụng Atlat để dạy học môn Địa lớp đạt hiệu cao, giáo viên cần chuẩn bị kĩ bài, phân tích chi tiết trang Atlat...
 • 28
 • 3,104
 • 31

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn địa lí lớp 9 học kì 2đề cương môn địa lí lớp 9de thi mon dia li lop 9de thi mon dia li lop 9 hoc ki 2đề thi môn địa lí lớp 9 hk1đề thi môn địa lí lớp 9 học kì 1đề cương môn địa lý lớp 9 học kì 1đề cương môn địa lí lớp 4de thi mon dia li lop 9 hk1de thi mon dia li lop 9 ki 2đề cương môn địa lí lớp 12đề cương môn địa lí lớp 8đề cương môn địa lý lớp 9đề cương môn địa lí lớp 7 học kì 1đề cương môn địa lí lớp 8 học kì 2chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm