Chương 7 các nguyên tố nhóm ib ( đổng bạc vàng )

CHƯƠNG 7 CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IB ( ĐỔNG - BẠC - VÀNG ) pot

CHƯƠNG 7 CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IB ( ĐỔNG - BẠC - VÀNG ) pot
... Apollo - Apollo - 12 Luna - -5 -6 5.4.10 3,34.1 0-5 1,5.10 4.1 0-8 4.1 0-8 5,2.10 -7 0,4.1 0-5 (6 ) Zn có 15 đồng vị, có đồng vị thiên nhiên 64Zn (4 8,89 %); 56Zn( 27, 8 %) ; 67Zn(4, 1 % ); 68Zn( 8,56% ) ; 70 Zn(o,62% ... hủy thành : CHƯƠNG CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM II B (KẼM - CAĐIMI THỦY NGÂN) 8.1 Nhận xét chung nguyên tố nhóm IIB (l) Zn ( Zincum), Cd (Cadmium), Hg ( Mercurius hay Hydrargyrum) nguyên tố cuối họ d ... ! Các hợp chất khác Ag(I) (2 4) Trong hợp chất lại Cu(I), Ag(I), Au(I) thực chất quan trọng hợp chất Ag(I) Hơn nữa, Ag(I) lại tạo nhiều muối bền so với Cu(I) Au(I) Một muối quan trọng Ag(I) AgNO3...
 • 132
 • 8,103
 • 28

Chương VII các nguyên tố nhóm VIa copy (1)

Chương VII các nguyên tố nhóm VIa  copy (1)
... cao hoạt tính hóa học tăng lên, tương tác với hầu hết nguyên tố trừ khí ,nitơ , iot, vàng, platin - S thể tính OXH tương tác với nguyên tố dương điện ( kl kiềm, kiềm thổ,H ) tạo hợp chất sunfua ... hình tứ diện với nguyên tử S trung tâm, nguyên tử O đỉnh độ dài liên kết S-O 1,49A : -Trong ion SO42-, nguyên tử S trạng thái lai hóa sp3, AO lai hóa tham gia tạo thành liên kết với nguyên tử O -SỰ ... : muối hidrosunfit chứa HSO3- muối sunfit chứa SO32- Các hidrosunfit sunfit màu nên muối chúng mang màu cation -Trong hợp chất SO2, nguyên tố lưu huỳnh có số oxi hóa +4, số oxi hóa trung gian...
 • 10
 • 179
 • 0

CHƯƠNG 7 CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG VÀ PHÂN BÓN VI LƯỢNG

CHƯƠNG 7 CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG VÀ PHÂN BÓN VI LƯỢNG
... Các nguyên tố vi lượng đất • Khả hữu dụng nguyên tố vi lượng trồng chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố đất • pH dung dịch đất hàm lượng chất hữu đất Sắt (Fe) Fe diện dạng đất: (1) Fe khoáng nguyên ... nguyên tố kim loại cho rễ trồng • Các chelate hữu tự nhiên sản phẩm hoạt động vi sinh vật phân giải chất hữu dư thừa thực vật đất Các chất tiết từ rễ thực vật có khả tạo phức với nguyên tố vi ... sinh vật đất Các yếu tố ảnh hưởng đến khả hữu dụng đồng • Sa cấu đất • pH đất • Sự tương tác với chất dinh dưỡng khác (Bón phân N-P-K với liều lượng cao gây thiếu Cu ) • Các yếu tố trồng Ngộ...
 • 41
 • 184
 • 0

CHƯƠNG 2 HYDRO VÀ CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM I

CHƯƠNG 2 HYDRO VÀ CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM I
... khiết : i n phân nước b) Trong ptn: cho kẽm tác dụng v i HCl bình kíp  2. 2 Các nguyên tố phân nhóm IA 2. 2.1 Đặc i m nguyên tử nguyên tố nhóm IA  Gồm nguyên tố Liti(Li), Natri (Na), Kali (K), ... IA  Chỉ có Li tác dụng trực tiếp v i C, N2 tạo thành nitrua cacbua: Li3N, Li2C2 Các nguyên tố khác cho nitrua cácbua đường gián tiếp  Ở nhiệt độ thường, kim lo i kiềm tác dụng mãnh liệt v i ... kép  i u chế Na cách i n phân NaCl, NaOH nóng chảy  i u chế K cách dùng Fe khử KOH nhiệt độ cao 2. 2 Các nguyên tố phân nhóm IA 2. 2 .2 Hợp chất nguyên tố nhóm IA  Tạo mu i hay kiểu mu i tương...
 • 33
 • 339
 • 2

Tổng kết các nguyên tố nhóm CHO

Tổng kết các nguyên tố nhóm CHO
... 34: Cho 5,58 gam anilin tác dụng với dung dịch brom, sau phản ứng thu đợc 13,2 gam kết tủa 2,4,6-tribrom anilin Khối lợng brom phản ứng A 7,26 gam B 19,2 gam C 9,6 gam D 28,8 gam Cõu 35: Cho ... C3H5(OH)3, C2H4(OH)2 D C3H7OH, CH 3CHO Cõu 33: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin mạch hở đơn chức, sau phản ứng thu đợc 5,376 lít CO2; 1,344 lít N2 7,56 gam H2O (các thể tích khí đo điều kiện tiêu ... phn ng vi dung dch AgNO3/NH3 (un núng) to thnh Ag l A CH3COOH B HCOOH C C6H12O6 (glucoz) D HCHO Cõu 18: Cho m gam anilin tác dụng với dung dịch HCl (đặc, d) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đợc...
 • 3
 • 423
 • 0

Tổng kết các nguyên tố nhóm C - H - O

Tổng kết các nguyên tố nhóm C - H - O
... CH2 CH2 H2 SO4, đ c CH CHO + H O 170oC OH OH to b CH3-COO-CH=CH2 + NaOH R–COO–R’ + NaOH R–COONa + R’–OH to Ví dụ 11: Viết phản ứng sau: a CH2Cl-COO-CHCl2 + NaOH b HCOO-CHCl2-CH2Cl + NaOH °R–COO–R’ ... CH3-OH CH3 -O- CH3 : ( -O- ) : Nhân benzen, nhóm (-OH) C6 H5 -OH C c loại ch c: C, H, O e • Rượu; Ête; Phenol Andehyt; • Andehyt Xêtôn • Axit; Este • Gluxit -C- H CH3 - CHO O -CO CH3-CO -CH3 C c loại ch c: ... =2 CnH2n(OH)2 Ví dụ 4: Đồng đẳng andehyt CH2= CH-CHO là: A (C2 H3 -CHO)n C B CnH2n-3CHO CnH2n+1CHO D D CnH2n-1CHO CnH2n+ 2-2 a-m(ch c) m Adehyt đề cho chưa no c 1lk C= C, ch c °a=1 ⇒ ⇒ ° m =1 CnH2n-1CHO...
 • 68
 • 430
 • 0

Các nguyên tố nhóm IVA và VA

Các nguyên tố nhóm IVA và VA
... chì tương tác với oxi theo phương trình 2Pb + O2 = 2PbO  Cả chất tác dụng với halogen nhiều nguyên tố không kim loại khác: E + 2X2 = EX4 (E=Ge Sn, X=halogen)  Ge tan axit sunfurit đặc axit nitric ... 2Pb(OH)2 + tan acid axetic acid hữu 2Pb + 4CH3COOH +O2 = 2Pb(CH3COO)2 +2H2O  Với dung dịch kiềm, Sn Pb tương tác đun nóng giải phóng khí hidro: E + 2KOH +2H2O = K2[E(OH)4] + H2 Các oxit, ... silicat kim loại kiềm bị phân hủy mạnh tạo môi trường kiềm: Tính chất hóa học điều kiện thường, Ge va Sn không tác dụng với oxi không khí, chì bị oxi hóa thành lớp oxit màu xám xanh bao bọc mặt bảo...
 • 21
 • 4,465
 • 17

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HOÁ HỌC CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN – HOÁ HỌC LỚP 10 CƠ BẢN

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HOÁ HỌC CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN – HOÁ HỌC LỚP 10 CƠ BẢN
... tự học học sinh đặc biệt học sinh có tư chất thông minh Kết quả: Sau thời gian tìm hiểu thực đề tài “ DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HOÁ HỌC CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN HOÁ HỌC ... cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học hoá học, góp phần tích cực vào việc đổi phương pháp dạy học trường trung học phổ thông Kết cần đạt Thông qua hệ thống câu hỏi tập hoá học chương V ... trung học bao gồm : + Sử dụng câu hỏi tập lý thuyết nghiên cứu tài liệu + Sử dụng câu hỏi tập ôn tập chương + Sử dụng câu hỏi tập để nâng cao, bồi dưỡng học sinh giỏi Bài tập chương V- Nhóm halogen...
 • 21
 • 1,247
 • 12

bai 7. cac nguyen to hoa hoc va nuoc

bai 7. cac nguyen to hoa hoc va nuoc
... ca cỏc nguyờn t hoỏ hc ch yu cu to nờn c th ngi Trong tất nguyên tố cấu tạo nên TB:C,O,H,N nguyên tố đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhất? Nguyên tố Khái niệm Vai trò ví dụ A lượng Vi lư ợng ... I.CC NGUYấN T HểA HC CU TO NấN T BO Nghiên cứu mục SGK em nêu nguyên tố hóa học cấu tạo nên giới sống? ngt t l % O 65 C ... ợng - Là nguyên tố có lư ợng 0,01% khối lư ợng khô thể Tham gia cấu tạo nên phân tử hu prôtêin, cacbohđrat, lipit, axit nuclêic Là nguyên tố có khối Thành phần cấu tạo lượng < 0,01% khối lư vitamin,...
 • 5
 • 421
 • 3

Xác định hàm lượng các nguyên vi lượng đồng, kẽm, selen và cadimi, chì trong một vài loài nầm lớn vùng bắc trung bộ

Xác định hàm lượng các nguyên tô vi lượng đồng, kẽm, selen và cadimi, chì trong một vài loài nầm lớn vùng bắc trung bộ
... Trờng đại học vinh Khoa hóa học === & === Xác định hàm lợng nguyên tố vi lợng đồng, kẽm, selen cadimi, chì vài loài nấm lớn vùng bắc trung khóa luận tốt nghiệp đại học Chuyên ... CC NGUYấN T VI LNG NG, KM, SELEN V CADIMI, CHè TRONG MT VI LOI NM LN VNG BC TRUNG B 12 Trong phm vi khoỏ lun ny, chỳng tụi t mt s nhim v sau: - Tng quan v nm, hm lng mt s nguyờn t vi lng nm - ... h tho cú cha nhiu loi vitamin (trong 100 g ụng trựng h tho cú 0,12 g vitamin B12; 29,19 mg vitamin A; 116,03 mg vitamin C, ngoi cũn cú vitamin B2 (riboflavin), vitamin E, vitamin K ụng trựng...
 • 70
 • 479
 • 0

CHƯƠNG 7 . CÁC HỢP CHẤT NHÔM VÀ VẤN ĐỀ ĐỘ CHUA. pot

CHƯƠNG 7 . CÁC HỢP CHẤT NHÔM VÀ VẤN ĐỀ ĐỘ CHUA. pot
.. . sáng tỏ vấn đề chất độ chua đất vai trò nhôm độ chua gây tranh luận lâu dài liệt vấn đề hoá học đất Độ chua đất xuất dạng khác nhau, nhôm gây nguyên tố hợp chất khác Hiện người ta chia độ chua .. . di động phẫu diện đất dạng nhôm thực tế di động Hình 7. 3 Sự phân bố dạng hợp chất khác 3+ Al dung dịch nước phụ thuộc vào Hình 7. 2 Hoạt độ ion Al ion Al khác mói cân pH Merion cộng sự, 1 976 với .. . 18 ,70 16, 07 19,34 21,80 74 ,2 80 ,7 83,5 87, 2 93,8 92 ,7 90,0 93,0 92,1 94,1 96,1 95,9 94 ,7 96,2 96,5 25,8 19,3 16,5 12,8 6,2 7, 3 10,0 7, 0 7, 9 5,9 3,9 4,1 5,3 3,8 3,5 3,6 9,5 7, 8 8,6 2,4 5,4 8,7...
 • 22
 • 750
 • 1

các nguyên tố nhóm B

các nguyên tố nhóm B
... trans-diclorodiamminplatin(II) (màu vàng nhat) Phức b t diện:  Dạng MA 4B2 Cis: ligand B vị trí 1,2 Trans: ligand B nằm vị trí 1,6  Dạng MA 3B3 : Cis: ligand B nằm vị trí 1,2,3 Trans: ligand B nằm vị trí 1,2,6 VD: Hãy ... Hằng số cân trình phân ly: Kcb = [Ni2+].[NH3]6 [[Ni(NH3)6]2+] Hằng số b n β = 1/Kcb Thuyết liên kết hóa trị (VB)  Phức chất tạo thành liên kết cho nhận e tự phối tử obitan trống NTTT  Co3+ + :NH3 ... từ obitan có lượng thấp đến cao gây nên phổ hấp thụ Giải thích Cu+ màu? Zn, Cd, Hg  Giới thiệu:  Cấu hình e hóa trị: (n-1)d10ns2  Có e hóa trị  giống với nguyên < /b> tố < /b> nhóm < /b> IIA  Khác với nhóm...
 • 60
 • 2,641
 • 0

bài 7 các nguyên tố hóa học và nước

bài 7 các nguyên tố hóa học và nước
... từ nguyên tố hoá học b) Các nguyên tố đa lợng, vi lợng Trong thể sống, nguyên tố hoá học có tỉ lệ không nh +Các nguyên tố đa lợng: O, C, H, N, Ca, P, K, S, +Các nguyên tố vi lợng: nguyên tố ... an I CáC NGUYÊN Tố HOá HọC a) Thành phần nguyên tố tế bào Thế giới sống không sống đợc cấu tạo từ nguyên tố hoá học b) Các nguyên tố đa lợng, vi lợng Trong thiên nhiên có nguyên tố hóa học? (92) ... nghệ an I CáC NGUYÊN Tố HOá HọC a) Thành phần nguyên tố tế bào Thế giới sống không sống đợc cấu tạo từ nguyên tố hoá học b) Các nguyên tố đa lợng, vi lợng Trong thể sống, nguyên tố hoá học có tỉ...
 • 28
 • 647
 • 0

các nguyên tố nhóm vib

các nguyên tố nhóm vib
... hoàn hóa học -Vonfram ô thứ 74 chu kì nhóm VIB bảng tuần hoàn hóa học 12 Tiểu luận nguyên tố nhóm VIB -cấu hình Vonfram : [Xe] 4f14 5d4 6s2[1] - phân lớp d - nguyên tử khối 183.85 Số electron vỏ ... nở nhiệt thấp số kim loại sử dụng quy mô thương mại Tiểu luận nguyên tố nhóm VIB Cấu tạo nguyên tử tính chất hóa học: Tính chất nguyên tử 6, 5, 4, 3, 2, 1[1], -1, -2 (Axít mạnh) Trạng thái ôxi ... 100 k 1807 1991 2223 2530 2942 Cấu tạo nguyên tử tính chất hóa học: Tính chất nguyên tử Trạng thái ôxi hóa 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2 Tiểu luận nguyên tố nhóm VIB (Oxit, Axit mạnh) 1,66 (thang Pauling)...
 • 17
 • 3,943
 • 14

bài giảng thạch luận các đá magma chương 8 các nguyên tố chính

bài giảng thạch luận các đá magma chương 8 các nguyên tố chính
... Atom % 60 .8 59.3 21.2 15.3 6.4 7.5 2.2 6.9 2.6 4.5 2.4 2 .8 1.9 Mức độ phổ biến nguyên tố vỏ Trái Đất Các nguyên tố chính: hàm lượng > 1% SiO2 Al2O3 FeO* MgO CaO Na2O K2O H2O Các nguyên tố phụ: ... 9.47 2.91 159.70 71 .85 70.94 40.31 56. 08 61. 98 0.05 0.10 0.00 0.17 0.17 0.09 0.71 1. 48 0.04 2.50 2.53 1.40 K2O 1.10 94.20 0.02 0.35 H2O+ (O) Total 0.95 18. 02 0.11 4 .83 6.69 1. 58 72.26 100.00 99.06 ... MnO P2O5 CO2 Các nguyên tố (vết): thường < 0.1% Phân tích mẫu đá thông thường Wt % Oxides to Atom % Conversion Oxide Wt % Mol Wt Atom prop Atom % SiO2 49.20 60.09 0 .82 12.25 TiO2 1 .84 95.90 0.02...
 • 27
 • 256
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hoá vô cơ 2 chương xi 3 2 1 tiết   các nguyên tố nhóm ibcac nguyen to nhom ibnhận xét chung về các nguyên tố nhóm ibhoạt động 2 cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố nhóm bcác nguyên tố nhóm viiacác nguyên tố nhóm bcác nguyên tố nhóm ivabài thực hành tính chất các nguyên tố nhóm btính chất các nguyên tố nhóm bcác nguyên tố nhóm b đều là kim loạicấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm atính chất hóa học của các nguyên tố nhóm halogencác nguyên tố nhóm iiia iva vacác nguyên tố nhóm viiibcác nguyên tố nhóm iibchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học