Các trường hợp chỉ định cho việc phân tích nhiễm sắc thể

Tài liệu Các trường hợp chỉ định cho việc phân tích nhiễm sắc thể pptx

Tài liệu Các trường hợp chỉ định cho việc phân tích nhiễm sắc thể pptx
... Việc phân tích NST nhằm xác định bất thường NST định trường hợp sau: - Các trường hợp liên quan đến bất thường NST biết có biểu gợi ý mang bất thường NST - Các trường hợp có từ hai ... chứngEdward (thể tam nhiễm1 8) (47,XY, +18)(47,XX,+18) Nguyên nhân tần số Thể tam nhiễm 18 loại thể tam nhiễm gặp phổ biến vào hàng thứ hai số trường hợp thể tam nhiễm NST thường Hơn 95% trường hợp hội ... Edwards thể tam nhiễm 18, dạng khảm chiếm tỷ lệ nhỏ Sự xuất thể tam nhiễm 18 liên quan tới gia tăng tuổi mẹ 90% trường hợp NST 18 thừa nhận từ mẹ Trên 95% trường hợp thai mang thể tam nhiễm 18...
 • 13
 • 445
 • 1

Chẩn đoán xác định một số dị tật thai nhi bằng phân tích nhiễm sắc thể tế bào ối nuôi cấy doc

Chẩn đoán xác định một số dị tật thai nhi bằng phân tích nhiễm sắc thể tế bào ối nuôi cấy doc
... hành nuôi cấy tế bào ối làm theo bớc sau: + Chọc hút dịch ối Tế bào dịch ối có nguồn gốc từ thai Phân tích NST từ tế bào dịch ối nuôi cấy đợc xem nh phơng pháp thuận tiện nhất, tin cậy cho chẩn đoán ... sàng sơ sinh, ối chiếu kết phân tích NST tế bào ối nuôi cấy ii Kết Số mẫu kết nuôi cấy tế bào ối - Tiến hành nuôi cấy 40 mẫu ối, đánh giá đợc 31 mẫu, mẫu bị nhi m trùng, mẫu tế bào không mọc ... dụng quy trình cấy ối để chẩn đoán xác định số thai bị dị tật bẩm sinh, đặc biệt thai có bất thờng NST ối chiếu kết test sàng lọc với kết xét nghiệm NST tế bào ối nuôi cấy Những thai có bất thờng...
 • 8
 • 576
 • 2

Xác định tỉ lệ bất thường về nhiễm sắc thể qua chọc hút nước ối để nuôi cấy tế bào ối phân tích nhiễm sắc thể từ năm 2008 2009 tại BV phụ sản trung ương và BV phụ sản hà nội

Xác định tỉ lệ bất thường về nhiễm sắc thể qua chọc hút nước ối để nuôi cấy tế bào ối phân tích nhiễm sắc thể từ năm 2008  2009 tại BV phụ sản trung ương và BV phụ sản hà nội
... qua chc hút nc i ti Bnh vin Ph sn Trung ng v Bnh vin Ph sn H ni t 01/01 /2008 30/06 /2009 3 Bc u nhn xột k thut chc hút nc i thc hin ti BVPSHN - BVPST CHNG TNG QUAN 1.1 Mt s khỏi nim chung v thai ... chc hút nc i ti c s, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu v lnh vc ny ti hai bnh vin Phụ sn H ni v bnh vin Phụ sn Trung ng Mc tiờu nghiờn cu: Xỏc nh t l bt thng nhim sc th t t bo i nuụi cy qua chc hút ... thỏng Khong - 10% cú thể sng hn mt nm tui [3] HC Edwards khụng thể iu tr khỏi nhiờn cú thể chẩn oỏn giai on sm thai k Thai gm 46 nhim sc thể, ó cú 23 nhim sc thể t m v 23 nhim sc thể t cha HC Edwards...
 • 111
 • 384
 • 7

Đánh giá kết quả chọc ối phân tích nhiễm sắc thể thai nhi tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 5 năm 2006 2011

Đánh giá kết quả chọc ối phân tích nhiễm sắc thể thai nhi tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 5 năm 2006  2011
... 2 Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Bộ Y Tế TRƯờNG ĐạI HọC Y Hà Nội ==== ==== Nguyễn thị hoàng trang Đánh giá kết chọc ối phân tích nhi m sắc thể thai nhi Bệnh viện Phụ sản Trung -ơng năm 2006 - 2011 Chuyên ... 45, 4 217 33,6 119 18 ,5 16 2 ,5 6 45 100 2008 229 31,1 323 44 161 21,9 22 7 35 100 2009 184 24,1 380 49,7 168 22 32 4,2 764 100 2010 170 20,3 461 55 181 21,6 26 3,1 838 100 2011 147 17 ,5 490 58 ,5 ... NST thai 52 Bng 3.8 Liờn quan nhúm thai ph 35 tui vi thai bt thng NST 53 Bng 3.9 Liờn quan gia TS thai ph vi cỏc loi bt thng NST thai 54 Bng 3.10 Liờn quan gia XNSL vi cỏc loi bt thng NST thai...
 • 91
 • 508
 • 3

Tiến hành nghiên cứu các quy trình xử lý mẫu sinh vật chỉ thị, tìm ra quy trình xử lý mẫu tốt nhất ứng dụng cho việc phân tích xác định tổng hàm lượng các kim loại nặng

Tiến hành nghiên cứu các quy trình xử lý mẫu sinh vật chỉ thị, tìm ra quy trình xử lý mẫu tốt nhất ứng dụng cho việc phân tích xác định tổng hàm lượng các kim loại nặng
... cứu quy trình xử mẫu sinh vật thị, tìm quy trình xử mẫu tốt ứng dụng cho việc phân tích xác định tổng hàm lượng kim loại nặng Đồng thời tiến hành xác định tổng hàm lượng kim loại nặng mẫu ... Khúc, đánh giá quy trình xử mẫu để tìm quy trình xử mẫu tốt đối loại mẫu - Phân tích xác định tổng hàm lượng kim loại nặng mẫu ốc,thực vật, bùn ao mẫu nước phương pháp phân tích ICP – MS ... phân tích hàm lượng kim loại nặng mẫu trầm tích ……… 66 3.8 Kết phân tích hàm lượng kim loại nặng mẫu nước bề mặt…… 67 3.9 Kết phân tích hàm lượng kim loại nặng mẫu thực vật ……… 69 3.10 Phân tích...
 • 86
 • 762
 • 1

Tiểu luận Các mô hình dự báo có hữu cho việc phân tích chính sách

Tiểu luận Các mô hình dự báo có hữu cho việc phân tích chính sách
... thích, hình rõ ràng hữu ích việc đưa dự báo Các nhà kinh tế mà chấp nhận dạng lý lẽ phản đối hình dự báo công cụ sách sẵn sàng bác bỏ việc sử dụng hình thương mại lớn vào việc phân tích sách ... thầy bạn đọc góp ý để tiểu luận hoàn thiện góp phần cung cấp phần kiến thức kinh tế học hữu ích cho PHẦN 1: BÀI DỊCH 1.1 LIỆU CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO CÓ HỮU ÍCH CHO VIỆC PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH?* Trong ... chúng dự báo Sargent (1984) đưa lời giải thích thứ cho lập luận phản đối việc sử dụng hình dự báo để phân tích sách Ông quan sát thấy hình VAR thường kết hợp biến sách vào hình cách...
 • 48
 • 247
 • 0

Tài liệu Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 NĐ số 23/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Trường hợp thu hồi rừng để thực hiện dự án đầu tư) docx

Tài liệu Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 NĐ số 23/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Trường hợp thu hồi rừng để thực hiện dự án đầu tư) docx
... Các < /b> b ớc Tên b ớc Mô tả b ớc Căn quy < /b> hoạch, kế hoạch b o vệ phát triển rừng < /b> Lập phương án b i thường, thu < /b> hồi < /b> rừng < /b> quan nhà nước có thẩm quy< /b> n phê duyệt Uỷ ban nhân dân cấp huyện có ... - Sau nhận hồ sơ thu < /b> hồi < /b> rừng < /b> uỷ ban nhân án b i thường dân cấp huyện Sở nông nghiệp Phát triển nông định < /b> thu < /b> hồi < /b> thôn, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, ký gửi định < /b> thu < /b> hồi < /b> rừng,< /b> ... định < /b> xét duyệt rừng < /b> phương án b i thường, thu < /b> hồi < /b> rừng < /b> cho uỷ ban nhân dân Tên b ớc Mô tả b ớc cấp huyện Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn - Trường < /b> hợp < /b> diện tích rừng < /b> thu < /b> hồi < /b> rừng < /b> hộ gia...
 • 4
 • 433
 • 1

Tài liệu Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 NĐ số 23/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (Trường hợp thu hồi rừng chưa có dự án đầu tư) pdf

Tài liệu Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 NĐ số 23/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (Trường hợp thu hồi rừng chưa có dự án đầu tư) pdf
... b i thường, thu < /b> hồi < /b> rừng < /b> chức việc lập phương án b i thường, thu < /b> hồi < /b> rừng < /b> sau: - Trường < /b> hợp < /b> thu < /b> hồi < /b> rừng < /b> ch a < /b> dự án đầu tư, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp Phát triển nông ... Các < /b> b ớc Mô tả b ớc Tên b ớc Căn quy < /b> hoạch, kế hoạch b o vệ phát triển rừng < /b> quan nhà nước thẩm quy< /b> n phê duyệt Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ Lập phương án b i ... huyện trách nhiệm tổ chức thực việc b i thường, thu < /b> hồi < /b> rừng < /b> giải quản lý diện tích rừng < /b> thu < /b> hồi < /b> sau: Quản lý rừng,< /b> - Trường < /b> hợp < /b> ch a < /b> dự án đầu tư giao cho uỷ ban giao rừng < /b> sau nhân dân cấp...
 • 4
 • 212
 • 0

Tài liệu Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư thôn) pdf

Tài liệu Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư thôn) pdf
... cấp huyện Cơ quan có chức cấp huyện sau nhận kết luận Bước tra có trách nhiệm thẩm tra, xác minh đặc i m khu rừng cần thiết; trình uỷ ban nhân dân cấp định thu h i rừng Uỷ ban nhân dân cấp huyện ... sau nhận tờ trình Bước quan có chức có trách nhiệm xem xét, ký g i định thu h i rừng chủ rừng h gia đình, nhân, cộng đồng dân thôn đến quan có chức năng, uỷ ban nhân dân cấp xã Uỷ ban nhân ... nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đạo uỷ ban nhân Bước dân cấp xã quản lý khu rừng thu h i đưa vào quỹ rừng để giao, cho thu H sơ Thành phần h sơ Tờ trình quan chức cấp huyện Biểu thống kê...
 • 3
 • 269
 • 0

Tài liệu Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm k khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng ppt

Tài liệu Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm k khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng ppt
... lý khu rừng thu hồi đưa vào quỹ rừng để giao, cho thu Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy chứng tử Quy t định tuyên bố tích Báo cáo UBND xã Biểu thống k đặc điểm khu rừng giao, cho thu , thu hồi rừng ... thu hồi rừng Sau nhận tờ trình quan có chức năng, uỷ ban Bước nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, k gửi định thu hồi rừng cho phòng chức uỷ ban nhân dân cấp xã Sau nhận định thu hồi rừng ... (ban hành k m theo QĐ số ngày tháng năm Ủy ban nhân dân ) Mẫu số /LN ( phụ lục 4) TT số 38/2007/TT-BNN Số hồ sơ: 03 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Biểu thống k đặc điểm khu rừng giao,...
 • 4
 • 269
 • 0

Luận án phó tiến sỹ Phát triển phương pháp giải bài toán thuận hai chiều và ba chiều nhằm phục vụ cho việc phân tích số liệu đo sâu điện trên môi trường địa chất phức tạp

Luận án phó tiến sỹ Phát triển phương pháp giải bài toán thuận hai chiều và ba chiều nhằm phục vụ cho việc phân tích số liệu đo sâu điện trên môi trường địa chất phức tạp
... dl,mgIran mOtso mo hinh bat dong nhat hai va ba chiau ket qua bar loan thu~n cho mOtso nh~n xet huu fch de nghian cuu phLldng pMp sau di$n - ChlJdng trinh tinh bar loan hai va ba chiau thl.jc hi$n ... : gem 23 trang, trinh bay cac chlidng trlnh Unh cho cac bai loan thu~n hai va ba chieu tren cd so thu~t toan phlidng trinh Uch philn va sai pMn huu hGln,dli...
 • 26
 • 302
 • 0

Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai ppt

Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai ppt
... cấp Giấy chứng nhận quy n sử dụng đất, thu hồi đất, thực quy n sử dụng đất, trình tự, thủ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai - Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ... ngày 01/10/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường việc Quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thu đất - Quy t định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 02/01/2008 ... phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư - Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 Bộ Tài nguyên Môi trường việc hướng dẫn thực số điều...
 • 4
 • 182
 • 0

Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp qui định tại điều 23, 24 của Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ potx

Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp qui định tại điều 23, 24 của Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ potx
... động tổ chức tôn giáo Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội (Mẫu hướng dẫn số M9) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không Văn qui định ... Các bước Mô tả bước Tên bước Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ Ban Tôn giáo Phòng Nghiệp vụ - Ban Tôn giáo thẩm định hồ sơ Ban Tôn giáo tham khảo ý kiến với quan chức có liên quan Ban Tôn giáo ... Ban Tôn giáo phát hành văn giải Ủy ban nhân dân tỉnh đến tổ chức tôn giáo Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội (mẫu M9) Thành phần hồ sơ Báo cáo hoạt động tổ...
 • 3
 • 94
 • 0

Thu hồi đất thuộc các trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai. Đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân. doc

Thu hồi đất thuộc các trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai. Đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân. doc
... nhận quy n sử dụng đất loại giấy tờ nguồn gốc đất quy định khoản điều 50 Luật đất đai Người có đất bị thu hồi nộp loại giấy tờ nêu bước cho Phòng Tài nguyên Môi trường Phòng Tài nguyên Môi trường ... nguyên Môi trường định thu hồi đất; đạo xử lý để xác định giá trị lại giá trị đầu tư vào đất tài sản gắn liền với đất (nếu có) Phòng Tài nguyên Môi trường thông báo cho người có đất bị thu hồi nộp ... với đất theo quy định pháp luật; + Giấy tờ quan có thẩm quy n thu c chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất + Bản án định Toà án nhân dân, định thi hành án quan thi hành án, định giải tranh chấp đất...
 • 5
 • 247
 • 0

Thu hồi đất thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 9 và 11 điều 38 của Luật Đất đai. Đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân. doc

Thu hồi đất thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 9 và 11 điều 38 của Luật Đất đai. Đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân. doc
... dụng đất cố ý hủy hoại đất; Đất giao không đối tượng không thẩm quy n; Văn qui định Luật Đất đai Luật Đất đai Đất bị lấn, chiếm trường hợp sau đây: a) Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm; b) Đất không ... sử dụng đất loại giấy tờ theo khoản điều 50 luật đất đai Người có đất bị thu hồi nộp loại giấy tờ nêu bước cho Phòng Tài nguyên Môi trường Phòng Tài nguyên Môi trường đóng dấu thu hồi vào loại ... nước có thẩm quy n thi hành Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Người sử dụng đất sử dụng đất không quy định giao, vi phạm pháp luật đất đai Văn qui định Luật Đất đai Nội...
 • 5
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mục 1 các trường hợp đặc biệt của việc chấm dứt nghĩa vụ theo hợp đồngkết quả phân tích nhiễm sắc thểcác nội dung thẩm định được sắp xếp theo trình tự hợp lý sẽ khiến cho việc phân tích các khía cạnh tài chính và báo cáo thẩm định thuyết phục hơncác trường hợp tạm đình chỉ thi hành ánxây dựng các trường hợp tải trọng cho phân tích phổ đáp ứngphư­ơng pháp nghiên cứu đề tài sử dụng tổng hợp các ph­ương pháp nghiên cứu thống kê phân tích so sánh tổng hợp dự báo chuyên gia làm cơ sở cho việc phân tích sản phẩm dịch vụ vận tảixây dựng các báo cáo kế toán quản trị chi phí sản xuất phục vụ cho việc phân tích thông tin chi phí khối lượng lợi nhuậnáp dụng quy định về các trường hợp chỉ được khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hạithu hồi rừng đối với các trường hợp quy địnhcác trường hợp xác định lại dân tộccác trường hợp xác định giá tính thuế gtgtphương thức đấu thầu trong trường hợp chỉ định thầucác trường hợp bị buộc thôi việcphương pháp hoạch định từ việc phân tích các nhân tố tác động component analysis methodcác tham số chỉ định cho hash clusterThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trangHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDFSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMKỹ thuật trình bày văn bảnPhuong an phat hanh tang von dieu le 201406. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAnq so 29 thanh lap cty sg riverview5. Phieu lay bieu quyetBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HNDu thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 2013Du thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018TTr001 Phat hanh co phieu thuong 3-1BC002 Bao cao cua BKS 2014Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 06 Bao cao cua HDQT09 Quyet Nghi DHCD 2014Du thao Nghi quyet DHCD 2017