Các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ bắt đầu bằng chữ ăn

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ T (Phần 1) potx

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ T (Phần 1) potx
... Chị tuổi t , em tuổi thân Chị tuổi Dần em tuổi Mẹo Chị ăn kẹo, em m t câỵ T u súp lê trông đợi T u súp lê hai đợi chờ T u súp lê ba, t u biển Bắc Hai tay vịn song s t, nước m t chảy ròng ... bi t vào tay ai? 21 Thân em thể trái chanh L t lẻo cành nhiều kẻ ước mơ 22 Thân tui thui thủi Ðêm đêm lạnh lẽo buồn t nh lang thang Nếu nghĩ chuyện đá vàng T i xin dạo cung đàn t nh chung 23 Tháng ... ăn trứng nhạn phải lòn Hang Mai (Hang Khỉ) 24 Tháng Giêng tháng ăn chơi Tháng Hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà Tháng Ba đậu già Ta đi, ta hái nhà phơi khô Tháng T t u trâu bò Ðể cho ta lại...
 • 5
 • 3,605
 • 0

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ T(phần 2) pdf

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ T(phần 2) pdf
... lảy còi 52 Thương người thể thương thân Nhường cơm sẻ áo lòng nhân 53 Thương nhau, cau sáu bổ ba Ghét nhau, cau sáu bổ làm mười 54 Thương cởi áo cho Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay Thương cởi nhẫn ... Tôi cảm thương nàng Phận gái mồ côi Là số ôi! Nhắm tây Liêu Quốc Ðình Quí dẫn đường Ðến Hỏa Xa Cang Thầy trò lạc Lộn qua Ðông Bắc Tới trước Thôn Trào Gặp thời Thiên Long Là quan giữ Là số chi ... quân chống lại Ngũ tướng oai Một phen trổ tài Thiên Long khiếp đảm Là số Tài hèn sức Long bị chặt đầu Tin đến Thôn Trào Chúa bàn tính Là số 64 Thuyền nhớ bến vô Ngặt đồn bót ngại ngùng khó qua 65...
 • 5
 • 1,783
 • 0

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ T (PHẦN 3) doc

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ T (PHẦN 3) doc
... Nào thay n t, đổi khuy đừng 115 Trăm năm se sợi hồng B t người t i sắc buộc khuôn trời Bao t i sắc có lời Thì ta lại cởi khuôn trời cho 116 Trăng tuổi trăng già Núi tuổi gọi núi non Trăng tuổi trăng ... khôn t m vợ chợ đông Gái khôn t m chồng chốn ba quân 93 Trai lỡ thời trái chín Trái chín người ta làm m t Gái lỡ thời c t trôi sông C t trôi sông không thèm ngó 94 Trai t n, gái góa chơi Ðừng chơi ... đừng chơi có chồng 95 Trai thấy gái lạ quạ thấy gà 96 Trai thời năm thê, bảy thiếp Gái chuyên lấy chồng 97 Trai cày ruộng khiển trâu Gái phải bi t bổ cau t m trầu 98 Trai t lấy gái góa chồng...
 • 7
 • 1,562
 • 0

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ B (phần 1) doc

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ B (phần 1) doc
... lòng 39 B y lâu vắng mặt khát khao B y thấy mặt muốn cào mặt 40 B u thương lấy b Tuy khác giống, chung giàn 41 B u buồn, qua dễ chẳng buồn Cá sông biếng lội, chim nguồn biếng bay 42 B b hạt ... thằng Tây tù 10 Bao sen mọc biển đông Cha nhà Nguyễn b b ng 11 Bao phen lên ngựa Cầm cương níu lại, xin đề vần thơ Một b o ba b n câu thơ Câu đợi, câu chờ, câu nhớ, câu mong 12 Bao phen quạ nói ... vỡ đầu < /b> cua 21 B còng chợ trời mưa Cái tôm tép đưa b còng 22 B chúa đứt tay ăn mày đổ ruột 23 B khó xin đừng b Kẻ lạ dầu sang đua 24 B già tám mươi tư Ngồi cửa sổ gởi thư lấy chồng 25 B ...
 • 5
 • 4,706
 • 0

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ B (phần 2) pps

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ B (phần 2) pps
... so với b vôi B ông lái với chân sào 56 B m b p kêu nước lớn anh Buôn b n không lời, chèo chống mỏi mê 57 B nh quỉ có thuốc tiên 58 B i ma, quét nhà rác 59 B thương, vương tội 60 B câu b Tha ... Muốn hay chữ < /b> thời yêu kính thầy 62 B n ông mà ngồi b n Cùng uống chén, than lời 63 B i đất, nhặt cỏ 64 B i lông, tìm vết 65 B sông lại lở xuống sông Ðàn b mà lấy đàn ông, thiệt 66 B i anh đành ... đành đoạn Ðốn b n Không cho ghe cá đậu gần ghe tôm Thương anh em phải sớm hôm 67 B i anh trăm việc canh nông Cho nên có b b ch 68 B i ham mắc, mê lầm 69 Buôn gặp thời, câu gặp chỗ 70 Buồn ngủ lại...
 • 5
 • 950
 • 0

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ C ( phần 1) pptx

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ C ( phần 1) pptx
... ao c b c cầu rửa chân C u c u ân Một trăm gái rửa chân c u C rửa rửa chân tay Chớ rửa chân mày, chết c ao anh 15 C i Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Ðiền Anh thương em cho b c cho tiền Ðừng cho ... rơi không ti c, ti c công c m vàng 27 C n Thơ tỉnh Cao Lãnh quê Anh l c tỉnh bốn bề Mảng lo buôn bán không thăm em 28 Canh khuya gà gáy ó o Quân tử th c dậy mò đâu? 29 Canh khuya thắp chút dầu dư ... phải vạ Con quạ c lông Nồi đồng c nắp 21 C i t c g c người 22 C m hay ngóng, ngọng hay nói 23 C m hến 24 C m tay em ăn bì nem gỏi Dựa lưng nàng uống chén rượu ngon 25 C n tái, c i nhừ 26 C m vàng...
 • 5
 • 3,217
 • 0

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ C ( phần 3) potx

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ C ( phần 3) potx
... qua dám bắp trổ c Ðám dưa trổ nụ đám c trổ 179 C c t c Cho anh c t với chung tình làm đôi C c t hay Cho anh c t với làm đôi vợ chồng! 180 C má đỏ hồng hồng C chưa lấy chồng, chờ đợi Buồng ... không lấy, bậu lấy chồng xa Mai sau cha yếu, mẹ già Chén c m, đôi đũa, chén trà dưng? 188 Con c sẩy c lớn 189 Con c lờ đỏ hoe mắt, Con c lờ ng c ngo c muốn vô 190 Con chim chết c i hoa Tiếng kêu ... 168 C tật, giật 169 C th c v c đạo 170 C tích dịch nên tuồng 171 C tiếng, miếng 172 C tiếng mà chẳng c miếng 173 C tiền mua tiên 174 C yêu thời nói yêu Chẳng yêu, nói điều cho xong Làm chi...
 • 5
 • 427
 • 0

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ C ( phần 4) doc

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ C ( phần 4) doc
... cho Con c c cậu thầy nho Hễ đánh chết, trời cho quan tiền 196 C m kể ngày, c y kể buổi 197 C m khô c m chảo C m nhão c m hà tiện 198 Con c ng hay múa Nó múa Nó rụt c vào Nó xoè c nh Nó đậu c nh ... c m lái Con rái chạy buồm Con tôm tát nư c 201 Con gà c c t c chanh Con lợn ủn ỉn mua hành cho Con chó kh c đứng kh c ngồi Bà chợ mua đồng giềng 202 Con gái giống cha, giàu ba họ Con trai giống ... đậu c nh mít Nó kêu vịt chè Nó đậu c nh tre Kêu bè rau muống Nó đậu ruộng Nó kêu tầm vông Con c ng hay múạ 199 Con dại, mang 200 Con đỉa đeo bà Con gà c c t c Mỏ nh c cầm chèo Con mèo c m lái Con...
 • 5
 • 361
 • 0

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ C ( phần 5) docx

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ C ( phần 5) docx
... nhà Rư c voi dày mả tổ 246 C ng anh chẻ nứa đan bồ Con chị mất, anh vồ em C ng anh r c gói nem Con chị mất, em trốn chồng 247 C ng anh x c tép nuôi c C ăn, c lớn c dò đâu? 248 C ng cha núi ... nư c nguồn chảy Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu đạo 249 Cu kêu ba tiếng cu kêu Kêu mau đến Tết, dựng nêu ăn chè 250 Cu kêu c p Tào khương nghĩa nặng, bỏ tao 251 C c m c sông anh kêu c c ... thèm Em cho chị mượn chồng em vài ngày Chồng em đâu phải trâu c y Mà cho chị mượn ngày lẫn đêm 255 C a kho, không lo hết 256 C a không ngon, đông hết 257 C a làm để g c Của c b c để sân C a phù...
 • 5
 • 380
 • 0

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ D (phần 1) pdf

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ D (phần 1) pdf
... Nó đứng đầu cầu Nắng d i mưa d u, hôi hôi 11 D u cù hiệu Ông Tiên Xức vô chót mũi, điên tức thời 12 D u xây chín bậc phù đồ Không làm phước cứu cho người 13 D c lòng lấy chồng hay chữ Ðể vào ... kinh sử lắng nghe 14 D t đặc cán mai 15 Duyên phải duyên kim cải Ngãi phải ngãi giao hòa Rồi mai mốt bạn nói d a nhà Cho qua nhắn kỉnh thăm cô bác với ông bà đặng bình an 16 D buôn bán nơi đâu ... trâu 17 D cho bạc cho vàng Chẳng trông thấy mặt chàng hôm 18 D nói ngã nói nghiêng Thì ta vững kiềng ba chân 19 D ơng Ðông gió lạnh không tình sưởi Rượu say nhớ thương 20 Ðà Lạt có thác Camly...
 • 5
 • 1,152
 • 0

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ D (phần 2) ppt

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ D (phần 2) ppt
... sau 73 Ðòn xóc hai đầu 74 Ðôi ta chẳng sum vầy Khác cánh nhạn lạc bầy kêu sương Vì sương nên núi bạc đầu Cành lay gió hoa sầu mưa 75 Ðôi ta trót lời thề Con dao trúc kề tóc mai D n rằng: Ai quên ... Sấm, cháu bà Thiên Lôi Xưa ta trời Ðứt d y rơi xuống làm người gian 59 Ði đâu mà vội mà vàng Mà vấp phải đá mà quàng phải d y Thủng thỉnh chúng anh Thì đá vấp, d y quàng 60 Ði ngày đàng, học sàng ... chếch mai Sao ơi, nhớ mờ Ðêm đêm nhìn d i Ngân Hà Ngôi Tinh đẩu ba năm tròn Ðá mòn, chẳng mòn Ngàn năm nước chảy, trơ trơ 52 Ðêm cảnh vắng Thức trắng năm canh Một duyên, hai nợ, ba tình Ðường kia,nỗi...
 • 5
 • 1,669
 • 0

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ D (phần 3) docx

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ D (phần 3) docx
... Tay cầm bầu rượu nắm nem Mải vui quên hết lời em d n d Gánh vàng đổ sông Ngô Ðêm nằm mơ tưởng mò sông Thương Vào chùa thắp nén hương Tay khấn, miệng ... Ðồng Tháp ăn no thèm 88 Ðồng tiền Vạn lịch Thích bốn chữ vàng Anh tiếc công anh gắn bó với nàng lâu Bây nàng lấy chồng đâu? Ðể anh giúp đỡ trăm cau nghìn vàng 89 Ðồng vợ đồng chồng, Tát biển Ðông ... vàng cầm anh buông 94 Ðưa đổ chén rượu hồng Mai sau em có theo chồng đất xa Qua đò gõ nhịp chèo ca Nước xuôi làm rượu quan hà chuốc say 95 Ðục nước, béo cò 96 Ðủng đỉnh ông Từ vào đền 97 Ðược...
 • 4
 • 398
 • 0

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ E ppt

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ E ppt
... 10 Em nhớ thương mà mặt mày ngơ ngác Nhớ tên hốt rác hay thương thằng vét đường mương? 11 Em ơi, anh bảo em Sông sâu lội, đò đầy 12 Em ơi, em có thương anh Em canh lính cho anh leo tường! 13 Em ... ơi, em lại nhà Vườn dâu em hái mẹ già em thương Mẹ già nắng hai sương Chị bước trăm đường xót xa Cậy em em lại nhà 14 Em thấy anh em muốn chào Sợ anh chồng cũ, đứng bờ rào trông 15 Em thấy anh em ... Sợ chị ả dắt dao Dao mình, gươm anh cặp nách Thuận nhơn tình khoét vách sang chơi 16 Em thương nhớ ngơ ngẩn bên đầu cầu Lược thưa biếng chải, gương Tàu biếng soi Cái sập đá bỏ vắng em không ngồi...
 • 3
 • 1,817
 • 0

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ G pot

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ G pot
... đương rỗng toác toàng toang Ngoài xanh trắng ngà Ðàn ông chuộng, đàn bà yêu (Ðố g ? - cau dầy) 27 Giàu ba mươi tuổi mừng Khó ba mươi tuổi em đừng vội lo 28 Giàu cha, giàu mẹ ham Giàu cô giàu ... đuôi 48 Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Thiên Mụ, canh g Thọ Xương 49 Gió đưa tàu chuối la đà Tiếng chuông Xá Lợi, canh g Thủ Thiêm 50 Gió đưa trăng trăng đưa gió Con trăng lặn gió biết ... mẹ chồng, đầu đội thúng 42 Gió đưa bụi trúc ngã quỳ Ba năm trực tiết xuân 43 Gió đưa cải trời Rau răm lại, chịu lời đắng cay 44 Gió đưa gió đẩy trang Bông búp nàng, nở anh 45 Gió đưa gió đẩy...
 • 6
 • 3,731
 • 0

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ H & I pptx

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ H & I pptx
... 11 Hoành hoạch, hoành hoạch Giặt áo chồng tao Giặt áo ph i giặt cho Ph i áo ph i sào Ðừng ph i h ng rào rách áo chồng tao 12 H a h h a bì, nan h a cốt Tri nhân tri diện, bất tri tâm 13 Hoạ ... đơn chí, phúc bất trùng lai 14 H c ăn, h c n i, h c g i, h c mở 15 H c đ i v i h nh 16 H c h nh thi cử mà chi Sáng sáng ăn no, t i ngủ khì 17 H c thầy không tầy h c bạn 18 H c trò mò cơm ngu i Lỡ ... biết kẻ trùng dương 29 Huệ nhớ thương Lan, h o vàng xác Huệ Anh thương nàng, tr i kệ thị phi 30 H t sách chuyện chẳng lành Trâu bò vườn ruộng hoá thành kh i mây 31 H m chẳng ăn thịt I Ích kỷ h i...
 • 4
 • 4,214
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ dca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ rca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ mca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ kca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ hca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ eca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ aca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ bca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ pca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ xca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ m phần 2 docxca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ tca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ m docca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ lca dao tục ngữ bắt dầu bằng chữ cPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm