Bổ sung kiến thức về vecsto lực

Bổ sung kiến thức về vecsto lực potx

Bổ sung kiến thức về vecsto lực potx
... Bài : Các lực học I Kiến thức cần nhớ Lực hấp dẫn : * Mỗi vật tác dụng lực hấp dẫn lên vật xung quanh, xung quanh vật có trường hấp dẫn Trường hấp dẫn trái đất gây gọi trường trọng lực - Trong ... k0l0 Lực ma sát * Lực ma sát nghỉ : + Phương, chiều độ lớn lực ma sát nghỉ phụ thuộc vào lực tác dụng + Fmsn ≤ μnN , Fmsn = Fx , Fx thành phần ngoại lực song song với mặt tiếp xúc + Khi ngoại lực ... chuyển động thẳng thêm 3s Bài 23: Lực F1 tác dụng lên vật A, tác dụng truyền sang vật B Vật B tác dụng lại vật A lực F2 ngược chiều với F1 Lực tổng hợp hai lực không Vì với giá trị F1 vật A không...
 • 39
 • 186
 • 0

bổ sung kiến thức về véctơ lực

bổ sung kiến thức về véctơ lực
... đồng thời lực có độ lớn 20N 30N, xác định góc hợp phương lực hợp lực có giá trị: a 50N b 10N c 40N d 20N Đs: a 00 b 1800 c 75,50 d 138,50 m Bài 3: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời lực: F1 ... vuhoangbg@gmail.com n ði u ki n cân b ng c a ch t ñi m ∑F =0 i i =1 II Bài t p Bài 1: Tìm hợp lực lực trường hợp sau (Các lực vẽ theo thứ tự chiều quay kim đồng hồ) → → a F1 = 10N, F2 = 10N, ( F1 , F2 ) =300 ... 20N F3 Biết góc lực 1200 Tìm F3 để hợp lực tác dụng lên chất điểm 0? Đáp số: F3 = 20 N Bài 4: Vật m = 5kg đặt nằm yên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang hình vẽ Xác định lực tác dụng...
 • 2
 • 154
 • 0

Tài liệu bổ sung kiến thức về lý thuyết và thực hành Điện lạnh

Tài liệu bổ sung kiến thức về lý thuyết và thực hành Điện lạnh
... ngoi nh S nguyờn may iu hũa hai phn t - mt chiu Ti liu: in lnh A B B Phn nh A Phn ngoi nh S nguyờn mỏy iu hũa hai phn t - hai chiu 2.1.2.2.2 Nguyờn lm vic V nguyờn lý, mỏy iu ho hai ... lạnh: BTU/h = 0,00029307 KW - Công suất tiêu thụ điện (KW): đợc tính cách lấy giá trị công suất lạnh (sau quy đổi đơn vị KW) đem chia cho hệ số từ 2,4 đến 2,7 Ví dụ: Tính công suất tiêu thụ điện ... Ch chiu ng i ca mụi cht si m S nguyờn mỏy iu hũa mt phn t - mt chiu Ti liu: in lnh S nguyờn mỏy iu hũa mt phn t - hai chiu A B B A 2.1.1.2.2 Nguyờn lm vic a) Mỏy iu ho mt chiu Khi cp...
 • 22
 • 6,854
 • 15

Tài liệu Bổ sung kiến thức về cung cầu ppt

Tài liệu Bổ sung kiến thức về cung cầu ppt
... dùng mong muốn có khả mua mức giá định → Cầu toàn mối quan hệ lượng cầu với giá - Luật cầu: với giả định nhân tố khác không đổi, số lượng hàng hóa dịch vụ cầu khoảng thời gian định tăng lên giá ... thích + ảnh hưởng thu nhập + ảnh hưởng thay - Hàm cầu tuyến tính QD = aP+ b (với a...
 • 14
 • 269
 • 0

Bổ sung kiến thức về cung cầu

Bổ sung kiến thức về cung cầu
... dùng mong muốn có khả mua mức giá định → Cầu toàn mối quan hệ lượng cầu với giá - Luật cầu: với giả định nhân tố khác không đổi, số lượng hàng hóa dịch vụ cầu khoảng thời gian định tăng lên giá ... thích + ảnh hưởng thu nhập + ảnh hưởng thay - Hàm cầu tuyến tính QD = aP+ b (với a...
 • 14
 • 63
 • 0

Ôn tập và bổ sung kiến thức về axit nucleic

Ôn tập và bổ sung kiến thức về axit nucleic
... Khóa h c Luy n thi đ i h c môn Sinh h c – Th y Bùi Phúc Tr ch Ôn t p b sung ki n th c v Axit nulêic II C u trúc không gian c a Axit nuclêic C u trúc c a ADN M i phân t ADN g ... tùy phân t Có lo i ARN chính: + mARN (ARN thông tin) g m vài tr m t i vài ngàn đ n phân, mang mã phiên c a m t gen (hình 0.4) Phân t mARN làm khuôn d ch mã ribôxôm d ch mã ph i c u trúc b c ... mà tARN v a làm đ c nhi m v v n chuy n axit amin, l i v a gi i mã + rARN (ARN ribôxôm) g m vài tr m t i vài ch c ngàn đ n phân, kho ng 70% s có b t c p b sung, xo n ph c t p (hình 0.6) Phân t...
 • 3
 • 327
 • 0

Tài liệu Một số vấn đề về di truyền học - Bổ sung kiến thức chương trình 12 ppt

Tài liệu Một số vấn đề về di truyền học - Bổ sung kiến thức chương trình 12 ppt
... số rối loạn bệnh lý IV.2 Hình thức di truyền Các rối loạn di truyền đơn gen truyền từ hệ bố, mẹ sang hệ con, cháu Có ba hình thức di truyền phổ biến: di truyền trội nhiễm sắc thể thường, di truyền ... bệnh thường chết trẻ Các bệnh di truyền đơn gen quy định thường xuất với tần số tương đối thấp nằm khoảng 0, 01 đến 5, trường hợp 1000 em bé sơ sinh Tần số rối loạn di truyền thường khác chủng tộc ... Các sai hỏng đơn gen gọi rối loạn di truyền Mendel (Mendelian disorders), rối loạn đơn gen (monogenic disorders), hay rối loạn đơn locut (single locus disorders) Đây nhóm dạng bệnh lý gây...
 • 12
 • 220
 • 2

Đại cương về Tài Chính tiền tệ - Bổ sung kiến thức cao học - ĐH Kinh tế quốc dân

Đại cương về Tài Chính tiền tệ - Bổ sung kiến thức cao học - ĐH Kinh tế quốc dân
... Mishkin, Tiền tệ, Ngân hàng thị trờng tài chính, NXB KHKT, 2002 PGS TS Nguyễn Hu Tài, Lý thuyết tài tiền tệ, NXB KTQD, 2007 i Tiền tệ Sự phát triển hình thái tiền tệ Trong kinh tế vật: hàng ... Nội dung môn học Hoạt động hệ thống tài chính: thị trờng tài trung gian tài Vai trò phủ hệ thống tài Chính sách tài khoá Chính sách tiền tệ Điều hành hệ thống tài Tài liệu tham khảo ... chấp nhận Chế độ tiền tệ Khái niệm: phơng thức quốc gia thực việc phát hành quản lý lu thông tiền tệ Chế độ tiền tệ bao gồm yếu tố Bản vị tiền tệ Đơn vị tiền tệ Tên đồng tiền Tiêu chuẩn...
 • 126
 • 1,026
 • 6

thông báo : Học bổ sung kiến thức đầu vào hệ liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học – 2012

thông báo : Học bổ sung kiến thức đầu vào hệ liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học – 2012
... NAM Độc lập Tự Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012 Số 2312 / KH- TĐHHN KẾ HOẠCH V/V Học bổ sung kiến thức đầu vào hệ liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học - 2012 I- Lịch học hệ Cao ... 26,27,28,28,29,30/11 /2012 Phòng học 18,19,21,22/11 /2012 Giáo viên Môi trường QLĐĐ Trắc địa Phòng số 19 Phòng số 21 Phòng số 20 II- Lịch học hệ Đại học: TT Học phần bổ sung Số tiết học Ngành bổ sung lớp ĐC Quan ... Trắc địa công trình Sai số bình sai Nơi nhận: - Các khoa có ngành đào tạo - Dán bảng tin, Website - Lưu văn thư, ĐT; VI Đối tượng đầu vào liên thông cao đẳng học liên thông lên Đại học Giáo dục...
 • 4
 • 243
 • 0

Các môn học bổ sung kiến thức sau đại học 2012 trường đại học kinh tế luật

Các môn học bổ sung kiến thức sau đại học 2012 trường đại học kinh tế luật
... Kinh tế học Số tín TT Môn học bổ sung Môn học miễn bổ sung Kinh tế học quốc tế Kinh tế học quốc tế Kinh tế vi mô Kinh tế vi mô, nguyên lý kinh tế Kinh tế vĩ mô Kinh tế vĩ mô, nguyên lý kinh tế ... kinh tế 02 Kinh tế trị Kinh tế trị 02 2.4 Thí sinh đăng ký dự thi ngành Kinh tế Thế giới Quan hệ kinh tế quốc tế TT Môn học bổ sung Môn học miễn bổ sung Kinh tế học giới Kinh tế học giới Kinh tế ... Khối ngành khoa học xã hội nhân văn Kinh tế học vi mô Kinh tế học vi mô, Các nguyên lý kinh tế 02 Kinh tế học vĩ mô Kinh tế học vĩ mô, Các nguyên lý kinh tế 02 Kinh tế lượng Kinh tế lượng 02 Lý...
 • 3
 • 285
 • 0

giáo án dạy bổ sung kiến thức

giáo án dạy bổ sung kiến thức
... Mét sỵi d©y ®ång cã ®êng kÝnh 0,8 (mm), ®iƯn trë R = 1,1 (Ω), líp s¬n c¸ch ®iƯn bªn ngoµi rÊt máng Dïng sỵi d©y nµy ®Ĩ qn mét èng d©y cã ®êng kÝnh d = (cm), dµi l = 40 (cm) §iƯn trë st cđa ®ång ... Mét sỵi d©y ®ång cã ®êng kÝnh 0,8 (mm), ®iƯn trë R = 1,1 (Ω), líp s¬n c¸ch ®iƯn bªn ngoµi rÊt máng Dïng sỵi d©y nµy ®Ĩ qn mét èng d©y cã ®êng kÝnh d = (cm), dµi l = 40 (cm) §iƯn trë st cđa ®ång...
 • 39
 • 253
 • 0

bài tập kinh tế lượng bổ sung kiến thức

bài tập kinh tế lượng  bổ sung kiến thức
... likelihood ratio 4.418040 4.790159 Bùi Dương Hải – Toán kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Bài tập Kinh tế lượng Bổ sung kiến thức Bài tập Cho kết mô hình [3], kiểm định khuyết tật mô hình Dependent ... cách khắc phục khuyết tật (nếu có) Bùi Dương Hải – Toán kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Bài tập Kinh tế lượng Bổ sung kiến thức Bài tập Cho kết sau, với AGR giá trị gia tăng ngành Nông nghiệp ... ratio 5.621197 5.881683 Bùi Dương Hải – Toán kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Bài tập Kinh tế lượng Bổ sung kiến thức a Giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số góc b Biến độc lập thực giải thích...
 • 8
 • 3,408
 • 25

Giáo án dạy bổ sung kiến thức môn Toán cho HSG lớp Hoá

Giáo án dạy bổ sung kiến thức môn Toán cho HSG lớp Hoá
... hÌ 2009 Cho Hs làm ?3 ?3 *GV giới thiệu ý : Từ đònh lý ta có công thức với biểu thức A,B không âm ta có ? *GV lưu ý : áp dụng biểu thức rút gọn biểu thức chứa CBH _GV giới thiệu qua VD3 Cho HS ... Hoạt động : Hằng đẳng thức A = A -Cho hs làm ?3 lớp -cho hs quan sát k/q’trong bảng nhận xét quan hệ a voi a -Gv giới thiệu đònh lý -GV dẫn dắt học sinh chứng minh đònh lý GV ý cho hs : bình phương ... sánh bậc hai số học a) ĐL:( để so sánh ) SGK/5 b) VD: *So sánh 15 ta có 16>15 nên 16 > 15 Vậy 4> 15 * tìm x không âm biết x ...
 • 8
 • 330
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bổ sung kiến thức về cung cầucác khóa học nâng cao và cập nhật bổ sung kiến thức về nghiệp vụ tín dụng nâng cao phục vụ khách hàng chuyên nghiệp v vbổ sung kiến thức lýbổ sung kiến thức toán 11kiến thức về thủy lựcsach bo sung kien thuc thi dai hoc khoi bquá trình thực tập tại công ty cổ phần esa việt nam đã bổ sung kiến thức và đem lại những hiệu quả thiết thực cho emquá trình thực tập tại công ty tnhh takako việt nam đã bổ sung kiến thức và đem lại những hiệu quả thiết thực cho chúng embài 2 bổ túc kiến thức về hdd cài đặt linux freebsd chưa xonggiúp hs thấy được tác dụng của việc đọc sách là nâng cao bổ sung kiến thứcbiện pháp 3 bổ sung kiến thức nền tảng liên quan đến chủ đề và bài đọcbổ sung kiến thức m nguyên tố x có trong các chất trước phản ứng có bằng mx có trong các chất sau phản ứng khôngsử dụng kiến thức về hợp lực trong tự nhiên của hai thiên thể gây ra thủy triều trên trái đất để giải thích sự hình thành triều cường và triều kémbải tập kinh tế lượng bổ sung kiến thứcbổ sung thêm kiến thức về liên từ conjunctionĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học