Bài thơ về nguyên tử khối và hóa trị các nguyên tố

BÀI THƠ VỀ NGUYÊN TỬ KHỐI HÓA TRỊ CÁC NGUYÊN TỐ doc

BÀI THƠ VỀ NGUYÊN TỬ KHỐI và HÓA TRỊ CÁC NGUYÊN TỐ doc
... nguyên tử phân minh Lòng tự tin học hành BÀI THƠ VỀ HÓA TRỊ CÁC NGUYÊN TỐ Bảng hóa trị nguyên tố Hóa học Ka li, I ốt, Hiđro Natri với Bạc, Clo loài Có hoá trị I em Nhớ ghi cho rõ phân vân Magie, ... lâm Bạch kim 195 Vàng 197 tiếng tăm chẳng vừa Thủy ngân bách phẩy thừa(200,0) Chì linh 7(207) chẳng ưa lửa hồng Rađi 226 mong Bismut trăm linh trông cậy mình(209) Bài thơ nguyên tử phân minh Lòng ... IV chì (Pb) Điển hình hoá trị chì II Bao hoá trị II Là ôxi (O) , kẽm(Zn) chẳng sai chút Ngoài có canxi (Ca) Magiê (Mg) với bari (Ba) nhà Bo (B) , nhôm (Al) hóa trị III Cácbon © silic (Si) thiếc...
 • 5
 • 15,473
 • 75

Bài thơ về nguyên tử khối của các nguyên tố

Bài thơ về nguyên tử khối của các nguyên tố
... ưa lửa hồng Rađi 226 mong Bismut trăm linh trông cậy mình(209) Bài thơ nguyên tử phân minh Lòng tự tin học hàn Bài 2: Hidro 12 cột Các bon Nito 14 tròn Oxi trăng 16 Natri hay láu táu Nhảy tót lên ... Magie 24 mong cầu mai sau Nhôm thời 27 chí cao Silic 28 lòng lại quên Photpho 31 lập nên 32 nguyên tử khối tên Lưu huỳnh Clo 35,5 tự Kali 39 nhục vinh chẳng Canxi 40 thẳng hàng 52 Crom chuỗi ngày ... nhớ ghi Tám mươi tỏ (Br = 80) Nhưng Magiê hai tư (Mg=24) Chẳng phải chần trừ Flo mười chín (F=19) Bài 3: Hiđro số khởi Liti số ngại chí trai Cacbon bến nước 12 Nitơ 14 tuổi ngày hoa niên Oxi 16...
 • 3
 • 359
 • 0

CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ TỰ NHIÊN CÁC CHỮ SỐ TẠO THÀNH; CÁC BÀI TOÁN GIẢI BẰNG CÁCH PHÂN TÍCH SỐ docx

CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ TỰ NHIÊN VÀ CÁC CHỮ SỐ TẠO THÀNH; CÁC BÀI TOÁN GIẢI BẰNG CÁCH PHÂN TÍCH SỐ docx
... 75 = 13 Vậy số cần tìm 75 Bài tập 75 Cho số tự nhiên có ba chữ số Người ta viết thêm số 90 vào bên trái để số lớn gấp 721 lần số cho Tìm số tự nhiên có ba chữ số cho Bài giải: Gọi số cần tìm abc ... số Bài tập Tìm số có hai chữ số biết ta viết thêm chữ số vào bên trái số ta số lớn gấp 13 lần số cần tìm Bài giải: Gọi số cần tìm ab Khi viết thêm chữ số vào bên trái ta số 9ab Theo ta có: 9ab ... số chia hết cho ; ; Bài giải: Số để chia hết cho phải có chữ số tận Vì số cần tìm phải chia hết tổng chữ số hàng trăm chữ số hàng chục phải chia hết cho Chữ số đứng vị trí hàng trăm Nên chữ số...
 • 4
 • 1,571
 • 10

Tài liệu Các bài tập về Bất đẳng thức Giá trị lớn nhất nhỏ nhất doc

Tài liệu Các bài tập về Bất đẳng thức và Giá trị lớn nhất nhỏ nhất doc
...  Bài 21 Cho tam giac ABC , tìm giá tr l n nh t c a bi u th c : 64sin B + 21+ tg A M= tg A + 12sin B Bài 22 Cho x,y dương tho mãn x+y ≥ tìm giá tr nh nh t c a bi u th c : A= 3x + + y + 4x y2 Bài ... , tìm giá tr nh nh t c a : 1 + z2 + 2 x y z Bài 26 Cho x,y,z s dương , tìm giá tr nh nh t c a : A= x2 y2 z2 + + x + 2yz y + 2zx z + 2xy Bài 27 Cho x,y s th c không âm tho mãn : x+y=1 Tìm giá tr ... tìm giá tr l n nh t c a bi u th c : M = a + abc + b + abc + c + abc + abc Bài 30 Cho s dương x,y,z tho mãn : 1 + + = ch ng minh r ng : x y z x + yz + y + zx + z + xy ≥ xyz + x + y + z CÁC BÀI...
 • 5
 • 3,563
 • 154

lựa chọn một số dạng bài tập về giải phương trình cách giải các phương trình quy về phương trình bậc hai

lựa chọn một số dạng bài tập về giải phương trình và cách giải các phương trình quy về phương trình bậc hai
... Phơng trình quy phơng trình bậc hai I Mục tiêu: - HS biết cách giải số dạng phơng trình quy đợc phơng trình bậc hai nh: phơng trình trùng phơng, phơng trình có chứa ẩn mẫu thức, vài dạng phơng trình ... Hoạt động Phơng trình trùng phơng ĐVĐ: Ta biết cách giải phơng trình bậc hai Trong thực tế, có phơng trình bậc hai, nhng giải đợc cách quy phơng trình bậc hai ? Làm để giải đợc phơng trình trùng ... Phơng trình quy phơng trình bậc hai I Mục tiêu: - Rèn luyện cho HS kĩ giải số dạng phơng trình quy đợc phơng trình bậc hai: phơng trình hồi quy , phơng trình dạng tam thức, phơng trình dạng (x+a)4+(x+b)4=...
 • 43
 • 797
 • 3

slide bài giảng môn lịch sử 10 bài giảng về sự hình thành phát triển các vương quốc chính ở đông nam á

slide bài giảng môn lịch sử 10 bài giảng về sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở đông nam á
... VIỆT NAM VÀ THÁI LAN Tiết 12 -Bài SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Tiết 12 -Bài SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH ĐƠNG NAM Á CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH ĐƠNG NAM Á Sự hình thành phát triển ... 12 -Bài SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Tiết 12 -Bài SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH ĐƠNG NAM Á CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH ĐƠNG NAM Á Các vương quốc cổ đời Các vương quốc cổ đời I VII Phát ... 12 -Bài SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Tiết 12 -Bài SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH ĐƠNG NAM Á CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH ĐƠNG NAM Á 1 Sự đời vương quốc cổ Đơng Nam Á Sự đời vương quốc...
 • 53
 • 2,919
 • 1

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ BẤT DẲNG THỨC CỰC TRỊ

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ BẤT DẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ
... 𝒄 + 𝟑𝒂 𝟏 𝟏 ≥ 𝟑 𝟑 𝟑 𝟑× 𝟗 𝟐𝟕 + + ≥ = = 𝟑 𝒂 + 𝟑𝒃 + 𝟐 𝒃 + 𝟑𝒄 + 𝟐 𝒄 + 𝟑𝒂 + 𝟐 𝟒 𝒂+ 𝒃+ 𝒄 + 𝟔 𝟗 6/ Cho số dương x, y, z thỏa mãn đk: 𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧 ≤ Chứng minh BĐT: 3𝑥𝑦 625𝒛 𝟒 + + 15𝑦𝑧 𝒙 𝟒 + + 5𝑧𝑥 81𝒙 ... Theo BĐT Cô-si ta có: P  3x   y x  y x y y           1,5  4,5 4x y2 x y 4 9/ Cho số thực x, y TMĐK 𝑥 − 𝑥𝑦 + 𝒚2 = Tìm GTNN GTLN BT: 𝑃 = (𝑥 𝟒 + 𝒚 𝟒 + 1) (𝑥 + 𝒚2 + 1) Giải:Từ GT ta ... PT f’(t) = có nghiệm t    (1/ 3;1) nên Ta có: P  t2 𝑀𝑎𝑥𝑃 = 𝑓 − = − ; 𝑀𝑖𝑛𝑃 = 𝑓 = 10/ Cho số thực x, y TMĐK 𝟐(𝑥 + 𝒚2 ) = 𝑥𝑦 + Tìm GTNN GTLN BT: 𝑃 = (𝑥 𝟒 + 𝒚 𝟒 ) (2𝑥𝑦 + 1) Giải:Từ GT ta...
 • 4
 • 146
 • 0

CÁC BÀI TOÁN VỀ BẤT ĐẲNG THỨC CỰC TRỊ

CÁC BÀI TOÁN VỀ BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ
... y x Bài 18: Cho ba số dương a,b,c thỏa mãn điều kiện: a  b  c  Tìm GTNN biểu thức: S DOÃN XUÂN HUY-THPT ÂN THI a b  b c  c a Page SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ***** BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ ... XUÂN HUY-THPT ÂN THI Page SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ***** BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ Bài 22: Cho số thực dương x,y,z thỏa mãn điều kiện: xy  thức: S  xz  Tìm GTNN biểu yz xz xy   x y z  yz xz ... Bằng cách giải tương tự ta chứng minh BĐT sau: 1/ a b c    với a,b,c số dương bc ac ba DOÃN XUÂN HUY-THPT ÂN THI Page SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ***** BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ 2/ 3/ 4/ 5/ Bài...
 • 19
 • 167
 • 0

một số bài toán về sự biến thiên cực trị

một số bài toán về sự biến thiên và cực trị
... Một số tốn về: Sự biến thiên cực trị Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) m = 2 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số (1) đồng biến tập xác định y = x3 − ( m ... (Cm) ) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số m = VNMATH.COM Một số tốn về: Sự biến thiên cực trị Tìm m, để hàm số (Cm) có cực đại, cực tiểu yCĐ+ yCT > 25.Câu I (2 điểm): Cho hàm số : y = (x – ... (2 điểm) Cho hàm số y = x3 − x + 3x (1) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) VNMATH.COM Một số tốn về: Sự biến thiên cực trị Gọi A, B điểm cực đại, cực tiểu đồ thị hàm số (1) Tìm điểm M...
 • 12
 • 128
 • 0

Tổng quan về học liệu mở nhận dạng các yếu tố tác động đến việc xây dựng chia sẻ học liệu mở trong các trường đại học việt nam

Tổng quan về học liệu mở và nhận dạng các yếu tố tác động đến việc xây dựng và chia sẻ học liệu mở trong các trường đại học việt nam
... PHÁT TRIỂN OER CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM 3.1 Các yếu tố tác động đến phát triển học liệu mở Việt Nam Qua khảo sát nhanh trường đại học nước, tạm thời số yếu tố tác động đến việc phát triển ... nguồn học liệu mở Hình Các yếu tố tác động đến việc phát triển OER Việt Nam TỔNG QUAN VỀ HỌC LIỆU MỞ VÀ NHẬN DẠNG 95 Cơ chế sách Trong khảo sát chúng tôi, chế sách hệ thống văn hướng dẫn quan ... OER 85 TỔNG QUAN VỀ HỌC LIỆU MỞ VÀ NHẬN DẠNG Nội dung mở (hỉnh ảnh, video, báo, âm nhạc…) Giáo dục mở Học liệu Tài liệu mở khóa học OER mở - OCW Xuất truy cập mở MOOC Hình 2: Học liệu mở mối...
 • 27
 • 193
 • 0

BÀI GIẢNG VẬT LIỆU, ỨNG DỤNG BẢO TRÌ CÁC ĐƯỜNG ỐNG

BÀI GIẢNG VẬT LIỆU, ỨNG DỤNG VÀ BẢO TRÌ CÁC ĐƯỜNG ỐNG
... mòn ống PhÇn I: Vật liệu ống ứng dụng ống Vật liệu ống gồm ? PhÇn I: Vật liệu ống ứng dụng ống Ống Tre re Thời xa xưa ông cha ta sử dụng ống tre làm ống dẫn nước sử dụng cho gia đình PhÇn I: Vật ... ống , loại co cút , phương pháp chống an mòn ống đồng thời áp dụng phù hợp vào sản xuất NỘI DUNG BAO GỒM Vật liệu ống ứng dụng ống Các loại co cút nối ống Bảo trì đường ống Các biện pháp chống ... MƯNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI KHÓA HỌC VẬT LIỆU, ỨNG DỤNG VÀ BẢO TRÌ CÁC ĐƯỜNG ỐNG LỜI GIỚI THIỆU KHÓA HỌC VẬT LIỆU VÀ ỨNG DỤNG CỦA ỐNG Tổng số 8giờ Mục đích: Giúp bạn nhận biết loại ống c thông dụng, đặc...
 • 66
 • 1,157
 • 0

Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống bài tập về nguyên tử bảng tuần hoàn liên kết hóa học thuộc chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trường THPT

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập về nguyên tử  bảng tuần hoàn  liên kết hóa học thuộc chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trường THPT
... tử - Bảng tuần hồn- Liên kết hóa học thuộc chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng lực tự học cho học sinh lớp 10 trường THPT Với mong muốn tạo hệ thống tập giúp học sinh lớp 10 nâng cao THPT tự ... pháp dạy học mơn hóa học Chương TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VỀ NGUN TỬ, BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ - ĐỊNH LUẬT TUẦN HỒN VÀ LIÊN KẾT HĨA HỌC NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC 2.1 ... Tuyển chọn, xây dựng hệ thống tập chương Ngun tử, Bảng tuần hồn ngun tố - định luật tuần hồn Liên kết hóa học hổ trợ tự học cho học sinh lớp 10 nâng cao 34 2.2.1 Bài tập tự luận trắc nghiệm chương...
 • 120
 • 803
 • 2

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 3 (tiết 5) ĐỒNG VỊ . NGUYÊN TỬ KHỐI NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH pptx

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 3 (tiết 5) ĐỒNG VỊ . NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH pptx
.. . khối - HS làm tập vào vở, sau trả lời theo y/c GV nguyên tử Các nguyên tử đồng vị nhau? II NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH Hoạt động 2: Nguyên tử khối GV; Nguyên tử X có khối - Nguyên .. . X - Có thể coi nguyên tử khối xấp xỉ số khối hạt nhân Nguyên tử khối trung bình Nguyên tử khối trung bình nguyên tố hoá học nguyên tử khối trung bình hỗn hợp Hoạt động 3: đồng vị, có tính đến .. . % số nguyên tử đồng vị nguyên tử khối trung bình ? Công thức tính : Trong đó: GV cho VD: - Nguyên tố Cl có đồng vị 35 A A = aA  bB ab nguyên tử khối trung bình A, B nguyên tử khối đồng 37 Cl...
 • 6
 • 2,691
 • 4

Giáo án Hóa học lớp 10 - Tiết 5 - Bài 3 ĐỒNG VỊ NGUYÊN TỬ KHỐI NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

Giáo án Hóa học lớp 10 - Tiết 5 - Bài 3 ĐỒNG VỊ NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH
... Long.10NC II Nguyên tử khối nguyên tử khối trung bình: Nguyên tử khối: Nguyên tử khối nguyên tử cho biết khối lượng nguyên tử nặng gấp lần đơn vị khối lượng nguyên tử Có thể coi NTK =A VD: Nguyên ... số nguyên tử (tỉ lệ số nguyên tử) đồng vị A1 X , A2 X A1, A2 : số khối đồng vị A1 X , A2 X VD: Clo có đồng vị: 35 17 Cl : 75, 77% 37 17 Cl : 24, 23% Nguyên tử khối trung bình clo là: A = 35 . 75, 77 ... nguyên tử khối trung bình với nguyên tố X có đồng vị - Mở rộng công thức - Chú ý với trường hợp nguyên tố có n đồng vị ? Tính NTKTB - Tích cực phát biểu Clo, biết Clo có đồng vị 35 17 Cl : 75, 53% 37 ...
 • 4
 • 599
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai viet tham khao suy nghi cua e ve ve dep tam hon cua nguoi tu cach mang qua 2 bai tho khi con tu hu va ngam trangnhận xét gì về mối quan hệ giữa số nguyên tử hiđro và hóa trị của gốc axitthơ về nguyên tố hoá họcnhững bài thơ về mẹ tự sáng tácbài thơ về tương tưbài tập về nguyên tố hóa học lớp 8bai tho bang nguyen to hoa hoc lop 8bài thơ về chủ đề tết và mùa xuânnhững bài thơ về tương tưbài tập về mạo từ a và ancác bài thơ về chủ đề tết và mùa xuânbai tap phuong trinh phan ung va hoa tri lop 9bai tap ve nguyen to phi kim voi hop chatcấu tạo ngun tử và vị trí các ngun tốbài tập về nguyên tử hóa 8PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây