Bài giảng luật xa gần

Bài giảng luật xa gần

Bài giảng luật xa gần
... hng T ú ngi ta s dng thut ng lut thu th hay cũn gi l lut xa gn ch phng phỏp v tranh theo nguyờn lý thu th Phng phỏp v tranh theo lut xa gn cng c gi l phộp v phi cnh hay ngh thut phi cnh (perspective) ... n, ta thy cng v xa ct cng thp dn v cng xớt li gn Hai ng trờn di ca hng ct nm song song ó i sang hng chch v cú khuynh hng gp chõn tri Khong cỏch u gia cỏc ct ó thu hp dn theo xa Hin tng ú khụng ... hng ca ng thng ú so vi mt phng tranh; 3.1.4 Biu hin ca mu sc lut xa gn So sỏnh hai vt ging ht nhng khụng ng u v khong cỏch thỡ vt xa hn chng nhng nhỡn thy nh hn m cũn nht hn v tỏi mu hn C nh th,...
 • 86
 • 933
 • 2

Bài 3 Luật xa gần

Bài 3 Luật xa gần
... thước Trong không gian người ta nhận thấy: -Vật gần: to, cao rõ hơn; -Vật xa: nhỏ, thấp mờ hơn; Quan sát đường hay hàng cột điện ta thấy: -Càng xa khoảng cách hai bên đường hai hàng cột điện thu ... -Các đường song song với mặt đất :các cạnh hình hộp, tường nhà, đường tàu hoả….hướng chiều sâu xa thu hẹp cuối tụ lại điểm đường tầm mắt -Các đường song song chạy hướng lên đường tầm mắt, đường...
 • 8
 • 552
 • 2

Bài 3: Luật xa gần

Bài 3: Luật xa gần
... sâu xa thu hẹp tụ lại điểm điểm đợc gọi điểm gì? Điểm tụ điểm vật song song với mặt đất, vào chiều sâu xa thu hẹp cuối tụ lại điểm đờng tầm mắt, gọi điểm tụ Em hiểu luật xa gần? Luật xa gần ... học, em áp dụng nh nào? Luật xa gần: không để áp dụng vào vẽ tranh, vẽ theo mẫu, vẽ trang trí Mà cho hiểu hình ảnh, vật, tợng sống Bài tập: Qua học; Em vẽ tranh luật xa gần! Giờ sau học cách ... * Quan sát nhận xét *Theo em đợc gọi luật xa gần? Khi nhìn gần thấy hình ảnh to, cao rõ Khi nhìn xa hình ảnh nhỏ, thấp mờ Vật phía trớc che khuất vật phía sau *...
 • 15
 • 289
 • 0

Một vài biện pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy môn luật xa gần

Một vài biện pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy môn luật xa gần
... đổi phương pháp giảng dạy môn Luật xa gần giải phẫu tạo hình đào tạo theo tín kỳ I năm học 2009-2010 2.1.Tổ chức tốt tiết giảng cách giảng  Để sinh viên K7 Mỹ thuật dễ tiếp thu môn học giảng ... lựa giảng viên giảng dạy ( Do số lượng giảng viên giảng dạy học phần ít) Thời gian học lớp giảm, thời gian tự học tăng dẫn đến lúng túng cách học, cách tiếp cận kiến thức  Một vài biện pháp đổi ... học tham gia vào trình giảng dạy tốt Đánh giá tồn tại, hạn chế trình giảng dạy môn Luật xa gần giải phẫu tạo hình đào tạo theo tín kỳ I năm học 2009-2010  1.1 Về phía giảng viên  Thực bỡ ngỡ,...
 • 16
 • 625
 • 6

Bài 3: Sơ lược về luật xa gần

Bài 3: Sơ lược về luật xa gần
... -Cng vãư phêa xa hng cäüt cng tháúp dáưn v måì dáưn Cng xa, khong cạch hai âỉåìng ray ca âỉåìng tu ho cng thu hẻp dáưn Hçnh cạc bỉïc tỉåüng åí gáưn to,cao hån hçnh cạc bỉïc tỉåüng åí xa -Khi nhçn ... bỉïc tỉåüng åí gáưn khạc våïi hçnh cạc bỉïc tỉåüng åí xa thãú no? =>Tọm lải chụng ta nhçn mäüt váût khäng gian thç åí gáưn thãú no v åí xa thãú no? -Trỉì nhỉỵng váût cọ âäü 20 sút, cạc váût cn ... gáưn thç tháúy to, r nhỉng ta nhin váût dọ åí xa lải tháúy nh v måì hån Âãø gii thêch âỉåüc âiãưu ny tháưy s âãún våïi cạc em qua bi hc så lỉåüc vãư lût xa gáưn, thäng qua bi ny s giục cạc em v âụng...
 • 4
 • 1,250
 • 13

Bài 3.Sơ lược về Luật xa gần

Bài 3.Sơ lược về Luật xa gần
... Khái niệm Luật xa gần môn khoa học giới thiệu phương pháp vẽ khoảng cách xa gần vật thể nằm không gian chiều lên mặt phẳng chiều • Luật xa gần dựa yếu tố chính: đường chân ... góc với đường tầm mắt b Đường thẳng không vuông góc với đường tầm mắt QUAN SÁT, NHẬN XÉT  Từ gần tới xa, độ cao cột điện thấp, nhỏ dần, khoảng cách chúng bò thu hẹp lại, đường nối chân cột điện ... đặt đường tầm mắt : Nhìn thấy mặt hộp, có nắp hộp, không nhìn thấy đáy hộp • Theo hướng từ gần đến xa : • - Tất đường nằm đường tầm mắt có hướng xuống • - Tất đường nằm đường tầm mắt có hướng...
 • 31
 • 1,415
 • 20

Bài 3 Sơ lược về luật xa gần

Bài 3 Sơ lược về luật xa gần
... thước nhìn theo xa gần em thấy điều gì? Hình Nhìn ngang Hình Nhìn dọc (theo xa gần) I.Quan sát,nhận xét Vật loại, kích thước nhìn theo xa gần em thấy điều gì? - gần: to, cao rõ - xa: nhỏ, thấp ... Hình Hình * Khái niệm: Luật xa gần môn khoa học giới thiệu phương pháp vẽ khoảng cách xa gần vật thể nằm không gian ba chiều lên mặt phẳng hai chiều II Những điểm luật xa gần: 1.Đường tầm mắt( ... vật tương ứng(H2) H H a b c Trong hình sau,hình vẽ theo luật xa gần? H2 H1 H3 H4 i Quan sát,nhận xét - KháI niệm ii Những điểm luật xa gần Đường tầm mắt Điểm tụ ĐTM ĐTM ...
 • 14
 • 1,915
 • 4

Giáo án Mỹ thuật lớp 6 : Tên bài dạy : SƠ LƯỢC VỀ LUẬT XAGẦN pdf

Giáo án Mỹ thuật lớp 6 : Tên bài dạy : SƠ LƯỢC VỀ LUẬT XA – GẦN pdf
... tượng gần khác xa nào.? GV kết luận : + Vật loại có kích thước nhìn theo xa - gần - gần : Hình to, cao, rộng, rõ - xa: hình nhỏ, thấp, hẹp mờ - Vật phía trước che khuất vật phía sau - Luật xa gần ... lớp Kiểm tra cũ ? Thời kì đồ đá, đồ đồng để lại 1-2 hs lên bảng dấu ấn lịch sử Bài Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm HS quan sát hình ảnh luật xa gần nhận đặc điểm xa - Giáo viên giới thiệu số gần ... thẳng theo quan sát Khái niệm: luật xa gần môn khoa học giới thiệu phương pháp vẽ dùng để diễn đạt khoảng cách xa gần vật thể nằm không gian lên bề mặt phẳng * Giáo viên: Hướng dẫn HS quan sát tranh...
 • 7
 • 1,121
 • 1

slide bài giảng luật kinh tế chương 6 pháp luật về hợp tác

slide bài giảng luật kinh tế chương 6 pháp luật về hợp tác xã
... điều lệ hợp tác xã; viên chấp nhận hợp tác theo quy đònh • điều lệ hợp tác xã; viên chuyển hết vốn góp quyền lợi, nghóa vụ • cho người khác theo quy đònh điều lệ hợp tác xã; viên ... trường hợp sau đây: viên cá nhân chết, tích, lực hành vi dân • bò hạn chế lực hành vi dân sự; viên hộ gia đình người đại diện đủ điều kiện theo quy đònh điều lệ hợp tác xã; viên pháp nhân ... HTX; viên hộ gia đình, pháp nhân phải cử người có đủ điều kiện làm đại diện viên nhiều HTX Điều lệ không cấm Novembe Nguyễn Ngọc Duy M Đặc điểm viên (2) Tư cách viên hợp tác chấm...
 • 23
 • 883
 • 6

Bài giảng Luật phá sản doanh nghiệp, hợp tác

Bài giảng Luật phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
... Thay Luật phá sản 1993 11 KHÁI NIỆM PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ Theo Điều Luật phá sản: Doanh nghiệp, hợp tác khả toán khoản nợ đến hạn chủ nợ có yêu cầu coi lâm vào tình trạng phá sản ... nợ yêu cầu trả nợ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN Không trả nợ 12 MỤC ĐÍCH VIỆC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ Bảo vệ quyền & lợi ích hợp pháp chủ nợ Giữ gìn kỷ cương kinh doanh, cấu lại kinh ... 05/2010 Luật Phá sản 2006 2008 2009 2010 2014 09 GIỚI THIỆU LUẬT PHÁ SẢN 2004  Khái niệm phá sản DN, HTX  Trình tự, thủ tục phá sản  Mục đích phá sản DN, HTX 10 GIỚI THIỆU LUẬT PHÁ SẢN 2004...
 • 24
 • 667
 • 0

Bài giảng Luật lao động - Chương 8 Bảo hiểm hội

Bài giảng Luật lao động - Chương 8 Bảo hiểm xã hội
... Trợ cấp tuất: Đ 78 Phương pháp tính thời gian đóng BHXH: Đ79 IV Bảo hiểm thất nghiệp Đ/kiện hưởng: 81 Trợ cấp TN: 82 ,86 ,87 Hỗ trợ học nghề: 83 Hỗ trợ tìm việc làm: 84 BH y tế: 85 V Thủ tục thực ... quy phạm pháp luật       Luật BHXH 29.6.2006 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 BHXH bắt buộc Nghị định 190/2007/NĐ-CP ngày 28/ 12/2007 BHXH tự nguyện Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày ... độ TNLĐ:Đ39 Đ/kiện hưởng chế độ BNN: Đ40 Chế độ giám định mức suy giảm khả lao động: Đ41 Các chế độ trợ cấp: Đ4 2- 48 Chế độ hưu trí      Đ/kiện hưởng: Đ50.1; Đ51 Mức lương hưu hàng tháng:...
 • 23
 • 482
 • 0

Bài giảng luật kinh doanh (TS lê minh toàn) chương 2 pháp luật về hợp tác

Bài giảng luật kinh doanh (TS lê minh toàn)  chương 2 pháp luật về hợp tác xã
... BÀI GIẢNG MÔN LUẬT KINH DOANH Chương II: PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC XÃ I KHÁI LUẬN CHUNG VỀ HỢP TÁC XÃ Lịch sử phát triển hợp tác Khái niệm hợp tác Hợp tác tổ chức kinh tế tập ... QTKD1 TRANG BÀI GIẢNG MÔN LUẬT KINH DOANH Tổ chức lại, giải thể hợp tác 4.1 Tổ chức lại 4.1.1 Chia, tách hợp tác 4.1 .2 Hợp nhất, sáp nhập hợp tác 4 .2 Giải thể hợp tác 4 .2. 1 Giải thể ... hợp tác theo quy định pháp luật www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS LÊ MINH TOÀN BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 TRANG BÀI GIẢNG MÔN LUẬT KINH DOANH Các đặc điểm hợp tác - Hợp tác tổ chức kinh...
 • 9
 • 193
 • 1

Tập bài giảng luật an sinh hội ths diệp thành nguyên

Tập bài giảng luật an sinh xã hội  ths diệp thành nguyên
... luật nhóm quan hệ hội loại có tính chất giống quy phạm ngành luật điều chỉnh Đối tượng điều chỉnh Luật an sinh hội quan hệ hội hình thành lĩnh vực an sinh hội An sinh hội vấn đề ... an sinh hội bao gồm: Nguyên tắc thành viên hội có quyền hưởng an sinh hội; Nguyên tắc nhà nước thống quản lý vấn đề an sinh hội; Nguyên tắc kết hợp hài hòa sách kinh tế sách hội; ... trợ hội CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ LUẬT AN SINH XÃ HỘI I - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT AN SINH XÃ HỘI - Đối tượng điều chỉnh Luật an sinh hội Đối tượng điều chỉnh ngành luật...
 • 56
 • 181
 • 0

BÀI DỰ THI GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ LUẬT XA GẦN

BÀI DỰ THI GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ LUẬT XA GẦN
... II NI DUNG LUT XA GN TRề CHI I Khỏi nim lut xa gn II Cỏc ng v im lut xa gn LệU Y II NI DUNG LUT XA GN TRề CHI I Khỏi nim lut xa gn II Cỏc ng v im lut xa gn LệU Y TROỉ CHễI TINH MAẫT TROỉ CHễI Tỡm ... im c bn ca Lut xa gn K nng Bit dng Lut xa gn quan sỏt, nhn xột mi vt bi v theo mu, v tranh V giỏo dc thm m Vn dng vo giỏo dc thm m cho hc sinh thụng qua dy m thut II NI DUNG LUT XA GN TRề CHI ... So sỏnh hng ct v ng ray xe la? Cỏc bc tng gn khỏc xa nh th no? - Hng ct thp, m dn Cng xa ng ray thu hp dn - Bc tng gn to v cao hn bc tng xa I KHI NIM - B ngang cõy cu: hp dn v phớa tn cựng...
 • 46
 • 221
 • 0

BÀI GIẢNG LUẬT AN SINH HỘI

BÀI GIẢNG LUẬT AN SINH XÃ HỘI
... sách hội quản lý an sinh hội; 10 ĐỀ CƯƠNG LUẬT AN SINH XÃ HỘI - Luật an sinh hội góp phần phát triển hội ổn định bền vững, thúc đẩy công tiến hội; - Luật an sinh hội ngành luật ... kinh tế - hội đất nước giai đoạn III VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA LUẬT AN SINH XÃ HỘI - Luật an sinh hội sở pháp lý quan trọng để người dân thực quyền hưởng an sinh hội; - Luật an sinh hội công ... chẳng han loại hình bảo hiểm tự nguyện lĩnh vực bảo hiểm hội II CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT AN SINH XÃ HỘI Mọi thành viên hội có quyền hưởng an sinh hội ĐỀ CƯƠNG LUẬT AN SINH XÃ HỘI...
 • 47
 • 470
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử sơ lược về luật xa gầnbài giảng môn xã hội học pháp luậtbai ve ve luat xa gan cua thay mai minh ductên bài soạn sơ lưc về luật xa gầnbài 3 sơ lược về luật xa gầnbài giảng luật kinh tếbài giảng luật ngân sáchbài giảng luật thuếbài giảng luật đất đaibài giảng luật hành chínhbài giảng luật hôn nhân và gia đìnhbài giảng luật hợp đồngbài giảng luật kinh doanh quốc tếbài giảng luật dân sự việt nambài giảng luật kinh doanhCác công thức Lượng giác trong Toán họcTiểu luận sản xuất viên tảo SpirulinaTiểu luận về men tiêu hóa (PREBIOTIC)TÌM HIỂU VỀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHỐNG OXY HÓACông nghệ chế biến miến đậu xanhbai giang vi dieu khienBai giang dien tu mon ky thuat dienCHUYÊN đề TIÊU hóa ở ĐỘNG vậtTUẦN HOÀN và cân BẰNG nội môiTrình bày định hướng, các mục tiêu, nội dung, giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền nông nghiệp việt nam hãy cho biết thực trạng ngành sản xuất lúa gạo nước ta hiện nay; những thành tựu, hạn chế và định hướng, giảGiáo án soạn theo phát triển năng lực lớp 2 mẫu tuan 12Ứng dụng CNSH để khai thác các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh họcnghiên cứu biến tính bentonit ứng dụng cho quá trình xử lý phenol trong nướcKỹ thuật tách chiết nucleic acidcách điều khiển động cơ bướcphân tích phụ gia trong chất tẩy rửalời giải bài tập phân tích thiết kế hệ thốngNghiên cứu xử lý chất thải phóng xạ dạng lỏng bằng phương pháp xi măng hóaHoạt động quản lý tri thức trong doanh nghiệpNhững vấn đề thách thức của quản trị trong môi trường kinh doanh hiện đại