Bài 32 tiết 33 công nghệ gen

Bài 32- tiết 33: CÔNG NGHỆ GEN pdf

Bài 32- tiết 33: CÔNG NGHỆ GEN pdf
... 33: CƠNG NGHỆ GEN I/ Khái niệm kĩ thuật gen cơng nghệ gen II/ Ứng dụng cơng nghệ gen III/ Khái niệm cơng nghệ sinh học BÀI 32:CƠNG NGHỆ GEN I/ Khái niệm kĩ thuật gen cơng nghệ gen Hãy đọc thơng ... bào nhận 3/ Cơng nghệ gen Cơng nghệ gen ngành kĩ thuật quy trình ứng dụng kĩ thuật gen BÀI 32:CƠNG NGHỆ GEN I/ Khái niệm kĩ thuật gen cơng nghệ gen 1/Kĩ thuật gen: - Kĩ thuật gen :là thao tác ... nhận E.coli BÀI 32:CƠNG NGHỆ GEN I/ Khái niệm kĩ thuật gen cơng nghệ gen THẢO LUẬN NHĨM Câu 1: Kĩ thuật gen gì? Mục đích kĩ thuật gen? Câu 2: Kĩ thuật gen gồm khâu nào? Câu 3: Cơng nghệ gen gì? 1/Kĩ...
 • 25
 • 1,255
 • 3

Bài 32 tiết 33 công nghệ gen

Bài 32 tiết 33 công nghệ gen
... 33: CƠNG NGHỆ GEN I/ Khái niệm kĩ thuật gen cơng nghệ gen II/ Ứng dụng cơng nghệ gen III/ Khái niệm cơng nghệ sinh học BÀI 32: CƠNG NGHỆ GEN I/ Khái niệm kĩ thuật gen cơng nghệ gen Hãy đọc thơng ... TRA BÀI CŨ Câu Hãy trình bày ứng dụng công nghệ tế bào? ĐÁP ÁN - Nhân giống vơ tính ống nghiệm trồng - Ứng dụng ni cấy tế bào mơ chọ giống trồng - Nhân vơ tính động vật Bài 32- tiết 33: CƠNG NGHỆ ... BÀI CŨ Câu Thế cơng nghệ tế bào? Các cơng đoạn cơng nghệ tế bào gì? ĐÁP ÁN - Cơng nghệ tế bào ngành kĩ thuật qui trình ứng dụng phương pháp ni cấy tế bào mơ để tạo quan thể hồn chỉnh - Cơng nghệ...
 • 7
 • 56
 • 0

Tiết 33 Cong nghe gen

Tiết 33 Cong nghe gen
... ta sử dụng kỹ thuật gen vào mục đích gì? ? Kỹ thuật gen gồm khâu chủ yếu nào? 6 10 TiÕt 33 - c«ng nghÖ gen I KHÁI NIỆM KỸ THUẬT GEN VÀ CÔNG NGHỆ GEN 6 Hình 32: Sơ đồ chuyển gen vào tế bào vi khuẩn ... tạo điều kiện cho gen ghép biểu (tự nhân đôi, mã, dịch mã tổng hợp protein) 10 TiÕt 33 - c«ng nghÖ gen I KHÁI NIỆM KỸ THUẬT GEN VÀ CÔNG NGHỆ GEN ? Kỹ thuật gen ?  Kỹ thuật gen là: Tập hợp PP ... tháng 11 năm 2009 10 Tiết 33( bài 32) CÔNG NGHỆ GEN I KHÁI NIỆM KỸ THUẬT GEN VÀ CÔNG NGHỆ GEN +Kỹ thuật gen là: Tập hợp phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển gen từ cá thể loài...
 • 15
 • 223
 • 0

Sinh 9- Tiet 33- Cong nghe gen

Sinh 9- Tiet 33- Cong nghe gen
... ta sử dụng kỹ thuật gen vào mục đích gì? ? Kỹ thuật gen gồm khâu chủ yếu nào? 6 10 TiÕt 33 - c«ng nghÖ gen I KHÁI NIỆM KỸ THUẬT GEN VÀ CÔNG NGHỆ GEN 6 Hình 32: Sơ đồ chuyển gen vào tế bào vi khuẩn ... tạo điều kiện cho gen ghép biểu (tự nhân đôi, mã, dịch mã tổng hợp protein) 10 TiÕt 33 - c«ng nghÖ gen I KHÁI NIỆM KỸ THUẬT GEN VÀ CÔNG NGHỆ GEN ? Kỹ thuật gen ?  Kỹ thuật gen là: Tập hợp PP ... VTM, sinh học như: a.a, cảnh vào vàenzim, kháng hoocmôn, đậu tương  Các có khả sinh kháng thuốc diệt cỏ - Dùng plasmid để chuyển  3.T¹o ®éng vËt biÕn ®æi gen: gen mã hóa insulin  Chuyển gen sinh...
 • 15
 • 244
 • 0

Tiết 33 Công nghệ gen (Học theo góc)

Tiết 33 Công nghệ gen (Học theo góc)
... gen ghép biểu  Cơng nghệ gen ngành kỹ thuật quy trình ứng dụng kỹ thuật gen Kĩ thuật gen gồm khâu chủ yếu nào? Cơng nghệ gen gì? TIẾT 33 : CƠNG NGHỆ GEN I.Khái niệm kĩ thuật gen cơng nghệ gen ... chuyển gen Bt kháng sâu bệnh (phải) bơng khơng chuyển gen mẫn cảm với sâu bệnh (trái) TIẾT 33 : CƠNG NGHỆ GEN I Khái niệm kĩ thuật gen II.Ứng dụng cơng nghệ gen cơng nghệ gen  Kỹ thuật gen : ... khuẩn E.coli ? TIẾT 33 : CƠNG NGHỆ GEN I Khái niêm kĩ thuật gen II.Ứng dụng cơng nghệ gen cơng nghệ gen  Kỹ thuật gen : Tập hợp PP tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển gen từ cá thể lồi...
 • 33
 • 176
 • 0

Sinh học 9 - Tiết 33: Công nghệ gen docx

Sinh học 9 - Tiết 33: Công nghệ gen docx
... trang 94 + công nghệ sinh học ngành công nghệ sử dụng tế bào sống trình sinh học để tạo sản phẩm sinh học cần thiết cho người + Các lĩnh vực công nghệ tế bào - công nghệ lên men - công nghệ tế ... nghệ tế bào - công nghệ chuyển nhân phôi IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ - GV yêu cầu HS nhắc lại số khái niệm kỹ thuật gen, công nghệ gen, công nghệ sinh học V/ DẶN DÒ - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc muc ... hiệu tiêu thụ thức ăn cao - Việt nam chuyển gen tổng hợp hoocmon sinh trưởng người vào chạch * Hoạt động 3: Khái niệm công nghệ sinh học - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi - HS nghiên cứu SGK trả...
 • 4
 • 205
 • 1

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 26 Bài: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN I ppsx

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 26 Bài: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN I ppsx
... nhận ADN t i tổ hợp, nhà khoa học thể truyền có dấu chuẩn gen đánh dấu Gen đánh dấu gen kháng kháng sinh Ví dụ: SGK III THÀNH TỰU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN -T i tổ hợp thông tin di truyền lo i khác ... trò Công nghệ gen gì? CÔNG NGHỆ GEN Hiện công nghệ gen Là quy trình tạo thực chủ yếu tế bào phương pháp tạo adn t i tổ sinh vật có gen bị hợp chuyển vào tế bào biến đ i, có thêm nhận gen m i, ... T i g i enzim cắt gi i hạn ? vi khuẩn, thực Hãy mô tả cách tiến hành tạo khẩn thể lamđa adn t i tổ hợp? (Phagơ  ) - Enzim cắt gi i T i ph i dùng chung 1lo i enzim? hạn (Restrictaza) enzim nối...
 • 9
 • 937
 • 5

Bài 22 tiết 3 công nghệ 6

Bài 22 tiết 3 công nghệ 6
... À O N ỘÂ T N G BÀI 22 TIẾT 3 CÂU HỎI THẢO LUẬN Câu 1: Trong giai đọan sơ chế thực phẩm cần thực công việc gì? Câu 2: Kể tên phương pháp chế biến ăn Tại phải trình bày ăn? Câu 3: Để bày bàn ăn ... loại CỦNG CỐ BÀI 1.Để tổ uống có a ăn cần thực hiệno 2.Thức chức bữ vai trò nà quitiệc? nào? bữa trình Xây dựng.thực đơn Giải khát Lựang miệng.c phẩm cho thực đơn Trá chọn thự Chế có n 3. Cần biếthái ... SAU chế thực phẩm KHI ĂN - Chế biến gn : 1.Chuẩn bò dụnă cụ - Trình bày n: n ăn 2.Bày bàn ă mó 3. Cách phục,vụ thu p mắt ăn: Trang nhã lòch sự,đẹ dọn sau - Thái độ phục vụ: ân cần, lòch sự, vui...
 • 11
 • 913
 • 4

Bài 22 tiết 1 công nghệ 6

Bài 22 tiết 1 công nghệ 6
... bữa ăn hàng ngày nhận xét ăn hợp lý chưa? Tiết 54 BÀI 22 : QUY TRÌNH TỔ CHỨC BỮA ĂN (T1) Tiết 54 Bài 22 : QUY TRÌNH TỔ CHỨC BỮA ĂN (T1) Để tổ một bữa ăn chu Muốn tổ chức chức ... XÂY DỰhiện THỰC công o cần thực NG ĐƠN việc gì? N LỰA THỰC PHẨM CHO THỰC ĐƠN II CHỌ III CHẾ BIẾN MÓN ĂN IV TRÌNH BÀY BÀN ĂN VÀ THU DỌN SAU KHI ĂN Tiết 54 Bài 22 : QUY TRÌNH TỔ ... hoan hay bữa ăn thường ngày - Có thực đơn công việc tổ chức thực hiện bữa ăn sẽ được tiến hành trôi chảy, khoa học Tiết 54: Bài 22 : QUY TRÌNH TỔ CHỨC BỮA ĂN Thực đơn là...
 • 24
 • 2,328
 • 2

Tiết 33. Công nghệ gen

Tiết 33. Công nghệ gen
... K thut gen l gỡ? Mc ớch ca k thut gen? Cõu 2: K thut gen gm nhng khõu no? Cõu 3: Cụng ngh gen l gỡ? 1/K thut gen: K thut gen :l cỏc thao tỏc tỏc ng lờn ADN chuyn mt on ADN mang hoc cm gen t t ... hp vo t bo nhn Cõu 3: Cụng ngh gen l gỡ? Cụng ngh gen l ngnh k thut v quy trỡnh ng dng k thut gen BI 32:CễNG NGH GEN I/ Khỏi nim k thut gen v cụng ngh gen - K thut gen: L cỏc thao tỏc tỏc ng lờn ... BI 32:CễNG NGH GEN I/ Khỏi nim k thut gen v cụng ngh gen I KHI NIM K THUT GEN V CễNG NGH GEN 6 Hỡnh 32: S chuyn gen vo t bo vi khun ng rut (E Coli) on ADN tỏch...
 • 28
 • 251
 • 0

Bài soạn Tiết 5 Công nghệ 12

Bài soạn Tiết 5 Công nghệ 12
... Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ * Lưu ý: - Nếu dùng đồng hồ kim: để thang đo 100Ω, chỉnh kim cho vị ... Hướng dẫn HS cách đo tirixto Giáo viên: Lê Thị Thành Tirixto Năm học: 2009 - 2010 Giáo án công nghệ lớp 12 trường hợp - UGK = - UGK > HS: Quan sát lắng nghe HS: Tiến hành đo ghi lại kết Rth Rng ... viên: Lê Thị Thành G Cực G nối với A2 III Tổng kết, đánh giá Năm học: 2009 - 2010 Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ GV: Yêu cầu HS hoàn thành mẫu báo - HS hoàn thành mẫu báo cáo cáo sgk...
 • 4
 • 594
 • 2

Bài soạn Tiết 8 Công nghệ 12

Bài soạn Tiết 8 Công nghệ 12
... Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ Câu Công dụng IC khuếch đại thuật toán gì? A Khuếch đại dòng điện chiều B Khuếch đại điện áp C Khuếch đại chu kỳ tần số tín hiệu điện D Khuếch đại công ... viên: Lê Thị Thành Năm học: 2009 - 2010 Giáo án công nghệ lớp 12 HS: Lắng nghe Trường THPT Cam Lộ b Nguyên lí làm việc MKĐ GV: Yêu cầu HS quan sát hình 8- 2 dùng OA nêu nguyên lí làm việc? - Mạch có ... R4: Điện trở định thiên, tạo dòng Ib cho tranzito làm việc Năm học: 2009 - 2010 Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ không ổn định Vậy, trạng thái cân mà không ổn định Để hiểu b Nguyên...
 • 5
 • 1,654
 • 9

Bài soạn Tiết 11 Công nghệ 12

Bài soạn Tiết 11 Công nghệ 12
... Giáo án công nghệ lớp 12 thực hành Trường THPT Cam Lộ thực hành GV: Yêu cầu HS hoàn thành mẫu báo Hoàn thành mẫu báo cáo cáo tự đánh giá kết Củng cố - dặn dò: - Về nhà nghiên cứu trước số 12 Giáo ... Giáo án công nghệ lớp 12 GV: Hướng dẫn cách xác định loại điốt Trường THPT Cam Lộ Rng lớn tốt, xấu cách phân biệt...
 • 3
 • 630
 • 0

Bài giảng Tiết 20 Công nghệ 12

Bài giảng Tiết 20 Công nghệ 12
... viên: Lê Thị nhắc Năm hiệu để - công GV: Yêu cầu HSThànhlại toàn chức khuếch đại tiếp tínhọc: 200201 0 khối MTÂ suất kích cho tầng công suất Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ Củng cố: ... lượng cao máy tăng âm phân loại thành - Theo công suất có loại: loại nào? + MTÂ công suất lớn HS: Trả lời + MTÂ công suất vừa GV: Nhận xét, kết luận + MTÂ công suất nhỏ HS: Lắng nghe, ghi chép - Theo ... DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm I Khái niệm máy tăng âm Giáo án âm máy tăngcông nghệ lớp 12 (MTÂ) Trường THPT Cam Lộ GV: Giới thiệu máy tăng âm (cho HS Khái niệm quan sát số máy...
 • 3
 • 1,353
 • 0

Sinh học lớp 9 - Tiết 33 - Bài 32: Công nghệ gen potx

Sinh học lớp 9 - Tiết 33 - Bài 32: Công nghệ gen potx
... nghệ sử dụng tế triển Công học nghệ công bào sống giới Việt trình sinh Nam? học để tạo sản phẩm sinh học cần thiết cho người - Công nghệ sinh học gồm lĩnh vực (SGK) - Vai trò công nghệ sinh học ... Hoạt động HS Công nghệ - HS nghiên cứu Nội dung 3: Khái niệm sinh học gì? thông tin SGK công nghệ sinh gồm lĩnh mục III để trả vực nào? lời học Kết luận: - Tại công - nghệ sinh học sinh hướng ưu ... lĩnh vực SGK Củng cố - yêu cầu HS nhắc lại số khái niệm: kĩ thuật gen, công nghệ gen, công nghệ sinh học Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” - Kẻ bảng 40.1; 40.2;...
 • 11
 • 1,099
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thư viện bài giảng điện tử công nghệ gengiáo án bài tạo giống nhờ công nghệ genbai 2 tiết 2 cong nghe 6bai 22 tiet 3 cong nghe 6sinh học 9 bài 32 công nghệ genbài 32 công nghệ genbài kiểm tra một tiết môn công nghệ 7bài giảng về công nghệ genbài giảng công nghệ genebài tập công nghệ genebài giảng điện tử công nghệ 7 bài 32bài giảng bài 33 công nghệ 11bài giảng điện tử tạo giống nhờ công nghệ gencông nghệ gen thư viện bài giảngbài giảng tạo giống nhờ công nghệ genĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiKIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMquy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2TKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai93 nguyen nhat minh phuong 310 316bài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoay1000 Quick Writing Ideas