Xây dựng kế hoạch cho cb gv cnv đi học chuẩn hoá và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác giảng dạy

Tài liệu “ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHO CB-GV-CNV ĐI HỌC CHUẨN HOÁ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY ” ppt

Tài liệu “ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHO CB-GV-CNV ĐI HỌC CHUẨN HOÁ VÀ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY ” ppt
... hình đội ngũ học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sở trình độ chuyên môn đạt quy hoạch trình độ CB-GV-CNV Bản thân người CB-GV-CNV đăng ký thống học - Sau xây dựng kế hoạch quy hoạch chuẩn ... môn nghiệp vụ, đạt chuẩn nâng chuẩn: - Để thực kế hoạch cho CB-GV-CNV học chuẩn hoá, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, trị, vi tính… Trước hết trường phải xây dựng kế hoạch quy hoạch lâu ... lượng giảng dạy đạt kết cao học tập cho học sinh, lợi nhuận kinh tế cao việc giáo dục hệ trẻ trình công tác trường  Bản thân CB-GV-CNV học tập nâng cao trình độ: Hiệu giải chất lượng cho hoạt động...
 • 11
 • 599
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: KINH NGHIỆM THỰC HIỆN: “ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHO CB-GV-CNV ĐI HỌC CHUẨN HOÁ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY ” pptx

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: KINH NGHIỆM THỰC HIỆN: “ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHO CB-GV-CNV ĐI HỌC CHUẨN HOÁ VÀ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY ” pptx
... độ chuyên môn nghiệp vụ, sở trình độ chuyên môn đạt quy 31 hoạch trình độ CB-GV-CNV Bản thân người CB-GV-CNV đăng ký thống học - Sau xây dựng kế hoạch quy hoạch chuẩn hoá, nâng cao trình độ cho ... Để thực kế hoạch cho CB-GV-CNV học chuẩn hoá, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, trị, vi tính… Trước hết trường phải xây dựng kế hoạch quy hoạch lâu dài tình hình đội ngũ học nâng cao trình ... SKKN Sáng kiến kinh nghiệm cô Nguyễn Thị Kim Nhạn 46 thực ứng dụng có hiệu tốt nhiều năm liền việc Xây dựng kế hoạch cho CB-GV-CNV học chuẩn hóa nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Nguyễn...
 • 48
 • 373
 • 0

Xây dựng kế hoạch cho cán bộ - giáo viên - công nhân viên đi học chuẩn hoá nâng cao trình độ chuyên môn

Xây dựng kế hoạch cho cán bộ - giáo viên - công nhân viên đi học chuẩn hoá và nâng cao trình độ chuyên môn
... nghiệp vụ, sở trình độ chuyên môn đạt quy hoạch trình độ CB-GV-CNV Bản thân người CB-GV-CNV đăng ký thống học - Sau xây dựng kế hoạch quy hoạch chuẩn hoá, nâng cao trình độ cho CB-GV-CNV trường thông ... 104 Trình độ chuyên môn CB-GV-CNV diện biên chế nhà nước: HỌ VÀ TÊN NĂM SINH chức vụ Trình độ CM gốc Trình độ CM cao Đã đạt Trình độ CM cao Năm tốt nghiệp Quy hoạch cho CB-GV-CNV học chuyên môn ... học chuẩn hoá, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, trò, vi tính… Trước hết trường phải xây dựng kế hoạch quy hoạch lâu dài tình hình đội ngũ học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sở trình...
 • 17
 • 273
 • 0

skkn biện pháp xây dựng ý thức tham gia phong trào tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tại trung tâm kỹ thuật tổng hợp

skkn biện pháp xây dựng ý thức tham gia phong trào tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tại trung tâm kỹ thuật tổng hợp
... tài: Biện pháp xây dựng ý thức tham gia phong trào tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp Đồng Nai II TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: Cơ sở lý luận: ... nghiệm: Biện pháp xây dựng ý thức tham gia phong trào tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Trung tân Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Đồng Nai Họ tên tác giả: Triệu Sinh Chức vụ: ... thanh, kiểm tra hoạt động chuyên môn giáo viên đánh giá cao Chúng cho biện pháp xây dựng ý thức tham gia phong trào tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trung tâm góp phần không nhỏ...
 • 19
 • 284
 • 0

5 biện pháp của lãnh đạo nhà trường giúp xây dựng ý thức tham gia phong trào tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên trong nhà trường_SKKN QLGD

5 biện pháp của lãnh đạo nhà trường giúp xây dựng ý thức tham gia phong trào tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên trong nhà trường_SKKN QLGD
... 5 BIỆN PHÁP CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG GIÚP XÂY DỰNG Ý THỨC THAM GIA PHONG TRÀO TỰ HỌC, TỰ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG I Lý chọn đề tài: ... cho thấy ý thức tự học nâng cao trình độ giáo viên nâng cao Thống kê sau năm học, sau Ban Giám hiệu động viên tạo ý thức tự học – tự rèn, số giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ tăng lên ... rèn nâng cao tay nghề Ban Giám hiệu ý tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tự học tham gia học tập lớp Bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn Động viên giáo viên tham gia lớp...
 • 13
 • 485
 • 1

Một số giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên trường cao đẳng y tế nghệ an

Một số giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên trường cao đẳng y tế nghệ an
... thực trạng trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ giảng viên trờng Cao đẳng Y tế Nghệ An - Đề xuất giải pháp quản lý góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên Nhà trờng ... chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ giáo viên làm cho trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ giáo viên ng y đợc hoàn thiện Đ y thực chất trình x y dựng phát triển đội ngũ làm cho đội ngũ trởng thành ngang ... giải pháp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên để thực thành công nghiệp đổi giáo dục Việt Nam Vì lẽ chọn đề tài: "Một số giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội...
 • 111
 • 1,134
 • 2

BIỆN PHÁP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN,NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

BIỆN PHÁP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN,NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
... nghiệp vụ III HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI: Về nâng cao trình độ chuyên môn: sau áp dụng biện pháp trên, trình độ chuyên môn giáo viên nâng cao rõ rệt: giáo viên chuẩn năm có tăng đến có 48% giáo viên chuẩn, ... thời gian thực số biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trường mầm non Phú Hữu theo càn lưu ý số vấn đề sau: - Phòng giáo dục tạo điều kiện cho đội ngũ cán quản lý ... hội việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên mầm non trình cung cấp tri thức kỹ , kỹ xảo chuyên môn nghiệp vụ họ có sẳn nhằm nâng cao lực chuyên môn , cặp nhật...
 • 9
 • 2,376
 • 8

skkn biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho đội ngũ giáo viên trường th vĩnh tân

skkn biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho đội ngũ giáo viên trường th vĩnh tân
... phải có chuyên môn nghiệp vụ tay nghề vững vàng, đồng Chính vậy, chọn đề tài: Biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho đội ngũ giáo viên trường TH Vĩnh Tân II TỔ CHỨC TH C ... môn nghiệp vụ tay nghề cho đội nũ CB-GV trường, năm qua, th c số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ, nâng cao hiệu giáo dục đơn vị sau: 3.1 Xây dựng tập th ... nhà trường phải th để đáp ứng yêu cầu đặt đổi phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Làm để th c đẩy đội ngũ nhận th c tiếp cận với đổi đó? Hơn đội ngũ nhà trường...
 • 24
 • 305
 • 0

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương.docx

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương.docx
... CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG I Vai trò công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động Các khái niệm liên quan đến đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn người lao động ... độ chuyên môn cho người lao động Chương : Phân tích thực trạng trình độ chuyên môn người lao động công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động Công ty Dược phẩm Trung ương ... lực cao II Phân tích thực trạng vấn đề trình độ chuyên môn người lao động công tác đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động Công ty Dược phẩm Trung ương I Đặc điểm trình độ người lao động...
 • 81
 • 633
 • 6

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương Ix

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương Ix
... Nhận thông báo yêu Cầu đào tạo Lập danh sách đào tạo Thực kế hoạch đào tạo Phê duyệt Thông báo đào tạo Tổ chức đào tạo Thực đào tạo Đánh giá hiệu đào tạo Cập nhập lý lịch đào Tạo cá nhân GĐ TP , ... lc cng s cao II Phõn tớch thc trng trỡnh chuyờn mụn ngi lao ng v cụng tỏc o to nõng cao trỡnh cho ngi lao ng ti Cụng ty Dc phm Trung ng I c im v trỡnh ngi lao ng Hin Cụng ty Dc phm Trung ng ... O TO NNG CAO TRèNH CHUYấN MễN NGI LAO NG TI CễNG TY DC PHM TRUNG NG I I Tng quan v Cụng ty Dc phm Trung ng I Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty Dc phm Trung ng I Cụng ty Dc phm Trung ng...
 • 89
 • 466
 • 0

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương I.

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương I.
... Cầu đào tạo GĐ TP , CBNV Lập danh sách đào tạo Trưởng phòng Thực kế hoạch đào tạo Phòng tổ chức Phê duyệt Giám Đốc Thông báo đào tạo Phòng tổ chức Tổ chức đào tạo Phòng tổ chức Thực đào tạo Phòng ... lc cng s cao II Phõn tớch thc trng trỡnh chuyờn mụn ngi lao ng v cụng tỏc o to nõng cao trỡnh cho ngi lao ng ti Cụng ty Dc phm Trung ng I c im v trỡnh ngi lao ng Hin Cụng ty Dc phm Trung ng ... O TO NNG CAO TRèNH CHUYấN MễN NGI LAO NG TI CễNG TY DC PHM TRUNG NG I I Tng quan v Cụng ty Dc phm Trung ng I Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty Dc phm Trung ng I Cụng ty Dc phm Trung ng...
 • 82
 • 340
 • 1

Một số biện pháp để đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên của khách sạn quốc tế Bảo Sơn

Một số biện pháp để đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên của khách sạn quốc tế Bảo Sơn
... mạnh công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên khách sạn Chương 2- Thực trạng công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên khách sạn quốc ... tế Bảo Sơn Chương 3- Một số biện pháp để đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên khách sạn quốc tế Bảo Sơn Chuyên đề tốt nghiệp Khoa du lịch khách sạn ... ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHẰM NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CỦA KHÁCH SẠN 1.1 Một số lí luận hoạt động kinh doanh khách sạn 1.1.1 Khái niệm khách sạn 1.1.1.1 Khái niệm khách...
 • 77
 • 549
 • 1

Thực trạng về công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên của khách sạn quốc tế Bảo Sơn

Thực trạng về công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên của khách sạn quốc tế Bảo Sơn
... riêng Nâng cao chất lượng sản phẩm thương mại du lịch, dịch vụ du lịch sở đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhân viên hoạt động, đảm bảo dần hoàn thiện đạt trình độ chuyên môn hoá chuyên nghiệp cao hai ... Minh Khách sạn Hương Sơn Vũ Thị Thọ Khách sạn Lạc Hồng Trường Khách sạn Mê La Đoàn Thị Lan Anh Khách sạn Mi Mi Nguyễn Duy Quyền Khách sạn Thế Giới Xanh Nguyễn Duy Hoan Khách sạn Thiên Phú Nguyễn ... sách sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ địa bàn thị trấn Tam Đảo STT Tên sở kinh doanh Biệt thự 18A + 18B BTCO (Nguyễn Khách sạn Anh Đào Khách sạn An Phú Khách sạn Cây Thông Khách sạn Hạ Long Số Số...
 • 65
 • 405
 • 0

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
... cao hơn, khó phức tạp công việc trước người lao động đãđảm nhận thực 2.Mục đích hoạt động đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn người lao động tổ chức 2.1 do: - Đểđáp ứng yêu cầu công ... ích sau: - Nâng cao suất lao động, hiệu thực công việc - Nâng cao chất lượng thực công việc - Giảm bớt giám sát người lao động đào tạo họ tự giám sát - Tạo thái độ tán thành hợp tác lao động - Giảm ... thức, nâng cao tay nghề người lao động cấp thiết - Thị trường sức lao động: Cóảnh hưởng lớn đến nhu cầu học tập tự nâng cao tay nghề người lao động doanh nghiệp Bởi lẽ, cung lao động lớn cầu lao động, ...
 • 26
 • 992
 • 3

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ cấp ủy viên cơ sở trong đảng bộ khối cơ quan trung ương

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong đảng bộ khối cơ quan trung ương
... yếu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho thư chi cấp ủy viên sở 20 1.5 Sự cần thiết nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng nghiệp công tác Đảng cho thư chi cấp ủy viên sở Đảng Khối quan Trung ... quan Trung ương 2.1.2 Khái quát đội ngũ thư chi cấp ủy viên sở Đảng Khối quan Trung ương 26 2.2 Chất lượng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho thư chi cấp ủy viên sở Đảng Khối quan Trung ương ... TỐT NGHIỆP CHƯƠNG MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG CHO ĐỘI NGŨ BÍ THƯ CHI BỘ VÀ CẤP ỦY VIÊN CƠ SỞ TRONG ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG...
 • 66
 • 2,271
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: biện pháp 4 tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho gv bộ môn khuyến khích tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ gvnâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các thanh toán viêncải tiến cơ cấu quản lý và tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viênnâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty nhằm tạo tiền đề vững chắc cho hoàn thiện cơ cấu sản phẩmđơn vị quản lý cần cho cán bộ kỹ thuật thường xuyên được tham dự các khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý vận hành khai thác công trình thủy lợibiện pháp 4 tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng tay nghề cho giảng viên theo chuẩn nghề nghiệpnâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ chấp hành viên kiểm sát viên thẩm phán hội thẩm nhân dânnâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộnăng lực thực hiện nhiệm vụ tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoanâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ phong cách phục vụ cũng như tư cách đạo đức cho cán bộ công nhân viên chi nhánh nhno amp ptnt hà thànhđào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn lành nghề cho người lao độngđào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viênđào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên giao dịchnâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ phong cách phục vụ cũng như tư cách đạo đức cho cán bộ công nhân viên chi nhánh nhnn amp ptnt hà thànhbổ sung nhân sự giám sát và nâng cao trình độ kinh nghiệm nghiệp vụ giám sát cho nhân sự trực tiếp giám sát130 c u tr c nghi m HAI M T PH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n S i G n H N i chi nh nh ng a trong ho t ng t n d ng ng n h nM t s gi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a Ng n h ng An B nh trong b i c nh Vi t Nam h i nh p kinh t qu c tGi i ph p n ng cao kh n ng c nh tranh trong ho t ng cho vay ti u d ng t i S Giao D ch Ng n h ng u t v ph t tri n Vi t Nam (1)M t s gi i ph p nh m t ng c ng huy ng v n t i Ng n H ng C ng Th ng Ho n Ki mM t s gi i ph p nh m t ng thu nh p ti t ki m chi ph v n ng cao k t qu kinh doanh t i Ng n h ng K Th ng Vi t NamBài 30. ua, ưaM t s gi i ph p marketing nh m ho n thi n v n ng cao m c th a m n kh ch h ng c a C ng ty th ng m i d ch v Tr ng ThiTh c tr ng d ch v qu ng c o v t ch c s ki n trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n qu ng c o th ng m i v c ng nghi p H N iTh c tr ng ho t ng qu ng c o tr n truy n h nh Vi t NamX y d ng chi n l c s n ph m t i c ng ty b nh k o H i HBài 28. Con muỗiBài 24. Cây gỗHo t ng c a c c Ng n h ng th ng m i tr n th tr ng ch ng kho n Vi t NamC c bi n ph p ph ng ng a r i ro l i su tnh gi c phi u m h nh chi t kh u d ng ti nPh n t ch nh h ng c a thu v tr c p i v i th tr ngVai tr c a c ng ty c ph n tr n th tr ng ch ng kho nX c nh gi tr doanh nghi p Nh n c trong c ph n h a C ng ty c ph n D ng c c kh xu t kh u520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)