Vật lý lớp 9

De thi va dap an hoc ki I Mon Vat ly lop 9 (moi nhat)

De thi va dap an hoc ki I Mon Vat ly lop 9 (moi nhat)
... : CÂU N I DUNG - YÊU CẦU I M Định luật Jun - Lenxơ: - Phát biểu n i dung định luật; 1,0 - Viết hệ thức định luật; 0,5 - Ghi đ i lượng đơn vị 0,5 Nêu l i ích việc sử dụng tiết ki m i n ( 0,25đ ... chính: I = = = 0,4 (A) R 30 - i n trở đèn: R1 = R2 = BT c, Khi hai đèn sáng bình thường: - Cường độ định mức đèn: Idm = Pdm/Ud = 3/6 = 0,5 (A) - Cường độ dòng i n mạch chính: I = 2.Idm = (A) - i n ... 0,5 - Tương tự v i ống dây CD ( Đầu C cực S, đầu D cực N ) - Nêu tượng : hai ống dây AB CD hút 0,5 - Gi i thích tương tác từ nên cực từ tr i tên gần hút 0,5 a, i n trở lớn biến trở: 1,0 l 20...
 • 2
 • 967
 • 13

một số đề kiểm tra vật lớp 9

một số đề kiểm tra vật lý lớp 9
... ng Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn vật lớp Thời gian (150 phút không kể chép đề) Trắc nghiệm : (2.điểm) Trong mổi câu sau, hảy chọn phơng án ghi vào làm 1)Thanh nam châm thẳng hút vật sắt ... tất tia sáng phát từ S qua điểm M cho trớc góc hai gơng Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn vật lớp (đề1 ) Thời gian (150 phút không kể chép đề) Trắc nghiệm : (2.điểm) Trong mổi câu sau, hảy chọn ... nhiệt độ cục nớc đá ban đầu 00C D1 =90 0kg/m3, D2 =11300kg/m3, D3 = 1000kg/m3 Câu 2: (4đ) Hai gơng G1 ,G2 hợp góc900 Trong gócgiữa hai gơng có điểm sáng S a )Một chùm tia sáng hẹp phát từ S nằm...
 • 5
 • 469
 • 4

100 câu hỏi thi trắc nghiệm môn vật lớp 9

100 câu hỏi thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 9
... C 40V-100W D 110V-100W [] Phép biến đổi đơn vị không đúng? A 1kW = 1000 W = 0,001MW B 1MW = 103kW = 106W C 103W = 1kW = 1000 W D 1W = 10-3kW = 10-7MW [] Trong loại thi t bị sau, thi t bị ... trở suất vật liệu làm dây tóc bóng đèn nhỏ điện trở suất dây dẫn [] Điện trở vật không phụ thuộc vào: A Tiết diện thẳng vật B Điện trở suất vật C Khối lượng riêng vật D Chiều dài vật [] ... 3A chạy qua vật dẫn 10 phút toả nhiệt lượng 540 kJ Hỏi điện trở vật dẫn nhận giá trị nàoấuu đúng? A Ω B 600 Ω C 100 Ω D Một giá trị khác [] Khi dòng điện có cường độ 2A chạy qua vật dẫn có...
 • 8
 • 6,455
 • 144

Bài soạn môn vật - Lớp 9

Bài soạn môn vật lý - Lớp 9
... đọc - Yêu cầu hs trả lời C7, gợi ý: - + Nếu thay lớp than hay lớp kim loại dùng để chế tạo điện trở kỹ thuật mỏng lớp Truờng THCS Vũ Ninh 21 Giáo án Vật Lớp có tiết diện nhỏ hay lớn? trả - + ... Ninh 28 Giáo án Vật Lớp Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình ộ s n g c ủ a h a i đ è n - S u y n g h ĩ, t r ả l i C - H S q u a n s t t h ê m v Truờng THCS Vũ Ninh 29 Giáo án Vật Lớp Giáo viên dạy: ... khác 1) Nhóm học sinh :- Nguồn điện v Truờng THCS Vũ Ninh 13 Giáo án Vật Lớp Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình - công tắc - (A) GTĐ 1,5 A; ĐCNN 0,1 A - (V) GHA 10 v ĐCNN 0,1 v - dây điện trở III Hoạt...
 • 166
 • 13,083
 • 6

giáo án vật lớp 9(tiết 1-13)

giáo án vật lý lớp 9(tiết 1-13)
... Nhiệt NL ánh sáng Cơ - Hớng dẫn HS thảo luận câu C3 - Cá nhân hoàn thành câu C3, tham gia thảo luận lớp - GVyêu cầu HS nhắc lại khái niệm hiệu suất học - Nhắc lại khái niệm hiệu suất học lớp lớp ... điện trở làm vật liệu khác dây dẫn đợc làm từ loại vật B Các dây dẫn chiều dài, vật liệu, nhng liệu, có chiều dài nh nhng tiết diện khác Ghi bảng tiết diện khác nhau C Các dây dẫn vật liệu, tiết ... thí nghiệm nhóm Hớng dẫn thảo luận chung lớp Yêu cầu so sánh với dự đoán để rút kết luận Yêu cầu HS đọc yêu cầu phần 3-Nhận xét Tính tỉ số R S2 d = so sánh với tỉ số thu đợc từ bảng R2 S1 d Gọi...
 • 52
 • 760
 • 3

Đề thi HSG tỉnh môn Vật lớp 9 - tỉnh Phú Yên

Đề thi HSG tỉnh môn Vật lý lớp 9 - tỉnh Phú Yên
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 200 8-2 0 09 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ Bài Đáp án chi tiết Gọi s chiều dài quãng ... (nếu ghi thi u sai đơn vị c1 trừ 0,25 điểm) Từ đồ thị tìm : R1 = 3Ω R2 = 6Ω => Rtđ = R1 + R2 = 9( Ω) Vậy : I = U/Rtđ = 2(A) (nếu ghi thi u sai đơn vị I trừ 0,25 điểm) Vẽ hình tạo ảnh vật AB qua ... 0,5 điểm + số tính d’ = - 60cm cho 0,5 điểm) Do kính đeo sát mắt AB gần mắt nên A’B’ phải nằm điểm cực cận mắt => khoảng cực cận mắt 60cm Vậy không mang kính người nhìn rõ vật gần cách mắt 60cm...
 • 3
 • 1,001
 • 15

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn: VẬT LỚP 9 – THCS TỈNH LÂM ĐỒNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010 – 2011             Môn: VẬT LÝ LỚP 9 – THCS TỈNH LÂM ĐỒNG
... ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG Năm học: 2010 - 2011 KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Môn : VẬT LÝ THCS Ngày thi 18 /02 /2011 CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM AA ( 4đ) A B P2 ... sinh: ………………………………………… Số báo danh……………… Giám thị 1:………………………………… Ký tên ………………………… Giám thị 2:………………………………… Ký tên………………………… Trang 2/7 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG Năm học: 2010 - 2011 ... + Fd3 = P2d2 (1) * Vì vật nằm lơ lửng lỏng chất lỏng nên : F = V.d Vdx = V(d dx) (2) Từ (1) (2) ta có : ⇔ 1 P1d1 + Fd3 = P2d2  35P  ( d dx )  dx P 14 = 14 V( d dx ) = =d- (3) với P...
 • 5
 • 1,363
 • 9

Giáo án vật lớp 9

Giáo án vật lý lớp 9
... động 2: Tổng kết đánh giá ( phút ) - GV thu báo cáo TH - Nxét: + thao tác TN + thái độ học tập + ý thức kĩ lụât Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà - ôn lại kiến thức mạch mắc nối tiếp // lớp Trường THCS ... mạch theo sơ đồ H.4.2 (SGK) D Tiến trình lên lớp: I ổn định: kiểm tra sĩ số II kiểm tra cũ: - Phát biểu viết biểu thức định luật ôm ? III mới: ĐVĐ: lớp tìm hiểu đoạn mạch nối tiếp, liệu thay địên ... qua gốc toạ độ U= 1,5V I=0,3A U= 3V I= 0,6A - kết luận: SGK T2 GV: Nguyễn Văn Việt Ngày soạn: 19/ 8/08 Ngày dạy: ……………… Tiết 2: Bài 2: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN ĐỊNH LUẬT ÔM A Mục tiêu: Kiến thức:...
 • 7
 • 430
 • 6

đề thi học sinh giỏi tỉnh Môn vật - lớp 9

đề thi học sinh giỏi tỉnh Môn vật lý - lớp 9
... bình t1 = 2 195 0c Lợng nớc bình m1 - m (0,25đ) Tơng tự ta có phơng trình cân nhiệt: mc (t2 - t1) = c(m1 - m)(t1 - t1) => m(t2 - t1) = m1(t1 - t1) (2) Từ (1) (2) => m2(t2 - t2) = m1(t1 - t1) => t2 ... (khi cần có = L 2- 4Lf > L(L- 4f)> L > 4f) d1= L+ d2 = L (0,75đ) Khoảng cách hai vị trí : d 1- d2= l (vì d 1- d2> ) L+ - L =l = l => = l2 (0,5đ) 90 30 4 .90 = 20 cm (thỏa mãn 4f < L) (0,5đ) ... bình 2: m(t2 - t1) = m2(t 2- t2) => t2 = mt '1 +m2 t '2 m + m2 , (0,25đ) thay số vào ta có t2 580c (0,25đ) Phơng trình cân nhiệt cho lần rót từ bình sang bình m(t2 - t1) = (m1 - m)(t1 - t1) (0,25đ)...
 • 6
 • 3,820
 • 101

đề thi học sinh giỏi huyện lớp 9 năm học 2008-2009 Môn: Vật - lớp 9

đề thi học sinh giỏi huyện lớp 9 năm học 2008-2009 Môn: Vật lý - lớp 9
... Hớng dẫn chấm thi học sinh giỏi huyện lớp năm học 200 8-2 0 09 Môn: Vật - lớp Câu1: (5điểm) - Nhiệt lợng cần thi t để ấm nhôm tăng nhiệt độ từ 300C lên 1000C ... 880 (10 0-3 0) = 61600(J) (1đ) 0 - Nhiệt lợng cần thi t để kg nớc từ 30 C lên 100 C là: áp dụng công thức: Q2 = m C(t2 t1) Thay số: Q2 = 2.4200 (10 0-3 0) = 588000 (J) (1đ) - Nhiệt lợng cần thi t ... 588000 = 6 496 00 (J) (1) (1đ) - Mặt khác ta có: Nhiệt lợng có ích để đun nớc để ấm điện cung cấp thời gian 20 phút (1200 giây) là: Q=H.P.t (2) - Từ (1) (2) ta có: H = Q P t = 6 496 00 700 1200 - Điện...
 • 4
 • 999
 • 14

Đề thi và đáp án mon vật lơp 9 cấp Tỉnh

Đề thi và đáp án mon vật lý lơp 9 cấp Tỉnh
... KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2007-2008 Hướng dẫn chẫm môn Vật lí Lớp Câu : S (2a) Hình a: ∆ (1a) (2) O + Tia ló (2) qua quang ... Câu : a) M Sử dụng qui tắc dòng điện phân nhánh: I = I1+I2 ; I1R1= I2R2 , ta tìm S• F x x kết sau: • S' + Dòng qua nhánh DEO 1A L + Điện trở qua nhánh DEO 2Ω + Dòng qua CD 3A 21A 8A 3A 1A + Điện ... r2 = r Giải thích: Nếu nguồn U mắc vào chốt (1-2) Vônkế nối với hai r2 chốt (3-4) hiệu điện hai đầu điện trở r1 Nhưng r1 = r2 = r nên số U/2 + Nếu nguồn U mắc vào chốt (3-4) Vônkế nối với hai chốt...
 • 3
 • 821
 • 14

đề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lớp 9 ĐĂK LĂK

đề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý lớp 9 ĐĂK LĂK
... Bài4 : (5 đ ) vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ , vuông góc với trục thấu kính cho ảnh ảo A1B1cách vật 30 cm dịch chuyển vật 10 cm thu ảnh thật A2B2 có độ cao băng...
 • 2
 • 2,390
 • 34

VẬT LỚP 9 (cn)

VẬT LÝ LỚP 9 (cn)
...  TUẦN: 05 Tiết: 09 Ngày soạn: 19/ 09/ 2010 Ngày dạy: Bài 9: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Bố trí tiến hành thí ... với lớp câu trả lời Hoạt động 3: Nhận dạng hai loại điện trở dùng kó thuật Yêu cầu HS quan sát hình 10.4làm C8, C7: Nếu lớp than hay lớp kim loại dùng để chế tạo điện trở kó thuật mà mỏng lớp ... Nguyễn Bỉnh khiêm Giáo án vật lí 4.Nêu điện trở dây dẫn có tiết diện dược làm từ vật liệu tỉ lệ thuận với chiều dài dây II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Đối với lớp: đoạn dây dẫn đồng có...
 • 119
 • 256
 • 1

PJÂN PHÔI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LỚP 9

PJÂN PHÔI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÝ LỚP 9
... 42 Thấu kính hội tụ Tiết 46: Bài 43 ảnh vật tạo thấu kính hội tụ Tiết 47: Bài 44 Thấu kính phân kì Tiết 48 : Bài 45 ảnh vật tạo thấu kính phân kì Tiết 49 : Bài tập Tiết 50 : Kiểm tra tiết Tiết ... châm điện Tiết 27: Bài 26 ứng dụng nam châm Tiết 28: Bài 27 Lực điện từ Tiết 29: Bài 28 Động điện chiều Tiết 30: Bài 29 Thực hành kiểm tra thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính ... cờng độ hiệu điện xoay chiều Tiế 39: Bài 36 Truyền tải điện xa Tiết 40: Bài 37 Máy biến Tiết 41: Bài 38 Thực hành: Vận hành máy biến máy biến Tiết 42: Bài 39 Tổng kết chơng II: Điện từ học Chơng...
 • 2
 • 550
 • 3

KẾ HOACH DẠY HỌC MÔN VẬT LỚP 9

KẾ HOACH DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ LỚP 9
... chơng II: Điện từ học 23 Chơng III: quang học 24 Nhận biết tác dụng dòng điện, Am be kế vôn kế xoay chiều Lập đợc công thức tính lợng hợp Nêu đợc hai cách giảm lợng hợp Các phận máy, công ... Nm hc 20 09- 2010 Mc tiờu chng / bi Trng tõm kin thc Phơng Pháp Dạy học Chun b ca GV, HS sgk, TBDH Chơng I: Điện học Sự phụ thuộc điện trở vào tiết diện dây dẫn Sự phụ thuộc điện trở vào vật liệu ... suất dụng cụ điện vôn kế ămpe kế Công thức P=U.I Định luật Jun-Len-Xơ 16 Bài tập vận dụng định luật Jun-Len-Xơ Chơng I: Điện học Tên chơng Tuần K HOCH B MễN VT Lí _- Nm hc 20 09- 2010 17 Nêu đợc tác...
 • 11
 • 1,271
 • 34

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng vật lý lớp 9đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 9đề thi vật lý lớp 9đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý lớp 9đề kiểm tra vật lý lớp 9đề thi môn vật lý lớp 9giáo trình vật lý lớp 9giáo án vật lý lớp 9tài liệu vật lý lớp 9đề cương vật lý lớp 9kiến thức vật lý lớp 9bài tập vật lý lớp 9ôn thi vật lý lớp 9câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý lớp 9đề thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 9chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học