Bài giảng thông tin quang nâng cao

Bài giảng thông tin quang nâng cao - Phan 2 pptx

Bài giảng thông tin quang nâng cao - Phan 2 pptx
... học cao Một số vật liệu thủy tinh cụ thể để chế tạo sợi dẫn quang: - GeO 2- SiO2 (lõi SiO2 có pha GeO2 ), - P2O 5- SiO2 , - GeO 2- B2O 3- SiO2 - SiO2 12 VT LiU CH TO SI QUANG (11) Sợi lõi thuỷ tinh, ... tạo sợi quang => Có số loại sợi quang thủy tinh nh- sau: - Sợi có lõi GeO 2- SiO2 vỏ phản xạ SiO2 - Sợi có lõi P2O 5- SiO2 vỏ phản xạ SiO2 - Sợi có lõi GeO 2- B2O 3- SiO2 vỏ phản xạ B2O 3- SiO2 -Sợi ... ( 2- 1 2) ( 2- 1 3) Trong đó, q = - = k2 - Từ ph-ơng trỡnh ( 2- 1 2) ( 2- 1 3) ta thấy ph-ơng trỡnh chứa đựng đại l-ợng Ez Hz iều th hin thành phần E H tách biệt - c chọn tùy ý miễn chúng thỏa mãn ph-ơng...
 • 142
 • 341
 • 3

Bài giảng thông tin quang nâng cao - Phần 4 pdf

Bài giảng thông tin quang nâng cao - Phần 4 pdf
... i quang- in 4. 4 Cỏc tham s c tớnh ca cỏc phn t bin i quang- in 4. 5 c tớnh ng ca cỏc phn t bin i quang- in 19 4. 1 Mụ hỡnh v chc nng ca cỏc phn t bin i quang- in Mụ hỡnh ca cỏc phn t bin i quang- in ... Phần 2: Các phần tử kỹ thuật thông tin quang Sợi quang B phỏt quang B thu quang B thu quang Mụ hỡnh v chc nng ca b thu quang Cu trỳc b thu quang Mt s khỏi nim c bn Cỏc phn t bin i quang- in ... tin quang: - Thi gian ỏp ng nhanh, - nhy v hiu sut bin i quang in cao, - Nhiu thp, - iu kin ghộp vi si quang thun tin, - Kớch thc nh 21 4. 3 Cu to v nguyờn lý hot ng ca cỏc phn t bin i quang- in...
 • 131
 • 303
 • 0

BÀI GIẢNG-KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG NÂNG CAO

BÀI GIẢNG-KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG NÂNG CAO
... tuyến thông tin quang Tính toán thiết kế dựa hệ số Q OSNR: - Lu đồ chung thiết kế DWDM: PTIT Posts & Telecommunications Institude of Technology Lờ Thanh Thy 12 Thiết kế tuyến thông tin quang ... tuyến thông tin quang Phng phỏp thit k truyn thng: + Yờu cu v OSNR: OSNR tham số quan trọng cần xem xét đến thiết kế hệ thống có sử dụng kđ quang Quan hệ Q OSNR: QdB = OSNR + 10 log B0 băng tần quang ... tuyến thông tin quang Tính toán thiết kế dựa OSNR: -Bài toán 2: Tính số chặng tuyến WDM, biết Pin=0 dBm, OSNRfinal=20dB, chiều dài tổng tuyến 300km, tốc độ bít 2,5Gbps, NF=5 dB (giả thiết sợi quang...
 • 16
 • 303
 • 0

bai giang thong tin quang

bai giang thong tin quang
... rẻ(silic) Sơ lược Hệ thống thông tin Quang Cấu tạo sợi Quang cáp Quang Sơ lược Hệ thống thông tin Quang Sợi Quang • Có thể xem đơn giản sợi quang bao gồm sợi dây thủy tinh Silic bao lớp áo có số chiết ... gian.Với Thông tin Quang thông tin chuyển thành ánh sáng sau ánh sáng truyền qua sợi quang biến đổi thành tín hiệu ban đầu Sợi quang Bé Phát quang (O/E) (E/O) Sợi quang Bộ Thu Quang (O/E) điện ... điện (E/O) Bộ thu quang hiêu Nguồn Phát quang Tín Điện Hiệu Trặm lặp Tín • Hệ thống thông tin Quang TV TV Hệ thống truyền dẫn Sơ lược Hệ thống thông tin Quang Đặc tính thông tin Quang •Có băng thông...
 • 18
 • 413
 • 10

Nội dung môn học thông tin quang nâng cao - Phần 1 docx

Nội dung môn học thông tin quang nâng cao - Phần 1 docx
... hình h thng thông tin quang 1. 1 LCH S PHT TRIN 1. 1.2 Một số hệ thống thông tin quang ng-ời cổ x-a Từ xa x-a ng-ời biết sử dụng k thut thụng tin quang truyn tin Mô hình h thng thông tin quang ca ... thống thông tin quang 1. 1.2 Một số hệ thống thông tin quang ng-ời cổ x-a 1. 1.3 Mt s mc lch s phỏt trin k thut thụng tin quang hin i 1. 1.4 Mt s h thng cỏp quang trờn th gii v Vit Nam 1. 1 LCH ... phát quang sử dụng kỹ thuật thông tin quang: Để đáp ứng yêu cầu trên, kỹ thuật thông tin quang, ng-ời ta th-ờng sử dụng phần tử biến đổi điện -quang phần tử phát quang bán dẫn: - LED (Light Emitting...
 • 157
 • 240
 • 0

Bài giảng THÔNG TIN QUANG - Chương 4 doc

Bài giảng THÔNG TIN QUANG - Chương 4 doc
... transmission experiments Slide Wide-Area and Metro-Area network (WAN - MAN) Slide Thiết bị quang WDM  Tunable Optical Filters  Multiplexers and Demultiplexers  Add - Drop Multiplexers  Star Couplers ... Add - Drop Multiplexers Slide 10 Add - Drop Multiplexers Slide 11 Star Couplers Slide 12 Star Couplers Slide 13 Wavelength Routers Slide 14 Optical Cross-Connects Slide 15 Wavelength converters ... Cross-Connects  Wavelength converters  WDM transmitters and receivers Slide Tunable Optical Filters Slide Multiplexers and Demultiplexers Slide Multiplexers and Demultiplexers Slide Add - Drop...
 • 18
 • 271
 • 4

Bài giảng THÔNG TIN QUANG - Chương 2 pptx

Bài giảng THÔNG TIN QUANG - Chương 2 pptx
... dung  Cơ sở thông tin quang  Sợi quang  Nguồn quang  Bộ thu quang Slide Cấu tạo phân loại sợi quang  Cấu tạo: Gồm lớp - lõi (core): n1 - vỏ (cladding): n2  Phân loại: - Sợi quang chiết suất ... toàn phần: Tia khúc xạ n2 Đinh lý Snel:  n1.sin 1  n2 sin 2 n1.sin 1  n2 sin 2  sin 2  n1 sin 1 n2 Tia tới 1 Tia phản xạ  Để: 2  1  n1  n2 n1  2  90 n2  sin C  n1 Góc tới ... truyền dẫn: 2 2n1 d  2  2m 0 cosm Trong n1, d : chiết suất đường kính lõi sợi quang  : bước sóng ánh sáng không khí  : góc dịch pha phản xạ   2 ; m  2n ( d / 0 ) 2n d cosm ...
 • 13
 • 293
 • 5

Bài giảng THÔNG TIN QUANG - Chương 1 pot

Bài giảng THÔNG TIN QUANG - Chương 1 pot
... ISBN 00 7-2 3 210 1- 6 Slide Tổng quan hệ thống thông tin quang     Lịch sử phát triển ngành thông tin quang Các ưu điểm hệ thống thông tin cáp sợi quang Các thành phần hệ thống thông tin quang ... Wiley & Sons, 19 82, ISBN 0-4 7 1- 0 914 3-X M M-K Liu, “Principles and Applications of Optical Communications”, IRWIN, 19 96, ISBN 0-2 5 6 -1 6 41 5-0 G Keiser, “Optical Fiber Communications”, McGraw-Hill, 3rd ... thống thông tin quang  Cơ sở thông tin quang  Sợi quang  Nguồn quang  Bộ thu quang  Công nghệ SDH WDM  Thiết kế tuyến thông tin quang Slide Tài liệu tham khảo Hoàng Ứng Huyền, “Kỹ thuật thông...
 • 12
 • 178
 • 5

Bài giảng THÔNG TIN QUANG - Chương 5 ppt

Bài giảng THÔNG TIN QUANG - Chương 5 ppt
... dBm PRmax = -8 dbm PRmin = -2 8 dBm Slide Ôn tập  Cơ sở thông tin quang: - Sợi quang - Nguồn phát quang - Điốt thu quang  Công nghệ PDH, SDH - Chuẩn ghép kênh: Tốc độ cấu trúc khung - Ghép tách ... tuyến thông tin quang Hà Nội – Bắc Ninh cự ly 28 km  Dung lượng yêu cầu: B = 622 Kb/s (STM-4) Chọn máy Fujitsu FLX 150 /600 - L4.1 λ=1310 nm Loại sợi: G. 652 (α=0,4 dB/km) PSmax = dBm PSmin = -3 ... Phân loại thiết bị quang Terminal + máy: ghép kênh + truyền dẫn (Fujitsu) + máy: ghép kênh riêng truyền dẫn riêng (Siemens) STM - STM - ADM ADM Repeater 8x 2-3 4-1 40 Mb/s STM - O/E  E/O DXC (Digital...
 • 9
 • 250
 • 2

Bài giảng hàn hồ quang nang cao nghề hàn

Bài giảng hàn hồ quang nang cao nghề hàn
... TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUỐC TẾ VABIS HỒNG LAM KHOA HÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUỐC TẾ VABIS HỒNG LAM KHOA HÀN MƠ ĐUN: HÀN ĐIỆN NÂNG CAO MÃ SỐ: 16 NGHỀ: HÀN Trình độ (Cao đẳng/Trung cấp) ... quang Năng suất hàn que hàn chùm tăng từ 30 đến 40% so với hàn que hàn tăng hệ số đắp tăng thời gian cháy hồ quang C Hàn hồ quang ba pha Hàn hồ quang ba pha thường sử dụng hai cực hàn Hai pha nguồn ... với hàn que hàn B Hàn que hàn chùm Giáo viên biên soạn: Mai Anh Thi Page TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUỐC TẾ VABIS HỒNG LAM KHOA HÀN Hàn que hàn chùm hàn số que hàn đính với chỗ kẹp điện thành chùm chung...
 • 51
 • 254
 • 4

Bài giảng thông tin vô tuyến nâng cao hệ thống mimo

Bài giảng thông tin vô tuyến nâng cao  hệ thống mimo
... hàm log 37 3.1 Dung lợng kênh MIMO Dung lợng kênh MIMO: m anten phat n anten thu C MIMO SNR H log2 det I n HH , m bit/s/Hz Thấy rõ, u điểm hệ thống MIMO dung lợng Khi n=m=N HHH/N ... cận đến C MIMO N.log2 SNR , bit/s/Hz Dung lợng tăng tuyến tính theo số anten phát 38 3.2 Giải pháp dung lợng kênh MIMO Giải pháp dung lợng kênh MIMO 39 3.2 Giải pháp dung lợng kênh MIMO Kênh ... luận Giới thiệu MIMO V PHN TP Cỏc s MIMO c xõy dng trờn hai k thut: Phõn khụng gian thi gian Ghộp kờnh khụng gian MIMO V PHN TP Khỏi nim phõn tp: Phõn l k thut truyn dn ú thụng tin c truyn ng...
 • 78
 • 120
 • 0

SKKN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN vào các bài GIẢNG hóa học NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG dạy học

SKKN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN vào các bài GIẢNG hóa học NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG dạy học
... việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học khắc phục nhiều khó khăn dạy học phương pháp truyền thống Với môn Hóa học, việc ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phát huy hiệu đáng kể Qua giảng ... HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Số năm có kinh nghiệm: 10 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO CÁC BÀI GIẢNG HÓA HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ... việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học ngày trọng Trong đó, tỉnh Đồng Nai tỉnh đầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực có lĩnh vực giáo dục Nhiều hội thảo, thi ứng dụng công nghệ thông...
 • 10
 • 85
 • 0

Xây dựng và sử dụng phối hợp hệ thống bài tập trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan với sự hộ trợ của công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học vật lý ở THCS

Xây dựng và sử dụng phối hợp hệ thống bài tập trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan với sự hộ trợ của công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học vật lý ở THCS
... CỨU Nâng cao chất lượng dạy học vật trung học sở nhờ việc xây dựng sử dụng phối hợp hệ thống tập trắc nghiệm tự luận trắc nghiệm khách quan THCS với hỗ trợ cơng nghệ thơng tin ĐỐI TƯỢNG VÀ ... cho GV vật THCS 5 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHỐI HỢP BÀI TẬP TỰ LUẬN VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ TRƯỜNG THCS ... tài: “ xây dựng sử dụng phối hợp hệ thống tập trắc nghiệm tự luận trắc nghiệm khách quan với hỗ trợ cơng nghệ thơng tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học vật THCS (thể chương “ nhiệt học lớp...
 • 105
 • 535
 • 0

ĐỀ TÀI “ Một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trẻ 5 tuổi " docx

ĐỀ TÀI “ Một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trẻ 5 tuổi
... qua thân giáo viên thực ứng dụng công nghệ thông tin thu đợc kết sau; u nm Qua kho sỏt u nm ; Cui nm Qua kho sỏt cui nm ; 7/ 35 tr= 20% tr bit di chut 30/3 5trẻ= 86 %trẻ biết di chuột 15/ 35tr=42% ... giỏo dc mm non, qua mng Internet - Phơng pháp quan sát - Phơng pháp điều tra - Phơng pháp tìm hiểu thực tiễn - Phơng pháp thực hành đàm thoại - Phơng pháp khảo sát thống kê - Phng phỏp nghiờn ... tr mt s bin phỏp thc hin ng dng cụng ngh thụng tin nhm nõng cao cht lng giỏo dc tr tui ban u thu c kt qu * Ch cú 7/ 35= 20% tr lp bit di chut - 15/ 35 = 42% tr hng thỳ tham gia vo cỏc trũ chi trờn...
 • 15
 • 504
 • 7

Đề tài “ Một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trẻ 5 tuổi " ppt

Đề tài “ Một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trẻ 5 tuổi
... qua thân giáo viên thực ứng dụng công nghệ thông tin thu đợc kết sau; u nm Qua kho sỏt u nm ; Cui nm Qua kho sỏt cui nm ; 7/ 35 tr= 20% tr bit di chut 30/3 5trẻ= 86 %trẻ biết di chuột 15/ 35tr=42% ... giỏo dc mm non, qua mng Internet - Phơng pháp quan sát - Phơng pháp điều tra -phơng pháp tìm hiểu thực tiễn - phơng pháp thực hành đàm thoại - phơng pháp khảo sát thống kê - Phng phỏp nghiờn ... tr mt s bin phỏp thc hin ng dng cụng ngh thụng tin nhm nõng cao cht lng giỏo dc tr tui ban u thu c kt qu *ch cú 7/ 35= 20% tr lp bit di chut - 15/ 35 = 42% tr hng thỳ tham gia vo cỏc trũ chi trờn...
 • 14
 • 466
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng thông tin quangbai giang thong tin quangslide bài giảng thông tin quangkỹ thuật thông tin quang nâng caothông tin quang nâng caoskkn ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả dạy học địa lý 10 bài sóng thủy triều dòng biểnbài giảng thông tin vệ tinhbài giảng thông tin họcbài giảng địa lý 12 nâng caothiết kế bài giảng địa lý 12 nâng caotài liệu bài giảng thông tin dữ liệu và mạng máy tínhbài giảng thông tinbài giảng thông tin và biểu diễn thông tinbài giảng giao thoa sóng nâng caobài giảng giao thoa sóng nâng cao đặng việt hùngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 43. Rễ cây