Thực hành và kiểm tra thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH KIỂM TRA THỰC HÀNH: CHẾ TẠO NAM CHÂM VĨNH CỬU, NGHIỆM LẠI TỪ TÍNH CỦA ỐNG DÂY DÒNG ĐIỆN. ppt

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH: CHẾ TẠO NAM CHÂM VĨNH CỬU, NGHIỆM LẠI TỪ TÍNH CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN. ppt
... từ( phút) vĩnh cửu? Với đoạn phút dây đồng Với đoạn Nam- Nam- Nam- phút dây thép Thép Bắc Bắc Bắc 3.Kết nghiệm lại từ tính ống dây dòng điện Đặt nam châm vào lòng ống dây Bảng 2: Dùng mũi tên ... điện vòng dây kim nam châm -Đặt kim nam châm vào lòng gần đầu ống dây Căn vào định hướng kim nam châm mả xác định chiều đường sức từ lòng ống dây Từ xác định tên từ cực ống dây Sau đó, dùng quy ... yêu cầu tiết học TH chế tạo nam tiết học châm, nghiệm lại từ tính ống dây dòng điện -Các nhóm nhận dụng cụ -Giao dụng cụ TN cho TH nhóm *HOẠT ĐỘNG 2: TH CHẾ TẠO NAM CHÂM VĨNH CỬU (15 phút)...
 • 9
 • 374
 • 0

Giáo án Vật lý lớp 9 - THỰC HÀNH CHẾ TẠO NAM CHÂM VĨNH CỬU NGHIỆM LẠI TỪ TÍNH CỦA ỐNG DÂY DÒNG ĐIỆN ppsx

Giáo án Vật lý lớp 9 - THỰC HÀNH CHẾ TẠO NAM CHÂM VĨNH CỬU NGHIỆM LẠI TỪ TÍNH CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN ppsx
... nhiệm vụ thực hành phần Làm việc nhóm: DUNG THỰC HÀNH 1 .Chế tạo nam Mắc mạch điện vào châm vĩnh cửu ống dây A, tiến hành chế tạo Nối hai đầu Đến nhóm, theo dõi, nam châm từ hai đ0oạn dây ống dây A ... đồng Thử từ tính để xem điện 3V Thử nam đoạn kim loại trở thành châm nam châm Dùng bút Xác định tên từ cực đánh dấu tên cực từ nam châm vừa chế nam châm vừa chế tạo tạo Ghi chép kết thực hành, viết ... Hoạt động 3: Nghiệm lại từ tính ống dây dòng điện1 5ph Làm việc cá nhân, 2 .Nghiệm lại từ tính nghiên cứu SGK để nắm ống dây dòng Yêu cầu HS nêu tóm vững nội dung phần thực điện chạy qua...
 • 4
 • 747
 • 0

Tiết 31 - Bài 29 Th­ực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây dòng điện

Tiết 31 - Bài 29 Th­ực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện
... điện B Từ cực Nam Từ cực Bắc K Nhận xét: Kim nam châm quay 1800 , từ cực ống dây thay đổi III thí NGHIệM ảO Nghiệm lại từ tính nam châm dòng điện chay qua Kết nghiệm lại từ tính ống dây ... hành Nghiệm lại từ tính ống dây dòng điện chạy qua a) Đóng mạch điện Quan sát tượng xảy với nam châm, cho nhận xét Dựa vào chiều nam châm lòng ống dây, xác định tên từ cực ống dây chiều dòng điện ... thành nam châm vĩnh cửu c) Dùng bút để đánh dấu tên từ cực nam châm vừa chế tạo II Nội dung thực hành Nghiệm lại từ tính ống dây dòng điện chạy qua Đặt ống dây B nằm ngang Luồn qua lỗ tròn ống...
 • 22
 • 5,219
 • 13

Tiet 31 - Bai 29 Th­uc hanh- Chế tạo nam châm vĩnh cửu_ nghiem lai tu tinh cua ong day co dong dien

Tiet 31 - Bai 29 Th­uc hanh- Chế tạo nam châm vĩnh cửu_ nghiem lai tu tinh cua ong day co dong dien
... đoạn KL trở thành nam châm 5: Quan sát xem cực nam bắc kim nam châm có màu gì? ( Ghi báo cáo) 1: Treo nam châm vừa chế tạo vào lòng ống dây 2: Xoay ống dây cho nam châm nằm song song với mặt phẳng ... thành nam châm vĩnh cửu Lần TN Lần Với đoạn dây đồng Với đoạn dây thép Lần Lần Tự Tự Nam Bắc Tự Nam Bắc Không Nam Bắc Có Đổi cực nguồn điện B Từ cực Nam Từ cực Bắc K Nhận xét: Kim nam châm ... Không đợc dùng dòng điện mạng điện sinh hoạt chế tạo nam châm ( Nguy hiểm , dòng điện xoay chiều không tạo đợc nam châm) Tìm cách bảo quản từ tính nam châm lâu dài ...
 • 16
 • 327
 • 0

bai 29 che tao nam cham vinh cuu, nghiem lai tu tinh cua ong day co dong dien

bai 29 che tao nam cham vinh cuu, nghiem lai tu tinh cua ong day co dong dien
... Chế tạo nam châm vĩnh cửu a 55 60 K 10 50 15 45 40 20 35 30 25 III thí NGHIệM ảO Thử nam châm : Lần Nam Bắc Tự III thí NGHIệM ảO Thử nam châm : Lần Tự Nam Bắc III thí NGHIệM ảO Y Thử nam châm, ... dây thành nam châm vĩnh cửu Không III thí NGHIệM ảO Nghiệm lại từ tính nam châm có dòng điện chay qua a) Đóng mạch điện B Từ cực Bắc Từ cực Nam K Nhận xét: Kim nam châm lệch song song với ống ... Luồn qua lỗ tròn ống dây B để treo nam châm vừa chế tạo vào lòng ống dây Xoay ống dây cho nam châm nằm song song với mặt phẳng vòng dây Cố định sợi dây treo nam châm vào giá thí nghiệm Mắc ống...
 • 22
 • 464
 • 0

CHẾ TẠO NAM CHÂM VĨNH CỬU, NGHIỆM LẠI TỪ TÍNH CỦA ỐNG DÂY DÒNG ĐIỆN pps

CHẾ TẠO NAM CHÂM VĨNH CỬU, NGHIỆM LẠI TỪ TÍNH CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN pps
... chế tạo nam châm vĩnh cửu: II Nội dung thực hành: GV: Y/c hs nêu tóm tắt nhiệm vụ thực hành phần 1 Chế tạo nam châm vĩnh cửu - Mắc mạch điện vào ống dây A tiến hành chế tạo nam châm từ đoạn dây ... Thử từ tính xem đoan kl trở GV: Theo dõi uốn nắn hs trình làm TN Lưu ý: Treo sắt (đồng) vuông góc với thành NC trục ống dây - Xác định tên từ cực NC vừa HĐ3: Nghiệm lại từ tính ống dây dòng điện ... Nghiệm lại từ tính ống dây dòng điện chế tạo : - BCKQ vào bảng GV: Yêu cầu hs nêu tóm tắt nhiệm vụ thực hành Nghiệm lại từ tính ống dây phần dòng điện chạy qua HS: Làm việc cá nhân Hướng...
 • 5
 • 954
 • 0

Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (5)

Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (5)
... dấu cực nam châm vừa chế tạo Bài 29 ưưưưư Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, ư Nghiệmưlạiưtừưtínhưcủaưốngưdâyưcóưdòng điện I.ưChuẩnưbị II.ưNộiưdung thực hành Chế tạo nam châm vĩnh cửu Nghiệm ... t Nam chõm quay v nm dc cc bc ca nam theo trc ng dõy chõm u ng dõy gn t Nam chõm quay v nm dc (ổi cc cc Bc ca nam theo trc ng dõy ngun in) chõm Bài 29 ưưưưư Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, ư ... Nghiệmưlạiưtừưtínhưcủaưốngưdâyưcóưdòng điện I.ưChuẩnưbị II.ưNộiưdung thực hành Chế tạo nam châm vĩnh cửu Nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện chạy qua III.ưViếtưbáoưcáo thực hành - Mỗi cá nhân hoàn thành báo cáo theo...
 • 9
 • 212
 • 0

Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (6)

Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (6)
... 30.BI 29: -thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện I Mục đích thí nghiệm: -Biết chế tạo nam châm vĩnh cửu -Biết cách nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện ... - Ta biết ống dây có dòng điện chay qua có từ tính nam châm thẳng biết lõi thép đặt từ trường sau thời gian bị nhiễm từ trở thành nam châm Vậy chế tạo nam châm vĩnh cửu nào? Cách nghiệm lại từ ... từ nam châm vừa chế tạo 2- Nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện chạy qua - Đặt ống dây B nằm ngang Luồn qua lỗ tròn ống dây B để treo nam châm vừa chế tạo được, xoay cho ống dây cho nam châm...
 • 9
 • 111
 • 0

Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (7)

Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (7)
... làm Chế tạo nam châm vĩnh cửu a 55 60 K 10 50 15 45 40 20 35 30 25 III thí NGHIệM ảO Thử nam châm : Lần Nam Bắc Tự III thí NGHIệM ảO Thử nam châm : Lần Tự Nam Bắc III thí NGHIệM ảO Y Thử nam ... để xác định đoạn KL trở thành nam châm vĩnh cửu c) Dùng bút để đánh dấu tên từ cực nam châm vừa đợc chế tạo II Nội dung thực hành Nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện chạy qua Đặt ống dây ... dấu Giá thí nghiệm Chuẩn bị báo cáo thực hành theo mẫu dặn dò tiết trớc II Nội dung thực hành Chế tạo nam châm vĩnh cửu a) Nối hai đầu ống dây A với nguồn điện 3V Đặt đồng thời đoạn dây thép...
 • 18
 • 124
 • 0

Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (9)

Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (9)
... chiều dòng điện chạy vòng ống dây Tiết 31: Thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện Mục tiêu 1 .Chế tạo đoạn dây thép thành nam châm, biết cách nhận biết vật có ... kết thực hành theo mẫu, có tinh thần hợp tác với bạn nhóm Tiết 31: Thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện I-Chuẩn bị Chuẩn bị cho nhóm HS: -Hai nguồn điện ... thực hành mẫu cho cuối II Nội dung thực hành Chế tạo nam châm vĩnh cửu a) Nối hai đầu ống dây A với nguồn điện 3V Đặt đồng thời đoạn dây thép đồng dọc theo ống dây khoảng từ 1-2 phút b) Thử nam...
 • 16
 • 277
 • 0

Chế tạo nam châm vĩnh cửu NQFeB chất lượng cao giữa Trung tâm nghiên cứu vật liệu tiên tiến AMREC, SIRIM Bhd, Malaysia Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam

Chế tạo nam châm vĩnh cửu NQFeB chất lượng cao giữa Trung tâm nghiên cứu vật liệu tiên tiến AMREC, SIRIM Bhd, Malaysia và Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
... thống kê kết nghiên cứu nhiệm vụ nghị định thư: CHẾ TẠO NAM CHÂM VĨNH CỬU Nd-Fe-B CHẤT LƯỢNG CAO TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU TIÊN TIẾN AMREC, SIRIM BHD, MALAYSIA VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU, VIỆN KHCNVN ... giá chất lượng nam châm Nam châm thiêu kết NdFeB có tích lượng từ (BH)max ~ 30 MG.Oe chế tạo ổn định dây chuyền công nghệ chế tạo vật liệu từ cứng nam châm vĩnh cửu Viện Khoa học Vật liệu Ảnh nam ... VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật nhiệm vụ nghị định thư: CHẾ TẠO NAM CHÂM VĨNH CỬU...
 • 70
 • 72
 • 0

chế tạo nam châm nano tổ hợp kết dính nd fe b fe co từ băng nguội nhanh yếu tố ảnh hưởng của từ trường

chế tạo nam châm nano tổ hợp kết dính nd fe b fe co từ băng nguội nhanh có yếu tố ảnh hưởng của từ trường
... Phẩm chất từ tính nam < /b> châm < /b> NFB-20 chế < /b> tạo < /b> B ng 5.1: Đặc tính từ b ng Nd1< /b> 6Fe7< /b> 6B8 /30%wt .Fe6< /b> 5Co3 5 FUMS FAMS B ng 5.2: B ng tổng kết < /b> tham số từ hai mẫu b ng hợp < /b> phần Nd1< /b> 6Fe7< /b> 6B8 / 40%wt .Fe6< /b> 5Co3 5, tham ... Đường cong từ trễ mẫu b ng Nd1< /b> 6Fe7< /b> 6B8 /30%wt .Fe6< /b> 5Co3 5:a) b ng FUMS; b) b ng FAMS Hình 5.15: Giản đồ nhiễu xạ tia X của: a) hợp < /b> kim Fe6< /b> 5Co3 5; b) hợp < /b> kim Nd1< /b> 6Fe7< /b> 6B8 ; c) b ng FUMS Nd1< /b> 6Fe7< /b> 6B8 /40%wt .Fe6< /b> 5Co3 5, ... SmCo5, Sm 2Fe1< /b> 7N3 Nd2< /b> Fe1< /b> 4B Tuy nhiên, thực tế pha Nd2< /b> Fe1< /b> 4B ý sử dụng đặc trưng từ tính nội cao chúng phối hợp < /b> tốt pha với α -Fe < /b> Fe 3B Do đó, nam < /b> châm < /b> nano < /b> tổ < /b> hợp < /b> loại α -Fe < /b> /Nd2< /b> Fe1< /b> 4B Fe3< /b> B /Nd2< /b> Fe1< /b> 4B...
 • 169
 • 228
 • 0

Về phương pháp lập kiểm tra các chỉ tiêu trên hệ thống báo cáo kế toán tài chính của doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.DOC

Về phương pháp lập và kiểm tra các chỉ tiêu trên hệ thống báo cáo kế toán tài chính của doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.DOC
... chia thành phần chính: phần 1: Tổng quan báo cáo tài I Những vấn đề chung hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp II Phơng pháp lập báo cáo tài doanh nghiệp III Kiểm tra báo cáo tài doanh nghiệp Phần :Thực ... liệu sau: - Các sổ kế toán kỳ báo cáo; - Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo; - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh kỳ báo cáo; - Thuyết minh báo cáo tài III Kiểm tra báo cáo tài doanh nghiệp Khái quát ... Luật Doanh nghiệp chế độ tài chính, nên doanh nghiệp cha thực nhận thức đầy đủ lợi ích việc lập nộp báo cáo tài Qua nghiên cứu hệ thống báo cáo tài phơng pháp lập kiểm tra hệ thống báo cáo tài chính, ...
 • 41
 • 665
 • 2

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 7 Lập tiến độ kiểm soát sản xuất chế tạo

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 7 Lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo
... lập tiến độ kiểm soát sản xuất chế tạo Khái niệm & mục tiêu hoạch định tiến độ kiểm soát sản xuất  Khái niệm  HĐTĐ :Lập KHSX ngắn hạn, xác định nhiệm vụ cụ thể cho toàn XN, cho phận  KSSX kiểm ... III Lập KH tiến độ sản xuất lặp lại    Lập kế hoạch tiến độ sản xuất Tính toán tiêu nhập lượng / xuất lượng Đường cong kinh nghiệm Lập kế hoạch tiến độ sản xuất Chỉ tiêu T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 ... lao động  Giảm thiểu thời gian nhàn rỗi  Giảm thiểu tồn kho trình sản xuất Nhiều mục tiêu hoạch định kiểm soát sản xuất, sản xuất đơn Đặc điểm ảnh hưởng đến việc lập tiến độ kiểm soát sản xuất...
 • 39
 • 193
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửuchế tạo nam châm vĩnh cửuvật liệu chế tạo nam châm vĩnh cửuvi sao khong the che tao nam cham vinh cuucâu1 phần từ phổ ở bên ngoài của ống dây có dòng điện chạy qua và từ phổ bên ngoài của thanh nam châm giống nhaubao cao thuc hanh khao sat tu truong cua ong day thang daiphát biểu được đònh nghóa từ thông riêng và viết được công thức độ tự cảm của ống dây hình trụcác công cụ đánh giá và kiểm tra định hướng tổ chức trước mắt gồm 6 tiêu chuẩn về đánh giá kết quả hoạt động môi trường epe và kiểm tra đánh giá môi trường eacông thức tính năng lượng từ trường của ống dâyví dụ thành lập công thức tính độ tự cảm của ống dâymẫu quả bóng và thanh dầm do quanser chế tạo năm 2006bộ tiêu chuẩn đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo dùng cho các trưòng cao đẳng sư phạm miến núi trên co sỏ trưòng cao đẳng sư phạm son lachế tạo nam châm điện đơn giảnứng dụng của nam châm điện và nam châm vĩnh cửu26 tr nghiên cứu chế tạo nam châm kết dính ndfebfeco từ băngHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm