Giải đề cương thi cao học viễn thông

de cuong thi cao hoc KHTN

de cuong thi cao hoc KHTN
... lò phản ứng hạt nhân, nguồn tự phát 8.3 Các loại đầu dò : ống đếm chứa khí, detector nhấp nháy, detector bán dẫn, detector neutron Chương : Vật lý Hạt 9.1 Phân lọai hạt 9.2 Tương tác hạt 9.3 ... khác 7.3 Sự truyền hạt mang điện nặng qua môi trường vật chất 7.4 Sự truyền neutron Chương : Các thi t bị dùng Vật lý hạt nhân 8.1 Máy gia tốc : gia tốc tĩnh điện, gia tốc thẳng, gia tốc vòng, ... Kern - und Elementarteilchenphysik, VCH - D, 6940 Weimheim (BRD), 1988 Glenn F Knolll, Radiation Detection & Measurement, John Wliey & sons, 1989 I.K Yudin, Nuclear Physics, Mir Publishers, Moscow,...
 • 4
 • 255
 • 0

246305680 giải đề cương quản lý mạng viễn thong

246305680 giải đề cương quản lý mạng viễn thong
... điểm mô hình quản phân tán mô hình quản tập trung + Chức quản phân cấp trung tâm quản cấp cao Nhược điểm: + Thu thập thông tin phức tạp tốn thời gian + Danh sách thiết bị quản lí client ... cung cấp bao gồm việc quản lí băng thông truy nhập, lưu trữ liệu ứng dụng cung cấp Quản mạng: Quản lí toàn thiết bị mạng mạng Quản lí phần tử: Quản lí tập hợp thiết bị mạng, ví dụ định tuyến ... giao thức quản mạng đơn giản SNMP - Hệ thống quản mạng dựa SNMP gồm ba thành phần: phận quản lí (manager), thiết bị chịu quản lí – gọi đại (agent) sở liệu gọi Cơ sở thông tin quản lí (MIB)...
 • 31
 • 85
 • 1

Đề thi cao học Viện Toán năm 2012 - Môn thi Đại số và Giải tích

Đề thi cao học Viện Toán năm 2012 - Môn thi Đại số và Giải tích
... ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐH VIỆN TOÁN HỌC ĐỢT THÁNG 9 -2 012 www.VNMATH.com MÔN THI: ĐẠI SỐ www.VNMATH.com Bài 1: Trong không gian R3 cho hệ vecto ... thông thường √ √ Chứng tỏ + −3; − −3, phần tử bất khả quy X Từ suy X không vành Bài 5: Xét vành đa thức Q [x] với Q trường số hữu tỷ Chứng minh đa thức bậc Q [x] bất khả quy chúng nghiệm thuộc Q ... phụ thuộc tuyến tính Kết luận tương tự với hệ độc lập tuyến tính có không? Giải thích? Nếu X Y không gian vecto có số chiều hữu hạn f đơn cấu toàn cấu Bài 3: Cho X nhóm xyclic hữu hạn cấp n Chứng...
 • 2
 • 57
 • 0

đề luyện thi cao học xác suất thống

đề luyện thi cao học xác suất thống kê
... A với xác suất 0,5; bệnh B với xác suất 0,3; bệnh C với xác suất 0,2 Để làm rõ người ta tiến hành xét nghiệm sinh hóa Biết mắt bệnh A xác suất phản ứng dương tính 0,12; mắt bệnh B xác suất phản ... viên phấn bỏ vào hộp thứ Tìm xác suất để hộp thứ có viên phấn trắng viên phấn vàng sau bỏ viên phấn từ hộp thứ ba hộp thứ nhất? Bài tập đề nghò – XSTK * Ôn thi Cao học 2008 Bài 13 Một người khám ... a) Tìm xác suất để sản phẩm loại A? b) Cho biết sản phẩm lấy từ kiện chọn sản phẩm loại A Nếu từ kiện lấy tiếp sản phẩm nữa, tính xác suất để sản phẩm loại A Bài 23 Theo tài liệu thống tai...
 • 13
 • 472
 • 0

Giải đề Hóa thi đai học khối A - 2009

Giải đề Hóa thi đai học khối A - 2009
... hoỏ sau: +X + NaOH dư Phenol Phenyl axetat Y (hợp chất thơm) t0 Hai cht X, Y s trờn ln lt l: A anhirit axetic, phenol B anhirit axetic, natri phenolat C axit axetic, natri phenolat D axit axetic, ... v V l: A m = a V 5, B.m = 2a V 11,2 C m = 2a V 22,4 D.m = a + V 5,6 Cõu 37: Cú ba dung dch: amoni hirocacbonat, natri aluminat, natri phenolat v ba cht lng: ancol etylic, benzen, anilin ... dch mu xanh lam Cõu 55: Dóy gm cỏc dung dch u tham gia phn ng bc l A Glucoz, mantoz, axit fomic, anehit axetic B Fructoz, mantoz, glixerol, anehit axetic C Glucoz, glixerol, mantoz, axit fomic...
 • 14
 • 223
 • 0

Đề ôn thi cao học số 1 đến 30

Đề ôn thi cao học số 1 đến 30
... qua điểm N (1; -3) CÂU 4: (1 điểm) Gọi a1, a2, , a 11 hệ số khai triển sau: ( x + 1) 10 ( x + ) = x 11 + a1 x10 + a x + + a 11 Hãy tính hệ số a5 CÂU 5: (2 điểm) 1) Tìm giới hạn: L = lim x 1 x6 − 6x ... kiện: Sáu chữ số số khác số tổng ba chữ số đầu nhỏ tổng ba chữ số cuối đơn vị? ĐỀ SỐ 30 CÂU 1: (2 điểm) 2x − Cho hàm số: y = (1) x 1 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (C) hàm số (1) 2) Gọi ... tam giác SCD vuông tình theo a khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SCD) ĐỀ SỐ 21 CÂU 1: (2 điểm) Cho hàm số: y = x4 - mx2 + m - (1) (m tham số) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1) m = 2) Xác...
 • 39
 • 300
 • 0

Đề ôn thi cao học số 31 đến 60

Đề ôn thi cao học số 31 đến 60
... (α) vuông góc với SC Tính diện tích thi t diện tạo mặt phẳng (α) hình chóp ĐỀ SỐ 34 CÂU 1: (2 điểm) Cho hàm số: y = x −1 2x − 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số 2) Tìm điểm đồ thị hàm số có ... giác có số đường chéo gấp đôi số cạnh x2 dx 2) Tính tích phân: I = ∫ ( x + 1) x + ĐỀ SỐ 35 CÂU 1: (3,5 điểm) Cho hàm số: y = x2 − x + x −1 (1) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số (1) 2) ... 1), (D2) cho AB đoạn vuông góc chung (D1) (D2) ĐỀ SỐ 38 CÂU 1: (3 điểm) x + mx − Cho hàm số: y = x −1 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số m = 2) Xác định m để hàm số đồng biến khoảng (-...
 • 38
 • 161
 • 0

Đề ôn thi cao học số 61 đến 90

Đề ôn thi cao học số 61 đến 90
... hàm hàm số: f(x) = tg4x 2) Tìm họ nguyên hàm hàm số: f(x) = x4 − x3 − x ĐỀ SỐ 78 CÂU 1: (2 điểm) Cho hàm số: y = f(x) = x4 + 2mx2 + m (m tham số) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số m = -1 ... trị lớn ĐỀ SỐ 89 CÂU 1: (2 điểm) Cho hàm số: y = x3 + mx2 + 9x + (1) (m tham số) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1) m = Khi số giao điểm đồ thị với trục Ox 2) Tìm điều kiện tham số m để ... phía hình lập phương ĐỀ SỐ 90 CÂU 1: (2 điểm) x + 2mx + Cho hàm số: y = x +1 (m tham số) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số với m = 2) Tìm giá trị m để đồ thị hàm số có điểm cực đại, cực...
 • 39
 • 138
 • 0

Đề ôn thi cao học số 91 đến 120

Đề ôn thi cao học số 91 đến 120
... Cho chữ số 0, 1, 2, 3, Hỏi thành lập số có bảy chữ số từ chữ số trên, chữ số có mặt ba lần, chữ số khác có mặt lần 2) Trong số 16 học sinh có học sinh giỏi, khá, trung bình Có cách chia số học sinh ...  2) Từ chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, thi t lập tất số có chín chữ số khác nhau? Hỏi số thi t lập có số mà chữ số vị trí giữa? CÂU 5: (2 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Đềcác Oxyz cho ... phẳng (SAM) (SMN) vuông góc với ĐỀ SỐ 94 CÂU 1: (2 điểm) Cho hàm số: y = x3 + 3x2 + mx + m 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số với m = 2) Tìm tất giá trị hàm số để hàm số nghịch biến đoạn...
 • 39
 • 194
 • 0

Đề ôn thi cao học số 121 - 150

Đề ôn thi cao học số 121 - 150
... - 2y - 2z - = ĐỀ SỐ 150 CÂU 1: (3,25 điểm) Cho hàm số: y = x3 - 2mx2 + (2m2 - 1)x + m(1 - m2) (Cm) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số với m = Trang:30 Vũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - ... thẳng d1 d2 ĐỀ SỐ 140 CÂU 1: (2 điểm) Cho hàm số: y = x4 - 6bx2 + b2 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số ứng với b = 2) Với b tham số, tuỳ theo b tìm giá trị lớn hàm số đoạn [-2 ; 1] CÂU 2: ... Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phũng ĐỀ SỐ 122 CÂU 1: (2 điểm) ax + bx + c Cho hàm số: y = x−2 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số cho a = 1, b = -4 , c = 2) Xác định a, b, c biết hàm số có...
 • 31
 • 163
 • 0

Tuyển tập 150 đề ôn thi cao học môn toán

Tuyển tập 150 đề ôn thi cao học môn toán
... (C) Đội niên xung kích trờng phổ thông có 12 học sinh, gồm học sinh lớp A, học sinh lớp B học sinh lớp C Cần chọn học sinh làm nhiệm vụ, cho học sinh thuộc không lớp Hỏi có cách chọn nh vậy? Trang:15 ... xdx x 2) Trong môn học, thầy giáo có 30 Cõu hỏi khác gồm Cõu hỏi khó, 10 Cõu hỏi trung bình, 15 Cõu hỏi dễ Từ 30 Cõu hỏi lập đợc đề kiểm tra, đề gồm Cõu hỏi khác nhau, cho đề thi t phải có đủ ... phơng trình: x + + x = x 12 + x 16 2) Đội tuyển học sinh giỏi trờng gồm 18 em, có học sinh khối 12, học sinh khối 11 học sinh khối 10 Hỏi có cách cử học sinh đội dự trại hè cho khối có em đợc...
 • 134
 • 410
 • 0

giáo trình GIải tích : Ôn thi cao học : ôn thi thạc sĩ toán học

giáo trình GIải tích : Ôn thi cao học : ôn thi thạc sĩ toán học
... p : E M q : E N gọi phép chiếu không gian E lên không gian M N Định nghĩa 5.2 Giả sử E không gian định chuẩn M, N không gian E Nếu E = M N phép chiếu p : E M q : E N liên tục ta nói không ... Không gian F nh gọi không gian không gian định chuẩn E Nhận xét Chúng ta dễ dàng chứng minh đợc khẳng định sau: a) Nếu E không gian Banach F không gian đóng E F không gian Banach b) Nếu F không ... Lại K không gian metric đầy suy Kn không gian đầy Vậy Kn không gian Banach Ví dụ Không gian hàm liên tục Ký hiệu C[a; b] không gian hàm liên tục đoạn hữu hạn [a, b] Đặt: f = sup{|f(x)| : x [a,...
 • 212
 • 412
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề cương thi cao học môn tiếng anhđề cương thi cao học môn kinh tế chính trịđề cương thi cao học môn triết họcđề cương thi cao họcđề cương thi an toàn giao thông cấp tiểu họcđề cương thi pháp họcchuyên đề ôn thi cao họcđề cương thi đại học môn sinhđề cương thi đại học toánđề cương thi đại học môn văn 2012đề cương thi đại học môn lịch sử 2013đề cương giáo dục học phổ thôngbộ đề ôn thi cao họcđề cương thi triết học mác lêninđề cương thi đại học môn hóa năm 2013Giáo án tổng hợpLòng thành tri ânBiểu mẫu công trình, dự ánĐề Toán Tiếng Anh lớp 5 phần 1đề thi hk i lớp 4Đề KT TV5 Giữa HKI 2017-2018Bài tập cuối tuần 7 lớp 4Bài tập về dấu hiệu chia hếtKT 45 p . tiet 18. chuan KTKNkiểm tra giữa kỳ 1 lop3 hay và chuẩnPh ng h ng ho n thi n c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty XNK Kho ng S nPh ng h ng ho n thi n k to n nghi p v b n h ng trung t m th ng m i H N iTh c tr ng k to n nghi p v b n h ng c ng ty D c TW HuT A OXY 65 c u tr c nghi m ELIP C h ng d n gi i File wordT A OXY 150 c u tr c nghi m PH NG TR NH NG TR N C h ng d n gi i File wordBao cao VBiS DN 6 thang dau nam 2013Lịch công tác tuần 19 năm 2017 (1)Lịch công tác tuần 20 năm 2017(1)Lịch công tác tuần 20 năm 2017 (từ 15 5 2017 đến 21 5 2017)Lịch công tác tuần 21 năm 2017(3)