Sáng kiến kinh nghiệm tác dụng của bài giảng điện tử trong việc đổi mới phương pháp dạy học

Sáng kiến kinh nghiệm " TÁC DỤNG CỦA BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC " ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm
... gia tớch cc bi hc v kt qu l phi xem hc sinh lnh hi c tri thc bao nhiờu Bài giảng điện tử dễ dàng cho việc ôn tập, củng cố kiến thức Cõu hi: Nhn nh no di õy khụng ỳng A Dũng in kim loi l dũng chuyn ... trc quan dy hc, giỳp ngi hc gn lin vi thc tin S dng cỏc siờu liờn kt: - S dng cỏc nỳt iu khin: Kiến nghị, đề xuất: ng dng c vic son ging bng giỏo ỏn in t thỡ cn cú phũng hc bụ mụn c trang b ... tng tỏc cao ca bi ging, bi vỡ s dng bi ging in t dy hc thỡ hc sinh c tỏc ng ti tt c cỏc giỏc quan Trong mụi trng y hc sinh mt thy, tai nghe, tay lm, úc ngh Bi vy kh nng tip nhn khin thc vo thc tin...
 • 14
 • 1,126
 • 10

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp dạy học phần Quan sát nhận xét và thực hành của phân môn vẽ tranh bậc Trung học cơ sở

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp dạy học phần Quan sát nhận xét và thực hành của phân môn vẽ tranh bậc Trung học cơ sở
... a Trong mi a, s bi trờn a (Track) tng ng vi s bi hc phõn phi chng trỡnh Trong mi bi, hỡnh nh s tng ng vi tin trỡnh bi ging Vớ d: * Vi bi v tranh ti: Cỏc hỡnh nh liờn quan n ti l nh chp, tranh ... khỏc PHN II - GII QUYT VN NG DNG CễNG NGH THễNG TIN TRONG GING DY PHN QUAN ST NHN XẫT V THC HNH CA PHN MễN V TRANH THCS I C S Lí LUN V THC TIN Mụn M thut trng Tiu hc l mụn hc ngh thut nhm nh ... thụng tin vo bi ging: + Phng phỏp chun b cn thit cho mi bi ging + Phng phỏp hng dn hc sinh quan sỏt v nhn xột tranh + Phng phỏp hng dn hc sinh thc hnh Vi v ny, chỳng ta ó tin hnh nhng phn quan...
 • 31
 • 786
 • 5

skkn một số kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học phân số ở lớp 4

skkn một số kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học phân số ở lớp 4
... biệt chương trình Toán lớp V/ Điểm kết nhiên cứu: Với đề tài: “ Một số kinh nghiệm việc đổi phương pháp dạy học phân số lớp 4 cho thấy thay đổi mặt nhận thức cách tư toán học học sinh mà giúp cho ... sinh học tin học Hỏi số học sinh học tin học Tiếng Anh phần tổng số học sinh lớp? Số học sinh học tin học Tiếng Anh chiếm số phần là: + = ( số học sinh lớp) 12 Có gần 10 em làm kết ( em lấy tử số ... cộng phân số, giới thiệu quy tắc nhân phân số với phân số, nhân phân số với số tự nhiên ( trường hợp đơn giản, mẫu số tích không hai chữ số) , giới thiệu quy tắc chia hai phân số, chia phân số cho...
 • 17
 • 438
 • 0

một số kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học phân số ở lớp 4

một số kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học phân số ở lớp 4
... biệt chương trình Toán lớp V/ Điểm kết nhiên cứu: Với đề tài: “ Một số kinh nghiệm việc đổi phương pháp dạy học phân số lớp 4 cho thấy thay đổi mặt nhận thức cách tư toán học học sinh mà giúp cho ... sinh học tin học Hỏi số học sinh học tin học Tiếng Anh phần tổng số học sinh lớp? Số học sinh học tin học Tiếng Anh chiếm số phần là: + = ( số học sinh lớp) 12 Có gần 10 em làm kết ( em lấy tử số ... cộng phân số, giới thiệu quy tắc nhân phân số với phân số, nhân phân số với số tự nhiên ( trường hợp đơn giản, mẫu số tích không hai chữ số) , giới thiệu quy tắc chia hai phân số, chia phân số cho...
 • 17
 • 485
 • 1

BÀI GIẢNG MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC LỚP 4 BTNB. Bài: “Ba thể của nước”

BÀI GIẢNG MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC LỚP 4 BTNB. Bài: “Ba thể của nước”
... BÀI GIẢNG MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC LỚP - BTNB Bài: “Ba thể nước” LỜI NÓI ĐẦU Trong giai ... nghiệm tài liệu: CHUYÊN ĐỀ: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC LỚP Chân trọng cảm ơn! Kính chào quý thầy giáo, cô giáo dự thăm lớp 4B Thứ bẩy ngày ... dành cho đối tượng học sinh khiếu Muốn giáo viên phải nắm vững: Quy trình hướng dẫn học sinh Tiểu học học tốt nội dung môn học Nhưng xét kĩ dạy cho học sinh hiểu nhanh vấn đề + Muốn giải đáp...
 • 34
 • 918
 • 0

Thực trạng của sự kết hợp đúng đắn mối quan hệ biện chứng giữalý luận và thực tiễn trong việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS Nguyễn Huệ từ năm 2004 - 2009

Thực trạng của sự kết hợp đúng đắn mối quan hệ biện chứng giữalý luận và thực tiễn trong việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS Nguyễn Huệ từ năm 2004 - 2009
... 11 4-3 0,6 2 2-5 ,9 23 3-6 8,5 9 4-2 7,7 9-2 ,6 4-1 ,2 Tc:1499 95 1-6 3,4 46 9-3 1,3 7 5-5 4-0 ,3 6-3 47 7-3 81 8-3 58 9-3 54 20 6-5 9,4 19 8-5 1,9 20 2-5 6,4 22 4-6 3,3 12 5-3 6 14 8-3 8,8 13 4-3 7,4 11 1-3 1,4 1 3-3 ,8 3 5-9 ,3 2 2-6 ,2 ... 1 6-4 ,5 3-0 ,8 0 3-0 ,8 Tc:1440 83 0-5 7,6 51 8-3 6,0 8 6-6 ,0 6-0 ,4 6-3 39 7-3 24 8-3 35 9-3 32 21 4-6 3,1 17 9-5 5,3 18 5-5 5,2 21 2-6 3,9 11 0-3 2,4 10 8-3 3,3 11 6-3 4,6 10 9-3 2,8 1 5-4 ,5 3 5-1 0,8 3 0-9 1 1-3 ,3 2-0 ,6 4-1 ,2 ... 6-1 ,8 30 5-8 7,9 9 8-2 5,7 13 2-2 4,7 4 2-1 1,0 1-0 ,3 33 8-8 8,7 9 2-2 5,6 15 8-4 4,1 3 6-1 0,1 11 4-3 1,9 15 9-4 5,2 1 2-3 ,4 0 38 5-2 6,8 56 5-3 9,2 12 6-8 ,8 7-0 ,4 10 3-3 0,4 11 8-3 4,8 6 1-1 8,0 8 7-2 9,6 9 9-3 0,5 6 1-1 8,8 6 4-1 9,1...
 • 30
 • 68
 • 0

Sử dụng phương tiện trực quan trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trường thcs

Sử dụng phương tiện trực quan trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trường thcs
... HIỆN SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ MÔN SINH HỌC THCS .8 Đặc trưng môn sinh học: Yêu cầu dạy học sinh học sử dụng phương tiện ... tiện dạy học Trong phương pháp, phương tiện dạy môn Sinh học coi trọng Trong thực tế nay, phương pháp dạy học bậc THCS tồn dạy phương pháp cũ, chưa tận dụng khai thác hết phương tiện dạy học sẵn ... trọng, phương tiện trực quan giảng dạy theo phương pháp đổi mới- thấy mối quan hệ phương tiện với loại phương pháp kể kế thừa phương pháp truyền thống theo hướng tích cực môn sinh học Phương tiện sinh...
 • 22
 • 2,144
 • 6

BÀI GIẢNG MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2. Bài: “Từ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào?”

BÀI GIẢNG MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2. Bài: “Từ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào?”
... liệu: CHUYÊN ĐỀ: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP Chân trọng cảm ơn! TRƯỜNG TIỂU HỌC…… Thứ tư ngày 20 tháng năm 2015 Luyện từ câu : Bài ... tượng học sinh khiếu Muốn giáo viên phải nắm vững: Quy trình hướng dẫn học sinh Tiểu học học tốt nội dung môn học Nhưng xét kĩ dạy cho học sinh hiểu nhanh vấn đề + Muốn giải đáp yêu cầu câu hỏi, ... Nếu chưa biết tìm cách nào? dựa vào đâu để tìm? Cứ học sinh tìm cách giải đáp từ kiện cho sẵn đề Chuyên đề giúp giáo viên định hướng dạy tốt môn Luyện từ câu lớp Trân trọng giới thiệu quý vị...
 • 16
 • 323
 • 0

BÀI GIẢNG MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TẬP ĐỌC LỚP 4. Bài:” Có trí thì nên”

BÀI GIẢNG MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TẬP ĐỌC LỚP 4. Bài:” Có trí thì nên”
... BÀI GIẢNG MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TẬP ĐỌC LỚP Bài: trí nên” LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn ... bạn đọc tham khảo, trải nghiệm tài liệu: CHUYÊN ĐỀ: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TẬP ĐỌC LỚP Chân trọng cảm ơn! Em đọc đoạn cho biết: Nguyễn Hiền sống ... học sinh khiếu Muốn giáo viên phải nắm vững: Quy trình hướng dẫn học sinh Tiểu học học tốt nội dung môn học Nhưng xét kĩ dạy cho học sinh hiểu nhanh vấn đề + Muốn giải đáp yêu cầu câu hỏi, tập...
 • 43
 • 1,875
 • 0

BÀI GIẢNG MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 5 Bài: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ

BÀI GIẢNG MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 5 Bài: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ
... hn! *ỳng ghi , sai ghi S? Quan h t l quan h gia t S Quan h t to s liờn kt cht ch cõu Cõu ghộp phi s dng quan h t Nu .thỡ biu th quan h t nht Tuynhng; mc dựnhng(biu th quan h tng phn) S S Th ... sụng (mà biểu thị quan hệ tương phản) Bi Cỏc t in m c dựng mi cõu di õy biu th quan h gỡ? c) Nu hoa cú tri cao Thỡ by ong cng mang vo mt thm Nguyn c Mu (nếu biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết ... thị quan hệ tương phản) c) Nu hoa cú tri cao Thỡ by ong cng mang vo mt thm Nguyn c Mu (nếu biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết - kết quả) Th t ngy thỏng 11 nm 2014 Luyn t v cõu LUYN TP V QUAN...
 • 29
 • 1,025
 • 2

BÀI GIẢNG MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TẬP ĐỌC LỚP 4 Bài: Ông trạng thả diều.

BÀI GIẢNG MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TẬP ĐỌC LỚP 4 Bài: Ông trạng thả diều.
... BÀI GIẢNG MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TẬP ĐỌC LỚP Bài: Ông trạng thả diều LỜI NÓI ĐẦU Trong giai ... bạn đọc tham khảo, trải nghiệm tài liệu: CHUYÊN ĐỀ: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TẬP ĐỌC LỚP Chân trọng cảm ơn! Thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 201 Tập ... học sinh khiếu Muốn giáo viên phải nắm vững: Quy trình hướng dẫn học sinh Tiểu học học tốt nội dung môn học Nhưng xét kĩ dạy cho học sinh hiểu nhanh vấn đề + Muốn giải đáp yêu cầu câu hỏi, tập...
 • 15
 • 559
 • 0

BÀI GIẢNG MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TẬP ĐỌC LỚP 4.

BÀI GIẢNG MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TẬP ĐỌC LỚP 4.
... BÀI GIẢNG MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TẬP ĐỌC LỚP LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội ... bậc phụ huynh bạn đọc tham khảo, trải nghiệm tài liệu: CHUYÊN ĐỀ: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TẬP ĐỌC LỚP Chân trọng cảm ơn! Bài văn chia làm đoạn ... học sinh khiếu Muốn giáo viên phải nắm vững: Quy trình hướng dẫn học sinh Tiểu học học tốt nội dung môn học Nhưng xét kĩ dạy cho học sinh hiểu nhanh vấn đề + Muốn giải đáp yêu cầu câu hỏi, tập...
 • 18
 • 468
 • 0

Bài giảng về dự hội thi đổi mới phương pháp dạy học cấp tiểu học

Bài giảng về dự hội thi đổi mới phương pháp dạy học cấp tiểu học
... luận : Em yêu Tổ quốc Việt Nam tự hào người Việt Nam Em cố gắng học tập , rèn luyện tốt để mai sau góp phần xây dựng đất nước Bài học đến kết thúc Kính chúc quý thầy cô em dồi sức khỏe Trân trọng ... ? Để đưa đất nước Việt Nam ngày giàu đẹp ,hội nhập với giới, em mong muốn lớn lên làm để góp phần xây dựng đất nước ? Hiện nay, ngồi ghế nhà trường , học sinh cần phải làm ? Kết luận : Em yêu ... phần giới thi u hướng dẫn viên du lòch , em cảm thấy đất nước, người Việt Nam ? Kết luận : Việt nam đất nước tươi đẹp có truyền thống văn hóa lâu đời Việt Nam thay đổi, phát triển ngày Bài tập...
 • 21
 • 185
 • 0

Thiết kế bài giảng trên đĩa DVD để đổi mới phương pháp dạy học trường mầm non bột xuyên

Thiết kế bài giảng trên đĩa DVD để đổi mới phương pháp dạy học trường mầm non bột xuyên
... III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM I Kết thực nghiệm sử dụng đầu đĩa DVD để giảng dạy trẻ lớp D4 trường mầm non Bột Xuyên - Mỹ Đức - Bằng phương pháp sử dụng đầu đĩa DVD để thực giảng ... dạy học, mạnh dạn xây dựng kế hoạch lựa chọn đề tài Thiết kế giảng đĩa DVD để đổi phương pháp dạy học trường mầm non Bột Xuyên – Mỹ Đức” II Nhiệm vụ đề tài: Sưu tầm, thiết lập hình ảnh động, đẹp ... DVD để đổi phương pháp dạy học trường Mầm non Bột Xuyên – Mỹ Đức Thuận lợi: Trong năm gần đây, có nhiều trường mầm non trang bị phương tiện đại như: Máy tính , laptop máy chiếu vật thể, đầu đĩa...
 • 37
 • 129
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng phương tiện trực quan trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trường thcstác dụng của việc đổi mới phương pháp dạy họcsử dụng tài liệu lịch sử địa phương thành văn phải xuất phát từ mục đích đổi mới phương pháp dạy học phải phát huy năng lực nhận thức phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo học sinhhiệu quả của việc đổi mới phương pháp dạy họcmột số định hướng của việc đổi mới phương pháp dạy học vật lý thpt hiện naytrò của việc đổi mới phương pháp dạy họccơ sở khoa học của việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sởđánh giá và tự đánh giá giờ dạy của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinhđề tàinhững sáng kiến kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên bộ môn sinhsáng kiến kinh nghiệm xây dựng nề nếp lớp bốn tự quảnsáng kiến kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy họcsáng kiến kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học môn công nghệsáng kiến kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học môn tnxhsáng kiến kinh ngiệm đổi mới phương pháp dạy học môn toánGiay moi hop DHDCD bat thuongSonHa CorporationSonHa CorporationCBTT so 795 vv thay doi mau chu ky cua CTHDQT kiem TGD kem theo TB so 793TB giao dich co phieu cua ong Bui Van HuuSonHa CorporationSonHa CorporationCV so 334 vv giai trinh so lieu tren BCTC nam 2011 TMTCông bo thông tin so 449 CBTT-TMT ngày 27 6 2012Nghi quyet HDQT so 124 ve ket qua hop HDQT phien dau tien nhiem ky 2012 2016Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2011 TMTBCKQGD co phieu TMT so 132 Cty TNHH quan ly quy SSI (SSIAM)TB so 186 cua co dong lon SSIAM giao dich mua ban cp TMTBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.12.07 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt VCB%2c HHS v%c3%a0 SHIBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.11.10 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt FIT%2c DPM%2c KSASonHa CorporationBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.10.29 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt HBC%2c ITD v%c3%a0 HNMBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.10.15 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt CTG%2c IDI v%c3%a0 NTLBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.09.24 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt CTG%2c NTL v%c3%a0 CIISonHa Corporation