Dùng winedt để soạn thảo, trộn đề thi trắc nghiệm vật lý phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm: "dùng winedt để soạn thảo, trộn đề thi trắc nghiệm vật phổ thông " - 2 docx

Sáng kiến kinh nghiệm:
... 2 NỘI DUNG • 2. 1 Các để Xây dựng mô hình lượng hoá việc thực Quy chế thi đua xếp loại đạo đức • 2. 2 Các nguyên tắc quy chế thi đua phải đạt • 2. 3 Phương pháp thực quy chế 2. 1 Các để Xây dựng mô ... 40 /20 06/QĐ-BGD ĐT ngày 05 tháng 10 năm 20 06 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Căn vào Điều lệ Trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học( Quyết định số 07 /20 07/QĐ-BGD ... số 75 /20 06/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 20 06 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục Căn vào Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học sở học sinh trung học phổ thông...
 • 12
 • 229
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm " DÙNG WinEdt ĐỂ SOẠN THẢO, TRỘN ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT PHỔ THÔNG ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm
... 3.3 Cài đặt WinEdt Dùng WinEdt để đề trắc nghiệm trộn đề trắc nghiệm 4.1 Gói lệnh bổ sung (gói viết bổ sung.) 4.2 Soạn thảo File đề trắc nghiệm ... câu đề trắc nghiệm File đề trắc nghiệm - người dùng tự đặt File đáp án đề trắc nghiệm - người dùng tự đặt File maude.tex - File chương trình, chứa đựng tất liên kết 4.2 Soạn thảo File đề trắc nghiệm ... việc đề trộn đề trắc nghiệm hành, lần phần mềm WinEdt triển khai ứng dụng Tổ Vật lý, Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Định Các kết đạt ban đầu cho thấy dùng WinEdt để thay phần mềm hành việc đề trắc...
 • 15
 • 693
 • 10

Sáng kiến kinh nghiệm: Dùng WinEdt ĐỂ SOẠN THẢO, TRỘN ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT PHỔ THÔNG doc

Sáng kiến kinh nghiệm: Dùng WinEdt ĐỂ SOẠN THẢO, TRỘN ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ PHỔ THÔNG doc
... NỘI DUNG • 2.1 Giới thiệu qua WinEdt • 2.2 Cài đặt phần mềm • 2.3 Dùng WinEdt để đề trắc nghiệm trộn đề trắc nghiệm vật phổ thông 2.1 • • • • • • Giới thiệu qua WinEdt 2.1.1 Giới thiệu sơ lược ... việc đề trộn đề trắc nghiệm hành, lần phần mềm WinEdt triển khai ứng dụng Tổ Vật lý, Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Định Các kết đạt ban đầu cho thấy dùng WinEdt để thay phần mềm hành việc đề trắc ... Ra đề thi trắc nghiệm đảo đề trắc nghiệm [3] 2.3.5 Chọn số mã đề đề gốc số câu hỏi đề File maude.tex chuyển thành maude.dvi Đáp án tương ứng Phiếu trắc nghiệm HS Các kết đạt Bảng Thống kê đề...
 • 28
 • 322
 • 0

Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn xác xuất thống kê b

Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn xác xuất thống kê b
... hỏi trắc < /b> nghiệm < /b> biên soạn D B B C B B A B C B C A B B C C A D D D B D D D A D D B B C A C B A B A B D D A A B A B D B C C A C B A B C D A C B C B C D B A C B D B D D B B C C D C D D B C D C B B ... cứu đề < /b> cương, giáo trình, sách tham khảo mơn Xác < /b> suất thống < /b> kê < /b> Đề xuất < /b> xây < /b> dựng < /b> đề < /b> thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> mơn Xác < /b> suất thống < /b> kê < /b> B Nghiên cứu sở lý luận việc kiểm tra, đánh giá phương pháp trắc < /b> nghiệm < /b> ... Xác < /b> suất thống < /b> kê < /b> B sinh viên khơng thuộc khoa Tốn-Ứng dụng trường Đại học Sài Gòn 1.2 Mục đích đề < /b> tài Trên sở lý luận thực tiễn, chúng tơi xây < /b> dựng < /b> đề < /b> thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> mơn Xác < /b> suất thống < /b> kê < /b> B...
 • 29
 • 82
 • 0

Đề thi trắc nghiệm Vật 14 toàn tập

Đề thi trắc nghiệm Vật Lý 14 toàn tập
... dụng qua (A) Mắc cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 14) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501 ... ghép thêm vào mạch tụ điện có điện dung C0 với C Hình vẽ Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 14) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501 ... từ bóng đèn điện, xiên góc vào mặt nước D Tất trường hợp Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 14) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501...
 • 7
 • 658
 • 5

Đề thi trắc nghiệm Vật - Toàn tập số 15

Đề thi trắc nghiệm Vật Lý - Toàn tập số 15
... phát phôtôn có tần số xác định theo công thức sau đây? Biết h số Plăng, E0 lợng trạng thái dừng Chọn đáp án da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T ( ) VT Lí 12 THI TH I HC ( S15) biờn son ging ... dao động điện từ cao tần B Trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ cao tần da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T VT Lí 12 THI TH I HC ( S15) biờn son ging dy thy : TRNH VN THNH ; DD 0974236501 ... động điện từ cao tần D Tạo dao động điện từ tần số âm Câu 43: Đơn vị Mev/c2 đơn vị đại lợng vật sau đây? A Năng lợng liên kết B Độ phóng xạ C Hằng số phóng xạ D Độ hụt khối Câu 44: Đặt hiệu điện...
 • 7
 • 554
 • 5

Đề thi trắc nghiệm vật khối A

Đề thi trắc nghiệm vật lý khối A
... Hai bánh xe A B quay xung quanh trục qua tâm chúng, động quay A n a động quay B, tốc độ góc A gấp ba lần tốc độ góc B Momen quán tính trục quay qua tâm A B IA IB Tỉ số IB có giá trị sau ? IA A ... quay quanh trục cố định xuyên qua vật Góc quay φ vật rắn biến thi n theo thời gian t theo phương trình : ϕ = + 2t + t , ϕ tính rađian (rad) t tính giây (s) Một điểm vật rắn cách trục quay khoảng ... Câu 34: Thực thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng Cho Cho a = 0,5mm , D = 2m.Ánh sáng dùng thí nghiệm có bước sóng 0,5 µm Bề rộng miền giao thoa đo 26mm.Khi giao thoa ta quan sát A 13 vân sáng 14...
 • 7
 • 469
 • 0

Đề thi trắc nghiệm vật khối A thi thử

Đề thi trắc nghiệm vật lý khối A thi thử
... Trang 4/6 - Đề số Câu 48: Hai bánh xe A B quay xung quanh trục qua tâm chúng, động quay A n a động quay B, tốc độ góc A gấp ba lần tốc độ góc B Momen quán tính trục quay qua tâm A B IA IB Tỉ số ... B 42 B A 23 C 43 D B 24 C 44 B D 25 C 45 A A 26 A 46 D D 27 C 47 B C 28 B 48 A B 29 A 49 B 10 A 30 D 50 C 11 D 31 B 51 D 12 C 32 C 52 C 13 A 33 D 53 D 14 D 34 A 54 A 15 C 35 A 55 A 16 A 36 C ... Câu 34: Thực thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng Cho Cho a = 0,5mm , D = 2m.Ánh sáng dùng thí nghiệm có bước sóng 0,5 µm Bề rộng miền giao thoa đo 26mm.Khi giao thoa ta quan sát A 13 vân sáng 14...
 • 6
 • 440
 • 1

Đề thi trắc nghiệm vật khối A thi thử số 12

Đề thi trắc nghiệm vật lý khối A thi thử số 12
... điểm sáng THI TH I HC S 12 dao động điều h a theo phơng vuông góc với trục ảnh dao động điều h a Chọn đáp án A ảnh dao động điều h a pha với điểm sáng B ảnh dao động điều h a ngợc pha với điểm ... nguồn cm Số điểm dao động với biên độ cực tiểu A B : A 10 B C D Câu 42 : Một vật dao động điều h a với phơng trình x = 10sin( t + )cm thời gian ngắn từ lúc vật A Câu 38 : A B C D Câu 39 : THI TH ... đèn điện C Tia X sóng điện từ có bớc sóng nhỏ bớc sóng tia tử ngoại D Tia X xuyên qua tất vật Câu 44 : Stato động không đồng ba pha gồm cuộn dây , cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50 Hz vào...
 • 6
 • 437
 • 0

Đề thi trắc nghiệm vật khối A thi thử số 13

Đề thi trắc nghiệm vật lý khối A thi thử số 13
... quỹ đạo M Sau ngừng chiếu xạ nguyên tử Hiđrô phát xạ Một vạch dãy Banme hai vạch dãy B Hai vạch dãy Laiman Laiman Hai vạch dãy Banme D Một vạch dãy Laiman vạch dãy Banme Vật thật qua gơng cho ... THI TH I HC S 12 A Câu 11 : A C Câu 12 : A C Câu 13 : A B C D Câu 14 : A Câu 15 : A Câu 16 : A Câu 17 : A B C D Câu 18 : A C Câu 19 : A Câu 20 : = 10sin(10t) cm Khi vật vị trí cao lực ... 0,4 8A B 0,2 1A C 1, 2A D 0,4 2A Chọn câu : Tia X vật bị nung nóng nhiệt độ cao phát Tia X xuyên qua tất vật Tia X phát từ đèn điện Tia X sóng điện từ có bớc sóng nhỏ bớc sóng tia tử ngoại Một vật...
 • 6
 • 403
 • 0

Đề thi trắc nghiệm vật khối A thi thử số 15

Đề thi trắc nghiệm vật lý khối A thi thử số 15
... có tần số nhỏ dãy Lai-man f Vạch quang phổ dãy Lai-man sat với vạch có tần số f có tần số f1 f f1 + f f f f f f + f2 f − f2 A + B C D tần số Câu 31: Một ván bắc qua mương có tần số dao động ... 23D 33B 43B 53D 4A 14D 24B 34D 44C 5 4A 5C 15B 25C 35D 45D 55B 6D 16D 26C 3 6A 46B 56C 7D 17B 2 7A 37B 47B 5 7A 8D 18C 28D 38C 48D 5 8A 9B 1 9A 2 9A 3 9A 49D 59C 10C 20C 3 0A 40D 5 0A 6 0A ... 1/3 lượng từ trường mạch A nC B nC C 4,5 nC D 2,25 nC 23 Câu 39: Biết số Avôgađrô NA = 6,02.10 hạt/mol khối lượng hạt nhân số khối Số prôtôn (prôton) 27 có 0,27 gam 13 Al A 7,826.1022 B 9,826.1022...
 • 6
 • 433
 • 0

Đề thi trắc nghiệm vật Việt Nam Cup

Đề thi trắc nghiệm vật lý Việt Nam Cup
... chung cho – cộng đồng người Việt Nam yêu thích vật lý, làm Vật – tảng cho vật Việt Nam phát triển mạnh mẽ nhanh chóng sánh vai bạn bè quốc tế: Cộng đồng “ Vật Việt Nam Hy vọng bạn chia sẻ ... quan sát bầu trời , phối hợp tổ chức thi Khám phá Thi n Văn, Vật Vui (3), PhysicsVn E-Olympiad… Đặc biệt, thi Vật Việt Nam Cup tổ chức năm, thi vật online trường phổ thông nước thu hút ... PhysicsVn nhóm sinh viên học Vật Lý, sau gần bốn năm, “Cộng đồng Vật Việt Nam – Physics Vietnam Community” dần trở thành nơi liên kết bạn trẻ yêu vật lý, học vật làm vật Là cộng đồng ảo, đáp...
 • 110
 • 309
 • 1

Cấu trúc đề thi trắc nghiệm Vật

Cấu trúc đề thi trắc nghiệm Vật Lý
... động lực học vật rắn, mô men động lực vật rắn Định luật bảo toàn mô men động lượng - Chuyển động khối tâm vật rắn Động vật rắn chuyển động tịnh tiến - Động vật rắn quanh trục - Cân tĩnh vật rắn - ... động khối tâm vật rắn Động vật rắn chuyển động tịnh tiến - Động vật rắn quanh trục - Cân tĩnh vật rắn - Hiệu lực lực song song Ngẫu lực, cân vật rắn tác dụng ba lực song song - Cân vật rắn có trục ... Mômen lực, điều kiện cân vật rắn có trục quay cố định, điều kiện tổng quát để vật rắn cân bằng, mô men quán tính vật - Phương trình động lực học vật rắn, mô men động lực vật rắn Định luật bảo toàn...
 • 9
 • 197
 • 0

Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm Vật 11 (hay)

Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm Vật lý 11 (hay)
... cầu lõm cho ảnh ảo lớn vật 9.25 Phát biểu sau ảnh vật thật qua gương cầu đúng? A Vật thật qua gương cầu lõm cho ảnh thật B Vật thật xa gương cầu lồi cho ảnh thật nhỏ vật C Vật thật xa quang tâm ... – L ơp K32C SP Vât Ly ́ ́ ́ ̣ C©u hái tr¾c nghiƯm VËt líp 11 9.23 Một vật sáng AB đặt trước gương cầu cho ảnh ảo bé vật bốn lần cách vật 72 cm Tiêu cự f gương A – 20 cm B + 30 cm C + 40 cm ... gương phẳng đúng? A Vật thật cho ảnh thật thấy gương B Vật thật cho ảnh ảo thấy gương C vật ảo cho ảnh ảo thah61y gương D Vật thật cho ảnh thật hay ảnh ảo tuỳ theo khoảng cách từ vật tới gương Trang...
 • 60
 • 1,485
 • 42

Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm vật 11 docx

Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm vật lý 11 docx
... Sau 16 phút giây th tích khí hidrô ( u ki n tiêu chu n ) thu đư c catôt là: a, 2240cm c, 112 0 cm 3 d, 112 cm b, 224 cm Câu 45, Đi n phân dung d ch H2SO4 v i dòng n có cư ng đ I Sau 32 phút 10 ... Pt II ZnSO4 – than trì Bình n phân có c c dơng tan a, I II b, I III c, I, II III d, C bình Câu 11, Cho nhóm bình n phân n c c sau: I AgNO3 – Ag III H2SO4 – Pt II CuSO4 IV CuCl – Cu Dòng n ch ... ng không đ u trư ng h p l c t tác d ng lên đo n dây? a, I II b, II III c, I, II III d, II I Câu 11, Trong hình v S, N hai c c c a m t nam châm ch U, AB đo n dây có dòng n n m ngang L c t tác d...
 • 24
 • 498
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu tham khảo về đề thi trắc nghiệm vật lý lớp 10đề thi trắc nghiệm vật lý a2đề thi trắc nghiệm vật lý 10đề thi trắc nghiệm vật lý đại cương 1đề thi trắc nghiệm vật lý đại cươngđề thi trắc nghiệm vật lý 12đề thi trắc nghiệm vật lý 11 học kì 1đề thi trắc nghiệm vật lý 11 học kỳ 2đề thi trắc nghiệm vật lý 10 học kì 2đề thi trắc nghiệm vật lý đại cương a1đề thi trắc nghiệm vật lý 9đề thi trắc nghiệm vật lý 8đề thi trắc nghiệm vật lý lớp 8đề thi trắc nghiệm vật lý đại họcđề thi trắc nghiệm môn lý thuyết thống kêchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại