Chuyên đề 3 pha trộn dung dịch

CHUYÊN ĐỀ 3: PHA TRỘN DUNG DỊCH pptx

CHUYÊN ĐỀ 3: PHA TRỘN DUNG DỊCH pptx
... độ 15% để trộn với Bài 2: Trộn V1(l) dung dịch A(chứa 9,125g HCl) với V2(l) dung dịch B(chứa 5,475g HCl) 2(l) dung dịch D Coi thể tích dung dịch D = Tổng thể tích dung dịch A dung dịch B a) Tính ... A 0,5M dung dịch B 0,1M Bài 3: Hỏi phải lấy dung dịch NaOH 15% 27,5% dung dịch gam trộn vào để 500ml dung dịch NaOH 21,5%, D = 1,23g/ml? Đáp số: Dung dịch NaOH 27,5% cần lấy 319,8g dung dịch NaOH ... độ mol/l dung dịch H2SO4 dung dịch NaOH biết rằng: Cứ 30ml dung dịch H2SO4 trung hoà hết 20ml dung dịch NaOH 10ml dung dịch KOH 2M Ngược lại: 30ml dung dịch NaOH trung hoà hết 20ml dung dịch H2SO4...
 • 12
 • 380
 • 0

Chuyên đề 1: Các dạng bài tập về độ tan, nồng độ dung dịch, pha trộn dung dịch các chất doc

Chuyên đề 1: Các dạng bài tập về độ tan, nồng độ dung dịch, pha trộn dung dịch các chất doc
... 20oC 34g độ tan 900C Hái dÞch dung ph¶i lªn thªm ®Õn Tính nồng độ phần trăm dung dòch thu trộn 200g dung dòch muối ăn nồng độ 20% với 300g vµo 900C Hái dung dung dòch muối dÞch cóbao ng độ 5% nồ ... hoà dung dòch A c/ Tính nồng độ mol/l chất dung dòch sau trung hoà Hỏi phải thêm lít nước vào lít dung dòch NaOH 1M để thu dung dòch có nồng độ 0,1M? Mỗi phương trình 0,25 điểm, tính 0,5đ Dung ... 200g dung dòch 20% có: = 40 g muối 100 Trong 300g dung dòch 5% có : Khối lượng muối dung dòch thu sau trộn là: 15g + 40g = 55g Khối lượng dung dòch thu là: 200g + 300g = 500g Nồng độ phần trăm dung...
 • 127
 • 19,619
 • 257

Trắc nghiệm chuyên đề phản ứng trong dung dịch

Trắc nghiệm chuyên đề phản ứng trong dung dịch
... mol/l AlCl3 dung dịch : A 1M B 1,15M C 1,25M D 1,4M Câu 45 Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, lấy dư thu dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X Thứ tự ion dung dịch X phản ứng : A ... mol/l AlCl3 dung dịch : A 1M B 1,15M C 1,25M D 1,4M Câu 45 Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, lấy dư thu dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X Thứ tự ion dung dịch X phản ứng : A ... BUỔI PHẢN ỨNG TRONG DUNG DỊCH Câu Trong dung dịch sau : NaCl, NaOH, CH3COONa, CH3COOH, C2H5OH, glucozơ, anđehit axetic phenyl amoni clorua Hãy cho biết có dung dịch dẫn điện A B C D Câu Trong dung...
 • 5
 • 495
 • 12

LTĐH-CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN LY-PH DUNG DỊCH

LTĐH-CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN LY-PH DUNG DỊCH
... pha lo~ng 10 lần dung dịch thu dung dịch có pH = B Độ điện li axit fomic giảm thêm dung dịch HCl C Khi pha lo~ng dung dịch độ điện li axit fomic tăng D Độ điện li axit fomic dung dịch l{ 14,29% ... l{ 14,29% Câu 66 (CĐ-2010) Dung dịch n{o sau đ}y có pH 7? A Dung dịch CH3COONa B Dung dịch Al2(SO4)3 C Dung dịch NH4Cl D Dung dịch NaCl Câu 67 (CĐ-2010) Cho c|c dung dịch lo~ng: (1) FeCl3, (2) ... biệt dung dịch NH4NO3 với dung dịch (NH4)2SO4 l{ A đồng(II) oxit v{ dung dịch NaOH B đồng(II) oxit v{ dung dịch HCl C dung dịch NaOH v{ dung dịch HCl D kim loại Cu v{ dung dịch HCl NĂM 2011 D Fe(NO3)3...
 • 12
 • 95
 • 0

Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ đo áp suất cột chống đơn và bộ điều khiển pha trộn dung dịch nhũ hóa dùng cho trạm bơm thủy lực trong khai thác than hầm lò

Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ đo áp suất cột chống đơn và bộ điều khiển pha trộn dung dịch nhũ hóa dùng cho trạm bơm thủy lực trong khai thác than hầm lò
... b iu khin pha trn dung dch nh hoỏ dựng cho trm bm thu lc khai thỏc than hm lũ Ch 1.1 ng1:T NGQUANV TI S cn thit ca ti Hin VINACOMIN cú khong 30 n v thnh viờn khai thỏc than hm lũ Trong mi lũ ... v h thng pha trn t ng dung dch nh húa cho trm bm thy lc Bỏo cỏo ti: Nghiờn cu thit k ch to b o ỏp sut ct chng n v b iu khin pha trn dung dch nh hoỏ dựng cho trm bm thu lc khai thỏc than hm lũ ... a, cỏc bin phỏp sau ó c thc hin: CPU I Đầu đo áp suất R10 R4 R5 V+ R8 R9 R6 Cấp dòng đo U2A A Cấp nguồn đo ADC > Giá trị áp suất R7 Uref R11 GND Mạch đo Hỡnh 7: Khi o lng o u o ỏp lc l loi cu...
 • 70
 • 273
 • 0

PHA TRỘN DUNG DỊCH- BÀI TẬP

PHA TRỘN DUNG DỊCH- BÀI TẬP
... lượng dung dịch có nồng độ 15% để trộn với Bài 2: Trộn V1(l) dung dịch A(chứa 9,125g HCl) với V2(l) dung dịch B(chứa 5,475g HCl) 2(l) dung dịch D Coi thể tích dung dịch D = Tổng thể tích dung ... 295,2g Bài 4: Trộn lẫn 150ml dung dịch H 2SO4 2M vào 200g dung dịch H2SO4 5M( D = 1,29g/ml ) Tính nồng độ mol/l dung dịch H2SO4 nhận Đáp số: Nồng độ H2SO4 sau trộn 3,5M Bài 5: Trộn 1/3 (l) dung ... Bài toán áp dụng: Bài 1: Phải thêm gam H 2O vào 200g dung dịch KOH 20% để dung dịch KOH 16% Đáp số: mH2O(cần thêm) = 50g Bài 2: Có 30g dung dịch NaCl 20% Tính nồng độ % dung dịch thu khi: - Pha...
 • 16
 • 686
 • 3

CHUYEN DE ON THI PHAN DUNG DICH PH

CHUYEN DE ON THI PHAN DUNG DICH PH
... mol/l dung dịch sau: a Dung dịch H2SO4 có pH= 4 b Dung dịch KOH có pH= 11 c Dung dịch HCl có pH= 3 d Dung dịch NaOH có pH= 13 Câu 4: Dung dịch Ba(OH)2 có pH= 13 (dung dịch A) Dung dịch HCl có pH= 1 (dung ... i ion dung dch cỏc cht in li ch xy A cỏc cht phn ng phi l nhng cht d tan B cỏc cht phn ng phi l nhng cht in li mnh C mt s ion dung dch kt hp c vi lm gim nng ion ca chỳng D Phn ng khụng phi ... ion rỳt gn ca phn ng cho bit A Nhng ion no tn ti dung dch B Nng nhng ion no dung dch ln nht C Bn cht ca phn ng dung dch cỏc cht in li D Khụng tn ti ph n t dung dch cỏc cht in li Cõu 182: Phn...
 • 16
 • 263
 • 3

CHUYEN DE ON THI PHAN DUNG DICH pH (BO PASS)

CHUYEN DE ON THI PHAN DUNG DICH pH (BO PASS)
... mol/l dung dịch sau: Dung dịch H2SO4 có pH= 4 Dung dịch KOH có pH= 11 Dung dịch HCl có pH= 3 Dung dịch NaOH có pH= 13 Câu 4: Dung dịch Ba(OH)2 có pH= 13 (dung dịch A) Dung dịch HCl có pH= 1 (dung dịch ... 182: Ph n ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li xảy A chất ph n ứng ph i chất dễ tan B chất ph n ứng ph i chất điện li mạnh C số ion dung dịch kết hợp với làm giảm nồng độ ion chúng D Ph n ... B C D Câu 181: Ph ơng trình ion rút gọn ph n ứng cho biết A Những ion tồn dung dịch B Nồng độ ion dung dịch lớn C Bản chất ph n ứng dung dịch chất điện li D Không tồn ph n tử dung dịch chất...
 • 18
 • 57
 • 0

Chuyen de 3 2 chi so gia xay dung

Chuyen de 3 2 chi so gia xay dung
... điểm gốc thời điểm so sánh XÁC ĐỊNH CÁC CHI PHÍ Chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác: Căn vào số liệu Quyết toán Tổng mức đầu tư  Dự toán phê duyệt Các khoản mục chi phí chi tiết cấu thành ... VÀ NỘI DUNG TÍNH TOÁN Quá trình xác định Chỉ số giá xây dựng công trình thực qua giai đoạn sau: Giai đoạn 1:  Lựa chọn công trình đại diện;  Thu thập số liệu, liệu cần thiết Giai đoạn 2:  Lựa ... PMTC VL NC M CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THEO CƠ CẤU CHI PHÍ Tỷ trọng chi phí loại chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công chi phí trực tiếp thời điểm so sánh: M VL P PVL K VL = I TT M VL P PNC K NC...
 • 26
 • 523
 • 0

chuyên để oxit axit tác dụng với dung dich kiềm

chuyên để oxit axit tác dụng với dung dich kiềm
... cha lớt dung dch Ca(OH) 0,01M Thờm tip 0,4gam NaOH vo bỡnh ny Khi lng kt ta thu c sau phn ng l? A 1,5g B 2g C 2,5g D 3g Cõu 30: Hp th ton b 0,3 mol CO2 vo dung dch cha 0,25 mol Ca(OH) lng dung dch ... (ktc) i chm qua lớt dung dch Ca(OH) 0,02M phn ng xy hon ton thu c gam kt ta Tớnh t hi ca hn hp X so vi H2 A 18,8 B 1,88 C 37,6 D 21 Cõu 24 Hp th ht V lớt CO2 (ktc) vo 300 ml dung dch NaOH x mol/l ... 4,48lớt v 1M B 4,48lớt v 1,5M C 6,72 lớt v 1M D 5,6 lớt v 2M Cõu 25 Sục CO2 vào 200 ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M Ba(OH) 0,75M Sau khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo 23,6 g kết tủa Tính VCO2...
 • 2
 • 3,189
 • 127

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ - Chuyên đề 3: Giao dịch dân sự

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ - Chuyên đề 3: Giao dịch dân sự
... lại giao dịch dân Câu 9: hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu - Giao dịch dân không làm phát sinh quyền dân nghĩa vụ dân cho chủ thể tham gia xác lập giao dịch dân - Vô hiệu từ thời điểm xác lập giao ... giao dịch dân năm kể từ ngày giao dịch dân xác lập - Cách thứ 2: giao dịch dân vô hiệu toàn bộ, giao dịch dân vô hiệu phần + Giao dịch dân vô hiệu toàn bộ: trường hợp: Do vi phạm điều cấm pháp luật, ... thích giao dịch dân - Giải thích giao dịch dân làm sáng tỏ phần nội dung chưa rõ ràng giao dịch dân sự, bổ sung thêm cho giao dịch dân điều khoản thiếu kết hợp hai yếu tố sở quy định pháp luật -...
 • 6
 • 1,689
 • 47

234 tìm hiểu tác dụng của dung dịch khoan, một số cách pha chế dung dịch khoan và lựa chọn hệ dung dịch để khoan qua tầng oligoxen giếng khoan LDN 2x mỏ lạc đà nâu

234 tìm hiểu tác dụng của dung dịch khoan, một số cách pha chế dung dịch khoan và lựa chọn hệ dung dịch để khoan qua tầng oligoxen giếng khoan LDN 2x mỏ lạc đà nâu
... gây chênh áp q lớn Bảng 2.2 dung dịch khoan sử dụng khoan vào tầng móng: Bảng 2.2 Một số hệ dung dịch sử dụng khoan qua tầng móng Loại dung dịch Điều kiện sử dụng khoan SVTH: Nguyễn Đình Thắng ... gia khác để điều chế dung dịch cần thiết Một số hệ dung dịch thường sử dụng thực tế thi cơng: - Dung dịch gốc dầu (OBM) - Dung dịch gốc dầu tổng hợp (SOBM) CHƯƠNG MỘT SỐ HỆ DUNG DỊCH KHOAN ĐÃ ... qt dung dịch để ngăn ngừa dung dịch áp dụng hệ dung dịch có tỷ trọng thấp (Các hệ dung dịch gốc dầu, hệ dung dịch bọt…), điều chỉnh thơng số lưu biến dung dịch nhằm giảm chênh áp áp suất cột dung...
 • 48
 • 1,065
 • 7

Tài liệu Chuyên đề 3: Tiền tệ, tín dụng doc

Tài liệu Chuyên đề 3: Tiền tệ, tín dụng doc
... thi sách tiền tệ quốc gia - Thay mặt Chính phủ ký kết hiệp định tiền tệ, tín dụng, toán với nước tổ chức tài - tín dụng quốc tế - Đại diện cho Chính phủ tham gia vào số tổ chức tài - tín dụng quốc ... suất tín dụng 2.2.1 Định nghĩa lãi suất tín dụng Lãi suất tín dụng tỷ lệ phần trăm lợi tức thu tổng số tiền cho vay khoảng thời gian định Lợi tức thu Lãi suất tín = x 100% dụng kỳ Tổng số tiền cho ... c) Tín dụng Nhà nước Tín dụng Nhà nước quan hệ tín dụng Nhà nước với dân cư tổ chức kinh tế - xã hội Trong quan hệ Nhà nước chủ thể tổ chức thực quan hệ tín dụng để phục vụ chức 2.2 Lãi suất tín...
 • 50
 • 330
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp “Vận dụng các chính sách marketing trong kinh doanh du lịch lữ hành ở Chi nhánh công ty du lịch và dịch vụ hồng gai lao động tại Hà Nội”

Chuyên đề tốt nghiệp “Vận dụng các chính sách marketing trong kinh doanh du lịch lữ hành ở Chi nhánh công ty du lịch và dịch vụ hồng gai lao động tại Hà Nội”
... Ngân hàng Chuyên đề tốt nghiệp + Biên thành lập tổ vay, danh sách thành viên (hoặc danh sách hộ gia đình, cá nhân đề nghị Ngân hàng cho vay) + Hợp đồng dịch vụ vay vốn ** Cho vay doanh nghiệp ... được, chi nhánh số vấn đề tồn như: Khách hàng chủ yếu chi nhánh doanh nghiệp nhà nước (chi m 90%) tổng số cho vay, số doanh nghiệp nhà nước làm ăn hiệu nhiều (43%) Tín dụng doanh nghiệp quốc doanh ... 1.1.2 Hoạt động tín dụng Ngân hàng Tín dụng hoạt động định tới kết kinh doanh Ngân hàng Hoạt động tín dụng hoạt động mang lại tới 60-70% nguồn thu cho Ngân hàng Kết kinh doanh Ngân hàng tốt hay...
 • 62
 • 265
 • 0

chuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch muối (ôn thi hóa)

chuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch muối (ôn thi hóa)
... HỖN HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT MUỐI a) Phƣơng pháp giải chung - Với tốn này, giải phải ý cho kim loại vào dung dịch muối kim loại phản ứng trước Nói tới phải nhớ lại bảng điện hóa kim loại để ... loại để xem kim loại có tính khử mạnh số kim loại Khi cho kim loại vào dung dịch muối kim loại có tính khử mạnh phản ứng trước Ví dụ: Cho hỗn hợp Mg (a mol) Fe (b mol) tác dụng với dung dịch chứa ... tác dụng với 100ml dung dịch X chứa Cu(NO3)2 AgNO3 Sau phản ứng thu dung dịch Y 8,12 g rắn Z gồm kim loại Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư 0,672 lít H2(đktc) Nồng độ mol (M)các chất dung dịch...
 • 29
 • 10,438
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch muốichuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch axitchuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch muối violetlời giải 4 chuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch muối copytài liệu chuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch muối docchuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch muối ôn thi hóachuyen đề 3 phien mã dịch mãchuyên đề 3 phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựngchuyên đề 3 phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trìnhchuyên đề 3 kỹ năng xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu vấn đềnội dung chuyên đề 3bài tập 3 để phân biệt hai dung dịch axit axetic và rượu etylic ta dùng thuốc thử nào sau đâychuyên đề 3 sóng dừngphản ứng oxi hóa khử pha chế dung dịchpha chế dung dịchBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 13. Phản ứng hoá họcBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộBài 7. Gương cầu lồiUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedUnit 9. Undersea worldỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 3. A trip to the countrysideCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNUnit 5. Study habitsPPCT KHTN6 2017 2018nghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠO