LY THUYET ON LUYEN THI TOAN thpt

cau hỏi thuyết ôn luyện thi thpt quốc gia năm 2015 môn vật lí 12

cau hỏi lý thuyết ôn luyện thi thpt quốc gia năm 2015 môn vật lí 12
... điều hòa theo thời gian ÔN THI LÝ THUYẾT VẬT LÍ 12 GV Đậu Minh Tiến - Trường THPT Thái Hòa Ôn thi THPT Quốc Gia năm 2015 D Cơ vật biến thi n tuần hoàn theo thời gian Câu 14: Một vật dao động điều ... Câu 12 Chọn phát biểu Tia hồng ngoại phát ra: ÔN THI LÝ THUYẾT VẬT LÍ 12 14 GV Đậu Minh Tiến - Trường THPT Thái Hòa Ôn thi THPT Quốc Gia năm 2015 A vật nung nóng B vật có nhiệt độ cao C vật có ... khác ÔN THI LÝ THUYẾT VẬT LÍ 12 13 GV Đậu Minh Tiến - Trường THPT Thái Hòa Ôn thi THPT Quốc Gia năm 2015 D mặt phân cách môi trường rắn lỏng với chân không (hoặc không khí Câu Phát biểu sau không...
 • 19
 • 715
 • 0

Chuyên đề ôn luyện thi vào THPT của SGD Thanh Hóa- Tam Giác đồng dạng - Bài tập cơ bản và nâng cao

Chuyên đề ôn luyện thi vào THPT của SGD Thanh Hóa- Tam Giác đồng dạng - Bài tập cơ bản và nâng cao
... AMN đồng dạng hình vẽ sau: B B C C C C M A N B A M N B A A' Nếu hai tam giác đồng dạng: - Tỷ số chu vi tỷ số đồng dạng - Tỷ số diện tích bình phơng tỷ số đồng dạng B' C B H H' C' - Tỷ số đờng cao, ... EF Bài2 : Cho tam giác ABC vuông A có đờng cao AH phân giác AD Gọi HM, HN đờng phân giác góc BHA góc CHA Chứng minh rằng: A, D, M, N đỉnh hình vuông Bài : Cho tam giác ABC vuông A có đờng cao ... (c.c.c) - Các trờng hợp đồng dạng tam giác vuông: + Hai cạnh góc vuông tơng ứng tỷ lệ (c.g.c) + Hai góc nhọn (g.g) A A + Cạnh góc vuông cạnh huyền tơng ứng tỷ lệ Lu ý M N M N - Trong giải tập đồng dạng...
 • 15
 • 1,589
 • 17

THUYẾT ÔN LUYỆN HSG ĐỊA 9

LÝ THUYẾT ÔN LUYỆN HSG ĐỊA 9
... biển thềm lục địa Câu 9: Hãy so sánh địa hình hai vùng Đồng Bằng Sông Hồng Đồng Bằng Sông Cửu Long? Đồng Bằng Sông Hồng Đồng Bằng Sông Cửu Long - Nhiều ô trũng, thấp mực nước sông 3-7 m - cao ... xem nét đặc sắc văn hóa Sông Hồng-văn hóa Việt Nam Câu 4: Trình bày đặc điểm phát triển công nghiệp vùng Đồng Bằng Sông Hồng thời kì 199 5-2002? Công Nghiệp ĐBSH từ năm 199 5-2002 có số đặc điểm ... không hợp B) Thuyết Lớp I Phần chung : Câu 1: Phân tích thuận lợi TNTN phát triển Nông nghiệp nước ta? a)Tài nguyên Đất: Đất tài nguyên vô quý giá sản xuất nông nghiệp thay được.Đất nông...
 • 20
 • 2,318
 • 11

Đề và đáp án ôn luyện thi TN THPT năm 2010 (số 3)

Đề và đáp án ôn luyện thi TN THPT năm 2010 (số 3)
... Đáp số: Câu 1: 2)  3  0; − ÷, ( 1; −2 ) 2  Câu 2: 1) x = 2; x = 16 Câu 3: 2) I = − ln a3 18  10  1)  ; ;0 ÷   3) y = (1;+∞ ) V= Câu 4a: Câu 4b: 1)...
 • 2
 • 179
 • 0

bộ đề ôn luyện thi toán lớp 7

bộ đề ôn luyện thi toán lớp 7
... thuộc lớp 7A, 7B, 7C trường tham gia trồng Mỗi học sinh lớp 7A, 7B, 7C theo thứ tự trồng 2cây, cây, Hỏi lớp có học sinh tham gia trồng cây? Biết số trồng lớp b Chứng minh rằng: - 0 ,7 ( 4343 - 171 7 ... Đề số 15 Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: (2đ) Rút gọn A= x x2 x  x  20 Câu (2đ) Ba lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng Mỗi học sinh lớp 7A trồng cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng ... ED = CF === Hết=== Đề Bài 1: (3 điểm)     4,5 :  47, 375   26  18.0, 75  2, : 0,88      Thực phép tính: 17, 81:1, 37  23 :1 Tìm giá trị x y thoả mãn: x  27 20 07   y  10  2008...
 • 87
 • 523
 • 0

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC – ĐỀ 005 ppsx

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC – ĐỀ 005 ppsx
... 30 Giữa saccarozơ glucozơ có đặc điểm gỡ giống ? A Đều lấy từ củ cải đường B Đều có biệt dược "huyết " C Đều bị oxi hoá [AgNO3 ( NH3)2] OH D Đều hoà tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho dung dịch ... nCO2 + (n+1)H2O + (3n-1)Cu Công thức phân tử rượu X là: A C3H5(OH)3 ; B CnH2n(OH)2 ; C CnH2n+1OH ; D CnH2n-2(OH)2 Câu 12 Điều chế etyl axetat từ etilen cần thực tối thi u số phản ứng A B C D Câu ... phân tử có công thức đối xứng ; C SnCl2 cú chất liờn kết ion, cũn SnCl4 cú chất liờn kết cộng húa trị ; D số oxi húa Sn SnCl4 +4, cũn SnCl2 +2 Câu 10 Phương pháp tổng hợp ancol etylic công nghiệp...
 • 8
 • 201
 • 0

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC – ĐỀ 004 doc

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC – ĐỀ 004 doc
... A lít B lít C lít D lít Câu 17: Trường hợp sau xảy trình ăn mòn hóa học ? A Tôn lợp nhà bị xây xát, tiếp xúc với không khí ẩm B Thi t bị thép nhà máy sản xuất NaOH, Cl2 tiếp xúc với Cl2 C Ngâm ... Dung dịch ZnSO4 dư D Dung dịch Fe2(SO4)3 dư Câu 49: Tính chất hóa học chung kim loại : A Dễ nhận electron B Dễ nhường pdoton C Dễ bị oxi hóa D Dễ bị khử Câu 50: Trong trình thí nghiệm thường có khí ... A Độ cứng tạm thời nước B Độ cứng toàn phần nước C Không loại độ cứng nước D Độ cứng vĩnh cửu nước Câu 43: Một hiđrocacbon A mạch thẳng có công thức phân tử C6 H6 Khi cho A tác dụng với dung...
 • 4
 • 135
 • 0

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC – ĐỀ 003 docx

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC – ĐỀ 003 docx
... dịch chất điện li yếu (nồng độ không đổi) : A độ điện li không đổi số điện li thay đổi B độ điện li số điện li không thay đổi C độ điện li thay đổi số điện li không thay đổi D độ điện li số điện ... thể tích dung dịch không đổi) Dung dịch Y có pH là: A B C D Câu 16: Chọn câu trả lời muối trung hoà ? A Muối trung hoà muối tạo axit mạnh bazơ mạnh B Muối trung hoà muối không hiđro có khả phân ... chất điện li C Quá trình phân li chất nước ion gọi phân li D Những muối vô nóng chảy không phân li ion nên không chất điện li Câu 48: Cho dung dịch muối sau: NaNO3 , K2CO3 , CuSO4 , FeCl3 , AlCl3...
 • 5
 • 129
 • 0

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC – ĐỀ 002 pptx

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC – ĐỀ 002 pptx
... benzen có công thức phân tử C7H9NO2 , 1mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau cô cạn thu 144g muối khan Công thức cấu tạo X công thức sau đây: A CH3 C6H6 NO2 B HO CH2 C6H3(OH)NH9 ... sau đúng: A Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hiđrocacbon dẫn xuất hiđrocacbon B Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hợp chất cacbon C Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên ... Không xác định [] Bài 13 Iot tan tốt dung dịch KI, có phản ứng hóa học thuận nghịch tạo sản phẩm KI3 Lấy khoảng 1ml dung dịch KI3 không màu vào ống nghiệm thêm vào 1ml benzen (C6H6) không...
 • 5
 • 132
 • 0

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC – ĐỀ 001 doc

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC – ĐỀ 001 doc
... AlCl3 đến dư, ta có thu kết tủa không, sao? A Không, Al(OH)3 chất lưỡng tính tan NH3 dư môi trường bazo B Có, NH3 phản ứng với AlCl3 sinh Al(OH)3 kết tủa C Không, NH3 bazo yếu khả phản ứng với ... nhôm điều kiện không khí , kết thúc thí nghiệm lượng chất rắn thu : A 61,5g B 51,6g C 56,1g D 65,1g Câu 25: Trộn 19,2 gam Fe2O3 vơi 5,4 gam Al tiến hành nhiệt Al (không có không khí) Hòa tan ... D 1,5 Trang 2/5 CD_Al_Ag Câu 29: Chọn câu sai câu sau đây: A Al không tác dụng với nước có lớp Al2O3 bảo vệ B Al nguyên tố lưỡng tính C Dùng giấy nhôm để gói kẹo nhôm dẻo không gây độc hại...
 • 5
 • 96
 • 0

15 đề luyện thi Toán THPTQG HN năm 2016 ( Luyện thi đại học 2016)

15 đề luyện thi Toán THPTQG HN năm 2016 ( Luyện thi đại học 2016)
... cách x 1 từ điểm đến đường tiệm cận (C) nhỏ là: A) (2 ;5) (3 ;3) B) (3 ;3) (- 1;-1) C) (- 3;1) (- 1;-1) D) (2 ;2) (3 ;3) Hướng dẫn + Kiểm tra (- 3;1) (2 ;2) không thuộc (C)  loại đáp án C D Đến ta có hai ... đường thẳng (d): y  3x  là: x 1 Chọn câu trả lời A M 1(0 ; -2) M 2(- 2; 0) B M 1(- 2; -8) M 2(2 ; 4) C M 1(0 ; -2) M 2(2 ; 4) D M 1(0 ; -2) M 2(2 ; 4) Hướng dẫn Phương trình hoành độ giao điểm (d) (C): x 2 ...  A (1 ;3) B ( ;1)  (3 ; ) C ( ;1) (3 ; ) Hướng dẫn Chọn đáp án C Câu 14 Khoảng đồng biến hàm số y  x  6x  A ( ; 0) (4 ; ) B ( ; 0)  (4 ; ) C (0 ;4) Hướng dẫn Chọn đáp án A Câu 15 Cho...
 • 36
 • 45
 • 0

thuyết ôn thi môn toán THPT

Lý thuyết ôn thi môn toán THPT
... có: 20 thuyết Ơn Thi Mơn Tốn THPT Tơ Huy |a + b| ≤ |a| + |b| (1); |a – b| ≤ |a| + |b| (2) |a + b| = |a| + |b| a.b ≥ 0; |a – b| = |a| + |b| a.b ≤ HÌNH HỌC 10 21 thuyết Ơn Thi Mơn Tốn THPT ... y = +∞ ; a < lim y = −∞ ; lim y = −∞ x →+∞ x →−∞ x →+∞ x →−∞ ( a ≠ 0) thuyết Ơn Thi Mơn Tốn THPT Tơ Huy - Lập bảng biến thi n (xét dấu y / ), suy khoảng đồng biến ,nghịch biến; điểm cực đại ... − / d+ Nếu y < 0; ∀x ≠ − x→ d − − x→ − c c c c y / < 0; ∀x ≠ − - Lập bảng biến thi n : thuyết Ơn Thi Mơn Tốn THPT d Nếu y > 0; ∀x ≠ − c / Tơ Huy x −∞ − +∞ d c + y/ + a c a c y +∞ −∞   ...
 • 24
 • 211
 • 1

TOÀN tập THUYẾT ôn THI THPT QUỐC GIA môn vât năm 2016 (tổng hợp kiến thức vật lí 12 toàn tập)

TOÀN tập lý THUYẾT ôn THI THPT QUỐC GIA môn vât lý năm 2016 (tổng hợp kiến thức vật lí 12  toàn tập)
... – THPT Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho (sưu tầm bổ sung) -6- VẬT LÍ 12 – TOÀN TẬP LÝ THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2015 - 2016 Câu 33 (CĐ2 012) Khimột vật daođộngđiềuhòa,chuyểnđộngcủa vật từvịtríbiênvềvịtrí ... (sưu tầm bổ sung) -7- VẬT LÍ 12 – TOÀN TẬP LÝ THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2015 - 2016 A Vectơvậntốcvàvectơ gia tốccủa vật luônngượcchiềunhau B Chuyểnđộngcủa vật từvịtrícânbằngravịtríbiênlàchuyểnđộngchậmdần ... VẬT LÍ 12 – TOÀN TẬP LÝ THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2015 - 2016 Phươngtrình gia tốccủa vật daođộngđiềuhòa: Gia tốc a = dv =v'=x''; a =-ω2Acos(ωt...
 • 136
 • 352
 • 0

HÓA HỌC VÔ CƠ: HỆ THỐNG THUYẾT VÀ CÂU HỎI - ĐÁP ÁN ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA

HÓA HỌC VÔ CƠ: HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ CÂU HỎI - ĐÁP ÁN ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
... AXIT ( HCO 3-, HSO 3-, HS- ) - Ion HCO 3- , HSO 3-, HS- cú tớnh lng tớnh nờn va tỏc dng vi dung dch axit, va tỏc dng vi dung dch baz HCO 3- + H+ H2O + CO2 HCO 3- + OH- CO3 2- + H2O HCO 3- + HSO 4- H2O ... lng tớnh * Tỏc dng vi HCl HCO 3- + H+ H2O + CO2 HSO 3- + H+ H2O + SO2 HS- + H+ H2S * Tỏc dng vi NaOH HCO 3- + OH- CO3 2- + H2O HSO 3- + OH- SO3 2- + H2O HS- + OH- S 2- + H2O d Mui ca NH4+ vi axit ... 2HBr + CO Cõu 24 -CD1 2-1 69 2 Lỳc u nng ca HCOOH l 0,010 mol/l, sau 40 giõy nng ca HCOOH l 0,008 mol/l Tc trung bỡnh ca phn ng khong thi gian 40 giõy tớnh theo HCOOH l -5 -5 -4 -4 A 5,0.10 mol/(l.s)...
 • 97
 • 234
 • 4

HÓA HỌC HỮU CƠ: HỆ THỐNG THUYẾT VÀ CÂU HỎI ĐÁP ÁN ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA

HÓA HỌC HỮU CƠ: HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ CÂU HỎI ĐÁP ÁN ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
...  CÂU HỎI LT HĨA HỮU CƠ THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI ĐH & THPT QG CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT THƯỜNG GẶP TRONG CÁC ĐỀ TSĐH & THPT QG MƠN HĨA HỌC Quyển 2: HỮU CƠ Trang   CÂU HỎI LT HĨA HỮU CƠ THƯỜNG ... CÂU HỎI LT HĨA HỮU CƠ THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI ĐH & THPT QG CaO,t o → Na2CO3 + CH4 D CH3COONa(rắn) + NaOH(rắn)  Trang 48   CÂU HỎI LT HĨA HỮU CƠ THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI ĐH & THPT QG ĐÁP ÁN ... CH3CH2OH  Trang 12  CÂU HỎI LT HĨA HỮU CƠ THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI ĐH & THPT QG  DẠNG 11: SO SÁNH NHIỆT ĐỘ SƠI VÀ ĐỘ TAN LÍ THUYẾT a) Định nghĩa: Nhiệt độ sơi hợp chất hữu nhiệt độ mà áp suất...
 • 53
 • 306
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp lý thuyết hóa luyện thi đại họclý thuyết hóa luyện thi đại họctrắc nghiệm lý thuyết hóa luyện thi đại họccâu hỏi lý thuyết hóa luyện thi đại họcôn luyện thi toán đại họcbộ đề ôn luyện thi toán lớp 6chuyên đề lý thuyết hóa luyện thi đại họcluyện thi toán thpt quốc gialy thuyet on tap thi daibộ sách ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi môn địa lí bộ sách ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi môn địa lý dùng ôn luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông đại học cao đẳngtoàn bộ lý thuyết ôn thi đại học môn hóalý thuyết ôn thi đại học môn toánly thuyet on thi dai hoc mon toanxây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập theo chủ đề ôn luyện thi vào các trường đại họccac phuong phap tu duy va ky thuat on tong luc toan tap ly thuyet hoa hoc thi dai hocCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả