Thiết kế đồ gá tiện đầu to trục các đăng

Thiết kế đồ tiện cổ biên

Thiết kế đồ gá tiện cổ biên
... phải trọng tới việc thiết kế đồ cho Hoàng Gia Thắng Lớp : CDT3_k50 BTL Đồ 2.Loại hình sản xuất “ sản xuất loạt vừa lớn” nên ta cần thiết kế đồ cho nguyên công tiện cổ biên Φ55 để dùng cho ... CDT3_k50 BTL Đồ Bản vẽ lắp đồ : 10 BTL Đồ Hoàng Gia Thắng Lớp : CDT3_k50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Đồ khí hoá tự động hoá Pgs-Pts– Lê Văn Tiến –1999 2- Sổ tay &Atlas Đồ Pgs-Pts - Trần ... Để tiện cổ biên máy tiện ta phải đưa trục quay đồng trục với trục cổ biên - Cơ cấu kẹp chặt phải thoả mãn yêu cầu : kẹp phải giữ vị trí phôi lực kẹp tạo phải đủ ,không làm biến dạng phôi , kết...
 • 11
 • 250
 • 2

thiết kế đồ chuyên dùng gia công chi tiết h13 ở nguyên công 1 khoả mặt đầu a và gia công lỗ 25

thiết kế đồ gá chuyên dùng gia công chi tiết h13 ở nguyên công 1 khoả mặt đầu a và gia công lỗ 25
... có dùng cấu bạc thay dùng loại phiến dẫn cố định đợc lắp với thân đồ vít M6 VI Thiết kế đồ để gia công lỗ chi tiết Thân đồ đợc chế tạo gang - D a vào sơ đồ đặt ta thiết kế đợc kết ... đồ thay đổi điều chỉnh máy + Các đồ phải đợc cân tĩnh cân động + Khi lấp chi tiết đồ phải có dụng cụ chuyên dùng VIII Nguyên lý làm việc đồ : + Sau thiết kế gia công xong đồ ... chặt rút chi tiết gia công tháo lỏng - Kiểm tra chế độ lắp ghép chi tiết - Kiển tra khả di trợt chi tiết di động đồ Sơn đồ : - Sau đồ đợc kiểm tra tất bề mặt không gia công phải đợc sơn...
 • 9
 • 865
 • 9

THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT TRỤC CÓ LỖ CÔN VÀ THIẾT KẾ ĐÔ CHO MỘT NGUYÊN CÔNG PHAY RÃNH THEN

THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT TRỤC CÓ LỖ CÔN VÀ THIẾT KẾ ĐÔ GÁ CHO MỘT NGUYÊN CÔNG PHAY RÃNH THEN
... Đồ án công nghệ chế tạo máy Nguyễn Hiền – Lớp Vũ Khí A R¶nh then bxtxL=5x3x35 ®Ĩ trun m« men xo¾n, v× s¶n xt hµng lo¹t , ®Ĩ t¨ng hiƯu qu¶ kinh tÕ ta dïng dao phay r¶nh then Lç c«n 1:24 ... Ph«I dËp: Đồ án công nghệ chế tạo máy Nguyễn Hiền – Lớp Vũ Khí A Ph¬ng ph¸p nµy t¹o ®ỵc ph«I nhanh, ®é chÝnh x¸c cao, lỵng d gia c«ng Ýt Nhng ®Çu t vỊ khu«n dËp lín dÉn tíi chi phÝ gia c«ng cao, ... hiƯn nh sau: Đồ án công nghệ chế tạo máy Nguyễn Hiền – Lớp Vũ Khí A Ph¬ng tr×nh c©n b»ng lùc t¸c dơng lªn chi tiÕt phay nh sau: N = (2 N 1' + N 2' ) cos 45 (1) S¬ ®å lùc c¾t phay nh sau: Lùc c¾t...
 • 8
 • 127
 • 2

gia cong chi tiet truc co lo con va thiet ke do ga cho mot nguyen cong phay ranh then

gia cong chi tiet truc co lo con va thiet ke do ga cho mot nguyen cong phay ranh then
... kim lo i I, II….th× míi ®¹t ®ỵc kÕt qu¶ cao Trong ®å ¸n nµy,sÏ thùc hiƯn thiÕt kÕ “Quy tr×nh c«ng nghƯ” gia c«ng chi tiÕt:Trơc cã lç c«n vµ thiÕt kÕ ®å g¸ cho mét nguyªn c«ng phay r·nh then Chi ... Vũ khí A Ch¬ng i: ph©n tÝch chi tiÕt 1.1 Ph©n tÝch kÕt cÊu, yªu cÇu kü tht cđa chi tiÕt: Chi tiÕt cÇn gia c«ng ®å ¸n lµ trơc cã lç c«n cã c¸c ®Ỉc ®iĨm kü tht sau: - Chi tiÕt thc hä trơc cã bËc, ... yªu cÇu cùc kú khã qu¸ tr×nh gia c«ng Do lç qu¸ nhá kh«ng mµi ®ỵc nªn ®Ĩ gia c«ng nã ta dïng c¸c ph¬ng ph¸p:khoan, kht vµ doa 1.2 Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghƯ kÕt cÊu cđa chi tiÕt: Tõ h×nh d¹ng, kÕt...
 • 25
 • 91
 • 0

Thiết kế đồ phay mặt đầu trụ tròn

Thiết kế đồ gá phay mặt đầu trụ tròn
... thuật đồ - Độ không song song mặt đáy đồ mặt tỳ B < 0,062mm) - Độ không vuông góc đờng tâm lỗ 25 với mặt đáy đồ < 0,062 (mm) Bảng thống kê chi tiết đồ phay Thứ tự Tên Chi tiết Thân đồ ... tính toán cụ thể đồ phay mặt đầu trụ tròn 0,2 45 Khi thiết kế đồ ta cần phải tuân theo bớc sau : Xác định kích thớc bàn máy + Kích thớc bàn máy Dùng máy phay 6H12 có mặt làm việc bàn : ... thuật đồ - Độ không song song mặt đáy đồ mặt tỳ B < 0,062mm) - Độ không vuông góc đờng tâm lỗ 25 với mặt đáy đồ < 0,062 (mm) Bảng thống kê chi tiết đồ phay Thứ tự Tên Chi tiết Thân đồ...
 • 11
 • 128
 • 0

Thiết kế đồ phay hai mặt đậu đồng thời của chi tiết gối đỡ . Biết mặt đáy và các lỗ đã được gia công

Thiết kế đồ gá phay hai mặt đậu đồng thời của chi tiết gối đỡ . Biết mặt đáy và các lỗ đã được gia công
.. . men làm quay chi tiết K6 = 1,5 K= 1, 5.1 , 2.1 .1 , 2.1 , 3.1 .1 ,5 = 4,21 Thay giá trị vào công thức ta có Rz = 92 3.2 ,5 0,1 3.0 ,2 0,1 9.8 0 2 4.4 ,21 = 4585( Kg ) 200 0,37190 Lực Rz đợc phân làm hai thành phần .. . gia công Viết phơng trình lật quanh điểm O ta có Phơng trình nh sau Rx.A = Ry.( C + B ) + W1( B + C ) + W2.B Do hai cấu kẹp nh nên lực kẹp hai mỏ kẹp nh W1 = W2 = W1 Thay vào ta có Rx.A = Rv.( .. . sai số đặt cho phép đồ 0,069 (mm) 9.Yêu cầu kỹ thuật đồ +Bề mặt làm việc chốt đợc nhiệt luyện đạt HRC = 50 ữ55 +Bề mặt làm việc cấc bạc dẫn đợc nhịêt luyện đạt HRC = 40 ữ60 +Bề mặt làm...
 • 6
 • 461
 • 1

thiết kế đồ phay then hoa lăng trục kèm bản vẽ

thiết kế đồ gá phay then hoa lăng trục kèm bản vẽ
... thể nguyên công xem vẽ nguyên công +hần III: Thiết kế đồ 3.1 Đặc điểm công dụng đồ - Đồ gia công chi tiết loại trang thiết bị theo yêu cầu qui trình công nghệ Đồ nhằm nâng cao suất ... Nmáy => Thoả mãn Phay 16 then hoa + Dụng cụ: Máy phay nằm 1250 ì 320 mm, dao phay đĩa, đầu phân độ, trục gá, calíp kiểm profin then hoa + Yêu cầu kỹ thuật: Phay đảm bảo chiều dày then là: 4,27 4,37 ... cứng vững hệ thống 3.2 Các yêu cầu thiết kế đồ *Khi thiết kế đồ phải đảm bảo yêu cầu sau: + Đồ phải đảm bảo yêu cầu định vị, định vị phải đủ số bậc tự cần thiết + Đảm bảo yêu cầu kẹp chặt,...
 • 23
 • 260
 • 0

Thiết kế đồ chuyên dùng để gia công chi tiết trên máy vạn năng

Thiết kế đồ gá chuyên dùng để gia công chi tiết trên máy vạn năng
... việc chi tiết thiết bị Chi tiết cần gia công làgối đỡ Trên gối đỡ thờng gia công lỗ để lắp ghép với trục lỗ lắp ổ lăn, với trờng hợp gối đỡ gia công lỗ để lắp ổ lăn Gối đỡ đợc lắp lên chi tiết ... công nghệ chi tiết Chi tiết cần gia công chi tiết dạng hộp, chuẩn tinh mặt phẳng lỗ vuông góc với mặt phẳng Với chi tiết ta ta nhận thấy tính công nghệ phù hợp Do chi tiết phải lắp ghép với chi ... thời gian để gia công chi tiết 8.1.Thời gian nguyên công phay mặt phẳng đáy 8.2.Thời gian nguyên công gia công lỗ xỏ bu lông 8.3.Thời gian nguyên công phay mặt đầu lỗ xỏ bu lông 8.4.Thời gian...
 • 33
 • 2,799
 • 4

Thiết kế đồ chuyên dùng để gia công chi tiết trên máy vạn năng thông thường

Thiết kế đồ gá chuyên dùng để gia công chi tiết trên máy vạn năng thông thường
... việc chi tiết thiết bị Chi tiết cần gia công làgối đỡ Trên gối đỡ thờng gia công lỗ để lắp ghép với trục lỗ lắp ổ lăn, với trờng hợp gối đỡ gia công lỗ để lắp ổ lăn Gối đỡ đợc lắp lên chi tiết ... công nghệ chi tiết Chi tiết cần gia công chi tiết dạng hộp, chuẩn tinh mặt phẳng lỗ vuông góc với mặt phẳng Với chi tiết ta ta nhận thấy tính công nghệ phù hợp Do chi tiết phải lắp ghép với chi ... thời gian để gia công chi tiết 8.1.Thời gian nguyên công phay mặt phẳng đáy 8.2.Thời gian nguyên công gia công lỗ xỏ bu lông 8.3.Thời gian nguyên công phay mặt đầu lỗ xỏ bu lông 8.4.Thời gian...
 • 33
 • 2,191
 • 2

Thiết kế đồ gia công trên máy

Thiết kế đồ gá gia công trên máy
... φ15+0,027 VI Thiết kế đồ : Trang:31 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Nguyên công phay rảnh 4mm Phân tích yêu cầu kỹ thuật nguyên công thiết kế đồ : Yêu cầu kỹ thuật nguyên công cần thiết kế đồ đảm bảo ... tiết gia công sau vào cữ so dao ,điều chỉnh dao gia công phay ,gia công xong ta nới vơ lăng lấy chi tiết theo phương đứng Kết thúc nguyên công b) Hướng dẫn bảo quản đồ : Khi sử dụng đồ phải ... ưu khuyết điểm đồ : Đồ có kết cấu tương đối đơn giản thuận lợi cho việc tháo lắp chi tiết gia công gia công chi tiết đảm bảo kích thước yêu cầu Kết cấu chi tiết, cấu đồ đơn giản, tiêu...
 • 39
 • 1,008
 • 7

Tính toán thiết kế đồ

Tính toán thiết kế đồ gá
... SPKT Hưng Yên Khoa Cơ Khí Đồ án Công Nghệ Chế Tạo Máy VIII TÍNH VÀ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ TÍNH VÀ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ CHO NGUYÊN CÔNG KHOAN –KHOÉT –DOA LỖ ϕ14 Tính toán thiết kế đồ xác định cấu kẹp chặt ... quan trọng đồ gia công , thân đồ có khoan lỗ lắp ghép Thân đồ lắp chặt băng máy nhờ bulông, thân đồ dùng để định vị kẹp chặt chi tiết gia công(cơ cấu định vị kẹp chặt lắp đồ gá) nhằm ... KIỆN LÀM VIỆC CỦA CHI TIẾT Đồ trang bị công nghệ cần thiết trình gia công ,kiểm tra lắp ráp sản phẩm khí.Trong loại đồ sử dụng đồ gia công chiếm tới 80-90% Đồ gia công tạo điều kiện...
 • 53
 • 963
 • 1

Thiết kế đồ chuyên dùng để gia công chi tiết trên máy vạn năng thông thường

Thiết kế đồ gá chuyên dùng để gia công chi tiết trên máy vạn năng thông thường
... việc chi tiết thiết bị Chi tiết cần gia công làgối đỡ Trên gối đỡ thờng gia công lỗ để lắp ghép với trục lỗ lắp ổ lăn, với trờng hợp gối đỡ gia công lỗ để lắp ổ lăn Gối đỡ đợc lắp lên chi tiết ... công nghệ chi tiết Chi tiết cần gia công chi tiết dạng hộp, chuẩn tinh mặt phẳng lỗ vuông góc với mặt phẳng Với chi tiết ta ta nhận thấy tính công nghệ phù hợp Do chi tiết phải lắp ghép với chi ... thời gian để gia công chi tiết 8.1.Thời gian nguyên công phay mặt phẳng đáy 8.2.Thời gian nguyên công gia công lỗ xỏ bu lông 8.3.Thời gian nguyên công phay mặt đầu lỗ xỏ bu lông 8.4.Thời gian...
 • 33
 • 875
 • 0

Bài thuyết trình môn đồ án thiết kế đồ

Bài thuyết trình môn đồ án thiết kế đồ gá
... :điểm đặt biểu diễn sơ đồ Đồng thời chọn phơng án gia công phay thuận lợi dụng thành phần lực cắt hớng từ xuống vuông góc mặt tỳ chi tiết lên đồ b Tính lực kẹp cần thiết đồ lực kẹp lực tác ... lắp đầu bu long với cấu kẹp dc=0.3d=6mm chọn đờng kính chốt lắp cấu kẹp với thân đồ dc2=10mm 5.Tính toán thiết kế truyền lực Lực sinh đòn kẹp hình thớc thợ ' ' ' ' Gọi :Q_là lực sinh cấu kẹp ... 19 h h1 b số lỗ B 3.5 3.Xác định phơng án kẹp chặt, tính lực kẹp cần thiết a Để đảm bảo chi tiết không bị dịch chuyển dọc lật trình gia công chọn phơng án đảm bảo phôi tiếp xúc vững với phiến...
 • 9
 • 1,267
 • 51

Tính toán thiết kế đồ khoan lỗ 13 gia công tay biên lớn

Tính toán thiết kế đồ gá khoan lỗ 13 gia công tay biên lớn
... Đồ án thiết kế đồ - Giáo viên hớng dẫn : TS Lại Anh Tuấn phần I Thiết kế nguyên lí làm việc đồ I - Chọn chuẩn sơ đồ định vị Chi tiết ta cần gia công yêu cầu khoan lỗ nhỏ 13 tay biên ... thức đồ gia công cách thức thiết kế đồ để gia công chi tiết định Trong thời gian làm đồ án,đợc giúp đỡ bảo tận tình thầy giáo Lại Anh Tuấn thầy giáo môn Chế Tạo Máy em hoàn thành đồ án ... biệt chế tạo thiết bị phụ tùng, cung cấp cho nghành công nghiệp khác thiết bị sản xuất Đồ gia công góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ đó, máy móc ,thiết bị phải dùng đến đồ gia công đợc Một...
 • 11
 • 1,594
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế đồ gá khoan lỗ trên trụcthiết kế đồ gá khoan lỗ của chi tiết dạng hộpthiết kế đồ gá phay hai mặt đầu của tụcthiết kế đồ gá máy tiệnthiết kế đồ gá phay mặt đầucac buoc tien hanh thiêt ke do gatài liệu ban đầu để thiết kế đồ gáthiết kế đồ gá cơ khíthiết kế đồ gáthiết kế đồ gátrình tự thiết kế đồ gácơ sở thiết kế đồ gáthiết kế đồ gá phay mặt phẳngthiết kế đồ gá hànthiết kế đồ gá gối đỡÔn tập tư tưởng hồ chí minhSlide văn hóa kinh doanh (bản full)slide môn pháp luật đại cương (full)Slide Quản lý công nghiệpThuyết trình rủi ro của tín dụng đen có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị cần thiếtTiểu luận rủi ro của tín dụng đen có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị cần thiếtTiểu luận phân tích tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách tiền tệPhân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với khả năng sinh lợi trong các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamBài giảng nhiệt kỷ thuậtCHUYÊN đề LỊCH sử THẾ GIỚI tự CHỌN CHỦ NGHĨA xã hội HIỆN THỰCBài giảng địa lí việt namẢnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến thương mại hàng giày dép của Việt NamNhững lỗi thường gặp trong tiếng anh phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 1giáo án toán lớp 3 học kỳ 1MAI THƯƠNG ĐIA lý tự NHIÊN VIỆT NAM 1Bài giảng quang họcBài giảng thực hành công tác xã hội 2Thực đơn 4 món đơn giản mà đầy đủ rau thịt cáBài giảng xã hội học đại cương