Đồ án Nghiên Cứu Đặc Tính Lực Phanh Trên Băng Thử Phanh ( full bản vẽ)

Đồ án nghiên cứu đặc tính phổ và phân loại rừng ngập mặn bằng dữ liệu ảnh vệ tinh độ phân giải cao QUICKBIRD

Đồ án nghiên cứu đặc tính phổ và phân loại rừng ngập mặn bằng dữ liệu ảnh vệ tinh độ phân giải cao QUICKBIRD
... 1.5 Anh v tinh ụ phõn giai cao v c iờm anh Quickbird Anh vờ tinh ụ phõn giai cao la nhng anh vờ tinh co ụ phõn giai khụng gian cao hn 10m Ngay trờn th gii phụ bin rõt nhiu hờ thụng vờ tinh viờn ... Anh vờ tinh loai thng c chup trờn cac vờ tinh ia tinh va cac vờ tinh thi tit quy ao gõn cua Trai õt Anh v tinh ti l nho: 1: 1000 000 1: 10 000 000 Anh vờ tinh loai c chup trờn cac vờ tinh nghiờn ... iờm anh vờ tinh ụ phõn giai cao QUICKBIRD Chng 2: Nghiờn cu c tinh phụ rng ngõp mn va phng phap x ly anh QUICKBIRD Chng 3: Phõn loai rng ngõp mn bng d liờu anh vờ tinh QUICKBIRD CHNG I: TễNG QUAN...
 • 56
 • 813
 • 1

Đồ án nghiên cứu đặc tính kênh truyền và đánh giá ảnh hưởng của nhiễu trong hệ thống thông tin dưới nước

Đồ án nghiên cứu đặc tính kênh truyền và đánh giá ảnh hưởng của nhiễu trong hệ thống thông tin dưới nước
... ưới nướ Xu t ph t t nhu m quy t đ nh chọn đồ án Nghiên ứu u th t nh ênh truy n v t nh gi ảnh hưởng nhiễu hệ thống thông tin nước Trong trình th c đồ án này, việc vân d ng c ng cố h n nh ng ki ... ĐỒ N Trướ nhu u th t ng y ng m t hệ thống thông tin ưới nướ o thông tin ưới nướ khả ung n thi t Đồ n s u v o nghiên ứu đ nh gi tìm hi u ứng ng p yêu hv u ản l r t hệ thống thông tin ưới nướ hệ ... gi ảnh hưởng y hệ thống sử y u tố như: nhiễu đ đường ng mô y u tố môi trường đ n hiệu su t kênh truyền Sinh viên ền KSTN- -K52 HƯ NG TỔNG QU N V HỆ THỐNG TH NG TIN ƯỚI NƯỚ Hệ thống thông tin...
 • 96
 • 305
 • 0

Đồ án nghiên cứu đặc trưng của tiếng việt trong nhận dạng tiếng nói

Đồ án nghiên cứu đặc trưng của tiếng việt trong nhận dạng tiếng nói
... nh n d ng mang tính ph thu c ngư i nói cao V n ñ khó khăn ch nh n d ng ti ng nói mang tính liên ngành [T.H.Văn00] Nghiên c u nh n d ng ti ng nói b ng máy tính nghiên c u c m t h th ng ngành khoa ... b n m t s k thu t x lý t n s 100 viii Chương Ti ng nói ng âm ti ng Vi t 1.1 Gi i thi u ti ng nói Ti ng nói m t lo i sóng âm Khi ta nói, ti ng nói ñư c truy n ñi mang theo thông tin dư i d ng dao ... i nhánh c a mô hình dãy l c l c hình 2.9 tính toán x p x lư ng ti ng nói băng t n ñư c ph b i b l c thông d i c a nhánh ñó Tuy nhiên, nhi u h th ng nh n d ng, ta thư ng b sung vào t p ñ c trưng...
 • 116
 • 223
 • 0

Luận án Nghiên cứu đặc tính của chitinase tự nhiên và biểu hiện chitinase tái tổ hợp từ chủng nấm Lecanicillium lecanii

Luận án Nghiên cứu đặc tính của chitinase tự nhiên và biểu hiện chitinase tái tổ hợp từ chủng nấm Lecanicillium lecanii
... thiết Xuất phát từ lý trên, tiến hành lựa chọn đề tài luận án: Nghiên cứu đặc tính chitinase tự nhiên biểu chitinase tái tổ hợp từ chủng nấm Lecanicillium lecanii Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu ... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Sàng lọc, kiểm tra tối ưu điều kiện sinh tổng hợp chitinase từ nấm L lecanii 3.1.1 Sàng lọc chủng nấm L lecanii sinh tổng hợp chitinase cao Trong tự nhiên, ... Nghiên cứu tinh phân tích tính chất lý hóa chitinase tự nhiên (3) Nghiên cứu tách dòng xác định trình tự gen mã hóa chitinase phân lập từ chủng nấm tuyển chọn (4) Nghiên cứu biểu gen mã hóa chitinase, ...
 • 27
 • 291
 • 0

Nghiên cứu đặc tính hóa lý của màng thụ động Cr(III) trên lớp mạ kẽm và khả năng bảo vệ chống ăn mòn

Nghiên cứu đặc tính hóa lý của màng thụ động Cr(III) trên lớp mạ kẽm và khả năng bảo vệ chống ăn mòn
... gia tăng khả xử nước thải nhiễm Pb, As, Fe, Co, Cr Dựa đặc tính quý, CS thu hút quan tâm nhiều nhà khoa học sử dụng thay chất nền, đặc biệt cho hệ nanocompozit chứa hạt MNPs nhằm tăng tính ... Fe3O4@Ag có tính chất đặc trưng rõ rệt AgNPs, tính chất plasmon bề mặt hay tính kháng khuẩn; vật liệu Ag@Fe3O4 sử dụng Ag để bền hóa hạt MNPs, tính chất từ tính vật liệu giảm rõ rệt - Tính chất ... làm hoạt tính Cur [91] Để khắc phục nhược điểm này, nhà khoa học tập trung nghiên cứu tăng khả phân tán Cur nước, cách mang Cur hệ vật liệu kích thước nano [17, 95] Theo hướng nghiên cứu này,...
 • 118
 • 320
 • 0

Nghiên cứu đặc tính hóa lý của màng thụ động Cr(III) trên lớp mạ kẽm và khả năng bảo vệ chống ăn mòn

Nghiên cứu đặc tính hóa lý của màng thụ động Cr(III) trên lớp mạ kẽm và khả năng bảo vệ chống ăn mòn
... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ …… ….***………… NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH HÓA LÝ CỦA MÀNG THỤ ĐỘNG Cr(III) TRÊN LỚP MẠ KẼM VÀ KHẢ NĂNG BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN ... ‘ Nghiên cứu đặc tính hóa màng thụ động Cr(III) lớp mạ kẽm khả bảo vệ chống ăn mòn thực Mục tiêu nghiên cứu luận án: - Xác định khối lượng, chiều dày, hình thái, cấu trúc màng thụ động Cr(III) ... Cr(III) màng thụ động Cr(VI) lớp mạ kẽm Xác định khối lượng màng thụ động Cr(III) màng thụ động Cr(VI) Xác định hình thái, cấu trúc bề mặt màng thụ động Cr(III) Hành vi ăn mòn màng thụ động Cr(III)...
 • 154
 • 282
 • 0

đồ án : NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP VPN TRÊN NỀN CÔNG NGHỆ MPLS

đồ án : NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP VPN TRÊN NỀN CÔNG NGHỆ MPLS
... HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA VIỄN THÔNG -*** - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP VPN TRÊN NỀN CÔNG NGHỆ MPLS Giáo viên hướng dẫn : Ths Hoàng Trọng ... Phần I: Giới thiệu chung công nghệ VPN giao thức đuợc sử dụng công nghệ VPN l : L2F, PPTP, L2TP, IPSec • Phần II: Giới thiệu công nghệ VPN MPLS Ngày giao đề tài: ………………… Ngày nộp đồ án: ………………… ... TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Họ tên : Lớp : Khoá : Ngành : Nguyễn Mạnh Hùng D2004-VT1 2004 – 2009 Điện tử – Viễn thông TÊN ĐỀ TÀI: "CÔNG NGHỆ MẠNG RIÊNG ẢO VPN TRÊN NỀN MPLS" NỘI DUNG ĐỒ ÁN : •...
 • 128
 • 467
 • 1

đồ án tốt nghiệp: công trình thủy điện nậm sì lường 3 ( full bản vẽ )

đồ án tốt nghiệp: công trình thủy điện nậm sì lường 3 ( full bản vẽ )
... 179,00 134 ,00 119,00 104,00 91,90 86,50 116,00 1 13, 00 86,50 72,10 72,10 73, 40 (m3/s) 31 ,51 32 ,15 32 ,80 33 , 43 34,07 34 ,72 35 ,35 34 ,87 34 ,39 33 ,91 33 , 43 32,95 32 ,47 32 ,15 31 ,84 31 ,51 31 ,18 30 ,88 30 ,55 ... 72,10 73, 40 72,10 70,80 68 ,30 32 ,15 32 ,80 33 , 43 34,07 34 ,72 35 ,35 34 ,87 34 ,39 33 ,91 33 , 43 32,95 32 ,47 32 ,15 31 ,84 31 ,51 31 ,18 30 ,88 30 ,55 61,01 91,46 121,91 152 ,37 182,82 2 13, 28 299,74 37 2,76 7 83, 94 ... toán bồi lắng lòng hồ Nậm Sì Lường Tuyến Q0 (m3/s) ρ0 (g/m 3) Vll năm (1 03 m 3) Vdđ năm (1 03 m 3) V năm (1 03 m 3) V 75 năm (1 03 m 3) Đập Nậm Lường 16,0 55 14,9 5,2 20,1 1511 4.Đường quan hệ Q=f(Zhl)...
 • 147
 • 460
 • 0

Đồ án Hệ thống nhiên liệu bơm UI trên động cơ D6CAD6CB ( kèm bản vẽ)

Đồ án Hệ thống nhiên liệu bơm UI trên động cơ D6CAD6CB ( kèm bản vẽ)
... TRÊN ĐỘNG CƠ D6CA/D6CB - HYUNDAI Nguyên lý hoạt động kim bơm liên hợp UI: Cấp nhiên liệu Nén nhiên liệu Phun nhiên liệu Dứt phun nhiên liệu Cấp nhiên liệu: Solonoid Dầu vào Van định lượng mở Hành ... GiỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG PHUN DẦU ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆN TỬ • Điều khiển xác, nhạy • Tiết kiệm nhiên liệu • Tăng công suất động Thông số kt D6CA/D6CB HỆ THỐNG EUI TRÊN ĐỘNG CƠ D6CA/D6CB - HYUNDAI ... Nhiệt độ nhiên liệu Áp suất nhiên liệu Góc trục cam Góc trục khuỷu Tốc độ xe Các công tắc Nguồn (+ ác qui) E T C Rơ le điều khiển Tốc độ động Tốc độ xe Kiểm tra động Chẩn đoán CAN BUS (LAN) Sửa...
 • 36
 • 518
 • 4

Đồ án Nghiên cứu hệ thống ghép kênh quang DWDM - Mục lục

Đồ án Nghiên cứu hệ thống ghép kênh quang DWDM - Mục lục
... 43 Chơng IV Các thiết bị sử dụng mạng ghép kênh theo bớc sóng dày đặc DWDM 4.1 Tổng quan hệ thống ghép kênh DWDM 44 4.2 Bộ khuếch đại sợi quang trộn ERBIUM (EDFA) 47 4.2.1 Nguyên ... công nghệ then chốt hệ thống WDM 3.1 Phân bổ khu bớc sóng quang .35 3.1.1 ý nghĩa việc phân bổ bớc sóng 35 3.1.2 Phân bổ kênh 35 3.2 Vấn đề ổn định bớc sóng nguồn quang ... 2.4.3 Bộ ghép kênh điều hởng đợc (Tulable) 26 2.4.3.1 Thiết bị lọc Fabry - Perot .27 2.4.3.2 Thiết bị lọc quang âm (tunable acousto-optic filters) 28 2.4.4 AWG nét công nghệ thiết...
 • 3
 • 1,249
 • 28

Đồ án Nghiên cứu hệ thống ghép kênh quang DWDM - Phụ lục

Đồ án Nghiên cứu hệ thống ghép kênh quang DWDM - Phụ lục
... Hình Tuyến truyền dẫn Vinh - Đã Nẵng Hình Tuyến truyền dẫn Đà Nẵng Quy Nhơn Hình Tuyến truyền dẫn Quy Nhơn TP.Hồ Chí Minh Hình Sơ đồ mạng Rings Hình Cấu hình mạng backbone Việt...
 • 8
 • 443
 • 13

Nghiên cứu đặc tính động lực học của ôtô với hệ thống truyền lực cơ khí và hệ thống truyền lực thuỷ cơ

Nghiên cứu đặc tính động lực học của ôtô với hệ thống truyền lực cơ khí và hệ thống truyền lực thuỷ cơ
... t ô tô nghiên c u tính kéo tính ñ ng l c h c c a ô tô ðư ng ñ c tính c a ñ ng chia làm hai lo i: ðư ng ñ c tính t c ñ ñư ng ñ c tính t i tr ng [4], [7] a ðư ng ñ c tính t c ñ ðư ng ñ c tính t ... Nó ph thu c vào tr ng t i t c ñ chuy n ñ ng trung bình c a ô tô Hai y u t l i ph thu c vào cácñ c tính kéo bám c tính ñ ng l c h c c a ô tô ð phân tích ñánh giáñ c tính kéo c tính ñ ng ... V N ð NGHIÊN C U 1.1 VÀI NÉT V TÌNH HÌNH NGHIÊN C U TÍNH CH T ð NG L C H C C A Ô TÔ ð c tính ñ ng l c h c c a ô tô th hi n hàng lo t ch tiêu s d ng kh kh i hành tăng t c, tính ñi u n, tính êm...
 • 112
 • 510
 • 1

Luận văn nghiên cứu đạc tính động lực học quá trình chuyển số của ôtô có hộp số tự động(AT)

Luận văn nghiên cứu đạc tính động lực học quá trình chuyển số của ôtô có hộp số tự động(AT)
... 57 Hình 1a Đồ thị đặc tính t c ủ xe trình chuyển số hộp số tự động xe Toyota crown ( ủ ng nh a khụ) 58 Hình 1b Đồ thị đặc tính t c ủ ủ ng c trình chuyển số hộp số tự động xe Toyota crown ... 63 Hình 1c Đồ thị đặc tính t c ủ xe trình chuyển số hộp số tự động xe Toyota crown ( ủ ng cỏt s i) 63 Hình 1d Đồ thị đặc tính t c ủ ủ ng c trình chuyển số hộp số tự động xe Toyota crown ... 1.2 Khái quát hộp số tự động 15 1.2.1 Cỏc lo i h p s t ủ ng 17 1.2.2 Các phận hộp số tự động AT 17 1.2.3 Biến mô thuỷ lực 17 1.1.4 Một số thông số v đặc tính biến...
 • 90
 • 1,127
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đồ án nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã cao lãnh tỉnh đồng thápđồ án nghiên cứu định hướng qui hoạch môi trường thành phố tuy hoà tỉnh phú yên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020đồ án nghiên cứu hệ thống vệ tinh viễn thông vinasat iđồ án nghiên cứu tổng hợp nhôm oxit hoạt tính có chất lượng cao ứng dụng làm chất xúc trang 7 filesđồ án nghiên cứu nổ vở bình chịu áp lựcđồ án nghiên cứu về tính kháng khuẩn của tỏinghiên cứu đặc tính ctr hữu cơ đô thị hà nộiđiều tra thành phần sâu hại cây thuốc và nghiên cứu đặc tính sinh học của sâu đo hại mã đề vụ đông xuân 1999 2000 tạitrung tâm nghiên cứu cây thuốc hà nộiđồ án nghiên cứu tio2nghiên cứu đặc tính sinh họcđồ án nghiên cứu xây dựngnghiên cứu đặc tính nén lún của đất yếu khu vực thị vảinghiên cứu đặc tính nông sinh học của một số mẫu giống cây họ gừng trồng tại gia lâm hà nộiđồ án nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợpdo an nghien cuu va de xuat nang cao hieu qua quan ly chat thai ran nguy haiCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây