khảo sát sự sinh trưởng của saccharosemyces sp trên môi trường cám gạo, rỉ đường và một số yếu tố ảnh hưởng đến sức sống của chúng trong chế phẩm

khóa luận tốt nghiệp khảo sát sựu sinh trưởng của saccharomyces SP trên môi trường cám gạo rỉ đường một số yếu tố ảnh hưởng đến sức sống của chúng trong chế phẩm

khóa luận tốt nghiệp khảo sát sựu sinh trưởng của saccharomyces SP trên môi trường cám gạo rỉ đường và một số yếu tố ảnh hưởng đến sức sống của chúng trong chế phẩm
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỰ SINH TRƢỞNG CỦA SACCHAROMYCES SP TRÊN MÔI TRƢỜNG CÁM GẠO, RỈ ĐƢỜNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH ... tài Khảo sát sinh trƣởng nấm men Saccharomyces sp môi trƣờng cám gạo, rỉ đƣờng số yếu tố ảnh hƣởng tới khả sống chúng chế phẩm 1.2 Mục đích đề tài Tìm hiểu số điều kiện quy trình sản xuất sinh ... trƣờng cám gạo 4.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hƣởng acid ascorbic (vitamin C) chất lên sức sống nấm men chế phẩm Việc thu hoạch bảo quản chế phẩm ảnh hƣởng nhiều đến sức sống nấm men chế phẩm Đến...
 • 71
 • 202
 • 0

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng một số yếu tố ảnh hưởng đến dinh dưỡng của trẻ từ 6 24 tháng tuổi tại phòng khám dinh dưỡng bệnh viên nhi trung ương

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng đến dinh dưỡng của trẻ từ 6 24 tháng tuổi tại phòng khám dinh dưỡng  bệnh viên nhi trung ương
... Trung ương" với mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ từ - 24 tháng tuổi phòng khám Dinh dưỡng - Bệnh viện Nhi Trung ương Tìm hiểu số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng SDD trẻ từ - 24 tháng tuổi ... chưa nhi u Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài "Đánh giá tình trạng dinh dưỡng số yếu tố ảnh hưởng đến dinh dưỡng trẻ từ -24 tháng tuổi phòng khám Dinh dưỡng - Bệnh viên Nhi Trung ... nghiên cứu - Trẻ từ tháng đến 24 tháng tuổi Bà mẹ trẻ chọn 2.2.1 Tiêu chuẩn lựa chọn - - Trẻ: Trẻ từ tháng đến 24 tháng tuổi, đến khám phòng khám Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Trung ương thời gian...
 • 90
 • 396
 • 4

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng một số yếu tố ảnh hưởng đến dinh dưỡng của trẻ từ 6 24 tháng tuổi tại phòng khám dinh dưỡng bệnh viện nhi trung ương

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng đến dinh dưỡng của trẻ từ 6 24 tháng tuổi tại phòng khám dinh dưỡng  bệnh viện nhi trung ương
... Trung ương" với mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ từ 6- 24 tháng tuổi Phòng khám Dinh dưỡng - Bệnh viện Nhi Trung ương Tìm hiểu số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng suy dinh dưỡng trẻ từ 6- 24 ... chưa nhi u Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài "Đánh giá tình trạng dinh dưỡng số yếu tố ảnh hưởng đến dinh dưỡng trẻ từ 6- 24 tháng tuổi Phòng khám Dinh dưỡng - Bệnh viện Nhi Trung ... nghiên cứu - Trẻ từ tháng đến 24 tháng tuổi Bà mẹ trẻ chọn 2.2.1 Tiêu chuẩn lựa chọn - - Trẻ: Trẻ từ tháng đến 24 tháng tuổi, đến khám Phòng khám Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Trung ương thời gian...
 • 86
 • 264
 • 3

Khảo sát tình hình nuôi, dịch bệnh một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, ấp nở của ba ba gai nuôi tại huyện sông mã tỉnh sơn la

Khảo sát tình hình nuôi, dịch bệnh và một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, ấp nở của ba ba gai nuôi tại huyện sông mã  tỉnh sơn la
... huy n Sông - Sơn La 46 B ng Tình hình nuôi ba ba gai gi ng c a huy n Sông 48 B ng Tình hình nuôi ba ba gai thương ph m c a huy n Sông 48 B ng 10 Tình hình nuôi ba ba gai sinh s ... h nuôi ba ba gai t i huy n Sông Mã, t nh Sơn La c ð i tư ng nghiên c u Ba ba gai c a h nuôi t i huy n Sông - t nh Sơn La Chú thích: Ba ba sinh s n: Là ba ba có tu i ñ i t năm tr lên Ba ba ... ba ba gai c a huy n Sông 41 B ng nh hư ng c a tu i ñ i sinh s n ñ n kh sinh s n c a ba ba gai 43 B ng S phát tri n ngh nuôi ba ba gai t i Sông Mã- Sơn La 44 B ng Quy mô nuôi ba ba gai...
 • 93
 • 428
 • 2

tình trạng dinh dưỡng một số yếu tố ảnh hưởngsinh viên mới nhập trường đại học y hà nội

tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng ở sinh viên mới nhập trường đại học y hà nội
... Trường Đại học Y Nội tiến hành mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng sinh viên trường đại học Y Nội Đánh giá vài y u tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng sinh viên trường đại học Y Nội ... 3.3 Một vài y u tố ảnh hưởng tới tình trạng dinh dưỡng sinh viên 23 3.3.1 Cân nặng nam sinh viên y u tố ảnh hưởng Bảng 3.3.1 Cân nặng nam sinh viên y u tố ảnh hưởng STT Nơi Số anh em Y u tố Nông ... nay, có số đề tài sinh viên tiến hành phần lớn tập trung vào vấn đề thể lực, chưa có nhiều nghiên cứu TTDD y u tố ảnh hưởng Đề tài Tình trạng dinh dưỡng số y u tố ảnh hưởng sinh viên nhập Trường...
 • 40
 • 2,226
 • 21

Nghiên cứu sự phát triển thể chất,tinh thần một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị ở trẻ suy giáp trạng bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu sự phát triển thể chất,tinh thần và một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị ở trẻ suy giáp trạng bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương
... hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu sau: Nghiên cứu phát triển thể chất, tinh thần trẻ SGTBS loạn sản tuyến giáp điều trị Bệnh viện Nhi Trung ơng Nghiên cứu số yếu tố ảnh hởng đến kết điều trị trẻ ... Đặc điểm nhóm nghiên cứu 39 3.2 Sự phát triển thể chất trớc sau điều trị 41 3.3 Sự phát triển tinh thần trớc sau điều trị 52 3.4 Một số yếu tố ảnh hởng đến kết điều trị 54 Chơng ... theo kết điều trị: - Kết điều trị tốt + Sự phát triển thể lực: SDS chiều cao cân nặng trẻ + Sự phát triển tinh thần: số thông minh DQ IQ (thơng số trí tuệ) trung bình 70 - Kết điều trị cha tốt...
 • 109
 • 205
 • 0

Nghiên cứu tỷ lệ một số yếu tố ảnh hưởng đếnsinh của các cặp vợ chồng từ 18 – 49 tại địa bàn huyện Ba Vì năm 2010

Nghiên cứu tỷ lệ và một số yếu tố ảnh hưởng đến vô sinh của các cặp vợ chồng từ 18 – 49 tại địa bàn huyện Ba Vì năm 2010
... sinh cặp vợ chồng nghiên cứu 3.3 Các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến sinh 3.3.1 .Các yếu tố liên quan đến sinh người chồng Bảng 3.10 Các yếu tố ảnh hưởng tới sinh chồng 36 sinh ... phân bố sinh cặp vợ chồng nghiên cứu 3.2.1 Tỷ lệ sinh cặp vợ chồng nghiên cứu Bảng 3.4 Tỷ lệ sinh sinh sinh chung Số lượng Tỷ lệ % 235 11% 32 nguyên phát 75 32 sinh thứ ... sinh đẻ từ 18 49 , số cặp thuộc 31 xã thị trấn chiếm tỷ lệ 4,62% số cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ huyện Ba số cặp vợ chồng đủ đại diện cho cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ huyện Ba phản ánh...
 • 101
 • 125
 • 0

Luận văn đánh giá khả năng sản xuất một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của lợn đực giống LANDACE YORKSHIRE DUROC nuôi tại công ty cổ phần giống chăn nuôi bắc giang

Luận văn đánh giá khả năng sản xuất và một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của lợn đực giống LANDACE YORKSHIRE và DUROC nuôi tại công ty cổ phần giống chăn nuôi bắc giang
... Landrace, Yorkshire Duroc nuôi t i Công ty C ph n gi ng chăn nuôi B c Giang ˝ 1.2 M c ñích, yêu c u 1.2.1 M c ñích + ðánh giá s c s n su t c a l n ñ c gi ng Landrace, Yorkshire Duroc nuôi t i Công ty ... nhanh công tác c i t o gi ng góp ph n ñáng k vào vi c nâng cao su t ch t lư ng ñàn l n nư c ta Công ty C ph n gi ng chăn nuôi B c Giang, trung tâm gi ng l n c a t nh B c Giang có ngành chăn nuôi ... p Tôi xin chân thành c m ơn th y giáo, cô giáo B môn Chăn nuôi, Khoa chăn nuôi nuôi tr ng thu s n, trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i ñã góp ý ch b o ñ lu n văn c a ñư c hoàn thành Tôi xin g...
 • 91
 • 552
 • 1

Luận văn nghiên cứu tình hình phát sinh gây hại một số yếu tố ảnh hưởng đến sâu cuốn lá nhỏ hại lúa CNAPHALOCROSIS MEDINALIS GUENEE biện pháp phòng chống trong điề

Luận văn nghiên cứu tình hình phát sinh gây hại và một số yếu tố ảnh hưởng đến sâu cuốn lá nhỏ hại lúa CNAPHALOCROSIS MEDINALIS GUENEE và biện pháp phòng chống trong điề
... Lepidoptera H ngi sỏng Pyralidae Gi ng Cnaphalocrosis Loi sõu cu n lỏ nh Cnaphalocrosis medinalis Guenee Phõn b c a sõu cu n lỏ nh Sõu cu n lỏ nh Cnaphalocrosis medinalis Guenee cú phõn b Chõu , Chõu Phi, ... al., 1986) [48],[73] Trong s chỳng, ph bi n l loi Cnaphalocrosis medinalis Guenee V trớ phõn lo i c a loi sõu cu n lỏ nh Cnaphalocrosis medinalis Guenee nh sau: Gi i ủ ng v t Animalia Ngnh chõn ... g m nhúm: b t m i, ký sinh v sinh v t gõy b nh Sâu lúa loại nhỏ có th nh phần thiên địch phong phú Trờn th gi i ủó phỏt hi n ủ c 103 loi thu c b cỏnh mng v b hai cỏnh ký sinh pha phỏt d c (tr...
 • 160
 • 754
 • 2

Thành phần một số yếu tố ảnh hưởng đến sữa của bà mẹ tại thành phố hà nội thành phố hồ chí minh

Thành phần và một số yếu tố ảnh hưởng đến sữa của bà mẹ tại thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
... 60 thành phần dinh dưỡng thành phần miễn dịch sữa mẹ cho bú từ tháng đến tháng số phường nội thành thành phố Nội thành phố Hồ Chí Minh Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến thành phần sữa mẹ ... khoáng sữa mẹ mẹ thành phố Nội thành phố Hồ Chí Minh rõ ràng Đáng ý hàm lượng selen sữa mẹ 44 thành phố Hồ Chí Minh không có, tổng số 30 mẫu với kết 0, 61 mẫu sữa mẹ thành phố Nội ... nồng độ số vitamin sữa mẹ thành phố Nội Hồ Chí Minh Bảng hình cho thấy hàm lượng số vitamin sữa mẹ số phường thành phố Hồ Chí Minh cao so với mẹ số phường thành phố Nội, hàm lượng...
 • 75
 • 340
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC TỪ XA CỦA ĐẠI HỌC HUẾ " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... ngành Giáo dục tiểu học số lượng HV tốt nghiệp đáng kể (4568 HV) Điều cho thấy, đào tạo đại học theo phương thức GDTX phần đáp ứng nhu cầu "chuẩn hóa" đội ngũ giáo viên tiểu học mà Sở Giáo dục ... đào tạo, phản ánh thực chất việc học tập HV công tác quản 39 lý sở đào tạo, bác bỏ nhiều ý kiến cho rằng: Học từ xa, cần ghi danh tốt nghiệp đại học Đánh giá chất lượng đào tạo đại học theo ... 54,1 55,2 triển Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo: Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo mức độ ảnh hưởng cho phép ta định hướng cải tiến chất lượng đào tạo giai đoạn tới Với...
 • 24
 • 298
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tỉ lệ vô sinh và một số yếu tố ảnh hưởng đến vô sinh ở cần thơkhảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của nấm menkhảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của nấm menkhảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính êm dịu của xe hyundai 1 25 tấn khi vận chuyển trên đường nông thônnghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ chăm sóc trước trong và sau sinh của các bà mẹ tại tỉnh bình định năm 20082009khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp enzyme amylase từ nấm mốc aspergillus oryzaephương pháp nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của vi khuẩn tuyển chọnnghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ chăm sóc trước trong và sau sinh của các bà mẹđã khảo sát được một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của phép đo và đề ra một số biện pháp khắc phục như sauthực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và một số yếu tố ảnh hưởng tại xã gio châu huyện gio linh của tỉnh quảng trị và xã hòa hiệp huyện cư kuin của tỉnh đắc lắcluận văn nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzym glucose oxydase từ chủng nấm mốc aspergillus nigernghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sựsinh trưởng của chủng saccharomyces cerevisiae lt2trong quá trình nhân giốngmột số yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng xây dựng sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh tại hgđgt dự báo một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển thị trường trong nước của ngành dệt may thành phố đà nẵngmột số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của kh với dịch vụ khám bệnh tại khoa khám theo yêu cầu bệnh viện phụ sản trung ươngUnit 9 undersea world2545 QD DHHN xet cu quan ly can bo di hoc cong tac trong va ngoai nuoc1349 KH DHHN KH thuc hien QD 1278 QD BGDDTUnit 2 school talksUnit 3 peoples backgroundUnit 5 technology and youTuần 8. Các em nhỏ và cụ giàTest yourself dTestyourself cUnit 1 a day in the life ofGiáo án địa nâng cao lớp 11Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì IChương i xã hội nguyên thuỷ lớp 10Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định theo tiếp cận tập thô mờ (LV thạc sĩ)Chuong i §2 phep doi xung qua mp (3 tiet)vi khuẩn Escherichia coliTuần 3. Quạt cho bà ngủGIÁO án GT 12NC( t1 t11)Thong bao DATS dot 3 CV1459 25 8 2017ThacSi2017 QD diem trung tuyen thac si 2017 1606