Cấu hình captive portal trên pfsense hutech

Báo cáo captive portal trên pfsense

Báo cáo captive portal trên pfsense
... - Cấu hình Captive Portal Giờ ta bật dịch vụ Captive Portal cho chạy Lan Wan2 Tab Services chọn Captive Portal Giảng viên hướng dẫn: NGUYỄN ĐỨC QUANG Page 20 Báo cáo Captive Portal Pfsense D SVTH: ... trang quản lý Captive portal lên pfsense - Trọng tâm Ta phân tích tab Captive Portal Mình phân tích tùy chọn trọng tâm báo cáo Sau vào Services: Captive portal ta tick vào Enable captive portal Interaces: ... QUANG Page 14 Báo cáo Captive Portal Pfsense SVTH: NGUYỄN PHAN HÒA PHÁT Lớp: C12QM13 Mssv: 12201743 Cổng WAN2 Giảng viên hướng dẫn: NGUYỄN ĐỨC QUANG Page 15 Báo cáo Captive Portal Pfsense SVTH:...
 • 32
 • 862
 • 6

Cấu hình IPSEC/VPN trên thiết bị CISCO

Cấu hình IPSEC/VPN trên thiết bị CISCO
... ang dùng IV Qui Trình C u Hình Bư c IPSec/VPN Trên Cisco IOS: - Ta có th c u hình IPSec VPN qua bư c sau ây: Chu n b cho IKE IPSec C u hình cho IKE C u hình cho IPSec C u hình d ng mã hóa cho gói ... IP b c c u c n ph i c c u hình Tham kh o vi c cài t Cisco IOS hư ng d n c u hình t i www .cisco. com cho phiên b n ph n mêm c a b n tham kh o thêm v t t c tuỳ ch n c u hình có th có hư ng d n chi ... nên VPN Cisco: a Cisco VPN Router: s d ng ph n m m Cisco IOS, IPSec h tr cho vi c b o m t VPN VPN t I ưu hóa router òn b y ang t n t I s u tư c a Cisco Hi u qu nh t m ng WAN h n h p b Cisco Secure...
 • 46
 • 3,315
 • 31

Câu hình IPSEC VPN trên thiêt bị cisco

Câu hình IPSEC VPN trên thiêt bị cisco
... C u Hình Bư c IPSec/ VPN Trên Cisco IOS: - Ta có th c u hình IPSec VPN qua bư c sau ây: Chu n b cho IKE IPSec C u hình cho IKE C u hình cho IPSec C u hình d ng mã hóa cho gói d li u Crypto ipsec ... o nên VPN Cisco: a Cisco VPN Router: s d ng ph n m m Cisco IOS, IPSec h tr cho vi c b o m t VPN VPN t I ưu hóa router òn b y ang t n t I s u tư c a Cisco Hi u qu nh t m ng WAN h n h p b Cisco ... Câu Hình IPSEC/ VPN Trên Thiêt Bị Cisco vi c b o m t an toàn d li u vi c qu n lý d ch v T ó ngư i ta ã ưa m t mô hình m ng m i nh m tho mãn nh ng yêu c...
 • 47
 • 659
 • 3

Tài liệu Cấu hình nhiều Domain trên một Exchange 2000 server doc

Tài liệu Cấu hình nhiều Domain trên một Exchange 2000 server doc
... cấu hình thêm phần SMTP Virtual server SMTP connector cấu hình sẵn Khi MX record thiết lập cho domain, sách nhận mail cho domain với cấu trúc địa email có phạm vi Exchange, email giao nhận Tuy ... storage group Cấu hình SMTP Virtual server and connector Là người quản trị mạng, bạn muốn đảm nhận việc quản lý email domain abcinc.net xyzinc.net phương thức Bạn không cần cấu hình thêm phần ... bạn muốn thiết lập sách riêng biệt cho domain dựa SMTP domain để đảm nhận cách thức gửi / nhận mail riêng, bạn phải thực cấu hình thêm cho SMTP virtual server SMTP connector Tạo Mailbox Bây bạn...
 • 6
 • 241
 • 0

Tài liệu Câu Hình IPSEC/VPN Trên Thiêt Bị Cisco pdf

Tài liệu Câu Hình IPSEC/VPN Trên Thiêt Bị Cisco pdf
... Câu Hình IPSEC/VPN Trên Thiêt Bị Cisco vi c b o m t an toàn d li u vi c qu n lý d ch v T ó ngư i ta ã ưa m t mô hình m ng m i nh m tho mãn nh ng yêu c ... ang dùng IV Qui Trình C u Hình Bư c IPSec/VPN Trên Cisco IOS: - Ta có th c u hình IPSec VPN qua bư c sau ây: Chu n b cho IKE IPSec C u hình cho IKE C u hình cho IPSec C u hình d ng mã hóa cho gói ... c u hình Tham kh o vi c cài t Cisco IOS hư ng d n c u hình t i www .cisco. com cho phiên b n ph n mêm c a b n tham kh o thêm v t t c tuỳ ch n c u hình có th có hư ng d n chi ti t - M t vài câu...
 • 47
 • 602
 • 7

03 cấu hình access rule trên TMG 2010

03 cấu hình access rule trên TMG 2010
... Chọn Apply -> chọn OK Tạo Access Rule cho phép truy cập web - Chuột phải Firewall Policy -> chọn New -> Access Rule - Đặt tên Rule -> Next - Chọn Allow -> Next - Chọn hình > Next - Chọn HTTP -> ... - Chọn Allow -> Next - Chọn hình -> Add - Chọn DNS -> Add - Chọn Next - Chọn Add - Chọn Internal -> Add - Chọn Next - Chọn Add ... - Chọn hình > Next - Chọn HTTP -> Add - Chọn HTTPS -> Add - Chọn FTP -> Add - Chọn Next - Chọn hình (chức malware inspection tìm hiểu phần tiếp theo) -> Next - Chọn Add - Chọn Internal -> Add...
 • 18
 • 1,498
 • 2

05 cấu hình ISP redundancy trên TMG 2010

05 cấu hình ISP redundancy trên TMG 2010
... 2 Cấu hình địa card mạng External tới ISP2 : Lựa chọn Advanced để thiết lập metric cho card mạng External Cấu hình ISP Redundancy: Mở Forefront TMG > Networking > ISP Redundancy > Configure ISP ... Configure ISP Redundancy Tại hình Welcome nhấn Next để tiếp tục: Lựa chọn Load Balacing with Fail Over capability: Cấu hình card mạng, subnet kết nối tới ISP1 : Cấu hình địa IP kết nối tới ISP1 : Nhấn ... IP kết nối tới ISP1 : Nhấn Next để tiếp tục: Cấu hình card mạng, subnet kết nối tới ISP2 : Cấu hình địa IP kết nối tới ISP2 : Nhấn Next để tiếp tục: Cấu hình Load Balacing cho kết nối: Nhấn Finish...
 • 7
 • 543
 • 4

06 cấu hình web caching trên TMG 2010

06 cấu hình web caching trên TMG 2010
... chức ISA Server 2 006 & Forefront TMG 2010 Bảng so sánh phiên Forefront TMG Standard & Enterprise Các yêu cầu phần cứng cài đặt ForeFront TMG Các yêu cầu phần mềm cài đặt ForeFront TMG - Windows Roles ... VoIP thông qua TMG - ISP Link Redundancy: hỗ trợ load balancing & failover cho nhiều đường truyền internet - Web anti-malware: quét virus, phần mềm độc hại & mối đe dọa khác truy cập web - URL filtering: ... lệ SSL Certificate - E-mail protection subscription service: tích hợp với Forefront Protection 2010 for Exchange Server & Exchange Edge Transport Server để kiểm soát viruses, malware, spam e-mail...
 • 4
 • 422
 • 8

03 cài đặt và cấu hình child domain trên windows server 2008

03 cài đặt và cấu hình child domain trên windows server 2008
... Restore Mode Administrator Password”, nhập vào mật khẩu, sau chọnNext - Tại cửa sổ “Summary”, chọn Next - Quá trình nâng cấp Windows Server 2008 thành Domain Controller diễn ra… - Sau nâng cấp ... Next - Tại cửa sổ “Name the New Domain , nhập vào thông tin miền cha, thông tin tên miền con, chọn Next - Tại cửa sổ “Set Domain Function Level”, lựa chọn mức độ chức Domain, chọn Next - Tại cửa ... - Nâng cấp BKNP-DC08-01 thành Domain Controller (xem Lab ) - Đặt địa IP cho máy tính BKNP-SRV08-01, với giá trị DNS mô tả địa IP BKNP-DC08-01 (BKNPDC08-01 DNS Server) - Thực lệnh DCPROMO máy...
 • 8
 • 1,342
 • 13

10 cài đặt và cấu hình DHCP server trên windows server 2008

10 cài đặt và cấu hình DHCP server trên windows server 2008
... trình cài đặt diễn - Sau vài giây, DHCP Server cài đặt thấy cửa sổ xuất hình bên dưới: - Kích Close để đóng cửa sổ cài đặt, sau chuyển sang cách quản lý DHCP Server *Quản lý Windows Server 2008 DHCP ... tăng cấp để cấu hình DHCP scope cho DHCP Server Chọn cấu hình dải địa IP 192.168.1 .10- 254 cho 200 máy khách mạng nội Để thực điều đó, bạn cần kíchAdd để bổ sung thêm phạm vi Như bạn thấy hình bên ... lại hình Add Scope, kích Next để bổ sung thêm phạm vi (khi DHCP Server cài đặt) - Chọn Disable DHCPv6 stateless mode cho máy chủ kích Next - Sau xác nhận DHCP Installation Selections (trên hình...
 • 10
 • 517
 • 0

22 cấu hình DFS replication trên windows server 2008

22 cấu hình DFS replication trên windows server 2008
... đặt DFS Cấu hình dịch vụ DFS máy BKNP-SRV08-01 Start > Programs > Administrative Tools > DFS Management Tại cửa sổ DFS Management”, chuột phải Replication > New Replication Group Tại cửa sổ Replication ... ProjectDocs ổ C máy BKNP-SRV01-01 Cài đặt dịch vụ DFS Server BKNP-SRV08-01 BKNP-SRV08-02 Start > Administrative Tools > Server Manager Tại cửa sổ Server Manager”, chọn Roles > Add Roles Tại cửa ... Type”, chọn Replication group for data collection > chọn Next Tại cửa sổ “Name and Domain”, ô Name of replication group điền tên: ProjectDocs, chọn Next để tiếp tục Tại cửa sổ Branch Server, ô...
 • 23
 • 855
 • 0

Tài liệu VLAN là gì? Làm thế nào để cấu hình một VLAN trên Switch Cisco? ppt

Tài liệu VLAN là gì? Làm thế nào để cấu hình một VLAN trên Switch Cisco? ppt
... 802.1q Làm để tạo VLAN? Cách cấu hình mạng VLAN thay đổi tùy mẫu switch Cisco khác Mục tiêu bạn là:  Tạo VLAN  Đặt cổng vào VLAN thích hợp Giả dụ muốn tạo VLAN 10 Chúng ta muốn đặt cổng vào VLAN ... router Với VLAN, máy tính kết nối tới switch máy tính khác kết nối tới switch mà tất máy tính nằm VLAN chung (miền quảng bá) Làm máy tính VLAN khác giao tiếp với nhau? Các máy tính VLAN khác giao ... với router switch Layer Do VLAN subnet riêng nó, router switch Layer phải dùng để định tuyến subnet Cổng trunk gì? Khi liên kết hai switch router switch truyền tải lưu lượng nhiều VLAN cổng gọi...
 • 6
 • 456
 • 6

VLAN là gì? Làm thế nào để cấu hình một VLAN trên Switch Cisco? potx

VLAN là gì? Làm thế nào để cấu hình một VLAN trên Switch Cisco? potx
... viên - đặt số cổng switch VLAN ngoại trừ VLAN - VLAN mặc định Tất cổng mạng VLAN đơn thuộc miền quảng bá Vì switch giao tiếp với nên số cổng switch A nằm VLAN 10 số cổng switch B VLAN 10 Các tin ... không bị lộ cổng thuộc VLAN ngoại trừ VLAN 10 Tuy nhiên, tất máy tính giao tiếp với chúng thuộc VLAN Nếu không cấu hình bổ sung, chúng giao tiếp với máy tính khác nằm VLAN VLAN có cần thiết không? ... Cisco, VLAN kích hoạt mặc định tất máy tính nằm VLAN VLAN VLAN Bởi mà theo mặc định, bạn sử dụng tất cổng switch tất máy tính có khả giao tiếp với Khi bạn cần VLAN? Bạn cần cân nhắc việc sử dụng VLAN...
 • 3
 • 328
 • 1

Cấu hình Outlook webmail trên Android và IOS pptx

Cấu hình Outlook webmail trên Android và IOS pptx
... tự trên, có thay đổi nhỏ bước Tại hộp thoại cấu hình, mục Email Address, bạn nhập vào địa email ảo (alias), ô User Name bên bạn nhập vào địa email (bao gồm đuôi @outlook. com) Sau bước cấu hình ... đuôi @outlook. com để gửi nhận thư Microsoft Outlook dễ dàng Thiết lập việc sử dụng bí danh (alias) Outlook. com Microsoft Outlook: Các bước để cấu hình việc sử dụng bí danh để gửi thư Microsoft Outlook ... trọng, lúc cấu hình bạn nên cân nhắc chọn cho xác Cuối bấm OK để quay trở lại hộp thoại cấu hình Bây bạn chọn vào nút Test Account Settings để kiểm tra thiết lập Ở giai đoạn này, Microsoft Outlook...
 • 3
 • 616
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cấu hình captive portalcấu hình jrun 40 trên windowscài đặt và cấu hình vpn server trên windows 2003cài đặt và cấu hình vpn server trên windows 2008cấu hình vpn server trên isa server 2006cấu hình website chạy trên iiscấu hình nhiều website trên iiscài đặt và cấu hình dhcp server trên windows server 2008cấu hình web server trên iiscài đặt và cấu hình mail server trên window server 2003cài đặt và cấu hình dhcp server trên windows server 2003cấu hình ftp server trên ubuntucấu hình ftp server trên centoscấu hình ftp server trên windows 2003cấu hình ftp server trên win 7Hiệu quả của phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy tin học ở trường phổ thôngKinh nghiệm dạy học phần tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản tin học 10 nhằm thúc đẩy khả năng tìm tòi sáng tạo của học sinhKinh nghiệm ứng dụng ADOBE PRESENTER 9 0 trong thiết kế bài giảng e LEARNING ở trường THPT lê lợiSử dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng ở Việt NamMột số giải pháp nâng cao hứng thú học môn tin học 11 tại trường THPT đinh chương dươngMột số kinh nghiệm dạy tốt chương III, hệ soạn thảo văn bản môn tin học 10 ở trường THPT lê lợiMột số kinh nghiệm đề nâng cao chất lượng học tin học cho học sinh yếu kém lớp 11 khi học chương IV kiểu dữ liệu có cấu trúcMột số kinh nghiệm khắc phục khó khăn của học sinh khi học lập trình pascal – môn tin học 11Một số phương pháp rèn luyện tư duy lập trình pascal cho học sinh qua các dạng bài tập kiểu xâuMột số phương pháp thu hút học sinh học lập trình trong trường THPTskkn một số phương pháp sắp xếp trong chương trình tin học phổ thôngBài 5. Cơ quan tiêu hoáhttps:taoto.vndienthoaiiphonexcogiabaonhieu.html iphone x bao nhiêuSử dụng trò chơi ô chữ ở các tiết bài tập chương thuộc CT tin học lớp 10 nhằm tạo hứng thú cho học sinh trường THPT như thanh 2Ứng dụng phần mềm autoscreenrecorder 3 1 pro và netopschool 6 0 để nâng cao hiệu quả dạy học trong giờ thực hành tin họcỨng dụng phần mềm CAMTASIA STUDIO nâng cao chất lượng dạy học trực quan môn tin học lớp 12skkn sử dụng bài giảng e learning nhằm tăng tính tương tác ở bài 2 tin học 10 “thông tin và dữ liệu” tại trường THPT tô hiến thànhskkn sử dụng hàm sinh số ngẫu nhiên random tạo test cho một số bài tập cơ bản tin học 11Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh và lặp để giải một số bài toán trong toán học và trong thực tiễnSử dụng đồ dùng dạy học diễn tả các thuật toán trong bài bài toán và thuật toán tin học 10 bảng sơ đồ khối