Số vấn đề cơ bản về phương pháp viết sáng kiến kinh nghiệm

Tài liệu MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Tài liệu MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
... chữ viết tắt ( có ) Qua trang 1.Đặt vấn đề ( Lý chọn đề tài ) Qua trang 2.Giải vấn đề ( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm ) Qua trang 2.1 sở lý luận vấn đề 2.2 Thực trạng vấn đề 2.3 Các biện pháp ... qua phương pháp đó?Những biện pháp cụ thể để tiến hành phương pháp nghiên cứu có hiệu quả? + Thu thập đầy đủ tư liệu, số liệu liên quan đến kinh nghiệm trình bày Các số liệu chọn lọc trình bày bảng ... họa, dẫn chứng cho đề tài -Kiên lọai bỏ đề mục,những bảng thống kê, thông tin không cần thiết cho đề tài + Tiến hành thực đề tài: -Tác giả tìm đọc tài liệu liên quan đến đề tài, ghi nhận công...
 • 7
 • 606
 • 1

SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM pdf

SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM pdf
... tiễn làm chỗ dựa cho việc giải vấn đề nêu đề tài – Trình bày cách rõ ràng,mạch lạc bước tiến hành SKKN – Các phương pháp tiến hành mẻ, độc đáo – Dẫn chứng tư liệu, số liệu kết xác làm bật tác dụng ... kiện bản, học kinh nghiệm để áp dụng có hiệu SKKN, đồng thời phân tích cho thấy triển vọng việc vận dụng phát triển SKKN trình bày ( Đề tài vận dụng phạm vi nào? Có thể mở rộng, phát triển đề tài ... khoa học đề tài SKKN thể nội dung lẫn hình thức trình bày đề tài viết SKKN, tác giả cần ý điểm + Khả vận dụng mở rộng SKKN: – Trình bày, làm rõ hiệu áp dụng SKKN ( có dẫn chứng kết quả,các số liệu...
 • 3
 • 223
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
... 1.Đặt vấn đề ( Lý do chọn đề tài )  2.Giải quyết vấn đề ( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm )        2.1 sở lý luận của vấn đề       2.2 Thực trạng của vấn đề       2.3 Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề ...             + Hòan chỉnh bản SKKN, đánh máy, in ấn.   B. Kết cấu của một sáng kiến kinh nghiệm   Các phần chính  Bìa (Họ tên,chức vụ, đề tài, đơn vị )  Trang phụ bìa  Danh mục chữ cái viết tắt ( nếu có )  1.Đặt vấn đề ( Lý do chọn đề tài )  ... lĩnh vực như :     ­  Kinh nghiệm trong  việc  giảng  dạy ( một chương, một bài, một  nội dung kiến thức cụ thể… )     ­ Kinh nghiệm trong việc giáo dục học sinh                 ­ Kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh ...
 • 6
 • 362
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
... cấu sáng kiến kinh nghiệm Các phần Ghi Bìa Trang phụ bìa Mục lục Danh mục chữ viết tắt ( có ) 1.Đặt vấn đề ( Lý chọn đề tài ) 2.Giải vấn đề ( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm ) 2.1 sở lý luận vấn ... định lý chọn vấn đề để viết SKKN + Giải vấn đề: ( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm ) Đây phần quan trọng, cốt lõi SKKN, theo tác giả nên trình bày theo mục sau đây: * sở lý luận vấn đề: Trong mục ... định phương pháp sử dụng việc nghiên cứu đề tài, tác giả cần phải xác định yếu tố bản: Mục tiêu việc thực phương pháp ?Phương pháp áp dụng với đối tượng nào?Nội dung thông tin cần thu qua phương pháp...
 • 4
 • 364
 • 0

Một số vấn đề bản về phương pháp viết "sáng kiến kinh nghiệm"

Một số vấn đề cơ bản về phương pháp viết "sáng kiến kinh nghiệm"
... học ( viết SKKN ) việc xác định tên đề tài có ý nghĩa quan trọng số một, quan trọng việc giải đề tài 33 • Tên đề tài mâu thuẫn, vấn đề thực tiễn • Tên đề tài mang tính chủ thể, đòi hỏi người viết ... bày phần đặt vấn đề 48 * Thực trạng vấn đề • Tác giả trình bày thuận lợi, khó khăn mà tác giả gặp phải vấn đề mà tác giả chọn để viết SKKN 49 * Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề • Trình bày ... phải giải 46 • + Giải vấn đề: ( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm ) 47 * sở lý luận vấn đề • Đó sở lý luận có tác dụng định hướng cho việc  nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục...
 • 52
 • 185
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC
... cần nghiên cứu làm rõ Ex: Giải pháp chống kẹt xe TP HCM - Đề tài nghiên cứu giáo dục Đó vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục mà nhà nghiên cứu phải giải lý luận thực tiễn phương pháp cụ thể Một vấn đề ... hẹp) đề tài - Diễn đạt tên đề tài: Ngắn, rõ, xác, dễ hiểu, bao quát đối tượng, mức độ, nội dung phạm vi nghiên cứu $2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC 2.1 Khái niệm phương pháp nghiên cứu ... dựng đề cương nghiên cứu (Gồm công việc gì?) 3.2.1 Lý chọn đề tài (tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu) Tại tác giả chọn đề tài này? sở lý luận sở thực tiễn 3.2.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vấn...
 • 21
 • 4,432
 • 20

Một số vấn đề bản về phương pháp làm việc theo nhóm

Một số vấn đề cơ bản về phương pháp làm việc theo nhóm
... hưởng đến trình làm việc nhóm + Nhóm trưởng thành viên nhóm nêu vấn đề cần giải buổi họp Sau thành viên thống thứ tự giải vấn đề - Tiến hành giải vấn đề + Cách thức làm việc theo nhóm tính cách ... để giải vấn đề lớn mà người nhóm người làm việc độc lập, riêng rẽ hoàn thành Bầu không khí làm việc tổ chức thay đổi theo hướng tích cực, người có thái độ thiện chí với Chính mà vấn đề hóc búa ... cố thành viên, vấn đề nhóm thường giải vấn đề liên quan trực tiếp đến công việc thành viên, họ bị hút hấp dẫn công việc tạo từ trình sinh hoạt nhóm - Nâng cao tinh thần làm việc, phát triển...
 • 10
 • 295
 • 3

MỘT số vấn đề bản về PHƯƠNG PHÁP LUẬN sử học và vận DỤNG vào CHUYÊN NGÀNH LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

MỘT số vấn đề cơ bản về PHƯƠNG PHÁP LUẬN sử học và vận DỤNG vào CHUYÊN NGÀNH LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM
... Cộng sản Việt Nam Nội dung chi tiết học phần Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀPHƯƠNG PHÁPLUẬN SỬ HỌC 1.1 KHÁI NIỆM, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC 1.1.1 Về khái niệm phương pháp phương pháp luận ... sâu vào vấn đề lịch sử Đảng mà trình bày cách toàn diện trình lịch sử phát triển dân tộc 2.2 CHỨC NĂNG CỦA KHOA HỌC LỊCH SỬ ĐẢNG Cũng chuyên ngành khác khoa học lịch sử, lịch sử Đảng Cộng sản Việt ... cứu lịch sử (nội dung khoa học phương pháp nghiên cứu) phương pháp dạy học lịch sử Không nắm phương pháp luận sử học, nhà nghiên cứu lịch sử phương hướng hoạt động, khả giải vấn đề lịch sử đặt...
 • 80
 • 94
 • 0

Một số vấn đề bản về phương trình nghiệm nguyên

Một số vấn đề cơ bản về phương trình nghiệm nguyên
... trị biến thoả phương trình chứng minh nghiệm Ví Dụ 13 : Giải phương trình nghiệm nguyên dương sau Giải: phương trình nghiệm nguyên ; thoả mãn Do nghiệm phương trình Còn phương trình : Bằng ... thoả : Các Phương Trình chứng minh vô số nghiệm : Ví Dụ 34 : Chứng minh phương trình Giải: Ta xây dựng nghiệm phương trình có vô số nghiệm Đặt Thế vào ta : Phương trình có vô số nghiệm có dạng ... luận Nghiệm phương trình Chú ý : Với cách giải ta xử đẹp phương trình dạng : ( ) Đáp số : Ví dụ 27: Giải phương trình nghiệm nguyên dương sau : Giải: Trong phương trình có tham gia số lập phương...
 • 15
 • 2,058
 • 17

0103 một số vấn đề bản về HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn KINH DOANH và PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

0103 một số vấn đề cơ bản về HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn KINH DOANH và PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
... Hoc Thương Mại CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1 Tính cấp thiết: 1.1.1 Về góc độ lý thuyêt: Ở lĩnh ... cứu vấn đề lý luân, thực tiễn vốn kinh doanh, hiệu sử dụng vốn kinh doanh nội dung phương pháp phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Có thể nói hiệu sử dụng vốn kinh doanh vấn đề cần quan tâm doanh ... 1.5.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần: 1.5.2.1 Phân tích hiệu sử dụng tổng vốn hinh doanh - Hệ số doanh thu tổng vốn kinh doanh: Doanh thu bán hàng kỳ Hệ số doanh thu vốn = kinh...
 • 38
 • 243
 • 0

Một số vấn đề bản về xác suất thống kê trong kinh tế lượng

Một số vấn đề cơ bản về xác suất thống kê trong kinh tế lượng
... 3: ÔN TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ ThS Phùng Thanh Bình Hàm xác suất biên Xác suất X nhận giá trị định Y nhận giá trị gọi xác suất biên X, phân phối xác suất gọi hàm phân phối xác suất biên  BẢNG 3.7: ... thống kinh tế lượng thường có kèm phụ lục bảng thống giá trị hàm phân phối xác suất tích lũy (CDF) hay giá trị xác suất tích lũy phân phối chuẩn hóa giá trị Z = -3 Z = (tại sao?) Theo bảng ... SUẤT THỐNG KÊ ThS Phùng Thanh Bình tần suất cho biết điểm ngẫu nhiên phân phối Các số cột tần suất tuyệt đối, nghĩa số lần xảy biến cố định Các số cột gọi tần suất tương đối, nghĩa số tần suất...
 • 55
 • 901
 • 0

một số vấn đề bản về quốc tịch việt nam

một số vấn đề cơ bản về quốc tịch việt nam
... dân Việt Nam có đơn xin quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước xin quốc tịch Việt Nam Nhà nước cho cá nhân công dân Việt Nam có quyền quốc tịch Việt Nam, quyền quốc tịch công dân Việt Nam ... nhiên quốc tịch 38 2.4.2 Mất quốc tịch Việt Nam xin quốc tịch Việt Nam 39 2.4.3 Mất quốc tịch Việt nam bị tước quốc tịch 40 2.4.4 Mất quốc tịch Việt Nam theo điều ước quốc tế ... 35 Một số vấn đề quốc tịch Việt Nam 2.3.3 Trình tự, thủ tục giải hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam Theo Điều 21 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 trình tự giải hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam...
 • 76
 • 204
 • 0

Một số vấn đề bản về trẻ em việt nam

Một số vấn đề cơ bản về trẻ em việt nam
... dinh, vai 488 tre em tuoi tu 16 tra xu6ng Trong so co 252 tre em trai, chiSm 51,5% va 236 tre em gai, chiem 48,5% Tre em tuoi 05 chidm 28,7%, 6-10 tuoi chiem 35,9% va 11-15 tuoi chiem 35,3% • Xet ... PHAN THU* NHAT: MOT SO QUAN DIEM VA LY LUAN TRONG NGHIEN CUtJ NHtTNG VAN DE VE TRE EM 1.1 Khai niem: Khai niem “tre em ” Co nhung sir khac biet xac dinh khai niem “Tre em ca ve tuoi cung nhu cac ... QUAN DIEM VA LY LUAN TRONG NGHIEN CUU NHtTNG VAN DE VE TRE EM 10 1.1 Khai niem: .10 1.2 Quan diem cua Dang va Nha nuac Viet Nam ve bao ve, cham soc va giao due tre em 11...
 • 38
 • 136
 • 0

Phương pháp viết sáng kiến kinh nghiệm

Phương pháp viết sáng kiến kinh nghiệm
... số kinh nghiệm hay phơng pháp dạy nghe Tôi hy vọng kinh nghiệm tài liệu nhỏ để bạn đồng nghiệp tham khảo III- Phơng pháp viết sáng kiến kinh nghiệm - Phơng pháp nghiên cứu tài liệu - Phơng pháp ... A Đặt vấn đề - Lí chọn đề tài - Mục đích viết sáng kiến kinh nghiệm - Phơng pháp viết sáng kiến kinh nghiệm B Nội dung - Thế nghe hiểu - Các biện pháp khắc phục khó khăn nghe - Các giai đoạn nghe ... II- Mục đích viết sáng kiến kinh nghiệm Để giúp học sinh khắc phục đợc khó khăn việc nghe nghe có hiệu quả, cố gắng tìm tòi , nghiên cứu tài liệu viết phơng pháp, cộng với trải nghiệm thực tế...
 • 10
 • 1,901
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: một số vấn đề cơ bản của phương pháp phân tích hàm lượng nguyên tố theo bức xạ huỳnh quang x đặc trưng kích thíc bởi gammamột số vấn đề cơ bản về pháp luậtbài một số vấn đề cơ bản về pháp luật bảo vệ tài nguyên môi trườngmột số vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại và phương thức tín dụng chứng từbài 2 một số vấn đề cơ bản về pháp luậtmột số vấn đề cơ bản về pháp luật giải quyết tranh chấp lao động bằng trọng tàimột số vấn đề cơ bản về pháp luật của nước chxhcn vnmột số vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật của nước chxhcn việt nammột số vấn đề cơ bản về pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng1 một số vấn đề cơ bản về pháp luật xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoáni một số vấn đề cơ bản về pháp luật an sinh xã hộimột số vấn đề cơ bản về lãi suấtmột số vấn đề cơ bản về bộ máy hành chính nhà nướcnhững vấn đề cơ bản về hiến phápmột số vấn đề cơ bản về thương hiệuVăn bản hành chính: Kế hoạch tháng 6 năm 2016 t62016Văn bản hành chính: Kế hoạch rèn luyện hè năm học 2015 - 2016 rlh2016Văn bản hành chính: Kế hoạch tháng 9 năm 2016 kht9Báo cáo thường niên | Prudential Vietnamhttps: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjcTJ3c25MclprOEUCh Phong c ch ng n ng v n 10https: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjbmxMSDBYUi1FYlEVLR4 Phu An Hung Thinh CopyTài liệu và biểu mẫu tham khảo | Prudential Vietnam CIE Phu An Loc CopyEUS4 Phu Dang Khoa Thanh Tai Copy39 40 chu nguoi tu tuhttps: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 SeaXllU1E1QWZnalkPhuong phap tinh phi cac sp credit lifePhu Bao Tin An Gia Vay tin chapPru Cuoc Song Binh An Pruquotekh bao lu 2017cv phat dong cuoc thi y tuong khoi nghiep 2017chu n C TH TRUNG I Vn K11gi o n v o ph ch a tr nhke hoach hoa phuong do 2017 chinh thuc