Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả gỉang dạy và yếu tố hình học ở học ở học sinh lớp 5

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Nâng cao hiệu quả gỉang dạy yếu tố hình học học học sinh lớp 5 pptx

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Nâng cao hiệu quả gỉang dạy và yếu tố hình học ở học ở học sinh lớp 5 pptx
... khí lớp thoải mái học nhẹ nhàng Thực nâng cao hiệu dạy yếu tố hình học tất khối lớp - Chúng nhận thấy việc nâng cao hiệu dạy yếu tố hình học lớp5 đạt kết phải thực đồng đổi cách dạy tất khối lớp ... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Nâng cao hiệu gỉang dạy yếu tố hình học học sinh lớp a phần mở đầu i Cơ sở lý luận: Như biết tiểu học học phổ cập, tạo tiền để nâng cao dân trí, sở ban đầu quan ... kiến thức kỹ hình học Đảm bảo cân đối tính khoa học vừa sức giảng dạy yếu tố hình học v quy trình tiết dạy yếu tố hình học: Giảng dạy yếu tố hình học đường hình thành phát triển trình độ tư học...
 • 34
 • 1,072
 • 20

sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả giảng dạy môn hình học 9 bằng việc sử dụng phần mềm activinspire 1 8 thông qua bài 4 chương 1

sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả giảng dạy môn hình học 9 bằng việc sử dụng phần mềm activinspire 1 8 thông qua bài 4 chương 1
... trình ứng dụng phần mềm ActivInspire thân thu nhiều hiệu cao tiết dạy Trong trình sử dụng phần mềm để thiết kế GAĐT giảng dạy cho thấy kết thu tốt lớp giáo viên thường xuyên sử dụng phần mềm Học sinh ... trang 88 SGK Bài 26 /88 : Bài giải: Chiều cao tháp : 86 tg 340 ≈ 58m Hình 30 10 5./ Dặn dò (1 ) Học Chuẩn bị tập tiết sau luyện tập Hướng dẫn HS làm tập 29, 30 trang 89 SGK Ngày tháng BGH năm Ngày 15 / 09/ 2 0 14 ... vẽ hình/ giải tập trực tiếp bảng activboard Dạy minh họa chuyên đề: Kết Năm học 2 0 14 -2 015 Kiểm tra tiết Chương I TSHS Giỏi Khá TB Yếu 92 13 35 37 Bài học kinh nghiệm Tuy nhiên, phần mềm dạy học...
 • 12
 • 293
 • 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Nâng cao hiệu quả giảng dạy của giáo viên thông qua nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Nâng cao hiệu quả giảng dạy của giáo viên thông qua nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn
... NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2014 - 2015 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN THƠNG QUA NỘI DUNG SINH HOẠT TỔ CHUN MƠN Họ tên ... đề tài tơi đề cấp đến nội dung là: Sinh hoạt tổ chun mơn theo nội dung học sinh hoạt tổ chun mơn theo chun đề nhằm nâng cao hiệu giảng dạy cho giáo viên dạy mơn địa lí tổ tơi Thực trạng giải ... chun mơn Tơi xin đưa đề tài : Nâng cao hiệu giảng dạy giáo viên thơng qua nội dung sinh hoạt tổ chun mơn II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Lịch sử đề tài Nội dung sinh hoạt tổ chun mơn bậc THPT khơng...
 • 36
 • 157
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm ""Nâng cao hiệu quả dạy học môn công nghệ bằng phương pháp trực quan""

Sáng kiến kinh nghiệm
... Đối với môn công nghệ, đòi hỏi giáo viên học sinh phải có phơng pháp đặc trng thích hợp phơng pháp ttrục quan * Bài học kinh nghiệm: Để đạt đợc hiệu cao giảng dạy môn công nghệ trờng trung học sở ... luận Năm học 2006 -2007 Sáng kiến kinh nghiệm Trần Công Chiến Trong tình hình ngành giáo dục đổi nội dung hình thức, lẫn phơng pháp, việc nâng cao hiệu giảng dạy môn học trờng trung học sở làm ... đa môn học này, phải làm cho học sinh cảm thấy hứng thú yêu thích môn học, vận dụng kiến thức học vào thực tế sinh động sống Phần Ii: nội dung giải pháp Năm học 2006 -2007 Sáng kiến kinh nghiệm...
 • 6
 • 1,679
 • 28

sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 9

sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 9
... người), nên công tác chủ nhiệm coi trọng công tác giáo dục toàn diện cho học sinh Trong công tác chủ nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp đóng vai trò quan trọng nhất, định thày cô chủ nhiệm người định ... trình bày những kinh nghiệm thân để Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 9 để chia sẻ thày cô công tác chủ nhiệm B NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT Vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tiêu ... người” làm có trách nhiệm hết công việc học sinh mong chất lượng giáo dục cao lên b Công tác chủ nhiệm lớp: Chúng ta cần hiểu rõ rằng: công tác chủ nhiệm lớp nhiệm vụ, công việc bình thường...
 • 29
 • 275
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường học

sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường học
... hiệu hoạt động thư viện chưa cao nhiều thiếu xót Vì mạnh dạn đề xuất sáng kiến kinh nghiệm: “ Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động đọc sách thư viện trường học việc tạo hứng thú kỹ đọc sách ... đọc thư viện giúp nâng cao hiệu hoạt động đọc sách, vốn tài liệu thư viện khai thác, sử dụng thư viện tìm hiểu nắm nhu cầu đọc, nhu cầu tin người đọc, điều sở hoạt động khác thư viện Kỹ đọc sách ... pháp nâng cao hiệu hoạt động đọc sách thư viện trường học việc tạo hứng thú kỹ đọc sách cho học sinh” đọc, hình thức tuyên truyền giới thiệu sách tạo điều kiện bạn đọc gần sách Khi có thư viện, ...
 • 26
 • 264
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC NGỮ VĂN CHO HỌC VIÊN QUA HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH HỢP

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM                 NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC NGỮ VĂN CHO HỌC VIÊN QUA HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH HỢP
... Ngữ văn môn có tính tích hợp cao Tích hợp phân môn (Văn học- Tiếng Việt-Làm văn) tích hợp phân môn Ngữ văn với môn học khác Vì việc dạy học theo hướng tích hợp không khó Học viên có khả tích hợp ... BÀI HỌC KINH NGHIỆM Các luận khoa học hướng dạy học tích hợp môn Ngữ văn có tác dụng cho việc hoạch định phương pháp dạy học tích cực Giáo viên nên sử dụng hướng dạy học tích hợp để nâng cao ... III .KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: môn Ngữ Văn Số năm có kinh nghiệm: - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: BM03-TMSKKN Tên sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu...
 • 19
 • 326
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND thị trấn Phố Lu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND thị trấn Phố Lu
... Trên sáng kiến lĩnh vực Nõng cao hiu qu cht lng hot ng giỏm sỏt ca HND th trn Ph Lu kính đề nghị Hội đồng sáng kiến huyện Bảo Thắng xem xét công nhận TM UBND TH TRN PH LU Ngời viết sáng kiến, kinh ... Thng trc HĐND th trn Ph Lu tổ chức giám sát thờng xuyên việc triển khai Chỉ thị, Nghị Đảng, sách pháp lu t Nhà nớc Giỏm sỏt việc triển khai thực Nghị HĐND cỏc kỳ họp mục tiêu kinh t- xó hi, quc phũng- ... Ph Lu gm: - Tên sáng kiến, kinh nghim; - Mô tả giải pháp; - Tính giải pháp; - Hữu ích giải pháp; - Khả phổ biến nhân rộng; - Những hiệu đạt đợc; Tớnh mi ca sỏng kin, kinh nghim: Thng trc HĐND...
 • 9
 • 2,586
 • 74

Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả trong công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công trong lĩnh vực xây dựng cơ bản

Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả trong công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công trong lĩnh vực xây dựng cơ bản
... tiêngân sách Nhà nớc kỹ thuật, đại hoá trang thi t bị máy móc, nâng cao tay nghề cho công nhân, nâng cao lực quản lý, giảm thi u chi phí không cần thi t để giảm giá thành nhằm thắng thầu công trình ... tranh nhà thầu Thông qua đấu thầu chủ đầu t nhà thầu có đợc nhiều lợi ích Đối với chủ đầu t (bên mời thầu) : khai thác đợc lực nhà thầu, có đợc đội ngũ lao động lành nghề lực cao, trang thi t ... hợp để xây dựng đợc công trình đảm bảo chất lợng cao, thời gian hợp lý giá phải (có thể giá thấp nhất); tiếp nhận đợc chuyển giao công nghệ, kỹ thuật xây dựng công trình phức tạp nh nâng cao tay...
 • 12
 • 5,604
 • 92

sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả công tác Đoàn – Hội địa bàn dân cư

sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả công tác Đoàn – Hội địa bàn dân cư
... Huyện Đoàn để đạo sở Đoàn đem lại kết phấn khởi huyện Thời gian tới, tiếp tục chia giải pháp sáng kiến Nâng cao hiệu công tác Đoàn Hội địa bàn dân cho chi đoàn chi hội địa bàn dân toàn ... Nâng cao hiệu công tác Đoàn Hội địa bàn dân sở cho việc tập hợp, đoàn kết niên; củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn Hội ngày vững mạnh; từ góp phần vào công tác phát triển Đoàn Hội năm 2013 ... huyết người làm công tác niên, chọn sáng kiến đề tài Nâng cao hiệu công tác Đoàn Hội địa bàn dân II- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1- Cơ sở lý luận vấn đề Thanh niên lực lượng xã hội to lớn, nhân...
 • 11
 • 3,088
 • 84

SKKN Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả sử dụng các phương tiện dạy học trong đổi mới PPDH

SKKN Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả sử dụng các phương tiện dạy học trong đổi mới PPDH
... rút học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu sử dụng phơng tiện dạy học đổi phơng pháp dạy học môn Âm nhạc: Trong dạy học việc giáo viên sử dụng phơng tiện thiết bị dạy học cần thiết, nhng sử dụng ... giảng nhiều mà hiệu học lại cao Đây định hớng đổi mạnh việc sử dụng phơng tiện dạy học phân môn Nắm vững nguyên tắc việc sử dụng phơng tiện dạy học để đạt hiệu cao: Nh biết việc dạy học tách rời ... nghiệm, tìm tòi, học hỏi, mạnh dạn tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng phơng tiện dạy học, đổi phơng pháp dạy học môn Âm nhạc III Giải pháp thực hiện: Sử dụng hiệu trang thiết bị dạy học theo phơng...
 • 12
 • 299
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả ứng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non

sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả ứng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non
... việc nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ Mầm non: Cơ sở lý luận việc ứng dụng CNTT vào đổi công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ Mầm non Ngày nay, CNTT ứng ... VIII) Công nghệ thông tin chìa khoá để mở cánh cổng vào kinh tế tri thức Trong lĩnh vực Giáo dục, đào tạo việc ứng dụng CNTT góp phần nâng cao chất lượng dạy học cấp, bậc học, có giáo dục Mầm non ... thông sở giáo dục khác học ứng dụng CNTT Giáo dục mầm non nằm hệ thống giáo dục quốc dân, mắt xích việc thực nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực CNTT đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác giáo dục Trong...
 • 26
 • 265
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh, đặc biệt là học sinh khối 4.

sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh, đặc biệt là học sinh khối 4.
... GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Căn vào nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học việc giáo dục đạo đức cho học sinh bậc tiểu học phải thực nhiệm vụ sau : Làm cho học sinh hiểu ... ngày học sinh để khích thích hứng thú học tập học sinh Giáo dục đạo đức cho học sinh không đợi đến đạy Đạo đức giáo dục mà cần giáo dục đạo đức qua môn học khác Vì tiểu học môn có tính giáo dục đạo ... Phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh Nhà xuất Giáo dục 1996 Đỗ Quang Lưu Nhà xuất Giáo dục 1996 Lưu Thu Thuỷ Sách giáo khoa đạo đức, Nhà sách giáo viên đạo đức, xuất tập đạo đức Giáo dục 2005...
 • 18
 • 226
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả của tró chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo nhỡ

sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả của tró chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo nhỡ
... chơi đóng vai theo chủ đề góc phân vai chọn số biện pháp áp dụng vào lớp giảng dạy thấy có hiệu lên mạnh dạn chọn kinh nghiệm Nâng cao hiệu tró chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo nhỡ 2-Mục ... đích kinh nghiệm: -Kinh nghiệm nâng cao hiệu trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giao nhỡ nhằm mục đích hiểu kỹ phơng pháp dạy trẻ, cách dạy trẻ nhập vai chơi vào góc -Nhằm mục đích nâng cao ... chơi đóng vai thực tế giảng dạy cho việc Nâng cao hiệu trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo nhỡ có nhiều chuyển biến rõ rệt đạt kết cao 2- Bài học kinh nghiệm: Qua việc chăm sóc giáo...
 • 10
 • 1,126
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm: “Nâng cao hiệu quả phương pháp trò chơi học tập môn Khoa học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm: “Nâng cao hiệu quả phương pháp trò chơi học tập môn Khoa học lớp 5
... dc: 75% ( tng 35% so vi u nm hc ) - S hc sinh mun c tham gia chi, nhng kt qu cha cao: 15% (gim 15% so vi u nm ) - S hc sinh cũn nhỳt nhỏt chi dn n vic tip nhn kin thc khoa hc cũn hn ch : 5% ( ... thực hiện: Nguyễn Chí Thành Trờng Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Sỏng kin kinh nghim: Nõng cao hiu qu phng phỏp trũ chi hc mụn Khoa hc lp T49 ,50 trang100 T52trang106 T63-trang130 T63-trang133 T69-trang142 ... Sỏng kin kinh nghim: Nõng cao hiu qu phng phỏp trũ chi hc mụn Khoa hc lp Ngời thực hiện: Nguyễn Chí Thành Trờng Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Sỏng kin kinh nghim: Nõng cao hiu qu phng...
 • 20
 • 683
 • 2

Xem thêm