Thông tư 141/2016/TT-BTC quy định mới về phí sử dụng đường bộ

Thông 135/2016/TT-BTC quy định mới về phí sử dụng đường bộ

Thông tư 135/2016/TT-BTC quy định mới về phí sử dụng đường bộ
... 06/11/2015 Bộ Tài quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường trạm thu phí Km943+975 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam Thông số 192/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 Bộ Tài quy định mức ... 3 Thông số 95/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015 Bộ Tài quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường trạm thu phí Km763+800 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị Thông số 167/2015/TT-BTC ... áp dụng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2016 Đối với vé in nhóm phương tiện thuộc diện điều chỉnh giảm mức thu phí (so với mức phí Thông quy định Điều Thông này) chưa sử dụng hết, đơn vị thu phí...
 • 3
 • 284
 • 0

Quy định chung về quyền sử dụng đất

Quy định chung về quyền sử dụng đất
... cho quy n sử dụng đất Bên tặng cho quy n sử dụng đất có nghĩa vụ sau đây: Đăng ký quy n sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quy n theo quy định pháp luật đất đai; Bảo đảm quy n người thứ ba đất ... chuyển nhượng quy n sử dụng đất Bên nhận chuyển nhượng quy n sử dụng đất quy n sau đây: Yêu cầu bên chuyển nhượng quy n sử dụng đất giao cho giấy tờ có liên quan đến quy n sử dụng đất; Yêu cầu ... đến quy n sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng Điều 700 Quy n bên chuyển nhượng quy n sử dụng đất Bên chuyển nhượng quy n sử dụng đất quy n nhận tiền chuyển nhượng quy n sử dụng đất; trường...
 • 10
 • 203
 • 0

Biểu phí sử dụng đường bộ xe cơ giới theo thông 133

Biểu phí sử dụng đường bộ xe cơ giới theo thông tư 133
... tiện) thuộc đối ng chịu phí theo quy định Điều Thông người nộp phí sử dụng đường Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều Mức thu phí Mức thu phí sử dụng đường thực theo quy định Biểu mức thu Phụ ... ông A mang xe đến đăng kiểm, nộp phí sử dụng đường cho quan đăng kiểm quan đăng kiểm thực đăng kiểm xe, thu phí sử dụng đường cấp Tem nộp phí sử dụng đường 06 tháng a.2) Đối với xe ô tô có ... Điều này) Phí sử dụng đường tính theo năm, tháng theo chu kỳ đăng kiểm xe Người nộp phí phải khai theo Mẫu số 01/TKNP Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông nộp phí cho quan đăng kiểm quan...
 • 39
 • 107
 • 0

Thông 78/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Thông tư 78/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
... kể từ ngày Thông có hiệu lực thi hành, trường hợp Hội đồng nhân dân (hoặc Ủy ban nhân dân) cấp tỉnh chưa ban hành quy định tiếp tục thực theo văn ban hành” khoản Điều 13 Thông số 133/2014/TT-BTC ... điểm Phụ lục số 1; Phụ lục số 2; Phụ lục số ban hành kèm theo Thông số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 Điều Tổ chức thực Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng năm 2016 Trong trình ... phát sinh vướng mắc, đề nghị quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời Bộ Tài để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./ Nơi nhận: KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Trung ương Ban Đảng; - Văn phòng Tổng...
 • 2
 • 122
 • 0

THÔNG 13 (Quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam)

THÔNG TƯ 13 (Quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam)
... thưởng Giải thưởng Môi trường Việt Nam (sau gọi tắt Giải thưởng) hình thức khen thưởng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức, cá nhân cộng đồng Giải thưởng Môi trường Việt Nam giải thưởng ... vệ môi trường Việt Nam Lễ trao Giải thưởng tổ chức sau Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường định việc trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam ngày Môi trường giới (ngày 05 tháng 6) năm xét tặng Giải ... Môi trường trao tặng cho tổ chức, cá nhân cộng đồng có thành tích xuất sắc nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam Giải thưởng gồm (ba) loại: Giải thưởng cho tổ chức, Giải thưởng cho cá nhân Giải thưởng...
 • 15
 • 72
 • 0

Quy định mới về thuế, phí, hóa đơn có hiệu lực từ 01/8/2016

Quy định mới về thuế, phí, hóa đơn có hiệu lực từ 01/8/2016
... xử phạt hiệu lực thi hành Giảm mức phạt tiền với hành vi làm hóa đơn Theo quy định Nghị định 49 hành vi làm hóa đơn chịu mức phạt tiền thấp so với quy định hành Nghị định 109 (từ 10.000.000 ... phạm từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; Ngoài ra, hành vi thu phí không bị Tước quy n sử dụng giấy phép đình hoạt động thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng kể từ ngày Quy t định xử phạt hiệu ... tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng làm hóa đơn: - Đã phát hành chưa lập; - Đã lập khách hàng chưa nhận hóa đơn; - Đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ (Trừ trường hợp hóa đơn thiên...
 • 3
 • 160
 • 0

Thông 302014TTBGDĐT về quy định đánh giá học sinh tiểu học Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học

Thông tư 302014TTBGDĐT về quy định đánh giá học sinh tiểu học Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học
... học sinh học lớp học linh hoạt Dựa quy định đánh giá học sinh tiểu học, việc đánh giá học sinh khuyết tật học sinh học lớp học linh hoạt bảo đảm quy n chăm sóc giáo dục tất học sinh Đối với học ... chất học sinh theo mục tiêu giáo dục tiểu học Kết hợp đánh giá giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, đánh giá giáo viên quan trọng Đánh giá tiến học sinh, không so sánh học sinh với học sinh khác, ... sở giáo dục khác thực chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục tiểu học Điều Đánh giá học sinh tiểu học Đánh giá học sinh tiểu học nêu Quy định...
 • 10
 • 361
 • 0

Tài liệu Những quy định mới về việc thiết lập trang tin điện tử pdf

Tài liệu Những quy định mới về việc thiết lập trang tin điện tử pdf
... nội dung trang thông tin điện tử tuân thủ quy định Nghị định 97 quy định quản lý thông tin điện tử internet Giấy phép bị thu hồi trường hợp: - Cung cấp nội dung thông tin vi phạm quy định pháp ... mô hoạt động - Cam kết tuân thủ quy định Nghị định 97 quy định quản lý thông tin điện tử internet Thứ ba, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử sử dụng internet để cung cấp dịch ... theo quy định pháp luật chuyên ngành quy định liên quan Nghị định 97 Các doanh nghiệp thiết lập trang tin điện tử internet nhằm mục đích quảng bá cho doanh nghiệp, không cung cấp thông tin tổng...
 • 4
 • 209
 • 0

Quy định mới về khấu trừ chi phí quảng cáo, tiếp thị pdf

Quy định mới về khấu trừ chi phí quảng cáo, tiếp thị pdf
... loại chi phí khấu trừ toàn Vì vậy, DN xem xét thực tiễn hoạt động kinh doanh để định việc bao hàm nhóm vào chi phí khống chế hay chi phí khấu trừ toàn Hiện nay, vấn đề gây tranh cãi nhiều chi phí ... cho nhà phân phối Chi phí giới thiệu sản phẩm Tương tự chi phí trưng bày, chưa có hướng dẫn cụ thể cho việc hạch toán loại chi phí giới thiệu sản phẩm khấu trừ thuế hóm chi phí đa dạng, kể tên ... định việc nhà phân phối phải bán giá hưởng tỷ lệ chi t khấu định (có thể chi t khấu chung chi u khấu thương mại đạt mức doanh số quy định) Tuy nhiên, quy n sở hữu hàng hóa chuyển giao hoàn toàn cho...
 • 13
 • 188
 • 0

Thông 23 Quy định chế độ công tác phí...

Thông tư 23 Quy định chế độ công tác phí...
... chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị theo mức chi quy định cụ thể Bộ, ngành, địa phương cụ thể hoá mức chi quy định Thông Các doanh nghiệp nhà nước vận dụng chế độ công tác phí, chế ... cấp quy định cụ thể chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị địa phương làm thực không vượt mức chi tối đa quy định Thông Căn vào dự toán ngân sách được cấp có thẩm quy n giao quy định Thông ... Thông này, Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị quan cho phù hợp, không vượt mức chi tối đa quy định Thông Đối...
 • 10
 • 447
 • 1

THÔNG Quy định việc quản lý, sử dụng số thu lệ phí xuất nhập cảnh phải nộp Ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” docx

THÔNG TƯ Quy định việc quản lý, sử dụng số thu lệ phí xuất nhập cảnh phải nộp Ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” docx
... cho đề án “Sản xuất phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” Kho bạc Nhà nước nơi đóng trụ sở để nộp chi số tiền lệ phí xuất nhập cảnh dùng cho thực đề án “Sản xuất phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” ... cho Bộ ng ứng số tiền lệ phí thu chi cho thực Đề án “Sản xuất phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” theo Quy t định số 2135/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 Thủ ng Chính phủ Số lệ phí xuất nhập ... sau sử dụng tiếp để thực dự án thành phần Đề án “Sản xuất phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” theo Quy t định số 2135/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 Thủ ng Chính phủ Trường hợp số lệ phí xuất nhập cảnh...
 • 4
 • 210
 • 0

Thông 26 quy định về kich thước bàn ghế học sinh

Thông tư 26 quy định về kich thước bàn ghế học sinh
... nghiem, phong da chirc nang Chuang II QUY DINH CU THE Dieu Kich thubc ban ghe Quydinh c& so va ma so ban ghe theo nhom chieu cao hoc sinh: Ca so Ma SO- Chieu cao hoc sinh (cm ) I 1/100-109 T& 100 den ... 160 den 175 Quy dinh kich thubc ca ban cua ban ghe (sai so cho phep cua kich thu6c la ± 0,5cm): Thong so C& so I II III IV V VI - Chieu cad he cm 26 28 30 34 37 41 - Chieu sau gh6 (cm) 26 27• 29 ... cao ban ghe la khoang each thong ding to mat tren cua ban den mat ghe Hoc sinh co chi so nhan trac binh thudng la hoc sinh co cac so hinh the nam khoang chi so nhan trac theo qui Binh cua Bo Y...
 • 5
 • 756
 • 2

Thông 30 quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS

Thông tư 30 quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS
... tập cua hoc sinh TC4 Năng lực giáo dục + tc4.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục + tc4.2 Giáo dục qua môn học + tc4.3 Giáo dục qua hoạt động giáo dục + tc4.4 Giáo dục qua hoạt động cộng đồng ... tập cua hoc sinh TC4 Năng lực giáo dục + tc4.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục + tc4.2 Giáo dục qua môn học + tc4.3 Giáo dục qua hoạt động giáo dục + tc4.4 Giáo dục qua hoạt động cộng đồng ... Các tiêu chuẩn tiêu chí a co TC1 Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống ngời GV 4 MC khac + tc1.1 Phẩm chất trị + tc1.2 Đạo đức nghề nghiệp + tc1.3 ứng xử với HS + tc1.4 ứng xử với đồng nghiệp + tc1.5...
 • 17
 • 211
 • 2

Quy định mới về tăng lương từ năm 2016

Quy định mới về tăng lương từ năm 2016
... gian công tác trước năm 1995 để lương hưu đối tượng đạt mức lương sở Thời điểm thực việc tăng lương nêu từ ngày 01/01 /2016 Nội dung quy định Nghị 99 Quốc hội ... 2015 Tăng lương khác Thực điều chỉnh tiền lương người có mức lương hưu, trợ cấp sức lao động 2.000.000 đồng/tháng trợ cấp giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu...
 • 2
 • 305
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy định về phí sử dụng đường bộnghị quyết về phí sử dụng đường bộquy định mới về phí trước bạ ô tôquy định mới về phí lệ phíquy định về thu phí sử dụng đường bộquy định mức thu phí bảo trì đường bộquy định mức đóng phí bảo trì đường bộquy định chung về quyền sử dụng đấtthu phí sử dụng đường bộ từ ngày 112013thu phí sử dụng đường bộ từ 112013phí sử dụng đường bộkhông thu phí sử dụng đường bộthu phí sử dụng đường bộtờ khai thu phí sử dụng đường bộphí sử dụng đường bộ hạch toán như thế nàochiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây