Rèn kỹ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh lớp 2

Trao đổi kinh nghiệm - MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 2

Trao đổi kinh nghiệm - MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 2
... kết học tập học sinh, có kết xếp loại khả nói giao tiếp học sinh lớp sau: Bảnh thống kê khả nói_ giao tiếp học sinh lớp 2c năm học 20 0 4 -2 005 Khả Số học sinh Tỷ lệ % Nói tốt 20 HS 40% Tạm 20 HS ... 100% học sinh nhận xét: thực đầy đủ Học kì II: Về học lực : Học sinh xuất sắc: 22 học sinh chiếm : 51% Học sinh giỏi: học sinh chiếm: Học sinh tiên tiến: 25 học sinh chiếm: 59% Về đạo đức: 100% học ... học, với chủ điểm sau: - Bốn mùa (tuần 19, 20 ) - Chim chóc (tuần 21 , 22 ) - Muông thú (tuần 23 , 24 ) - Sông biển (tuần 25 , 26 ) - Cây cối (tuần 28 , 29 ) - Bác Hồ (tuần 30, 31) - Nhân dân (tuần 32, ...
 • 27
 • 920
 • 2

sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh lớp 2

sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh lớp 2
... lượng Tỉ lệ Lớp 2A1 30 10 33,3% 30% 11 36,7% 2A2 29 24 ,1% 10 34,5% 12 41,4% 2A3 30 30% 12 40% 30% Bảng thống kê khả nói - giao tiếp học sinh khối năm học 20 11 -20 12 Khả nói 27 Lớp Sĩ số Tạm Nói Tốt ... nói, giao tiếp học sinh lớp 2A2 đầu năm học 20 12 2013 Tổng số học sinh: 30 em Khả Số học sinh Tỷ lệ % Nói tốt HS 23 ,3% 11 Tạm 10 HS 33.3% Chưa 13 HS 43.4% Sau nắm đặc điểm khả giao tiếp học sinh ... 35,4% 10 32, 3% 10 32, 3% 11 36,7% 10 33,3% 14 46,7% 20 % 2A1 31 11 2A2 30 2A3 30 10 30% 33,3% Bảng thống kê khả nói - giao tiếp học sinh khối năm học 20 12- 2013 ( đến cuối học kì 1) 28 Khả nói Lớp Sĩ...
 • 42
 • 535
 • 0

một số biện pháp rèn kỹ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh lớp 2

một số biện pháp rèn kỹ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh lớp 2
... kết học tập học sinh, có kết xếp loại khả nói giao tiếp học sinh lớp sau: Bảnh thống kê khả nói_ giao tiếp học sinh lớp 2c năm học 20 04 -20 05 Khả Số học sinh Tỷ lệ % Nói tốt 20 HS 40% Tạm 20 HS ... 100% học sinh nhận xét: thực đầy đủ Học kì II: Về học lực : Học sinh xuất sắc: 22 học sinh chiếm : 51% Học sinh giỏi: học sinh chiếm: Học sinh tiên tiến: 25 học sinh chiếm: 59% Về đạo đức: 100% học ... bạn bè lớp cởi mở, tự tin nhiều Kết học tập đạo đức lớp sau: Học kì I: Về học lực : Học sinh xuất sắc: 17 học sinh chiếm: 44% Học sinh giỏi: học sinh chiếm Học sinh tiên tiến: 20 học sinh chiếm:...
 • 17
 • 454
 • 2

Một số biện pháp rèn kỹ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2

Một số biện pháp rèn kỹ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2
... kết học tập học sinh, có kết xếp loại khả nói giao tiếp học sinh lớp sau: Bảnh thống kê khả nói_ giao tiếp học sinh lớp 2c năm học 20 04 -20 05 Khả Số học sinh Tỷ lệ % Nói tốt 20 HS 40% Tạm 20 HS ... 100% học sinh nhận xét: thực đầy đủ Học kì II: Về học lực : Học sinh xuất sắc: 22 Học sinh giỏi: học sinh chiếm: Học sinh tiên tiến: 25 học sinh chiếm : 51% học sinh chiếm: 59% Về đạo đức: 100% học ... bạn bè lớp cởi mở, tự tin nhiều Kết học tập đạo đức lớp sau: Học kì I: Về học lực : Học sinh xuất sắc: 17 học sinh chiếm: 44% Học sinh giỏi: học sinh chiếm Học sinh tiên tiến: 20 học sinh chiếm:...
 • 19
 • 360
 • 1

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 2.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 2.
... việc rèn kỹ nói cho học sinh lớp Môn tiếng Việt tiểu học có vai trò quan trọng việc giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học Nhu cầu học tập học sinh ngày cao, giáo viên phải không ngừng học ... tập học sinh lớp Đánh giá kết học tập học sinh thông qua lời phát biểu học sinh luyện nói tiết học, qua lời nói học sinh với người xung quanh nơi, lúc qua tập thực hành tập Tiếng Việt in Biện pháp ... bạn bè lớp cởi mở, tự tin nhiều Kết học tập đạo đức lớp sau: Học kì I: Về học lực : Học sinh xuất sắc: 10 học sinh chiếm: 35,7% 21 Học sinh giỏi: Học sinh tiên tiến: học sinh chiếm 25% học sinh...
 • 24
 • 131
 • 2

Một số biện pháp rènnăng nói trong giờ dạy tiếng Việt cho học sinh lớp 2 trường Tiểu học Trần Phú - huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái

Một số biện pháp rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng Việt cho học sinh lớp 2 trường Tiểu học Trần Phú - huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái
... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ – HUYỆN LỤC YÊN – TỈNH YÊN BÁI CHUYÊN NGÀNH: ... HS nêu trên, lựa chọn đề tài Một số biện pháp rèn nói dạy tiếng Việt cho học sinh lớp trường Tiểu học Trần Phú - huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái Lịch sử vấn đề Trong khóa luận này, sưu tầm tổng ... tiếp 29 HS lớp 2A năm học 20 1 2- 2013 Khả Số học sinh Tỷ lệ % Nói tốt 11 HS 37,9 % Tạm 12 HS 41,4 % Chưa HS 20 ,7 % Bảng 2: Thống kê khả nói - giao tiếp 29 HS lớp 2B năm học 20 1 2- 2013 Khả Số học sinh...
 • 81
 • 1,502
 • 19

Rènnăng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2

Rèn kĩ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2
... Quỳnh Như 22 SKKN: Rèn nói dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 Bài học kinh nghiệm Trong trình dạy áp dụng kinh nghiệm nhằm góp phần hình thành nên nói cho học sinh lớp 2, thân đọc kỹ tìm hiểu ... Rèn nói dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp Khả nói Lớp Nói Tốt Sĩ số Tạm Chưa Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 35,4% 10 32, 3% 10 32, 3% 11 36,7% 10 33,3% 14 46,7% 20 % 2A1 31 11 2A2 ... có quy định riêng cho dạng, học sinh tiểu học (nhất học sinh Người thực hiện: Võ Thị Quỳnh Như SKKN: Rèn nói dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp yếu) dễ lẫn lộn Hơn học sinh lớp có nhiều em người...
 • 32
 • 427
 • 3

SKKN Rènnăng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2

SKKN Rèn kĩ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2
... lượng Tỉ lệ Lớp 2A1 30 10 33,3% 30% 11 36,7% 2A2 29 24 ,1% 10 34,5% 12 41,4% 2A3 30 30% 40% 30% 12 Bảng thống kê khả nói - giao tiếp học sinh khối năm học 20 11 -20 12 Khả nói Lớp Sĩ số Nói Tốt Tạm ... khả nói, giao tiếp học sinh lớp 2A đầu năm học 20 12 - 20 13 Tổng số học sinh: 30 em Khả Số học sinh Tỷ lệ % Nói tốt HS 23 ,3% Tạm 10 HS 33.3% Chưa 13 HS 43.4% Sau nắm đặc điểm khả giao tiếp học sinh ... lệ 2A1 31 11 35,4% 10 32, 3% 10 32, 3% 2A2 30 30% 11 36,7% 10 33,3% 2A3 30 10 33,3% 14 46,7% 20 % Bảng thống kê khả nói - giao tiếp học sinh khối năm học 20 12- 2013 (đến cuối học kì 1) Khả nói Lớp...
 • 29
 • 451
 • 6

Sáng kiến kinh nghiệm - Rènnăng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm - Rèn kĩ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2
... chọn đề tài Rèn nói dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 để trao đổi với bạn đồng nghiệp giúp cho công tác giảng dạy nhà trường ngày tốt Trịnh Thị Phú Hà - Khối | Page Sáng kiến kinh nghiệm NỘI ... hình thức dạy học áp dụng nhiều môn học khác khối lớp khác mà đạt hiệu cao Bảng thống kê khả nói – giao tiếp học sinh lớp 2I đến học kỳ II năm học 20 1 1 -2 0 12 Khả Số học sinh Tỷ lệ % Nói tốt 38 ... Sáng kiến kinh nghiệm MỞ ĐẦU Cũng SGK Tiếng Việt Tiểu học cải cách giáo dục cũ, SGK Tiếng Việt tiểu học tổ chức rèn luyện sử dụng Tiếng Việt cho học sinh thông qua phân...
 • 23
 • 177
 • 0

Biện pháp rèn kỹ năng đọc trong phân môn tập đọc cho học sinh lớp 2

Biện pháp rèn kỹ năng đọc trong phân môn tập đọc cho học sinh lớp 2
... riêng , việc đọc đúng, hay cho học sinh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Bởi có đọc học sinh học mơn học khác Đề tài "Biện pháp rèn đọc phân mơn tập đọc cho học sinh lớp 2" giúp học sinh pháp âm đúng, ... sai tiếng học sinh có giọng đọc hay 2 Một số giải pháp rèn đọc cho học sinh lớp 2. 2.1 Giáo viên đọc mẫu diễn cảm: Tôi nhận thấy giáo viên đọc mẫu tốt tập đọc kích thích tính tò mò học sinh, em ... NĂNG ĐỌC TRONG PHÂN MƠN TẬP ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP Lệ Thủy, tháng năm 20 14 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC TRONG PHÂN...
 • 17
 • 170
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG ANH LỚP 3

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG ANH LỚP 3
... viên dạy tiếng Anh nên việc dự rút kinh nghiệm gặp nhiều khó khăn II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Từ nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh thường mắc lỗi luyện kỹ nói môn tiếng Anh Tôi thấy có số giải pháp: ... cho học sinh có kỹ nói tiếng Anh cách thành thạo giáo viên phải có kiến thức nói chuẩn tiếng Anh - Trước lên lớp giáo viên phải có đủ giáo án, đồ dùng cần thiết hỗ trợ cho tiết dạy - Cần theo ... tiếp tiếng Việt nên chuyển sang nói tiếng Anh em thường hay bị mắc lỗi - Do em chưa tập trung vào trình luyện nói giáo viên thực hành theo cặp, nhóm - Do cách phát âm tiếng Anh khác với tiếng...
 • 4
 • 126
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm Rèn kỹ năng sử dụng dấu câu tiếng Việt cho học sinh tiểu học

sáng kiến kinh nghiệm Rèn kỹ năng sử dụng dấu câu tiếng Việt cho học sinh tiểu học
... cách sử dụng chúng - Các em biết nhận dạng nhanh chóng để sử dụng dấu câu hợp lý Rèn kỹ sử dụng dấu câu tiếng Việt cho học sinh tiểu học 18 - Xoá bỏ đợc mặc cảm, gây cho học sinh lòng say mê học ... nói khác tiểu học, học sinh đợc học dấu câu sau: Dấu chấm hỏi Dấu thờng dùng cuói câu Dấu chấm cảm Dấu Dấu Dấu Dấu phẩy Dấu câu tiếng Việt chấm hai ngoặc phẩy chấm đơn Dấu thờng dùng câu Dấu ngoặc ... dạy cho học sinh nói viết ngữ pháp tiếng Việt Song việc giảng dạy dấu câu cha đợc quan tâm mức Việc rèn kỹ sử dụng dấu câu tiếng Việt cho học sinh tiểu học thiết quan trọng, góp phần vào việc rèn...
 • 18
 • 579
 • 3

sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao chất lượng giờ dạy tiếng việt cho học sinh dân tộc thông qua viêc rèn phát âm đúng và đọc diễn cảm cho học sinh dân tộc ở lớp 4, 5

sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao chất lượng giờ dạy tiếng việt cho học sinh dân tộc thông qua viêc rèn phát âm đúng và đọc diễn cảm cho học sinh dân tộc ở lớp 4, 5
... : Nâng cao chất lượng dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thông qua việc rèn phát âm đọc diễn cảm cho học sinh dân tộc lớp 4, 5 nhằm nâng cao chất lượng đọc đọc diễn cảm cho em để từ chất lượng ... tộc lớp 4, Với mục đích đề tài Nâng cao chất lượng dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thông qua việc Rèn phát âm đọc diễn cảm cho học sinh dân tộc lớp 4 ;5, theo dõi chất lượng đọc hai khối lớp ... Lang Thíp Nâng cao chất lượng dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thông qua viêc rèn phát âm đọc diễn cảm cho học sinh dân tộc lớp 4, - Sách giáo khoa, sách giáo viên Tiếng Việt lớp 4 ,5 - Các tài...
 • 17
 • 356
 • 1

rèn kỹ năng nhận biết biện pháp so sánh cho học sinh lớp 3 trong môn luyện từ và câu

rèn kỹ năng nhận biết biện pháp so sánh cho học sinh lớp 3 trong môn luyện từ và câu
... học Lý Tự Trọng 33 Rèn kỹ nhận biết biện pháp so sánh cho học sinh lớp môn Luyện từ câu Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị Hường - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 34 Rèn kỹ nhận biết biện pháp so sánh cho ... tiễn Phân môn Luyện từ câu rèn cho học sinh sử dụng từ, sử dụng câu Nguyễn Thị Hường - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Rèn kỹ nhận biết biện pháp so sánh cho học sinh lớp môn Luyện từ câu tình khác ... phương pháp rèn luyện học sinh kỹ sử dụng biện pháp so sánh lớp Góp phần giúp học sinh lóp học tốt phân môn Luyện từ câu môn Tiếng Việt Học sinh có hứng thú học tập phân môn Luyện từ câu, từ giúp...
 • 36
 • 54
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 3 biện pháp và thực nghiệm biện pháp nhằm thúc đẩy kĩ năng hoạt động nhóm trong giờ học tiếng việt cho học sinh lớp 2ren ky nang giai bai toan co loi van cho hoc sinh lop 4cách dạy tiếng anh cho học sinh lớp 2dạy tiếng minh cho học sinh lớp 2phương pháp dạy tiếng việt cho học sinh lớp 1phần mềm dạy tiếng việt cho học sinh lớp 1dạy tiếng anh cho học sinh lớp 2khóa luận tốt nghi đại học vận dụng trò chơi học tập vào dạy học môn tiếng việt cho học sinh lớp 2 trường tiểu học số ii thị trấn phố ràng bảo yên lào cairèn luyện kĩ năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2điểm của giáo viên về kĩ năng hoạt động nhóm trong giờ học tiếng việt của học sinh lớp 22 thực trạng kĩ năng hoạt động nhóm trong giờ học tiếng việt của học sinh lớp 2 tại một số trường tiểu học trên địa bàn tỉnh long ancác yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng hoạt động nhóm trong giờ học tiếng việt của học sinh lớp 2hệ thống kĩ năng hoạt động nhóm trong giờ học tiếng việt của học sinh lớp 2kĩ năng hoạt động nhóm trong giờ học tiếng việt của học sinh lớp 2tiêu chí và thang đánh giá kĩ năng hoạt động nhóm trong giờ học tiếng việt của học sinh lớp 2Văn bản - Tài liệu | Trang chủTai lieu on trac nghiem mon GDCDVăn bản - Tài liệu | Trang chủBiologic Therapy, a new option for treatment JIA.pdfVai trò của linezolid trong điều tri MRSA.pdfVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủKe hoach so 4177 KH UBND (phat trien trang trai 2016 2020)Văn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủufma so kc 05 11 1522261ufma so kc 10 11 1522266ufma so kx 06 11 1522270ufbien ban giao nhan san pham khcn23528(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 2017uftai ve tai day22456Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnNHỮNG TRÀO lưu TRIẾT học GIÁO dục CHỦ yếu của PHƯƠNG tây THẾ kỷ XX và ẢNH HƯỞNG của nó đối với GIÁO dục VIỆT NAM HIỆN NAYTài liệu Ashrae 62 1