Nâng cao chất lượng tổ chuyên môn

Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng tổ chuyên môn

Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng tổ chuyên môn
... hợp tác thành viên tổ, tâm tự học tự rèn II Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm: Những kinh nghiệm xây dựng sinh hoạt tổ chuyên môn, không mang ý nghĩa nâng cao chất lượng cho tập thể tổ mà góp phần lớn ... hoạt tổ chuyên môn; - Tổ trưởng chuyên môn PHẦN NỘI DUNG I/.Cơ sở lý luận: Trong điều lệ trường TH điều 10, khoảng 2, mục b ghi cụ thể: Tổ chuyên môn có nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, ... ảnh hưởng nhiều đến tập thể tổ chuyên môn ngược lại Xuất phát từ lý trên, người cán quản lý cách để nâng cao hiệu buổi họp tổ chuyên môn để thúc đẩy hoạt động tổ chuyên môn lên? Đây vấn đề mà người...
 • 14
 • 582
 • 0

một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chuyên môn

một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chuyên môn
... phụ lục 2) *Chất lượng giảng dạy phong trào mũi nhọn: Trong buổi sinh hoạt tổ chuyên môn tiến hành cho toàn tổ phân tích chất lượng học sinh sau khảo sát đưa biện pháp nâng cao chất lượng, sau ... 13 8.5 Môn Tiếng Việt: Khối Ba SLHS TC 153 V Nội dung nghiên cứu: Ngay từ đầu năm học 2013-2014, để nâng cao dần chất lượng chuyên môn toàn tổ, tiến hành áp dụng đồng biện pháp sau: Biện pháp1 : ... việc giảng dạy nâng cao Từ rút học kinh nghiệm sau: Muốn đạo thực tốt việc nâng cao chất lượng tổ chuyên môn tổ trưởng cần: - Thường xuyên đổi nội dung hình thức sinh hoạt chuyên môn, cần chuẩn...
 • 17
 • 1,673
 • 4

SKKN. Nâng cao chất lượng tổ chuyên môn trường THCS

SKKN. Nâng cao chất lượng tổ chuyên môn trường THCS
... trởng chuyên môn giáo viên, tạo cho giáo viên có thói quen làm việc khoa học tinh thần tự bồi dỡng chuyên môn Định hớng cho tổ khối trởng chuyên môn việc nâng cao chất lợng sinh hoạt chuyên môn tổ ... lực chuyên môn công tác điều hành hoạt động tổ, bớc hoàn thiện nội dung thiếu sót thực nhiệm vụ quản lý chuyên môn Từng bớc xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh, góp phần nâng cao chất lợng chuyên môn ... Muốn nâng chất lợng giáo dục ngời quản lý phải đạo tốt hoạt động chuyên môn - Đặc biệt công tác đạo tổ chuyên môn lẽ : Công tác thực nhiệm vụ chuyên môn ,cách thức tổ chc hoạt động chuyên môn...
 • 15
 • 68
 • 0

skkn biện pháp nâng cao chất lượng tổ chuyên môn ở trường THCSTHPT hà trung huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

skkn biện pháp nâng cao chất lượng tổ chuyên môn ở trường THCSTHPT hà trung huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học - giáo dục trường THCS&THPT Trung, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế - Khả áp dụng trường THPT huyện Phú Vang, ... giảng để nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Với nhận thức đó, chọn vấn đề: Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chuyên môn trường THCS&THPT Trung huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 ... hoạt tổ chuyên môn - Việc thực quy chế chuyên môn tổ chuyên môn - Vấn đề tự học, tự bồi dưỡng thành viên tổ chuyên môn - Việc thực kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn - Công tác thi đua tổ chuyên môn...
 • 16
 • 43
 • 0

skkn biện pháp nâng cao chất lượng tổ chuyên môn ở trường THCSTHPT hà trung huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

skkn biện pháp nâng cao chất lượng tổ chuyên môn ở trường THCSTHPT hà trung huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học - giáo dục trường THCS&THPT Trung, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế - Khả áp dụng trường THPT huyện Phú Vang, ... giảng để nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Với nhận thức đó, chọn vấn đề: Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chuyên môn trường THCS&THPT Trung huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 ... hoạt tổ chuyên môn - Việc thực quy chế chuyên môn tổ chuyên môn - Vấn đề tự học, tự bồi dưỡng thành viên tổ chuyên môn - Việc thực kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn - Công tác thi đua tổ chuyên môn...
 • 17
 • 50
 • 0

XÂY DỰNG và tổ CHỨC dạy học CHUYÊN đề “các CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI xâm của dân tộc VIỆT NAM THẾ kỉ x XV” NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÓM CHUYÊN môn LỊCH sử ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÙNG CAO VIỆT bắc

XÂY DỰNG và tổ CHỨC dạy học CHUYÊN đề “các CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI xâm của dân tộc VIỆT NAM THẾ kỉ x XV” NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÓM CHUYÊN  môn LỊCH sử ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÙNG CAO VIỆT bắc
... hiệu Chuyên đề: X y dựng tổ chức dạy học chuyên đề “Các kháng chiến chống ngoại x m dân tộc Việt Nam kỉ X- XV” nhằm nâng cao chất lượng nhóm chuyên- môn lịch sử trường PT Vùng cao Việt Bắc nghiêm ... giảng dạy ôn luyện nhóm chuyên mạnh dạn sâu bước để x y dựng chuyên đề: x y dựng tổ chức dạy học chuyên đề “Các kháng chiến chống ngoại x m dân tộc Việt Nam kỉ X- XV” nhằm nâng cao chất lượng nhóm ... x y dựng phần nội dung: Các kháng chiến chống ngoại x m dân tộc Việt Nam từ kỉ X- XV Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học ôn luyện chuyên đề “Các kháng chiến chống ngoại x m dân tộc Việt...
 • 14
 • 211
 • 2

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ bộ môn ở các trường trung học phổ thông tỉnh hà tĩnh

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ bộ môn ở các trường trung học phổ thông tỉnh hà tĩnh
... tài Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ môn trường THPT tỉnh Tĩnh Các khái niệm Trường trung học phổ thông, Tổ môn trường THPT, Chất lượng (trong sâu vào vấn đề cụ thể chất lượng tổ môn trường ... Thức: Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lí dạy học trường Trung học phổ thông huyện Vũ Quang, tỉnh Tĩnh (2009); luận văn Lê Đại Hành: Một số biện pháp quản lí hoạt động tổ chuyên môn trường ... nghiệp trung học phổ thông" [23, tr.431] Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường trung học có nhiều cấp học Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành ngày 02/4/2007 ghi rõ: Trường THPT sở...
 • 107
 • 239
 • 0

sáng kiến kinh nghiem giải pháp nâng cao chất lượng tổ bộ chuyên môn Phan Thanh Diệu

sáng kiến kinh nghiem giải pháp nâng cao chất lượng tổ bộ chuyên môn Phan Thanh Diệu
... tổ chuyên môn để thấy tầm quan trọng tổ từ cá nhân tổ có trách nhiệm thực kế hoạch tổ chức quản lí Tìm giải pháp cách tiến hành giải pháp để nâng cao hoạt động tổ góp phần vào việc nâng cao chất ... Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến: Mục đích giải pháp, điểm khác biệt, tính giải pháp so với giải pháp đã, áp dụng; mô tả chi tiết chất giải pháp 2.1 Mục đích việc thực giải pháp: Phân ... học tổ chuyên môn - Phụ lục 2: Đề cương kế hoạch tuần tổ chuyên môn - Phụ lục 3: Chất lượng dạy giáo viên - Phụ lục 4: Chất lượng môn (Tiếng Việt – Toán), chất lượng giáo dục - Phụ lục 5: Chất lượng...
 • 17
 • 358
 • 0

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRONG NHÀ TRƯỜNG

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRONG NHÀ TRƯỜNG
... sinh trường trung học tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học, nhóm môn học nhóm hoạt động cấp học THCS, THPT Mỗi tổ chuyên môn tổ trưởng, từ đến tổ phó chịu quản lý đạo Hiệu trưởng, Hiệu trưởng ... định, góp phần đưa nhà trường đạt đến mục tiêu đề theo kế hoạch TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN VÀ QUẢN LÝ TCM  4.1 Người tổ trưởng chuyên môn  Vị trí vai trò TTCM  Tổ trưởng CM Hiệu trưởng bổ nhiệm vào ... hành TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN VÀ QUẢN LÝ TCM 4.1.2.Tiêu chuẩn tổ trưởng chuyên môn Tổ trưởng CM GV nên phải đảm bảo qui định tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nhà giáo...
 • 38
 • 261
 • 1

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾT DẠY - MÔN THỂ DỤC

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾT DẠY - MÔN THỂ DỤC
... thi chất lượng chư cao (theo đánh giá chun mơn) Chính lý mà tiết dạy thể dục, giáo viên chưa đầu tư tìm tòi sáng tạo để vận dụng nhiều phương pháp vào tiết dạy Một phương pháp chọn tổ chức trò chơi ... luyện phát triển trũ chơi cho học sinh THPT, vừa lực tốt vừa có hứng thú cho tiết dạy Tơi mạnh dạn viết sáng kiến: Phương pháp tổ chức trò chơi nhằm nâng cao chất lượng mơn thể dục. ” Trong q trình ... tâng cầu hay giáo viên tổ chức trò chơi khác trò chơi trên, làm để trò chơi tập luyện có tính giáo dục cao Nó phụ thuộc vào sáng tạo giáo viên cách tổ chức trò chơi Những trò chơi tập luyện cần giáo...
 • 13
 • 1,632
 • 20

Chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học - Môn Sử

Chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học - Môn Sử
... dùng dạy học phục vụ thực hành lịch sử, tạo điều kiện cho GV tự nâng cao trình độ (duyệt mua sách hay, quý hiếm) - Thiết bị: thông báo thiết bị dạy học phát hành, chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học ... (200 4-2 007 )Môn Lịch sử (Quyển 2) / Bộ Giáo dục Đào tạo - Vụ Giáo dục Trung học, Nhà xuất GD-2007 14/ Hướng dẫn giảng dạy môn Lịch sử / Sở Giáo dục Đào tạo Tiền Giang III NỘI DUNG ĐỀ TÀI * Chuẩn ... Anh Dũng - Trịnh Đình Tùng - Trần Thị Vinh), Nhà xuất GD-2004 9/ Câu hỏi trắc nghiệm nâng cao Lịch sử / Đoàn Thịnh - Phạm văn Hà Nguyễn Thanh Lường, Nhà xuất GD-2004 10/ Bài tập Lịch sử / Lê Xuân...
 • 11
 • 665
 • 6

Chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy môn toán THCS

Chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy môn toán THCS
... tính toán, vận dụng đ ược kiến thức Toán vào đời sống môn học khác  Những vấn đề cần đổi ph ương pháp dạy học: Nhìn rộng hơn: Đổi phương pháp dạy học nhằm: - Hình thành tình hu ống có vấn đề vấn ... quát Như hướng đổi phương pháp dạy học môn Toán tr ường Trung học sở ta cần ý đổi nội dun g sau : Đổi phương pháp dạy : Hướng đổi ph ương pháp dạy học toán tr ường THCS tích cực hoá hoạt động học ... đề thực tiển e Sử dụng phương pháp hình thức tổ chức dạy học h có hiệu phù hợp với nội dung cấp học, môn học III ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, PHƯƠNG PHÁP KI ỂM TRA ĐÁNH GIÁ Để góp phần nâng cao...
 • 26
 • 683
 • 4

Tài liệu Nâng cao chất lượng tổ chức chuyên đề ở trường tiểu học pdf

Tài liệu Nâng cao chất lượng tổ chức chuyên đề ở trường tiểu học pdf
... ứng nhu cầu học tập học sinh nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục xã hội Một đường đưa đến thành cơng việc nâng cao chất 11 lượng chun đề nhà trường Đây hội để GV trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn ... Nhìn chung sở vật chất trường tương đối ổn Trường có phòng vi tính để đáp ứng việc học tin học cho GV học sinh * Khó khăn: Phòng chức để tổ chức chun đề, hội thảo chưa đáp ứng Sĩ số học sinh lớp ... phòng học Hiện tại, trường hội trừơng riêng để tiện cho việc tổ chức hội thảo, chun đề (hội trường ngăn thành phòng học) III NHỮNG LƯU Ý KHI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUN ĐỀ TRONG NHÀ TRƯỜNG : Chun đề...
 • 12
 • 904
 • 10

Một vài kinh nghiệm tổ chức các tiết học có thí nghiệm để nâng cao chất lượng giờ học môn Vật lý ở trường THCS

Một vài kinh nghiệm tổ chức các tiết học có thí nghiệm để nâng cao chất lượng giờ học môn Vật lý ở trường THCS
... cách tổ chức hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm Đứng trước thực trạng đònh chọn nghiên cứu đề tài: “ Một vài kinh nghiệm tổ chức tiết học thí nghiệm để nâng cao chất lượng học Vật trường THCS ... (CuSO4) Vật lí III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TIẾT HỌC CÓ THÍ NGHIỆM Đối với tiết học thí nghiệm biểu diễn: Để nâng cao chất lượng hiệu thí nghiệm biểu diễn, cần thực tốt nội dung sau: a) Thí nghiệm ... QUYẾT VẤN ĐỀ I PHÂN LOẠI CÁC THÍ NGHIỆM VẬT LÍ Trong dạy học Vật lí, thí nghiệm tiến hành tiết học quy hai dạng thí nghiệm sau: THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN: Thí nghiệm biểu diễn thí nghiệm giáo viên trình...
 • 16
 • 524
 • 0

Nâng cao chất lượng học tập môn Toán lớp 10 và 11 thông qua hình thức Seminar “Các chuyên đề Toán 10, 11 trong đề thi Đại học, Cao đẳng”

Nâng cao chất lượng học tập môn Toán lớp 10 và 11 thông qua hình thức Seminar “Các chuyên đề Toán 10, 11 trong đề thi Đại học, Cao đẳng”
... 2008-2009, 20092 010, 2 010- 2 011, 2 011- 2012 trng THPT Bm Sn ó tin hnh lm vi HS lp cỏc lp 10, 11 v hiu qu rt kh quan, gúp phn giỳp Trng THPT Bm Sn liờn tc vo 100 ton quc v im thi i hc, cao ng Trong nm ... khoa học nhà tr ờng 20 MC LC Stt 10 11 Nội dung Phần I: Mở đầu Phần II: Nội dung Chuyên đề : Phơng trình, bất phơng trình vô tỉ Chuyên đề : Hệ phơng trình Chuyên đề : Phơng trình lợng giác Chuyên ... a15 d) Tỡm a17 VD2 Khai trin (x-2 )100 =a0+a1x+a2x2++a100x100 a) Tỡm a97 b) T= a0+a1++a100 c) S=a0-a1+a2-a3+.+a100 P=a1+2a2+3a3+ +100 a100 VD3 Khai trin: (1+2x+3x2 )10= a0+a1x+.+a20x20 a) Tỡm a1, a20...
 • 21
 • 470
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy môn toán thcsnâng cao chất lượng và chuyên sâu hóa món ănnâng cao chất lượng dạy học môn toánnâng cao chất lượng dạy học môn vật lýnâng cao chất lượng giảng dạy môn ngữ vănnâng cao chất lượng dạy học môn ngữ vănnâng cao chất lượng giảng dạy môn xây dựng đảngnâng cao chất lượng giảng dạy môn tin họcnâng cao chất lượng dạy học môn tiếng anhnâng cao chất lượng dạy học môn toán lớp 5nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoànnâng cao chất lượng dạy học môn lịch sửnâng cao chất lượng dạy học môn toán ở tiểu họcnang cao chat luong day hoc mon tieng anhbien phap nang cao chat luong day hoc mon tu nhien xã hoiTiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếCâu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhĐời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Mạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài 8. Nhiễm sắc thểslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia laiDiễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)