Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm mít

nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm mít chế biến tươi

nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm mít chế biến tươi
... đó, bảo quản mít chế biến tươi bao bì PA với mơi trường 100% khí Nitơ, thời gian bảo quản sản phẩm đạt ngày Như vậy, hai hình thức bảo quản nêu thích hợp để áp dụng bảo quản sản phẩm mít chế biến ... sử dụng bao bì tiêu vi sinh cảm quan sản phẩm đảm bảo thời gian dài so với khơng dùng bao bì Do đó, sản phẩm chế biến tươi, để kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm thiết phải bao gói vật liệu bao ... q trình thí nghiệm Thời gian bảo quản sản phẩm – ngày 3.2.2 Xử lý ngun liệu trước bao gói Để tăng cường khả bảo quản sản phẩm mít chế biến tươi, chúng tơi xử lý ngun liệu mít phương pháp xơng...
 • 9
 • 368
 • 1

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm mít chế biến tươi pdf

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm mít chế biến tươi pdf
... đó, bảo quản mít chế biến tươi bao bì PA với mơi trường 100% khí Nitơ, thời gian bảo quản sản phẩm đạt ngày Như vậy, hai hình thức bảo quản nêu thích hợp để áp dụng bảo quản sản phẩm mít chế biến ... sử dụng bao bì tiêu vi sinh cảm quan sản phẩm đảm bảo thời gian dài so với khơng dùng bao bì Do đó, sản phẩm chế biến tươi, để kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm thiết phải bao gói vật liệu bao ... q trình thí nghiệm Thời gian bảo quản sản phẩm – ngày 3.2.2 Xử lý ngun liệu trước bao gói Để tăng cường khả bảo quản sản phẩm mít chế biến tươi, chúng tơi xử lý ngun liệu mít phương pháp xơng...
 • 9
 • 257
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN THỊT HEO NẠC TƯƠI (PRESERVATION OF FRESH PORK)" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... trình nghiên cứu pH 6.6 M1 6.2 M2 5.8 M3 5.4 5 Thời gian bảo quản (ngày) Hình Sự thay đổi pH mẫu M1, M2 M3 theo thời gian bảo quản Bảng Độ rỉ dịch (%) mẫu M1, M2 M3 theo thời gian bảo quản Mẫu ... 20 Thời gian bảo quản (ngày) Độ rỉ dòch (%) 20 16 12 8 12 16 20 Thời gian bảo quản (ngày) Độ ẩm (%) 75 74 73 72 71 70 10 15 20 Thời gian bảo quản (ngày) Log(CFU /g) 4 12 16 20 Thời gian bảo quản ... pháp nghiên cứu 2.2.1 Khảo sát ảnh hưởng bao bì đến thời gian bảo quản thịt tươi Qui trình thực theo sơ đồ Nước rửa Sơ đồ Quy trình khảo sát ảnh hưởng bao bì đến thời gian bảo quản thịt tươi...
 • 11
 • 188
 • 0

Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản nguyên liệu thịt gà tươi bằng phương pháp khí quyển điều biến.

Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản nguyên liệu thịt gà tươi bằng phương pháp khí quyển điều biến.
... 2 I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM TRNG TH O Tờn ti: Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản nguyên liệu thịt tơi phơng pháp khí điều biến KhóA LUậN TốT NGHIệP ĐạI HọC H o to : Chớnh quy ... 4.9 S lng vi sinh vt ca tht g ti bo qun cỏc nhit v thi gian khỏc 39 Bng 4.10.S bin i cm quan ca tht g ti cỏc nhit v thi gian bo qun khỏc 40 Bng 4.11 Thnh phn ... phng phỏp úng gúi khớ quyn iu bin theo thi gian bo qun 26 4.1.2 Giỏ tr pH ca tht g ti bo qun bng khớ quyn iu bin vi cỏc t l hn hp khớ khỏc theo thi gian bo qun 28 4.1.3 S bin i r...
 • 60
 • 352
 • 1

Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản thịt gà tươi sử dụng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh

Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản thịt gà tươi sử dụng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh
... tài: Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản thịt tươi sử dụng phương pháp đóng gói với khí điều chỉnh Mục tiêu đề tài Xây dựng quy trình bảo quản thịt phương pháp đóng gói khí điều chỉnh ... màu sắc thịt tươi bảo quản phương pháp đóng gói khí điều chỉnh với tỷ lệ khí khác 40 Hình 3.9 Sự biến đổi mùi thịt tươi bảo quản phương pháp đóng gói khí điều chỉnh với tỷ lệ khí khác ... dịch thịt tươi bảo quản phương pháp đóng gói khí điều chỉnh với tỷ lệ khí khác 34 Hình 3.7 Sự biến đổi trạng thái thịt tươi bảo quản phương pháp đóng gói khí điều chỉnh với tỷ lệ khí khác...
 • 80
 • 182
 • 1

Nghiên cứu sử dụng dung dịch axit axetic, axit lactic; dịch chiết hành, tỏi, gừng để xử lý thịt vịt, kéo dài thời gian bảo quản dạng tươi

Nghiên cứu sử dụng dung dịch axit axetic, axit lactic; dịch chiết hành, tỏi, gừng để xử lý thịt vịt, kéo dài thời gian bảo quản dạng tươi
... đoạn cồn - Phơng pháp xử lý, bảo quản thịt vịt: + Ngâm xử mẫu dung dịch axit hữu cơ, dịch chiết h nh, tỏi, gừng + Phun xử mẫu dung dịch axit hữu cơ, dịch chiết h nh, tỏi, gừng, bình phun nớc ... chọn đợc dạng sử dụng nh phơng thức xử phù hợp số loại axit hữu đợc phép sử dụng chế biến, bảo quản thực phẩm, số loại gia vị thông dụng nh h nh, tỏi, gừng để kéo d i thời gian bảo quản thịt ... Kết đánh giá số tiêu cảm quan mẫu thịt sau bảo quản Nhìn chung, sử dụng dung dịch axít lactic v dung dịch hỗn hợp lo i axit để xử mẫu trớc bảo quản, mẫu thịt thí nghiệm bị thay đổi m u sắc,...
 • 9
 • 357
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm sinh học nhằm nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản thanh long

Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm sinh học nhằm nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản thanh long
... xuất ứng dụng số chế phẩm sinh học có hiệu cao an toàn để nâng cao chất lượng, kéo dài thời gian bảo quản long phục vụ nội tiêu đẩy mạnh xuất Mục tiêu cụ thể 1/ Thiết lập quy trình ứng dụng chế phẩm ... khuôn khổ Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp vốn vay ADB tiến hành đề tài Nghiên cứu ứng dụng số chế phẩm sinh học nhằm nâng cao chất lượng kéo dài thời gian bảo quản long Mục tiêu đề tài ... bảo quản long có tính đến tác động nhiều khâu: từ khâu sơ chế, xử lý vệ sinh trước bảo quản đến sử dụng chế phẩm sinh học kéo dài thời gian bảo quản lo ng mà đảm bảo chất lượng để xuất sang số...
 • 92
 • 162
 • 0

Phương pháp kéo dài thời gian bảo quản trứng tươi và duy trì chất lượng sản phẩm

Phương pháp kéo dài thời gian bảo quản trứng tươi và duy trì chất lượng sản phẩm
... triệu trứng, việc bảo quản trứng tươi điều cần thiết Có nhiều biện pháp bảo quản trứng: muối trứng, áo tro, bảo quản lạnh, hóa chất nhưng biện pháp ảnh hưởng đến chất lượng trứng: mùi vị, độ tươi ... nghiên cứu việc ứng dụng màng algiante trình bảo quản trứng vịt tươi nghiên cứu phụ gia tạo dẻo bổ sung vào màng nhằm kéo dài thời gian bảo quản trứng mà giữ chất lượng tốt Nội dung thực đề tài ... ALGINATE VÀ PHƯƠNG PHÁP BAO MÀNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRỨNG 19 4.2 KẾT QUẢ ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA BỔ SUNG (PHỤ GIA TẠO DẺO) ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRỨNG VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN 24 Ngành Công nghệ thực phẩm- ...
 • 52
 • 250
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng năng suất của một số tổ hợp ngô đường lai và xác định thời gian bảo quản sản phẩm ngô đường tươi sau thu hoạch

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng năng suất của một số tổ hợp ngô đường lai và xác định thời gian bảo quản sản phẩm ngô đường tươi sau thu hoạch
... cứu khả sinh trưởng, suất số tổ hợp ngô đường lai xác định thời gian bảo quản sản phẩm ngô đường tươi sau thu hoạch Mục tiêu, yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu đề tài - Xác định tổ hợp ngô đường khả ... ĐỖ THỊ THU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ ĐƢỜNG LAI VÀ XÁC ĐỊNH THỜI GIAN BẢO QUẢN SẢN PHẨM NGÔ ĐƢỜNG TƢƠI SAU THU HOẠCH Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 ... 18 1.5.2 Kết nghiên cứu vật liệu bảo quản ngô đường sau thu hoạch 19 1.5.3 Kết nghiên cứu phương pháp chế biến ngô đường sau thu hoạch 21 1.6 Các kết nghiên cứu bảo quản ngô đường Việt Nam...
 • 128
 • 194
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian bảo quản nguyên liệu đến sự hao hụt khối lượng và khả năng khử protein, khoáng của hệ Enzyme nội tại trên đầu tôm thẻ chân trắng

Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian bảo quản nguyên liệu đến sự hao hụt khối lượng và khả năng khử protein, khoáng của hệ Enzyme nội tại trên đầu tôm thẻ chân trắng
... NGHỆ THỰC PHẨM * * * * TRẦN THỊ DINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG THỜI GIAN BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU ĐẾN SỰ HAO HỤT KHỐI LƯNG VÀ KHẢ NĂNG KHỬ PROTEIN/KHOÁNG CỦA HỆ ENZYME NỘI TẠI TRÊN ĐẦU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG ... gian bảo quản ngun liệu đến hao hụt khối lƣợng 3 2) Nghiên cứu ảnh hƣởng thời gian bảo quản đến khả khử protein/khống hệ enzym nội đầu tơm thẻ chân trắng 3) Nghiên cứu ảnh hƣởng đối tƣợng ngun liệu ... đƣợc ảnh hƣởng thời gian bảo quản ngun liệu đến hao hụt khối lƣợng khả hoạt động hệ enzym nội đầu tơm thẻ chân trắng để đƣa đƣợc thời gian bảo quản ngun liệu tốt Đồng thời đánh giá khả sử dụng hệ...
 • 65
 • 180
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất của một số tổ hợp ngô đường lai và xác định thời gian bảo quản sản phẩm ngô đường tươi sau thu hoạch

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất của một số tổ hợp ngô đường lai và xác định thời gian bảo quản sản phẩm ngô đường tươi sau thu hoạch
... ĐỖ THỊ THU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ ĐƯỜNG LAI VÀ XÁC ĐỊNH THỜI GIAN BẢO QUẢN SẢN PHẨM NGÔ ĐƯỜNG TƯƠI SAU THU HOẠCH Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 ... trưởng, suất số tổ hợp ngô đường lai xác định thời gian bảo quản sản phẩm ngô đường tươi sau thu hoạch Mục tiêu, yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu đề tài - Xác định tổ hợp ngô đường khả sinh trưởng, ... triển tốt, suất cao tổ hợp ngô đường thí nghiệm - Xác định thời gian bảo quản tốt ngô đường sau thu hoạch 2.2 Yêu cầu đề tài - Theo dõi thời gian sinh trưởng giai đoạn phát dục tổ hợp ngô đường thí...
 • 122
 • 162
 • 0

nâng cao chất lượng và thời gian bảo quản sản phẩm nước bưởi Đồng Nai

nâng cao chất lượng và thời gian bảo quản sản phẩm nước bưởi Đồng Nai
... đến chất lượng nước bưởi 4.3 Ảnh hưởng tỉ lệ phối chế bưởi dứa đến chất lượng nước bưởi 4.4 Ảnh hưởng hàm lượng chất khô hoà tan đến chất lượng nước bưởi 4.5 Ảnh hưởng chế độ trùng đến chất lượng ... thời gian bảo quản ngắn, hương vị tự nhiên sản phẩm khó giữ suốt trình bảo quản, giá thành sản phẩm cao Do yêu cầu đặt tìm biện pháp để cải thiện hương vị kéo dài thời gian bảo quản cho sản phẩm ... khóm cho nước bưởi tạo cho sản phẩm có màu vàng sáng bưởi nguyên chất 4.4 Ảnh hưởng hàm lượng đường đến chất lượng nước bưởi Bảng 12: Ảnh hưởng lượng chất khô hòa tan đến chất luợng nước bưởi Bx...
 • 70
 • 247
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: người có thu nhập cao năm 2004đề thi thử tốt nghiệp hóa 2012 có đáp ánđề thi thử đại học hóa 2012 có đáp ánđề thi thử đh môn sinh 2014 có đáp ánnhững thủ thuật cơ bản trong excel 2007đề thi thử môn hóa năm 2013 có đáp ánthuế thu nhập cá nhân 2012 co gi moiđề thi thử môn lý năm 2013 có đáp ánđề thi thử môn vật lý 2013 có đáp ánđề thi thử tốt nghiệp toán 2013 có đáp ánđề thi thử đại học hóa 2013 có đáp ánthủ tục sáp nhập 2 công ty cổ phầnđề thi thử toán đại học 2012 có đáp ánđề thi thử đại học toán 2011 có đáp ánđề thi thử hóa có đáp án 2013thiết kế tình huống dạy học định lý COSINM t s gi i ph p nh m n ng cao ho t ng ti u th s n ph m t i c ng ty tr ch nhi m h u h n t Vi tC c ph ng h ng v gi i ph p n ng cao hi u qu ti u th h ng th c ng m ngh H T yVan ban sao luc 665 (CV 16047)Tuần 2. MRVT: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏiTT 173 2016 TT-BTC sđbs về chứng từ thanh toán qua ngân hàng (77KB)Van ban sao luc 682 (CV 17024)Tuần 23. MRVT: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào?chuyên đề khối đa diện, mặt nó, mặt cầuBi n ph p nh m y m nh gia c ng xu t kh u gi y C ng ty gi y Ng c HM t s bi n ph p nh m g p ph n th c y ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u t i c ng ty DETESCO Vi t NamTh c tr ng xu t kh u g o c a Vi t namNh ng thay c b n c a ph p lu t h p ng mua b n h ng ho trong kinh doanh th ng m i khi Vi t Nam tr th nh th nh vi n c a WTONh ng xu h ng v n ng c a n n kinh t th gi i trong nh ng n m g n yT nh h nh th c t c ng t c k to n v x c nh k t qu kinh doanh C ng ty TNHH S i G n Xanh IIT ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty C ph n u t x y d ng v ph t tri n du l ch H N iT ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty TNHH Qu ng c o v Ph t tri n Th ng hi u M LinhChi n l c huy ng v ph t tri n ngu n v n t i s giao d ch I ng n h ng u t v ph t tri n Vi t NamQuy trinh lap de nghi xay dung luat, pL do CP trinh theo qd cua Luat BHVBQPPL 2015.doc130 c u tr c nghi m HAI M T PH NG VU NG G C File word c h ng d n gi i