Xây dựng quy trình công nghệ thu nhận tinh dầu từ lá tía tô

Nghiên cứu khoa học " XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHƯNG CẤT TINH DẦU HỒI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT TINH DẦU HỒI QUY MÔ NHỎ " potx

Nghiên cứu khoa học
... cuống Để xây dựng quy trình chưng cất tinh dầu hồi phòng thí nghiệm nhằm làm sở cho việc thiết kế hệ thống chưng cất tinh dầu hồi quy nhỏ, việc sử dụng nguyên liệu hồi dạng nghiền nhỏ yêu cầu ... nghiền nhỏ so với thời gian chưng cất áp suất thường (100oC) Quy trình công nghệ chưng cất tinh dầu Hồi phòng thí nghiệm Sơ đồ bước triển khai Từ kết thu thí nghiệm đây, sơ đồ công nghệ chưng cất tinh ... cất tinh dầu Hồi phòng thí nghiệm Các thông số trình chưng cất đặc tính riêng cho loại hình thiết bị chưng cất tinh dầu Đối với loại hình thiết bị thí nghiệm mà sử dụng thông số trình chưng cất...
 • 10
 • 522
 • 6

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất isopropyl palmitate từ iso propanl và palmstearin

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất isopropyl palmitate từ iso propanl và palmstearin
... cầu sản phẩm (≤0,5mgKOH/g) 32 3.3 Xây dựng qui trình sản xuất isopropyl palmitate từ isopropanol palmstearin Dựa thông số kỹ thuật tìm được, xây dựng qui trình công nghệ sản xuất isopropyl palmitate ... Phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất Isopropyl palmitate từ Isopropanol Palmstearin - Sản xuất thử qui mô 3kg/mẻ Sản phẩm đạt chất lượng: * Hàm lượng Isopropyl palmitate: ... BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU DẦU VÀ CÂY CÓ DẦU BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ISOPROPYL PALMITATE TỪ ISOPROPANOL VÀ PALMSTEARIN Thực...
 • 56
 • 445
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất mứt nhuyễn từ cam và bưởi

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất mứt nhuyễn từ cam và bưởi
... 5166:1990 2.2.5 Quy trình sản xuất dự kiến Qua tổng quan, tham khảo tài liệu em đề xuất sơ đồ quy trình sản xuất dự kiến cho sản phẩm mứt nhuyễn từ cam bưởi sau: 36 Vỏ cam, cùi bưởi Cam Vỏ bưởi Rửa ... tế sản xuất mặt hàng thực phẩm Trong đợt thực tập tốt nghiệp này, khoa công nghệ thực phẩm giao cho em thực đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất mứt nhuyễn từ cam ... cùi bưởi) vào mứt 68 3.2.7 Kết xác định thời gian nấu 69 3.3 Đề xuất quy trình sản xuất mứt nhuyễn từ cam cùi bưởi 73 3.3.1 Sơ đồ quy trình công nghệ 73 3.3.2 Thuyết minh quy...
 • 113
 • 188
 • 0

NGHIÊN cứu QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THU NHẬN bột đậu TƯONG nảy mầm GIÀU ISOFLAVON

NGHIÊN cứu QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THU NHẬN bột đậu TƯONG nảy mầm GIÀU ISOFLAVON
... cảm quan 3.1 Nghiên cứu quy trình đồng hoá dịch sữa đậu tương nảy mầm cùa dịch sữa đậu tương nảy mầm 3.1.1 Nghiên cửu ảnh hưỏng áp suất đồng hoá đến chất Iưọng dịch sữa đậu tưong nảy mầm Bảng 3.1: ... tươngmen nẩy Saccharomyces), mầm sau bột đậu tương giàu protein Vì phương pháp sấy phun lựa chọn sử dụng đế thu nhận bột đậu tương giàu isoflavon tù’ dịch sữa đậu tương nảy mầm sau đồng hoá Nhìn vào ... suất thu hồi cao tương nảy mầm giàu isotlavon Bảng 3.10: Chỉ tiêu vi sinh bột đậu tương nảy mầm giàu isotlavon isoAavon sản phẩm Hình 3.4 cho thấy hàm lượng isoílavon sản phấm bột đậu tương nảy mầm...
 • 36
 • 131
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế biến rượu vang từ bột khoai lang tím nhật bản

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế biến rượu vang từ bột khoai lang tím nhật bản
... lập quy trình chế biến rượu vang từ khoai lang tím Nhật Bản 3 PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu khoai lang tím Khoai lang tím Nhật Bản (Murasakimasa – Nhật tím 1) có nguồn gốc từ Nhật Bản, ... vang từ khoai lang tím Nội dung 4: Đánh giá chất lượng rượu vang từ khoai lang tím Nhật thành phẩm theo TCVN 7045 - 2002 Nội dung 5: Thiết lập quy trình chế biến rượu vang từ khoai lang tím Nhật ... công nghệ chế biến rượu vang từ bột khoai lang tím Nhật Bản 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Xác định thông số công nghệ trình chế biến rượu vang từ khoai lang tím Nhật Bản nhằm tạo sản phẩm...
 • 85
 • 102
 • 0

Nghiên cứu thử nghiệm để xây dựng quy trình công nghệ xử lý, phân tích, tổng hợp tài liệu đại vật lý và ảnh viễm thám với mục đích điều tra địa chất và khoáng sản

Nghiên cứu thử nghiệm để xây dựng quy trình công nghệ xử lý, phân tích, tổng hợp tài liệu đại vật lý và ảnh viễm thám với mục đích điều tra địa chất và khoáng sản
... pháp xử lý, phân tích tổng hợp tài liệu địa vật viễn thám với mục đích điều tra địa chất khoáng sản Xây dựng quy trình công nghệ xử lý, phân tích tổng hợp tài liệu địa vật viễn thám với mục ... tác xử lý, phân tích tài liệu địa vật ảnh viễn thám Việt Nam 23 I Công tác xử lý, phân tích tài liệu địa vật 23 I.1 Một số nét công tác xử lý, phân tích tài liệu địa vật 23 I.2 Quy trình ... cáo ) Quy trình xử lý, phân tích tổng hợp tài liêu địa vật ảnh viển thám với mục đích điều tra địa chất, khoáng sản áp dụng cho xử lý, phân tích tổng hợp tài liệu bay đo từ phổ gamma, tài liệu...
 • 107
 • 361
 • 7

CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH CỦA HẠT NGÔ

CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH CỦA HẠT NGÔ
... thất sau thu hoạch Page 14 Công nghệ sau thu hoạch Theo báo cáo tổn thất sau thu hoạch Cục Dự trữ quốc gia, Viện Công nghệ Sau thu hoạch Đoàn chuyên gia khảo sát thực địa Chương trình sau thu hoạch ... 14 e Tổn thất sau thu hoạch .15 III SƠ ĐỒ QUY TRÌNH THU HOẠCH - BẢO QUẢN - TỒN KHO Bảo quan ngô hạt 16 Bảo quản ngô bắp .18 Bảo quản ngô hạt tươi dung cho chăn ... bắp hạt Page 10 Công nghệ sau thu hoạch Sau tẽ hạt cần làm phân loại để bảo quản bắp tốt lạu dài, không làm giảm súc chất lượng số lượng bắp Khối lượng sau tẽ thường lẫn hạt non, hạt sứt, vỡ, hạt...
 • 26
 • 483
 • 2

CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH HẠT ĐIỀU

CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCHXÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH HẠT ĐIỀU
... QUY TRÌNH THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN HẠT ĐIỀU THU HOẠCH TÁCH HẠT LÀM SẠCH ĐÓNG GÓI LÀM KHÔ www.themegallery.com BẢO QUẢN XỬ LÝ BẢO QUẢN THU HOẠCH HẠT ĐIỀU Dựa vào đâu để xác định xác độ chín hạt điều? ??? ... quan hạt điều Các yếu tố ảnh hưởng tổn thất www.themegallery.com Quy trình thu hoạch bảo quản hạt điều Nguyên lý phương pháp bảo quản I Tổng quan hạt điều Hình dạng – kích thước hạt điều: HẠT ĐIỀU: ... HẠT ĐIỀU Phương pháp thu hái ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch Có phương pháp thu hái: + Thu hái + Thu nhặt đất www.themegallery.com TÁCH HẠT - PHÂN LOẠI - LÀM SẠCH Tách hạt www.themegallery.com...
 • 33
 • 483
 • 6

Luận văn tốt nghiệp bước đầu xây dựng quy trình công nghệ và chế biến thử nghiệm bột huyết

Luận văn tốt nghiệp bước đầu xây dựng quy trình công nghệ và chế biến thử nghiệm bột huyết
... số trình nghiên cứu ứng dụng số nơi giới Việt Nam, luận văn tiến hành “ Bước đầu xây dựng qui trình công nghệ chế biến thử nghiệm bột huyết nhằm tận dụng phụ phẩm huyết (huyết heo) để chế biến ... TÍCH THỰC PHẨM HỌ VÀ TÊN: MAI NGUYỄN THỤC HIỀN MSSV: 07707701 NGÀNH: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM LỚP: ĐHTP3 Đầu đề luận án: BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ CHẾ BIẾN THỬ NGHIỆM BỘT HUYẾT Nhiệm vụ ... thí nghiệm Chính ý nghĩa thiết thực trên, luận văn tiến hành nghiên cứu đề tài: Bước đầu xây dựng qui trình công nghệ chế biến thử nghiệm bột huyết , nhằm tận dụng triệt để nguồn phụ phẩm huyết...
 • 177
 • 283
 • 0

XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH CỦA NGÔ

XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH CỦA NGÔ
... BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH TIỂU LUẬN XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH CỦA NGÔ Giảng viên ... chế 3.1.2 Tổn thất sau thu hoạch ngô Theo báo cáo tổn thất sau thu hoạch Cục Dự trữ quốc gia, Viện Công nghệ Sau thu hoạch Đoàn chuyên gia khảo sát thực địa Chương trình sau thu hoạch cho miền Bắc ... công nghệ bảo quản ngô hạt quy mô hộ gia đình a) Thu hoạch ngô Ngô phải thu hoạch thời điểm (đúng độ chín), thu hoạch cần xử lý ngay, tránh để ủ sân, dễ bị ẩm mốc, thối hỏng b) Xử lý sau thu hoạch...
 • 27
 • 223
 • 0

xây dựng quy trình công nghệ để xử lý nhiệt nóng, bụi hơi khí độc.doc

xây dựng quy trình công nghệ để xử lý nhiệt nóng, bụi hơi khí độc.doc
... 14 có tổ chức đề tiêu chuẩn chung cho chủ nhà trọ bắt buộc họ thực theo Nếu vi phạm bị quy n địa phương xử Về an ninh, trật tự Nhìn chung người hỏi cho vụ trộm xe máy, điện thoại di động, áo ... 13 5.4 Ứng dụng mô hình 13 Phần LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hằng năm, vào độ khai trường, hàng ngàn lượt sinh viên đổ thành phố lớn để học tập Cùng với nỗi lo cơm áo, học hành chỗ trọ ... học tập cho sinh viên kết nối mạng Internet… Vậy làm để xác định yếu tố ảnh hường đến giá phòng trọ khu vực mức đọ tác động chúng làm cách để sinh viên lần đầu thuê phòng trọ khu vực dự tính mức...
 • 14
 • 415
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất barbital

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất barbital
... nghiêm cứu xây dựng qui trình , công nghệ sản xuất barbital Phần I.Tổng quan 1.1 Tên, tính chất lý, hoá, tác dụng dợc lý barbital 1.1.1 Các loại tên công thức barbital [2] Tên riêng: barbital ... từ cacbon monoxit ngành công nghiệp Ube Kế hoạch thí điểm đợc xây dựng cho este malonat thành phố Ube, Nhật Bản 1.3 Các công nghệ sản xuất dietyl malonat: 1.3.1 Công nghệ 1:[9] Dung dịch natri ... dietyl malonat 24 Phần II: Đề xuất qui trình sản xuất barbital 25 2.1 Sơ đồ phản ứng 25 2.2 Mô tả qui trình 25 2.3 Tính toán thiết kế dây chuyền sản xuất 25 2.3.1 Tính toán...
 • 33
 • 473
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất tricloixiannuric axitxây dựng quy trình công nghệxây dựng quy trình công nghệ sản xuất cho các công đoạn sản xuất chính của mã hàng ctf04 115v6 tại công ty cổ phần may hồ gươmxây dựng quy trình công nghệ sản xuất may công nghiệpđề tài nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bột cà chua có hàm lượng lycopen caoxây dựng quy trình công nghệ sản xuất một số chế phẩm sinh học và đánh giá hiệu quả tác dụng của các chế phẩm này đối với việc chăn nuôi lợnxây dựng quy trình công nghệ sản xuất cho các công đoạn sản xuất chính của mã hàng ctfo4 115v6 tại công ty cổ phần may hồ gươmxây dựng quy trình công nghệ chẩn đoán ly hợptrường đại học bách khoa hà nội viện kỹ thuật hóa học công nghệ hóa dược bvtv xây dựng quy trình công nghệ tổng hợp ethosuximidexây dựng qui trình công nghệ sau thi hoạch của ngônghiên cứu xây dựng quy trình chăm sóc bệnh nhân sau ghép gan tại bệnh viện nhi trung ươngxây dựng quy trình công việcrap va xay dung qui trinh cong nghe che tao may dien mot chieuiii xây dựng quy trình điều tra thu thập sử lýquy trình công nghệ chế biến tinh bột sắnBài 6. Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thìcách soạn GADT - Hoàng Giang - TH Bùi Thị Xuân - Xã Iaga...Luyện tập Trang 21lich sửBài 2. Nước Âu LạcGiải pháp phát triển trang trại tại Tỉnh Giai LaiHạn chế ruỉ ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Đà Nẵng.những bài văn tả cánh đồng lúa hay nhấtnhững bài văn miêu tả con đường từ nhà đến trường hay nhấtKế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần PYMEPHARCO.Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Bảo Việt, chi nhánh Đà Nẵng.Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng , Chi nhánh Bình ĐịnhMở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hoà.Mở rộng huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP ngoại thương CN Quảng Nam.Mở rộng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam - CN Bình Định.Mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, CN Khánh Hoà.Mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng liên doanh Việt Nga - chi nhánh Đà Nẵng.Nghiên cứu chất lượng phần mềm kế toán Việt Nam .Nghiên cứu ứng dụng mô hình Markowitz trong xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.