Nghiên cứu các điều kiện tinh sạch và đánh giá một số tính chất của protein có hoạt tính kháng nấm từ chủng serratia marcescens DT3

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp các chất tính hoạt kháng nấm từ chủng serratia marcescens DT3

Nghiên cứu và nâng cao khả năng sinh tổng hợp các chất có tính hoạt kháng nấm từ chủng serratia marcescens DT3
... khỏng nm t chng Serratia marcescen DT3 Trn Th Thựy Linh K22 Lun thc s Khoa Sinh hc CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1 Vi khun Serratia 1.1.1 Khỏi quỏt v chng Serratia marcescens Serratia marcescens l mt ... ti: Nghiờn cu v nõng cao kh nng sinh tng hp cỏc cht cú hot tớnh khỏng nm t chng Serratiamarcescens DT3 nhm thc hin cỏc ni dung nghiờn cu: Trn Th Thựy Linh K22 Lun thc s Khoa Sinh hc Chn lc c mụi ... Chn lc c mụi trng nuụi cy chng Serratia marcescensDT3 cú kh nng sinh tng hp cỏc cht cú hot tớnh khỏng nm cao nht Ti u mụi trng v cỏc iu kin nuụi cy lm tng kh nng sinh tng hp cỏc hot cht khỏng...
 • 11
 • 76
 • 0

Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện để tách xác định một số vitamin B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC

Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện để tách và xác định một số vitamin B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC
... theo trn HPLC nhón (ppm) (ppm) Vitamin < /b> BI 40 Vitamin < /b> B2 Vitamin < /b> B3 Thuục B com plex B BI B2 B3 B6 Thuục 4B com plex (15 m g) (10 mg) (50 mg) (5 mg) BI B2 B3 B6 c mg) mg) mg) mg) c (200 mg) ... th b nh mỡ ngy gim nhiu Ngoi ra, Vitamin < /b> BI b mt i quỏ trỡnh ch bin: cú 0,25mg Vitamin < /b> BI lOOg b nh mỡ ton phn v chi 0,08mg BI b nh mỡ trng 1.2.2.2 Riboflavin vitamin < /b> B2 ) Riboflavin (vitamin < /b> B2 ) ... Cobalamin C ig ssC oN u O^P H 1355.37 Pantothenic B6 Vitamin < /b> B9 Vitamin < /b> B1 2 HO V / V NH / V OH V 1.2.2 Tớnh cht v vai trũ ca cỏc vitamin < /b> nhúm B [11] Vitamin < /b> nhúm B bao gm cỏc loi: B l, B2 , B3 ,...
 • 65
 • 535
 • 6

Nghiên cứu tối ưu hoá các điều kiện để tách xác định một số Axit amin trong thực phẩm bằng sắc khí lỏng hiệu năng cao

Nghiên cứu tối ưu hoá các điều kiện để tách và xác định một số Axit amin trong thực phẩm bằng sắc khí lỏng hiệu năng cao
... cu trỳc axớt amin Trong húa hc, mt axớt amin l mt phõn t cha c nhúm amin v nhúm carboxyl (nhúm axớt) Trong húa sinh, thut ng ny cũn ch alpha axớt amin: nhng axớt amin m ú nhúm amin v carboxylic ... cng cao Cho nờn giỏ tr dinh dng ca protein thc n c quyt nh bi axớt amin cn thit Axớt amin hn ch Ch loi axớt amin tng i thiu ht i chiu gia hm lng axớt amin cn thit protein thc n, vi mụ thc axớt amin ... UV:265nm để tách amin bậc UV-VIS Amin bc Ninhydrin 440 nm 30 phỳt 100 pM Amin bc - Dn xut sau ct ng dũng nhy kộm 570 nm 90 phỳt Dn xut Hunh OPA quang (ex:340nm, sau ct, 50 fmol 17-35 n định Gradient...
 • 148
 • 551
 • 0

“Nghiên cứu các phương pháp kiểm soát đánh giá chất lượng công trình xây dựng áp dụng cho công trình Cống Trà Linh – Thái Bình”

“Nghiên cứu các phương pháp kiểm soát và đánh giá chất lượng công trình xây dựng áp dụng cho công trình Cống Trà Linh – Thái Bình”
... tài “Nghiên cứu phương pháp kiểm soát đánh giá chất lượng công trình xây dựng áp dụng cho công trình Cống Trà Linh Thái Bình” để tìm hiểu nghiên cứu phương pháp kiểm soát đánh giá chất lượng ... trạng chất lượng công trình Cống Trà Linh Thái Bình - Áp dụng phương pháp kiểm soát đánh giá chất lượng bê tông vào công trình Cống Trà Linh- Thái Bình 3 CHƯƠNG I: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CÔNG ... chất lượng công trình cống Trà Linh Thái Bình 63 3.3 Áp dụng phương pháp kiểm soát đánh giá chất lượng công trình cho Cống Trà Linh 64 3.3.1 Kiểm tra cường độ bê tông Phương...
 • 94
 • 1,009
 • 3

Khảo sát đánh giá một số tiêu chí của chính sách quốc gia về thuốc thiết yếu năm 2000 tại tỉnh nam định

Khảo sát và đánh giá một số tiêu chí của chính sách quốc gia về thuốc thiết yếu năm 2000 tại tỉnh nam định
... Trm y t xó Yờn Xỏ + Trm y t xó Yờn Tin 18 - Huyn Nam Trc chn CSYT: + Trm y t xó Nam Giang + Trm y l xó Nam Thanh + Trm y t xó Nam Dng + Trm y t xó Nam Hỏi - Huyn Xuõn trng chn CSYT: + Trm y t xó ... + i lý - Yờn Chớnh + i lý - Yờn ng 19 - Huyn Nam Trc chn im bỏn thuc: + i lý - Võn Trng -Nam Giang + i lý - xó Nam Tin + Miờu thuc t nhõn - ng 21 Nam Ton - Huyn Xuõn trng chn im bỏn ihuc: + i ... ti tnh Nam nh Iihm gúp phn nh ca mỡnh vo vic nghiờn cu xõy dng mụ hỡnh cung ng TTY s dng nqun h tr phỏt trin chớnh thc (OD) ti Vit Nam PHN II: TNG QUAN I CHNH SCH THUC QUễC GIA CA VIT NAM 1.1...
 • 61
 • 117
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam
... tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến xuất số nông sản Việt Nam để làm rõ nhân tố ảnh hƣởng, từ đề xuất số giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh xuất nông sản Việt Nam đến năm 2020 Mục tiêu nghiên cứu ... trạng xuất số nông sản Việt Nam 81 4.1.4 Một số khó khăn thách thức đặt với hoạt động xuất nông sản Việt Nam 101 4.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến xuất số nông sản Việt Nam ... vai trò xuất nông sản 26 2.3 Lý luận nhân tố ảnh hƣởng đến xuất nông sản 33 2.3.1 Cơ sở lựa chọn nhân tố ảnh hƣởng đến xuất 33 iv 2.3.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến xuất nông sản ...
 • 178
 • 655
 • 1

đích phân tích đánh giá một số quy định của pháp luật về huy động vốn đáp ứng tối đa nhu cầu lợi ích của các chủ thể tham gia quan hệ.

đích phân tích và đánh giá một số quy định của pháp luật về huy động vốn đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích của các chủ thể tham gia quan hệ.
... quy định huy động vốn CTCP vào thực tế sống phát huy có hiệu quả, vấn đề không nằm quy định pháp luật mà đòi hỏi hỗ trợ nhiều mặt hướng dẫn cụ thể từ phía Nhà nước Mặc dù quy định pháp luật huy ... thời thể mạnh khả huy động vốn CTCP so với loại hình doanh nghiệp khác Những lợi huy động vốn thị trường chứng khoán: huy động nguồn vốn lớn mở rộng đối tượng huy động; giảm chi phí huy động vốn ... chúng theo quy định pháp luật chứng khoán để huy động vốn Điều thể khả huy động vốn lớn CTCP - CTCP doanh nghiệp có tư cách pháp nhân: CTCP có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng...
 • 22
 • 363
 • 0

Thiết kế quy trình xử lý đánh giá một số chỉ tiêu của nước thải

Thiết kế quy trình xử lý và đánh giá một số chỉ tiêu của nước thải
... Sau trình xử lý, giá trị COD giảm nhiều lần - Chỉ tiêu DO tăng sau trình xử đạt tiêu chuẩn B theo TCVN 5942 – 1995 - Lượng E.coli giảm theo quy trình xử Từ kết trên, thấy hiệu xử quy trình ... xử nước thải sinh hoạt nhà máy xử nước thải thành phố Đà Lạt Chúng thiết kế mô hình xử nước thải với quy mô phòng thí nghiệm Hình 2: Mô hình xử nước thải Bể chứa nước đầu vào Được cấu ... bảng kết số liệu đưa số kết luận sau: - Trong số tiêu phân tích có tiêu pH đạt tiêu chuẩn chất lượng nước mặt loại A theo TCVN 5942 – 1995; tiêu BOD trước sau xử giá trị vượt tiêu chuẩn nước...
 • 31
 • 243
 • 0

Phân tích đánh giá một số điểm mới của Luật Hợp tác xã 2012 so với Luật Hợp tác xã năm 2003

Phân tích và đánh giá một số điểm mới của Luật Hợp tác xã 2012 so với Luật Hợp tác xã năm 2003
... triển Hợp tác có hoạt động theo chất hợp tác II Phân tích đánh giá số điểm Luật Hợp tác 2012 so với Luật Hợp tác năm 2003 Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác năm 2003 đạt số kết ... Trong đó, Luật Hợp tác 2012 điểm so với Luật Hợp tác 2003, cụ thể điểm trình bày tập lớn học kì đề số 2: “ Phân tích đánh giá số điểm Luật Hợp tác 2012 so với Luật Hợp tác năm 2003 ... viên Ngoài Luật hợp tác năm 2012 số điểm khác với với Luật hợp tác năm 2003 số vấn đề sau: Về số lượng điều luật Luật hợp tác 2012, gồm chương, 64 điều Luật hợp tác 2003, gồm 10...
 • 11
 • 150
 • 1

Bài tập lớn thương mại 1:Phân tích đánh giá một số điểm mới của Luật Phá sản năm 2014 so với Luật Phá sản năm 2004

Bài tập lớn thương mại 1:Phân tích và đánh giá một số điểm mới của Luật Phá sản năm 2014 so với Luật Phá sản năm 2004
... khác với quy định Luật áp dụng quy định điều ước quốc tế II PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT PHÁ SẢN 2014 SO VỚI LUẬT PHÁ SẢN 2004 1, Phạm vi áp dụng Luật phá sản Luật phá sản năm 2014 ... qua đề tài tập lớn làm rõ phần điểm mới, tiến Luật phá sản năm 2014 so với luật phá sản năm 2004 Luật phá sản ban hành sở nhận thấy mặt hạn chế luật cũ để khắc phục quy định Luật phá sản chưa phù ... phá sản công khai, rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng phù hợp quy định pháp luật 12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Luật thương mại 1, trường Đại học Luật Hà Nội Luật phá sản 2004 Luật phá sản...
 • 14
 • 410
 • 2

BÁO CÁO "Nghiên cứu dánh giá điều kiện vệ sinh tồn dư một số chât kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật trong chăn nuôi ong mật ong tại các tỉnh phía Nam" pdf

BÁO CÁO
... (mùa ong lên) vào tháng 34/2010 và đợt (mùa ong xuống) vào tháng 10/2010 4.1 Kết kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y các sở chăn nuôi, thu gom chế biến mật ong Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú ... kiên vê sinh chăn nuôi ong theo Quyêt đị nh 1599/TỶ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ KD ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Cục trưởng Cục Thú y cho chăn nuôi ong 3.2 Lây mâu mât ong tai cac sơ chăn nuôi và ... định số 358/2004/QĐ-TY-KD ngày 25/3/2004 của Cục trưởng Cục Thú y về chương trình kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y chăn nuôi ong, thu gom, chế biến, bao gói mật ong chất tồn mật ong...
 • 7
 • 388
 • 2

Nghiên cứu các điều kiện tổng hợp ảnh hưởng đến cấu trúc tính chất xúc tác quang hóa của nano tio2

Nghiên cứu các điều kiện tổng hợp ảnh hưởng đến cấu trúc và tính chất xúc tác quang hóa của nano tio2
... nghiên cứu phát triển Chính chọn đề tài “ nghiên cứu điều kiện tổng hợp ảnh hưởng đến cấu trúc tính chất xúc tác quang hoá nano TiO2 Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tổng hợp, xúc tác quang ... Chương I: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Giới thiệu xúc tác quang hóa Tính chất xúc tác quang nano TiO2 2.1 Các dạng cấu trúc nano TiO2 2.2 Tính chất xúc tác quang nano TiO2 ... hoá nano TiO2 hiệu cao xử lý môi trường (xử lý chất màu, thuốc nhuộm ) nghiên cứu điều kiện tổng hợp ảnh hưởng đến cấu trúc tính chất xúc tác quang hóa nano TiO2 SV: Lưu Thị Hiền Lớp K33D – Hóa...
 • 56
 • 234
 • 0

Nghiên cứu các điều kiện xác định Br- I- bằng phương pháp trắc quang động học xúc tác với phản ứng oxi hóa Methylene blue bằng H2O2 trong môi trường axit mạnh

Nghiên cứu các điều kiện xác định Br- và I- bằng phương pháp trắc quang động học xúc tác với phản ứng oxi hóa Methylene blue bằng H2O2 trong môi trường axit mạnh
... [31], tác giả nghiên cứu động học phản ứng Mn(III) metaphosphate–As(III) xúc tác I- môi trường H3PO4 Tốc độ phản ứng theo dõi phương pháp trắc quang bước sóng 516nm Trong điều kiện tối ưu iodua xác ... 1.2 Các phương pháp xác định halogen Có nhiều phương pháp xác định halogen phương pháp thể tích, phương pháp phân tích công cụ phương pháp sắc ký, phương pháp điện hóa, phương pháp phân tích quang ... Trong luận văn này, sử dụng phương pháp trắc quang động học xúc tác để xác định hàm lượng bromua iodua Cơ sở phương pháp Br- xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng oxi hóa Methylen xanh (Methylene...
 • 84
 • 911
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án đầu tư bất động sản sự cần thiết phải đầu tư dự ánnghiên cứu các điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án đầu tưnghiên cứu các điều kiện đặt ra cho các đại lượngnghiên cứu các điều kiện tối ưu xác định hàm lượng chì trong nước bằng phương pháp cực phổ von ampephương pháp giải thích chính trị lịch sử là tìm hiểu nội dung tư tưởng quy phạm thông qua việc nghiên cứu các điều kiện chính trị lịch sử đã dẫn đến việc ban hành quy phạm đói nghiên cứu các điều kiện vĩ mônghiên cứu các điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội có liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện kỳ anhnghiên cứu các điều kiện tồi ưu cho sự tạo phứcnghiên cứu các điều kiện môi trường ảnh hưởng đến sinh tồng họp enzym prorease của vi khuẩnnghiên cứu các điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến việc thực hiện dự ánnghiên cứu tạo đột biến in vitro và đánh giá sinh trưởng phát triển sai khác di truyền của các dòng đột biến giống hoa cẩm chướng quận chúanghiên cứu đặc điểm lâm sàng xquang và đánh giá kết quả điều trị khớp cắn ngược vùng răng cửa tại bệnh viện việt nam cu ba hà nộinghiên cứu đặc điểm thoái khớp gối và đánh giá hiệu quả của axít hyaluronic dạng uống trong điều trị thoái khớp gối ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổinghiên cứu về vị trí việc làm và đánh giá của các cơ sở lao động về khả năng đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệpđiều kiện phát sinh và phát triển một số loại sâu bệnh hại cây trồngTÌM GTLN, GTNN của hàm sốTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoayTổng hợp trắc nghiệm số phứcBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocGiáo trình lý thuyết mầuGiáo án công nghệ 6Tai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_02Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm국 어 2 권Co che di truyen va bien di phan tuCơ chế di truyền va biến dị Tế bàoUng dung di truyen hocBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT