XHHDS Dân số và nhà ở

Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở 2009

Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở 2009
... 12 năm 2009 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số nhà Trung ương công bố Kết điều tra suy rộng mẫu Tổng điều tra dân số nhà 01/4 /2009 với kết chủ yếu sau: Dân số, tổng số hộ thực trạng nhà ở: - Theo ... xếp vào loại bền Ngoài tiêu diện tích, chất lượng nhà Tổng điều tra dân số nhà lần đánh giá hình thức sở hữu nhà ở, thời gian đưa nhà vào sử dụng, loại hình nhà (nhà chung cư /nhà riêng lẻ) số ... gia Phó trưởng Ban thường trực Ban đạo Tổng điều tra dân số nhà Trung ương đ/c Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà thị trường bất động sản tham gia Phó Văn phòng Ban đạo Tổng điều tra dân số nhà Trung...
 • 6
 • 434
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhận dạng ký tự thông minh (icr) trong xử lý số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhận dạng ký tự thông minh (icr) trong xử lý số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009
... Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhận dạng tự thông minh (ICR) xử Tổng điều tra dân số nhà 1/4 /2009 1.3 Công nghệ nhận dạng tự thông minh (ICR) Từ năm 90 kỷ trước, công nghệ nhận dạng ... truyền thống việc xử áp dụng công nghệ ICR -1- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhận dạng tự thông minh (ICR) xử Tổng điều tra dân số nhà 1/4 /2009 Nói chung, xử số liệu điều tra thống kê ... công nghệ ICR -8- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhận dạng tự thông minh (ICR) xử Tổng điều tra dân số nhà 1/4 /2009 +) Tổ chức xử NSO tổ chức xử tổng điều tra dân số nhà trung tâm (Data...
 • 134
 • 336
 • 0

Báo cáo: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 potx

Báo cáo: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 potx
... niên kỷ Liên hợp quốc (BCĐTW, 2009) Tổng điều tra dân số nhà thực nước ta 10 năm lần Cuộc TĐTDS thực vào năm 1979, sau vào năm 1989, 1999 2009 Tổng điều tra dân số năm 1979 thu thập thông tin đơn ... GIỚI THIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Giới thiệu chung Tổng điều tra dân số nhà (TĐTDS) năm 2009 Tổng điều tra dân số lần thứ tư điều tra nhà lần thứ ba tiến hành nước ta kể từ đất nước thống năm 1975 Mục ... trở lên dân số nông thôn chiếm tỷ trọng lớn cấu dân số nước Biểu 2.3: Dân số cấu trúc dân số di cư từ tuổi trở lên nơi đến phân theo dòng di cư năm điều tra, 1999 -2009 1999 Số người 2009 % Số...
 • 142
 • 209
 • 0

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 14 2014

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 14 2014
... yếu vào khu vực thành thị 10 Trong điều tra này, có mốc thời gian để xác định di cư: năm trước thời điểm điều tra năm trước thời điểm điều tra Tương ứng, kết điều tra công bố số liệu di cư mốc thời ... trước thời điểm 1/4/2 014 17,2 trẻ sinh sống/1000 dân Con số thành thị 16,7 trẻ sinh sống/1000 dân, thấp nông thôn (17,5 trẻ sinh sống/1000 dân) Các số liệu điều tra cho thấy, CBR 12 tháng trước thời ... tăng dân số bình quân năm sau Tổng điều tra 1,06%/năm Đây thời kỳ có tỷ lệ tăng dân số thấp vòng 35 năm qua Mật độ dân số Với mật độ dân số 273 người/km2, Việt Nam nước có mật độ dân số cao...
 • 12
 • 287
 • 0

Báo cáo các kết quả chủ yếu điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 1 tháng 4 năm 2014

Báo cáo các kết quả chủ yếu điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 1 tháng 4 năm 2014
... Long Dân số (người) 2009 85 846 997 11 053 590 19 5 84 287 18 835 15 4 11 5 13 5 14 067 3 61 17 19 1 47 0 2 0 14 90 49 3 352 11 633 548 20 649 605 19 48 2 43 5 5 04 560 15 7 21 352 17 5 01 852 Tỷ lệ tăng dân số ... 33,7 3,6 1/ 4 /19 99 16 6 61 366 28,9 2,9 1/ 4/ 2009 22 44 4 322 34, 7 3,5 1/ 4/ 2 0 14 24 2 64 990 8 ,1 1,6 Nguồn: - Năm 19 79 -19 99: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số nhà Trung ương, “Tổng điều tra dân số nhà Việt ... thống kê ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ GIỮA KỲ THỜI ĐIỂM 1/ 4/ 2 0 14 : Các kết chủ yếu Hà Nội, tháng năm 2 015 ii LỜI GIỚI THIỆU Điều tra dân số nhà kỳ thời điểm 1/ 4/ 2 0 14 thực theo Quyết định số 12 53/QĐ-TCTK...
 • 199
 • 364
 • 2

ĐẶC TRƯNG NHÂN KHẨU HỌC CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM: MỘT SỐ PHÁT HIỆN TỪ CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2009

ĐẶC TRƯNG NHÂN KHẨU HỌC CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM: MỘT SỐ PHÁT HIỆN TỪ CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2009
... loại có từ 2.000.000 dân đô thị trở lên có thành phố, chiếm 33,9% tổng số dân đô thị; đô thị từ 500.000 dân 2.000.000 dân chiếm 12% tổng dân số đô thị, với thành phố; số đô thị từ 200.000 ... 1999 số liệu dân đô thị công bố website Tổng cục Thống kê Năm 2009 : Tổng điều tra dân số nhà năm2009 So với nước khác giới, Việt Nam với gần 30% dân số đô thị nước có mức độ đô thị hóa cao, ... tập trung dân đô thị lớn (xem Bảng 2) Bảng 2: Phân bố dân số đô thị theo quy mô thành phố: Việt Nam, 1979 ~2009 Dân số đô thị thực tế Tỷ trọng tổng dân số đô thị (%) Số lượng đô thị Năm 1979...
 • 16
 • 249
 • 0

Bài giảng kiến trúc dân dụng và nhà ở chương 4 (tt)

Bài giảng kiến trúc dân dụng và nhà ở chương 4 (tt)
... Khơng gian sử dụng bố trí bên hành lang (Trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, nhà trọ ) - Kiểu hành lang : Khơng gian sử dụng bố trí hai bên hành lang (Khách sạn, bệnh vịên, trụ sở văn phòng làm ... hưởng to lớn vịêc tổ hợp khơng gian va bố cục mặt kiến trúc cơng trình cao tầng 3.1.2/ Giao thơng theo phươ phương ng đứ đứng ng b/ Thang má máy y - Phân loại phạm vi sử dụng : Theo cách sử dụng ... máy chở người – Thang máy chở người có hàng hóa mang theo người - Thang máy chở hàng hóa (Điều khiển ngồi cabin) - Thang máy vừa chở hàng thường có người kèm - Thang máy chun dùng y tế (chở băng...
 • 33
 • 104
 • 0

quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài và người việt nam định cư ở nước ngoài theo pháp luật dân sự việt nam

quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài và người việt nam định cư ở nước ngoài theo pháp luật dân sự việt nam
... cho người nước mở rộng đối tượng người Việt Nam định nước mua sở hữu nhà Việt Nam thu hút quan tâm đông đảo tầng lớp nhân dân nước Sở hữu nhà người Việt Nam nước ngoài, người Việt Nam nước người ... quyền sở hữu- ba yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật dân sở hữu Do vậy, có khẳng định quyền sở hữu nhà phần thuộc phạm vi chung quyền sở hữu Các quy định quyền sở hữu Bộ luật Dân sở cho Luật đất ... Nam định nước quyền mua sở hữu nhà Việt Nam: “1 Người Việt Nam định nước thuộc đối tượng sau quan có thẩm quyền Việt Nam cho phép trú Việt Nam từ ba tháng trở lên có quyền sở hữu nhà...
 • 17
 • 684
 • 0

Đánh giá tình hình đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội giai đoạn 20102015

Đánh giá tình hình đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội giai đoạn 20102015
... nuụi); ng quyn s hu ti sn (nh ca, xe c, mỏy bay, tu, thuyn ); ng lao ng; ng kinh doanh, ng phỏp nhõn; ng i li, du lch, mua bỏn ti sn; ng ngha v quõn s; ng bo him, ng bn quyn ... ng h tch) hoc vi mt nhúm ngi (ng ngha v quõn s, ng phng tin, ng phỏp nhõn i vi t chc); song cng cú cụng vic ng ch thc hin cho nhng ngi cú nhu cu (ng lao ng, i li, du lch, ng ... ng Trong giai on 2010 2012 s h ng t l 221h chim3,61% s h cha ng ký, giai on 2012-2015 l 311 chim 34,43% so vi s h cha ng Nh vy, tớnh n ngy 31/03/2015, th trn Phựng ó cú 9.75 h ng ký...
 • 56
 • 230
 • 3

Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng ở Việt Nam

Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng ở Việt Nam
... trng BS Chng Thực trạng pháp luật việt nam đăng quyền sở hữu nhà công trình xây dựng 2.1 pháp luật đăng quyền sở hữu nhà công trình xây dựng 2.1.1 Phỏp lut v ng quyn s hu nh Nghiờn ... quyn s hu nh v cụng trỡnh XD Vit Nam Chng Tổng quan vấn đề lý luận pháp luật đăng quyền sở hữu nhà công trình xây dựng 1.1 Khái niệm nhà công trình xây dựng 1.1.1 Khỏi nim, c im v phõn loi ... i k t thi im ng quyn s hu cụng trỡnh theo nguyờn tc quy nh ti iu 168 ca BLDS nm 2005 2.2 tác động pháp luật đăng quyền sở hữu nhà công trình xây dựng hoạt động quản lý nhà nớc bất động...
 • 100
 • 508
 • 6

Tìm hiểu 3 vụ việc có tranh chấp về quyền thừa kế quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tìm hiểu 3 vụ việc có tranh chấp về quyền thừa kế quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
... vụ việc giải ổn thỏa hợp lí Để tìm hiểu them vấn đề nơi học tập – Thành phố Nội nhóm xin chọn đề tài: Tìm hiểu vụ việc tranh chấp quyền thừa kế quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất địa bàn ... kinh tế; Nhà thuộc sở hữu tư nhân Tất nhà đất phải đăng ký Chủ sở hữu hợp pháp cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất cấp theo ... đất đai năm 20 03 1 .3 Về quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất đô thị chương đầu nghị định số 60 phủ ngày 5/7/1994 quy định chung quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất đô thị quy định: Nhà nước công...
 • 17
 • 432
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1989tổng điều tra dân số và nhà ở việt namtổng điều tra dân số và nhà ở năm 2010điều tra dân số và nhà ở 2009điều tra dân số và nhà ở năm 2009điều tra dân số và nhà ởthống kê dân số và nhà ởdân số và nhà ởtổng điều tra dân số và nhà ở 2010tổng cục điều tra dân số và nhà ởkết quả tổng điều tra dân số và nhà ởtổng điều tra dân số và nhà ở 1999tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoại