Dân số và nguồn lao động

một số chỉ tiêu cơ bản trong phân tích dân số và nguồn lao động

một số chỉ tiêu cơ bản trong phân tích dân số và nguồn lao động
... thành cảm ơn ! CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DÂN SỐ VÀ NGUỒN LAO ĐỘNG I Mục đích ý nghĩa phân tích mối quan hệ dân số lao động Vai trò dân số -Dân số theo nghĩa thông thường số lượng dân vùng lãnh thổ, địa ... tuổi phụ thuộc (dưới tuổi lao động tuổi lao động) so với 100 người độ tuổi lao động dân số Tỷ số phụ thuộc chung = Dân số tuổi lao động tuổi lao động X 100 Dân số tuổi lao động Hay DR = P0 – 14 ... thuộc già = Dân số tuổi lao động Dân số tuổi lao động Hay DR60 + P60+ P15 - 59 X 100 Trong đó: DR60+: Là tỷ số phụ thuộc già: P60+: Là dân số tuổi lao động (về hưu): P15-59: Là dân số tuổi lao động:...
 • 27
 • 372
 • 0

Chuyên đề môn dân số phát triển - Mối quan hệ giữa dân số và nguồn lao động

Chuyên đề môn dân số phát triển - Mối quan hệ giữa dân số và nguồn lao động
... trẻ -> nguồn lao động trẻ + trình độ học vấn dân -> chất lượng nguồn lao động III, Ảnh hưởng của lao động lên dân số -quy mô nguồn lao động lớn-> quy mô dân số đông, dân số ... nguồn lao động: Tác động của quy mô, cấu dân số +Nếu dân số đông, quy mô lớn, cấu dân số trẻ số dân độ tuổi lao động lớn và ngược lại +nếu dân số dẫn đến thiếu nguồn lao động ... giảm -> mức sinh giảm-> cung lao động trẻ tương lai giảm -> cấu nguồn lao động già -> ảnh hưởng chất lượng nguồn lao động Tác động của di dân đến nguồn lao động -Với vùng lao...
 • 18
 • 326
 • 1

Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố (Qua khảo sát tại Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận

Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố (Qua khảo sát tại Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận
... liệu lưu trữ bảo quản kho lưu trữ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội có so sánh với tỉnh, thành phố lân cận - Tìm hiểu quy định Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao ... 1.2 Tổ chức hoạt động Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố 1.3 Tài liệu lưu trữ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố Chương Thực trạng tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành ... liệu lưu Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội) Trước hợp với Liên đoàn Lao động Tỉnh Hà Tây (cũ), Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội quản lý 30 công đoàn cấp sở, bao gồm: Liên đoàn Lao...
 • 127
 • 207
 • 0

Hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở việt nam

Hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở việt nam
... I TAI N N LAO ð NG, B NH NGH NGHI P VI T NAM 61 TÌNH HÌNH TAI N N LAO ð NG, B NH NGH NGHI P VÀ CH ð ð I V I NGƯ I B TAI N N LAO ð NG, B NH NGH NGHI P 64 2.2.1 Tình hình tai n n lao ... ch ñ tai n n lao ñ ng, b nh ngh nghi p Chương 2: Th c tr ng v ch ñ tai n n lao ñ ng, b nh ngh nghi p Vi t Nam Chương 3: Gi i pháp hoàn thi n ch ñ tai n n lao ñ ng, b nh ngh nghi p Vi t Nam T ... n ngư i lao ñ ng, ñ i di n ngư i s d ng lao ñ ng… 1.2 CH ð B O HI M XÃ H I TAI N N LAO ð NG, B NH NGH NGHI P 1.2.1 Khái ni m tai n n lao ñ ng, b nh ngh nghi p 1.2.1.1 Khái ni m tai n n lao ñ ng...
 • 166
 • 463
 • 0

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô TÔ pptx

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô TÔ pptx
... 01 Công ty cổ phần sx phụ tùng ô cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Núi Thành, ngày tháng năm đơn xin phép Kính gởi : Ban giám đốc công ty : Phòng : Tôi ... Phõn loai lao ng theo thi gian: 40 + Lao ng thi v: L hp ng lao ng t 3->6 thỏng + Lao ụng ngn hn: L hp ng lao ng t ->3 nm + Lao ụng di hn: L hp ng lao ng t nm tr lờn + T viờn (gm t n 10 lao ng) ... ngi lao ng c tin hnh theo hai hỡnh thc ch yu: hỡnh thc tr lng theo thi gian v hỡnh thc tr lng theo sn phm 1.3.3.1 Hỡnh thc tr lng theo thi gian Theo hỡnh thc ny tin lng tr cho ngi lao ng tớnh theo...
 • 71
 • 282
 • 2

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 16: An Toàn Lao Động Và Bảo Vệ Môi Trường Trong Nhà Máy Công Nghiệp Vi Sinh] pdf

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 16: An Toàn Lao Động Và Bảo Vệ Môi Trường Trong Nhà Máy Công Nghiệp Vi Sinh] pdf
... cạc van chuøn Cạc van ny âỉåüc måí bàòng khê âäüng nhåì xilanh chỉïa khäng khê nẹn Trong quạ trçnh tảo hảt, khäng khê xám nháûp vo bãn cạc tụi lc âãø lm sảch v hçnh âạy âáưu tiãn qua van Van hçnh ... tỉì ADN bäú mẻ sang ADN cại, chuøn âäøi m di truưn tỉì ADN sang ARN - quạ trçnh phiãn m (transcription) v dëch m di truưn (translation) - thäng tin di truưn tỉì mARN âỉåüc chuøn sang trçnh tỉû ... lỉåïi âỉåüc trãn cạc tang Mäùi bäü chuøn ti gäưm cọ cạc bàng ti âỉåüc trãn hai tang âọ cọ tang ch âäüng Cạc tang chuøn âäüng âỉûåc nhåì âäüng cå chung qua häüp gim täúc Trong hçnh 13.9 l mạy...
 • 85
 • 251
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương tại CÔNG TY TNHH MTV cấp thoát nước BÌNH ĐỊNH

Hoàn thiện công tác kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương tại CÔNG TY TNHH MTV cấp thoát nước BÌNH ĐỊNH
... thiện kế tốn lao động, tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH MTV Cấp Thốt Nước Bình Định CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH ... LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH MTV CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH 2.1 Giới thiệu khái qt cơng ty TNHH MTV Cấp Thốt Nước Bình Định 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty TNHH MTV ... lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH MTV Cấp Thốt Nước Bình Định Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn lao động, tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH MTV Cấp Thốt Nước Bình Định Chương...
 • 77
 • 229
 • 2

Mối quan hệ giữa biến động dân số và thị trường lao động

Mối quan hệ giữa biến động dân số và thị trường lao động
... 39A Khoa Lao động dân số Có mục tiêu kế hoạch hoá tăng trởng dân số theo hớng làm giảm tốc độ tăng dân số cao III .Mối quan hệ dân số thị trờng lao động 1.Cơ sở lý luận Dân số, lao động yếu tố ... lực lợng lao động Nh vây ta xét tới số nhân tố sau Dân số tác động tới cung lao động Dân số sở nguồn hình thành cung cấp lao động, quy mô lao động phụ thuộc vào quy mô dân số Quy mô dân số lớn ... 1.2.Các nhân tố tác động tới cung lao động Cung thị trờng phụ thuộc vào tổng số lao động cung cấp Tổng số lao động phụ thuộc vào quy mô dân số tỷ lệ dân số tham gia vào lực lợng lao động, độ dài thời...
 • 27
 • 647
 • 0

Biến động dân số và thị trường lao động

Biến động dân số và thị trường lao động
... 1.2.Các nhân tố tác động tới cung lao động Cung thị trờng phụ thuộc vào tổng số lao động cung cấp Tổng số lao động phụ thuộc vào quy mô dân số tỷ lệ dân số tham gia vào lực lợng lao động, độ dài thời ... lực lợng lao động Nh vây ta xét tới số nhân tố sau Dân số tác động tới cung lao động Dân số sở nguồn hình thành cung cấp lao động, quy mô lao động phụ thuộc vào quy mô dân số Quy mô dân số lớn ... cấu dân số Các nhân tố ảnh hởng đến biến động dân số 3. 1Biến động tự nhiên dân số 3.1.1Mức sinh nhân tố tác động 1.1.2 Mức chết nhân tố tác động 1.2 Biến động học dân số II .Thị trờng lao động...
 • 27
 • 249
 • 1

Mối quan hệ giữa biến động dân số và thị trường lao động

Mối quan hệ giữa biến động dân số và thị trường lao động
... dù gặp nhiều khó khăn địa bàn, nhng năm 2002 thực di dân đợc 219 hộ, với 760 khẩu, 470 lao động, di dân tỉnh đợc 69 hộ, 138 lao động 76 lao động độc thân đến phát triển kinh tế binh đoàn 15, 16, ... dụng lao động cha có cân nhắc, tính toán kỹ Phải xuất phát từ yêu cầu sản xuất - kinh doanh, từ công việc đòi hỏi mà tuyển dụng lao động với chuyên môn phù hợp, thực ký kết hợp đồng lao động ... quản lý kỹ thuật cho ngành địa bàn tỉnh - Tổ chức, đạo công tác phân bổ lao động nông nghiệp dân c nông thôn, điều động dân c xây dựng vùng kinh tế - Quản lý việc cấp thu hồi giấy phép thuộc lĩnh...
 • 30
 • 255
 • 0

2.Tình hình thực hiện nhiệm vụ hành chính sự nghiệp của Cục An toàn lao động

2.Tình hình thực hiện nhiệm vụ hành chính sự nghiệp của Cục An toàn lao động
... toàn lao động- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội” đề án tốt nghiệp của mình Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các bác, các anh chị ở Cục An toàn lao động; sự ... nghiệp của mình Báo cáo tổng hợp gồm những nội dung chính sau: Khái quát về Cục An toàn lao động- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình hình thực hiện nhiệm vụ hành ... 18 Kết luận Là một đơn vị hành chính sự nghiệp, mọi hoạt động của Cục An toàn lao đọng-Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội điều nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược...
 • 18
 • 203
 • 0

Mối quan hệ giữa dân số và thị trường lao động

Mối quan hệ giữa dân số và thị trường lao động
... 39A Khoa Lao động dân số Có mục tiêu kế hoạch hoá tăng trởng dân số theo hớng làm giảm tốc độ tăng dân số cao III .Mối quan hệ dân số thị trờng lao động 1.Cơ sở lý luận Dân số, lao động yếu tố ... lực lợng lao động Nh vây ta xét tới số nhân tố sau Dân số tác động tới cung lao động Dân số sở nguồn hình thành cung cấp lao động, quy mô lao động phụ thuộc vào quy mô dân số Quy mô dân số lớn ... 1.2.Các nhân tố tác động tới cung lao động Cung thị trờng phụ thuộc vào tổng số lao động cung cấp Tổng số lao động phụ thuộc vào quy mô dân số tỷ lệ dân số tham gia vào lực lợng lao động, độ dài thời...
 • 27
 • 845
 • 0

LUẬN VĂN: Biến động dân số - Thị trường lao động Mối quan hệ giữa biến động dân số và thị trường lao động potx

LUẬN VĂN: Biến động dân số - Thị trường lao động Mối quan hệ giữa biến động dân số và thị trường lao động potx
... đề dân số tác động tới thị trường lao động, để làm rõ vấn đề viết cấu trúc với nội dung sau: I Biến động dân số II Thị trường lao động III Mối quan hệ biến động dân số thị trường lao động I .Biến ... Cầu lao động 13 2.3 Các nhân tố tác động tới cầu lao động 14 Mối quan hệ cung cầu lao động 14 III Mối quan hệ giữu dân số thị trường lao động 18 1.Lý luận chung 18 Mối quan hệ giữu dân số thị trường ... nhân tố tác động tới cung lao động Cung thị trường phụ thuộc vào tổng số lao động cung cấp Tổng số lao động phụ thuộc vào quy mô dân số tỷ lệ dân số tham gia vào lực lượng lao động, độ dài...
 • 29
 • 193
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1989tổng điều tra dân số và nhà ở việt namtổng điều tra dân số và nhà ở năm 2010điều tra dân số và nhà ở 2009điều tra dân số và nhà ở năm 2009điều tra dân số và nhà ởthống kê dân số và nhà ởdân số và nhà ởtổng điều tra dân số và nhà ở 2010tổng cục điều tra dân số và nhà ởkết quả tổng điều tra dân số và nhà ởtổng điều tra dân số và nhà ở 1999tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009Th c tr ng ho t ng k ch th ch ti u th cho nh m s n ph m m ph m c a c ng ty unileverBài 4. Gia đình embáo cáo tốt nghiệp ngành du lịchM t s bi n ph p y m nh ho t ng ti u th s n ph m c ng ty Li n H p Th c Ph m H T yM t s bi n ph p y m nh ti u th s n ph m tr n th tr ng n i a c a c ng ty May Th ng LongQĐ 626 QĐ-BTC Sửa đổi thủ tục QT thuế TNDN và thông báo PP trích khấu hao (1781.76KB)Tổng hợp lý thuyết hóa học 11thiết kế tình huống dạy học định lý COSINM t s gi i ph p nh m n ng cao ho t ng ti u th s n ph m t i c ng ty tr ch nhi m h u h n t Vi tC c ph ng h ng v gi i ph p n ng cao hi u qu ti u th h ng th c ng m ngh H T yVan ban sao luc 665 (CV 16047)Van ban sao luc 682 (CV 17024)Van ban sao luc 683 (QD 1810)Tuần 7. MRVT: Từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt độngBi n ph p nh m y m nh gia c ng xu t kh u gi y C ng ty gi y Ng c HM t s gi i ph p nh m m r ng th tr ng xu t kh u thu s n c a C ng ty xu t nh p kh u Thu s n H N iNh ng xu h ng v n ng c a n n kinh t th gi i trong nh ng n m g n yPhân công soạn thảo văn bản về đất đai, đầu tư, kinh doanhTh c tr ng ho t ng u t t i ng n h ng th ng m i c ph n Ngo i th ng Vi t Nam Chi nh nh Th nh C ngTh c tr ng ho t ng t n d ng c a ng n h ng ngo i th ng chi nh nh Ba nh i v i khu v c kinh t t nh n