On thi bảo tri hệ thống mạng hutech

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: bảo trì hệ thống mạng

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: bảo trì hệ thống mạng
... phng thc ADSL Giỏo Viờn Hng Dn: Nguyn Xuõn Lụ Sinh Viờn Thc Hin : Nguyn Hong Nam s 14 - -Trang Mạng LAN thư viện tỉnh Modem tương tự ADSL Nhà cung cấp dịch vụ Internet Kt ni Internet thụng qua ... 2785/UBND-CN ngày 04/6/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa v/v hớng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lơng tối thiểu từ 01/01/2010 - Vt liu: + p dng b n giỏ XDCB chuyờn ngnh Bu chớnh,...
 • 31
 • 7,402
 • 68

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP BẢO TRÌ HỆ THỐNG MẠNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP BẢO TRÌ HỆ THỐNG MẠNG
... Internet: S dng ADSL thụng qua h thng mng thoi Sau õy l mụ hỡnh phng phỏp kt ni s dng phng thc ADSL Mạng LAN thư viện tỉnh Modem tương tự ADSL Nhà cung cấp dịch vụ Internet Kt ni Internet thụng qua ... 2785/UBND-CN ngày 04/6/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa v/v hớng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lơng tối thiểu từ 01/01/2010 - Vt liu: + p dng b n giỏ XDCB chuyờn ngnh Bu chớnh,...
 • 31
 • 1,232
 • 10

Quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống mạng

Quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống mạng
... vào danh mục Network Neighborhood, bấm đúp vào tên máy có chứa file chơng trình, để chạy chơng trình cần bấm đúp tên file Hình5 Thực Windows Explorer Hình Cũng chạy file cách Bấm đúp chuột vào ... sách máy mạng bớc nh 2.1 Sao chép file mạng Từ menu Start bấm chọn Programs, menu dọc trải chọn Windows Explor cửa sổ Windows Explor bấm đúp chuột vào danh mục Network Neighborhood, bấm đúp vào tên ... chơng trình nằm máy Server máy khác Có nhiều cách để thực việc này: Từ menu Start, bấm vào Run (H1), sau chọn Browse (H2), ô Login bấm chọn Network Neighborhood (H3) Khi có danh sách máy mạng...
 • 9
 • 466
 • 9

tài môn Thiết lập và Bảo trì Hệ thống mạng potx

tài môn Thiết lập và Bảo trì Hệ thống mạng potx
... Đề tài 19 Tìm hiểu hệ thống MS Office Communication Server 2010 xây dựng mô hình mạng cho doanh nghiệp dựa phần mềm Đề tài 20 Tìm hiểu khái niệm ảo hóa xây dựng ... nghiệp dựa phần mềm Đề tài 20 Tìm hiểu khái niệm ảo hóa xây dựng mô hình ảo hóa vmware vsphere Đề tài 21 Tìm hiểu khái niệm Cluster xây dựng mô hình Cluster Vmware ...
 • 2
 • 506
 • 2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp bảo trì hệ thống mạng

Báo cáo thực tập tốt nghiệp bảo trì hệ thống mạng
... phng thc ADSL Giỏo Viờn Hng Dn: Nguyn Xuõn Lụ Sinh Viờn Thc Hin : Nguyn Hong Nam s 14 - -Trang Mạng LAN th viện tỉnh Modem ADSLtự tơng Nhà cung cấp dịch vụ Internet Kt ni Internet thụng qua ng ... 2785/UBND-CN ngày 04/6/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa v/v hớng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lơng tối thiểu từ 01/01/2010 - Vt liu: + p dng b n giỏ XDCB chuyờn ngnh Bu chớnh,...
 • 32
 • 3,408
 • 18

đề thi quản trị hệ thống mạng

đề thi quản trị hệ thống mạng
... lặp, hệ thống tạo cho người dùng xử lý g Thành phần nhận dạng không trùng lặp, hệ thống tạo dùng riêng cho hệ thống xử lý h Thành phần nhận dạng trùng lặp, hệ thống tạo dùng riêng cho hệ thống ... mục chia sẻ mạng b Là hệ thống tổ chức xếp tập tin, thư mục dùng chung mạng mà server quản lý c Là file server d Là hệ thống tổ chức xếp tập tin, thư mục dùng chung mạng server không quản lý 20 ... mục chia sẻ mạng f Là hệ thống tổ chức xếp tập tin, thư mục dùng chung mạng mà server quản lý g Là file server h Là hệ thống tổ chức xếp tập tin, thư mục dùng chung mạng server không quản lý 76...
 • 18
 • 3,451
 • 0

Báo cáo bảo trì hệ thống mạng OSPFv3 và dual stack trong IPv6

Báo cáo bảo trì hệ thống mạng OSPFv3 và dual stack trong IPv6
... , ng dual- , :h u ết bị ịnh tuyến Cisco, Juniper 2.2 Dual- stack h đ n W ndows ưa phả Th c tế, th t c IPv6 h - ú ĩ b t c a TCP/UDP Driver c a th t c IPv6 (tcpip6.sys) chứa hai th 2.3 Dual- stack ... R3(config-if)#interface serial 1/1 R3(config-if) #ipv6 ospf area Trang 13 ể Trang 14 bả ị ế Trang 15 ắ ó Trang 16 -STACK TRONG IPv6 ức th c thi TCP/IP bao g m t ng IP c Dual- , IPv6 Thiết bị hỗ tr giao thứ é ứng ... m chuyển m ó R1(config)# ipv6 unicast-routing R1(config)# ipv6 cef R2(config)# ipv6 unicast-routing R2(config)# ipv6 cef R3(config)# ipv6 unicast-routing R3(config)# ipv6 cef ổ R1(config)#interface...
 • 29
 • 99
 • 0

quản trị hệ thống mạng - báo cáo đề tài isa server

quản trị hệ thống mạng - báo cáo đề tài isa server
... hình ISA Server • Mô tả chi tiết thực hành triển khai (ISA SERVER)  Mục đích đề tài hướng dẫn cài đặt cấu hình ISA server Cách sử dụng công cụ ISA server, giúp người quản trị hệ thống mạng nắm ... công cụ ISA server 2006: 2.4.1/ Điểm yếu của ISA server so với Forefront TMG 94 2.4.2/ Ưu điểm ISA server 2006 so với ISA server 2004 96 2.5/ Lời khuyên dành cho nhà quản trị ISA server ... vận hành hệ thống quản lý biên dịch thông tin quản lý báo lỗi, trạng hệ thống, cấu hình độ bảo mật  Mục đích tầm bao quát viết: Bài viết tập trung nói công cụ quản mạng (ở ISA server) Giúp...
 • 100
 • 787
 • 5

BÁO CÁO ĐỀ TÀI ISA SERVER (Internet Security and Acceleration Server) MÔN: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG pot

BÁO CÁO ĐỀ TÀI ISA SERVER (Internet Security and Acceleration Server) MÔN: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG pot
... Mục đích đề tài hướng dẫn cài đặt cấu hình ISA server Cách sử dụng công cụ ISA server, giúp người quản trị hệ thống mạng nắm bắt, hiểu rõ cách triển khai hệ thống mạng an toàn II/ ISA server: 2.1/ ... vận hành hệ thống quản lý biên dịch thông tin quản lý báo lỗi, trạng hệ thống, cấu hình độ bảo mật  Mục đích tầm bao quát viết: Bài viết tập trung nói công cụ quản lý mạng (ở ISA server) ... Bài báo cáo mô tả vấn đề: • Giúp bạn hiểu tính có mặt ISA Server • Cung cấp lời khuyên cụ thể dùng tài liệu để cấu hình ISA Server • Mô tả chi tiết thực hành triển khai (ISA SERVER)  Mục đích đề...
 • 106
 • 313
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp : Xây dựng và quản trị hệ thống mạng Lan tại trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc sở thông tin và truyền thông pps

Báo cáo tốt nghiệp : Xây dựng và quản trị hệ thống mạng Lan tại trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc sở thông tin và truyền thông pps
... Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng & Quản Trị Hệ Thống Mạng LAN Chương 2: TRIỂN KHAI XÂY DỰNG THIẾT KẾ VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG LAN CHO TRUNG TÂM 2.1 Các khái niệm bản: 2.1.1 Giới thiệu mạng LAN: 2.1.1.1 ... đồ hệ thống mạng dây chi tiết: 2.3.2.1 Sơ đồ tổng quan trung tâm tích hợp liệu: GVHD: Trương Đình Tú Trang 31 SVTH: N.T.K.Thắm & V.T.K.My Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng & Quản Trị Hệ Thống ... phòng ban: GVHD: Trương Đình Tú Trang 29 SVTH: N.T.K.Thắm & V.T.K.My Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng & Quản Trị Hệ Thống Mạng LAN Để xây dựng hệ thống mạng theo mô hình Domain quản lý theo...
 • 93
 • 1,140
 • 4

Quản trị hệ thống mạng phân phối sản phẩm viễn thông pansonic tại thị trường miền trung của công ty đầu tư và phát triển thương mại

Quản trị hệ thống mạng phân phối sản phẩm viễn thông pansonic tại thị trường miền trung của công ty đầu tư và phát triển thương mại
... NG M NG LƯ I PHÂN PH I C A CÔNG TY TID 2.1- T NG QUAN V CÔNG TY Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N TID 2.1.1- Khái quát v Công ty 2.1.1- Khái quát v Công ty L ch s hình thành phát tri n c a công ty: Ch c nhi ... Kênh phân ph i qua trung gian thương m i: + Trung gian thương m i: H th ng ñ i lý c a công ty bao g m ñ i tác Bưu ñi n, công ty thi t b Vi n thông, công ty vi tính, thi t b văn phòng, công ty Đi ... ty thông qua phòng d án (2) Phân ph i thông qua trung gian phân ph i trung gian bán l i cho ngư i tiêu dùng (3) Công ty bán hàng cho trung gian l n, trung gian th c hi n phân ph i l i cho trung...
 • 24
 • 89
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựng và quản trị hệ thống mạng LAN

Báo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựng và quản trị hệ thống mạng LAN
... V.T.K.My Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng & Quản Trị Hệ Thống Mạng LAN - Hỗ trợ quan, ban ngành doanh nghiệp: + Xây dựng Đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin + Tư vấn thiết kế hệ thống, quản ... V.T.K.My Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng & Quản Trị Hệ Thống Mạng LAN - Từ ưu điểm trên, tiến hành phân tích chọn mô hình mạng quản lý dạng Domain để nâng cao việc quản trị hệ thống mạng nội ... truy cập mạng Internet - Ngăn chặn công từ bên vào bên hệ thống mạng GVHD: Trương Đình Tú Trang SVTH: N.T.K.Thắm & V.T.K.My Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng & Quản Trị Hệ Thống Mạng LAN Chương...
 • 93
 • 347
 • 0

Network Management Quản trị hệ thống mạng

Network Management Quản trị hệ thống mạng
... học • Cung cấp kiến thức quản hệ thống mạng • Giới thiệu số tiêu chuẩn giao thức dùng quản trị hệ thống mạng • Các vấn đề an ninh hệ thống mạng • Thuê/đặt hàng dịch vụ mạng từ bên Nội dung khóa ... to Networking Management Simple Network Management Protocol Network Security Outsourcing the Network I – Cloud Computing & SaaS Outsourcing the Network II – Green IT and SAN Managing Wireless Networks...
 • 7
 • 713
 • 13

Bài tập Môn Quản trị Hệ thống mạng

Bài tập Môn Quản trị Hệ thống mạng
... (25% / nhóm) Thời gian nộp Nộp tập tin trình chiếu báo cáo (.ppt): trước ngày 22/11/2010 Trình bày trước lớp theo nhóm kể từ tuần 22/11/2010 Nộp báo cáo viết (.doc) in tập tin: trước ngày 13/12/2010 ... 3000 từ ± 10% số từ, không kể minh họa hình ảnh, bảng biểu phần ghi tài liệu tham khảo Phần 2: Bài trình bày Power Point Cấu trúc nội dung trình bày Power Point dựa báo cáo Có thể đưa thêm ảnh...
 • 2
 • 1,669
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: tài môn thiết lập và bảo trì hệ thống mạngmôn thiết lập và bảo trì hệ thống mạngtài liệu môn thiết lập và bảo trì hệ thống mạngđề cương môn thiết lập và bảo trì hệ thống mạnghọc môn môn thiết lập và bảo trì hệ thống mạngtài liệu bảo trì hệ thống mạnggiáo trình môn bảo trì hệ thống mạnggiáo trình bảo trì hệ thống mạng langiáo trình bảo trì hệ thống mạng máy tínhgiáo trình bảo trì hệ thống mạngbảo trì hệ thống mạng máy tínhtài liệu môn bảo trì hệ thống mạngtài liệu bảo trì hệ thống mạng máy tínhbảo trì hệ thống mạng lanquy trình bảo trì hệ thống mạngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học