Đề cương ôn tập HKII môn toán12

Đề cương Ôn tập HKII môn Toán7 - Lý9

Đề cương Ôn tập HKII môn Toán7 - Lý9
... n ) ×( mn )   ; b) (5a)(a2b2). (-2 b) (-3 a) Bài 10: Tính tổng đa thức: A = x2y - xy2 + x2 B = x2y + xy2 - x2 - Bài 11: Cho P = 2x2 – 3xy + 4y2 ; Q = 3x2 + xy - y2 ; R = x2 + 2xy + y2 Tính: P ... = 2x2 - a − 3b , a = -2 ; b = − 1 d) 12ab2; a = − ; b = − b) B = Bài 8: Thu gọn đa thức sau: a) A = 5xy – 3,5y2 - xy + 1,3 xy + 3x -2 y; 3 2 ab − ab + a b− a b − ab 8 2 2 c) C = a b -8 b + 5a ... giảm dần biến b) Tính tổng h(x) = f(x) + g(x) c) Tìm nghiệm đa thức h(x) ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ II Năm học 2009 – 2010 Môn: Vật Lý I Lí thuyết: Câu 1:Nêu khái niệm dòng điện xoay chiều?Có cách...
 • 3
 • 286
 • 0

đề cương ôn tập HKII môn sinh 7

đề cương ôn tập HKII môn sinh 7
... vàng 76 : Ưu điểm biện pháp đâu tranh sinh học so với phương pháp hoá học a Không gây ô nhiễm môi trường b Không gây hại cho sức khoẻ người c Không gây ô nhiễm rau sản phấm nông nghiệp d Tất 77 : ... Ưu điểm biện pháp đâu tranh sinh học so với phương pháp hoá học A.Không gây ô nhiễm môi trường C Không gây ô nhiễm rau sản phấm B.Không gây hại cho sức khoẻ người nông nghiệp D Tất 95 Phổi thằn ... 3ngăn d ngăn 74 Khi nuôi ếch, cần ý điều ? a Cho ăn vào buổi trưa b Che nắng cho ao nuôi c Bổ sung thức ăn vào mùa đông d Thường xuyên thay nước 75 :Biện pháp biện pháp đấu tranh sinh học a Dùng...
 • 7
 • 541
 • 0

đề cương ôn tập HKII môn sinh 8

đề cương ôn tập HKII môn sinh 8
... thể D Tê liệt toàn thân Câu 18 : Điểm vàng nơi : A Tập trung nhiều tế bào hình nón B Tập trung nhiều tế bào hình que C Tập trung nhiều tế bào hình nón hình que D Không có tế bào hình nón tế bào ... Câu 54/ Tính chất hooc môn tuyến nội tiết: A Có tính đặc hiệu mặt tác dụng C Có hoạt tính sinh học cao B Không mang tính đặc trưng cho loài ; D Có hoạt tính sính học không cao Câu 55/ Nếu nước ... Câu 19 : Vai trò ốc tai: A Cân áp suất không khí B Hứng sóng âm C Xác định vị trí chuyển động thể không gian D Thu nhận kích thích sóng âm Câu20 : Hoocmôn tuyến giáp có vai trò quan trọng : A...
 • 5
 • 609
 • 0

đề cương ôn tập HKII môn CN7

đề cương ôn tập HKII môn CN7
... điền vào chỗ trống câu sau để câu trả lời độ thông thoáng , độ ẩm, nhiệt độ, không khí Chuồng nuôi hợp vệ sinh phải có (1) thích hợp (ấm mùa đông, thoáng mát mùa hè) (2) chuồng thích hợp ... khoai, sắn D Nuôi tận dụng nguồn thức ăn động vật giun đất, nhộng tằm Câu 26 Không nên làm chuồng theo hướng Đông - Bắc vì: A Ít ánh sáng C Gió lạnh B Ít gió D Gió nóng Câu 27 Bệnh sau bệnh ... bệnh D Cả A,B,C C Vắc xin pha xong không nên dùng Câu 24 Hãy nối cụm từ cột A với cụm từ cột B để câu trả lời kĩ thuật chọn lợn giống A Chân Số lượng vú Lông Lưng Vai B a đặc trưng giống, thưa...
 • 6
 • 264
 • 0

Đề cương ôn tập HKII - Môn vật lí 10CB

Đề cương ôn tập HKII - Môn vật lí 10CB
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II - MÔN VẬT LÍ LỚP 10 a b c d e a b a b a a b c 10 b Lực trung bình mà bóng tác dụng vào tường ... 300g Tính công cần thiết để kéo lò xo dãn từ 25cm đến 28cm Lấy g = 10m/s2 Trang ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II - MÔN VẬT LÍ LỚP 10 11 a b 12 a b c d 13 a b c d e 14 a b c d Một xe ô tô có khối lượng ... thực biến đổi trạng thái qua giai đoạn: Giãn nở đẳng áp đến thể tích V1 Trang ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II - MÔN VẬT LÍ LỚP 10 Nung nóng đẳng tích đến nhiệt độ T2 Giãn nở đẳng nhiệt áp suất ban đầu...
 • 4
 • 603
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN VẬT LI - 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN VẬT LI - 9
... chiều vời vật nhỏ vật B Ảnh ảo chiều với vật nhỏ vật C Ảnh thật ngược chiều với vật nhỏ vật D Ảnh ảo ngược chiều với vật nhỏ vật Câu 17: Một máy ảnh chụp ảnh vật xa Khoảng cách từ vật kính đến ... chiều với vật lớn vật C Ảnh ảo chiều với vật nhỏ vật D Ảnh ảo chiều với vật lớn vật Câu 11: Thấu kính hội tụ khơng thể cho vật sáng đặt trước có: A Ảnh thật ngược chiều với vật nhỏ vật B Ảnh ... đặc điểm là: A Ảnh ảo chiều với vật nhỏ vật B Ảnh ảo ngược chiều với vật nhỏ vật C Ảnh thật chiều với vật nhỏ vật D Ảnh ảo chiều với vật lớn vật Câu 13: Khi vật đặt trước thấu kính hội tụ khoảng...
 • 6
 • 163
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN TÓAN KHỐI 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN TÓAN KHỐI 10
... tính góc đường thẳng, tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng 4) Viết phương trình đường tròn Bài tập tham khảo BẤT ĐẲNG THỨC Bài 1: Chứng minh bất đẳng thức sau: a2 + > a "a (a + b)2 ≥ 4ab "a, ... c) ≥ 16abc (a + b)(b + c)(c + a) ≥ 8abc ( )( )() ≥ (a + b)(1 + ab) ≥ 4ab ; Với a ,b,c> 0: CM: 10 11(NC) Bài 3: Tìm giá trị nhỏ hàm số : a c e g y = 4x + k y = x + (với x > 0) b y = 4x2 + Với ... nghiệm phân biệt: a) b) Bài Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm : a) b) c) GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC Bài Cho biết Bài Cho biết Bài Cho biết và Bài 4: Cho Tính giá trị lượng giác...
 • 7
 • 179
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN TOÁN 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN TOÁN 11
... vuông góc Tam giác ABC là: A Tam giác tù Năm học :2010-2 011 B Tam giác vuông Trang Đề cương ôn tập HKII lớp 11 ( bản) C Tam giác cân đỉnh A Trường THPT số An Nhơn D Tam giác nhọn Câu 3: Mệnh đề ... 3 n 1 C   3 n  4 D  −   3 n Câu 2: lim ( n + - n) Năm học :2010-2 011 Trang Đề cương ôn tập HKII lớp 11 ( bản) A B Câu 3: lim Trường THPT số An Nhơn C -1 D C D C D 3n +1 + n 4n A B ... 3sin2x Câu 15: Hàm số y = - 2x có đạo hàm y’ là: Năm học :2010-2 011 C C 3cos2x D - 2sin2x D D 3cos2xsinx Trang Đề cương ôn tập HKII lớp 11 ( bản) A 1 - 2x Câu 16: Hàm số y = A x2 + x − (2x + 1) B...
 • 6
 • 184
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN LỊC SỬ 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN LỊC SỬ 6
... thủy - Quân địch mạnh, Lý Nam Đế lui quân giữ thành cửa sông Tô Lịch - Thành bị vỡ, Lý Nam Đế lui quân giữ thành Gia Ninh - Đầu năm 5 46, Lý Nam Đế đem quân đóng hồ Điển Triệt - Năm 548, Lý Nam ... Những thành tựu kinh tế Cham-pa: + Nông nghiệp chủ yếu trồng lúa, trồng loại ăn + Thủ công nghiệp: biết khai thác lâm thổ sản + Thương nghiệp: trao đổi, buôn bán với nhân dân quận Giao Châu, ... Quốc, Ấn Độ - Những thành tựu văn hóa Cham-pa: + Sáng tạo chữ viết riêng từ sớm + Tôn giáo: theo đạo Bà La Môn đạo Phật Có tục hỏa tang người chết + Nghệ thuật: phát triển cao, đặc biệt nghệ...
 • 3
 • 159
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN TOÁN LỚP 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN TOÁN LỚP 8
... minh hai tam giác vuôn g đồn g dạn g : ŒTam giác vuông có góc nhọn góc nhọn tam giác vuông kia(gg) •Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với hai cạnh góc vuông tam giác vuông (Cạnh - góc - ... 216cm3 Tính thể tích hình lập phương Bài 10 :a/Một lăng trụ đứng có đáy tam giác vuông , cạnh góc vuông tam giác vuông cm , 4cm Chiều cao hình lặng trụ 9cm Tính thể tích diện tích xung quanh, diện ... đại lượng + Chọn giá trò chưa biết làm ẩn (thường giá trò toán yêu cầu tìm) làm ẩn số ; đặt điều kiện cho ẩn Bước2: Lập phương trình + Thông qua mối quan hệ nêu để biểu diễn đại lượng chưa biết...
 • 10
 • 276
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN TOÁN 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN TOÁN 11
... tam giỏc vuụng, AB = AC = a, AA = a G Bi 11 M, N l v BC a) Ch b) Tớnh di www.MATHVN.com gúc gi BC BB è II T H L -2 011 Th www.MATHVN.com I 10 - 2 011 m bi : 90 phỳt tờn : A PH Cõu ... a, SA = a Tớnh di gúc gi ựng BC Bi 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B AC=2a, SA=a vuông góc với mặt phẳng ABC a) Chứng minh (SAB) ^ (SBC) b) Tính khoảng cách từ A đến (SBC) ... 1200 G a) Ch ^ MA b) Tớnh kho Bài 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Mặt bên SAB tam giác đều, SC = a Gọi H K lần l- ợt trung điểm AB AD a) Chứng minh SH ^ (ABCD) b) Chứng...
 • 8
 • 379
 • 0

DE CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN TOÁN 8

DE CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN TOÁN 8
... vuông 1) Hai tam giác vuông đồng dạng với nếu: a) Tam giác vuông có góc nhọn góc nhọn tam giác vuông Hoặc: b) Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với hai cạnh góc vuông tam giác vuông ... giác vuông 2) Nếu cạnh huyền cạnh góc vuông tam giác vuông tỉ lệ với cạnh huyền cạnh góc vuông tam giác vuông hai tam giác vuông đồng dạng Câu 7: Viết công thức tính diện tích xung quanh, diện ... 20cm Trên hai cạnh AB AC lấy hai điểm D E cho AD = 8cm, AE = 6cm Hai tam giác ABC ADE có đồng dạng với không? Vì sao? Bài 7: Cho tam giác ABC vuông A đường cao AH a) Chứng minh tam giác ABC đồng...
 • 4
 • 143
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tieu luan he thong thong tin quan lySử dụng thủ thuật đặt ẩn phụ giải nhanh dạng toán có tần số thay đổi dòng điện xoay chiềuXây dựng một số nội dụng dạy học tích hợp vật lí – hóa học phần nhiệt học môn vật lí lớp 10Bài 12. Công suất điệnGiáo dục bảo vệ môi trường không khí trong dạy học vật lý cho học sinh lớp 10 tại trường THCS và THPT nghi sơnGiúp học sinh phân loại và giải nhanh các bài toán dao động điều hòa khi có ngoại lực tác độngHướng dẫn giải bài tập về kính lúp đối với học sinh lớp 11 trường THCS và THPT nghi sơnBài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhauHướng dẫn học sinh lớp 12 cơ bản phân dạng và nắm được phương pháp giải bài tập phần giao thoa ánh sángHướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh một số bài tập vật lý THPTCĐ 4 lớp 6 TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM ỨNG DỤNG TIẾT 2Làm rõ hơn bài toán tính năng lượng phản ứng hạt nhân trong chương trình vật lý 12Một số biện pháp giúp học sinh yếu học tốt môn vật lí lớp 10 THPTSử dụng các hiện tượng vật lý trong thực tiễn cuộc sống vào dạy một số bài vật lý ở trường THPT nhằm khơi dậy tính tò mò, gây hứng thú và lòng đam mê của HS đối với môn họcTích hợp giáo dục học sinh bảo vệ môi trường vào một số bài học trong chương trình vật lí 12 ban cơ bảnPhân tích sự thay đổi của môi trường marketing vĩ mô trong giai đoạn 20132015 tác động đến chiến lược marketing của công ty Samsung Vina.Một số kinh nghiệm giảng dạy chủ đề sai số và cách tính sai số vât lý 12 THPTMột số kinh nghiệm giúp học sinh trường THPT nông cống 3 đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi môn vật lýMột số phương pháp dạy học nhằm nâng bậc học sinh đại tràTuyển tập 13 đề thi môn anh các trường chuyên ( có đáp án )