337 CAU TRAC NGHIEM CHUONG 2

100 câu trắc nghiệm chương 1 ĐS10

100 câu trắc nghiệm chương 1 ĐS10
... cung bò chắn = Trần Quốc Nghóa Trang Trắc nghiệm Đại số 10 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Chương I: Mệnh đề – Tập hợp D Nếu số ... (III) Câu 62 Tập hợp A có phẩn tử Vậy tập hợp A có tập hợp ? A B Trần Quốc Nghóa Trang Trắc nghiệm Đại số 10 Câu 63 Câu 64 Câu 65 Câu 66 Câu 67 Câu 68 Câu 69 Câu 70 Câu 71 Câu 72 Câu 73 Câu 74 Câu ... Q Trần Quốc Nghóa Trang Trắc nghiệm Đại số 10 Câu 39 Câu 40 Câu 41 Câu 42 Câu 43 Câu 44 Câu 45 Câu 46 Câu 47 Câu 48 Câu 49 Câu 50 Câu 51 Chương I: Mệnh đề – Tập hợp C ∈ Q D ⊂ Q Các phần tử tập...
 • 8
 • 1,313
 • 87

100 câu trắc nghiệm chương I - đại số 10

100 câu trắc nghiệm chương I - đại số 10
... http://NgocLinhSon.violet.vn 10/ 16 Câu 59 Cho hai mệnh đề: (I) R = R+ ∪ R- (II) R+ ∩ R- = {0} A Chỉ có (I) B Chỉ có (II) C Cả (I) (II) D Cả (I) (II) sai Câu 60 Hình vẽ sau (phần không bò gạch) biểu diễn ... (II) ∅ ⊂ ∅ (III) ∅ ∈ {∅} Mệnh đề là: A (I) B (I) (II) C (I) (III) D Cả http://NgocLinhSon.violet.vn 8/16 Câu 47 Tập hợp sau có tập hợp con? A ∅ B {1} C {∅} D {∅; 1} Câu 48 Tập hợp sau có hai ... X n ∉ Y Câu 45 Cho tập hợp X = {1; 2; {3; 4}; x; y} Xét mệnh đề sau: (I) ∈ X (II) {3; 4} ∈ X (III) {x; 3; y} ∉ X Mệnh đề là: A (I) B (I) (II) C (I) (III) D Cả Câu 46 Cho mệnh đề sau: (I) {2; 1;...
 • 16
 • 2,235
 • 160

Hơn 500 câu trắc nghiệm chương 3 amin - aminoaxit - peptit - protein

Hơn 500 câu trắc nghiệm chương 3 amin - aminoaxit - peptit - protein
... A H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl- B H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl- C H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH D H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH Câu 433 (ĐH_B_08): HCHC X có CTPT C2H8O3N2 ... Trang Page 12 TRƯƠNG2-CO-NH-CH(CH3)-COOH B H2N-CH HỮU NGH ĨA 9 :33 : 13 a12/p12 12/1/20 13 C H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Câu 209: Từ glyxin (Gly) ... chất đipeptit? A.H2N-CH2 CH2-CO-NH-CH2-COOH B.H2N-CH2-CO-NH-CH(C2H5)CH2-COOH C.H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH D.H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2CH(CH3)-COOH 30 1 X α -aminoaxit no chứa nhóm NH2 nhóm COOH Cho 34 ,8g...
 • 27
 • 1,292
 • 38

Tài liệu 50 câu trắc nghiệm chương V hóa 11 (Toàn bộ hữu cơ 11) docx

Tài liệu 50 câu trắc nghiệm chương V hóa 11 (Toàn bộ hữu cơ 11) docx
... III, V B II, V C I, IV, V D III, V Cõu42 t chỏy m t ete X n ch c ta thu c a mol CO2 v b mol H2O Bi t b/a = 4/3 V y ete X l ete c t o t : A R u etylic B R u metylic v r u etylic C R u metylic v ... th xỏc nh c 49 Cho cỏc ch t sau: CH2 CH3 I II III IV Ch t no l ng ng c a nhau? V CH3 A I,III,IV B I, II, V C III, IV, V D II, III, V 50 T n-hexan cú th i u ch c ch t no sau õy: A iso-hexan ... v m, (H2O) A : 17,92 lit v 14,4 g B : 8,96 lớt v 11, 7g C : 4,48 lit v 7,2 g D : 8,96 lit v 7,2g Cõu 16 : Cho h n h p metanal v hidro i qua ng ng Ni nung núng D n ton b h n h p sau ph n ng vo...
 • 92
 • 684
 • 3

200 câu trắc nghiệm chương cơ học

200 câu trắc nghiệm chương cơ học
... kiểm tra trắc nghiệm Trắc nghiệm phương pháp thông dụng để lượng giá giáo dục, trắc nghiệm có hai dạng thức bản: trắc nghiệm thành để đo lường mức độ học sau giai đoạn dạy học đó; trắc nghiệm khiếu ... có nhiều câu hỏi, câu nêu vấn đề với thông tin cần thiết, cho thí sinh phải trả lời vắn tắt câu Trắc nghiệm khách quan có bốn hình thức: trắc nghiệm - sai, trắc nghiệm điền khuyết, trắc nghiệm ... thống câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn cho chương học, Vật lý + Dùng cách đo độ khó, độ tin cậy, độ giá trị câu hỏi xác định câu dễ, câu khó, câu giá trị mục tiêu kiểm tra để loại trừ câu...
 • 24
 • 278
 • 1

180 câu trắc nghiệm chương Phi kim

180 câu trắc nghiệm chương Phi kim
... học phi kim ? A Khả mức độ phản ứng phi kim với kim loại oxi B Khả mức độ phản ứng phi kim với phi kim hiđro C Khả mức độ phản ứng phi kim với hiđro oxi D Khả mức độ phản ứng phi kim với kim ... A tính kim loại tính phi kim giảm dần B tính kim loại tính phi kim tăng dần C tính kim loại giảm đồng thời tính phi kim tăng dần D tính kim loại tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dần Câu 91: ... 10 Câu 142: Để đánh giá độ mạnh yếu phi kim người ta vào: A Tính dẫn điện dẫn nhiệt phi kim B Khả phản ứng phi kim với oxi C Khả phản ứng cảu phi kim phi kim với oxi hiđro D Khả phản ứng phi kim...
 • 12
 • 2,630
 • 10

180 câu trắc nghiệm chương kim loại

180 câu trắc nghiệm chương kim loại
... C 0,96 gam D 1,08 gam Câu 61: Trong kim loại sau đây, kim loại dẫn điện tốt là: A Nhôm ( Al ) B Bạc( Ag ) C Đồng ( C u ) D Sắt ( Fe ) Câu 62: Trong kim loại sau đây, kim loại có nhiệt độ nóng ... dịch H2SO4 đặc, nguội Câu 171: Kim loại dùng để làm FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4 là: A Fe B Zn C Cu D Al Câu 172: Một kim loại vàng bị bám lớp kim loại sắt bề mặt, để làm kim loại vàng ta dùng: A ... khỏi Ag Câu 78: Cho kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg Kết luận sau SAI : A Kim loại không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội Al, Fe B Kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng,HCl: Cu, Ag C Kim loại tác...
 • 16
 • 909
 • 1

500 câu trắc nghiệm chương Mắt - Các dụng cụ quang học

500 câu trắc nghiệm chương Mắt - Các dụng cụ quang học
... gần cách mắt 24cm Người cần phải đeo kính sát mắt: A TKHT f = 24cm B TKHT f = 8cm C TKPK f = - 24cm D TKPK f = - 8cm 227 Một mắt tật, có điểm cực cận cách mắt 20cm Khoảng cách từ điểm vàng đến quang ... cực cận gần mắt so với mắt bình thường C Mắt cận thị mắt nhìn xa mắt bình thường D Mắt cận thị có điểm cực viễn vô 313 Sử dụng kiện sau: Mắt người có đặc điểm sau: điểm cực cận cách mắt 5cm, điểm ... kính mà người đeo sát mắt để đọc dòng chữ nằm cách mắt gần 25cm A 1,5điôp B 2điôp C -1 ,5điôp D -2 điôp 279 Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 12 cm điểm cực viễn cách mắt 60 cm.Khi đeo kính...
 • 37
 • 418
 • 18

151 Cau Trac Nghiem Chuong NIto Phot Pho.doc

151 Cau Trac Nghiem Chuong NIto Phot Pho.doc
... kiềm thu 5,1g muối nitrit Hỏi muối nitrat kim loại đem phân hủy ? Chọn đáp án 51 Trong nhóm nito từ nito đến bimut đại lượng sau biến đổi sai Chọn đáp án A Bán kính nguyên tử nguyên tố tăng dần ... hợp khí B là: D 3:1 66 Có gói bột trắng phân hóa học: kali clorua, amoni nitrat, amoni hiđrophotphat supephotphat kép Có thể dùng chất để nhận biết gói : Chọn đáp án A B C D 67 Kim loại tác dụng ... phân biệt dung dịch không màu: đựng A B C D 116 Công thức hoá học supephotphat kép Chọn đáp án A D 117 Thành phần hoá supephotphat đơn Chọn đáp án B C D 121 Axit có phản ứng với nhóm chất đây?...
 • 16
 • 242
 • 2

45 CÂU TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG DẠNG CÔNG THỨC

45 CÂU TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG DẠNG CÔNG THỨC
... màn; b khoảng cách vân sáng liên tiếp Bước sóng ánh sáng đơn sắc thí nghiệm là: ab ab 4ab ab A   B   C   D   D 4D D 5D Câu 19 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, gọi a khoảng cách ... bước sóng ánh sáng đơn sắc Khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân tối thứ ( xét hai vân hai bên vân sáng ) bằng: 5 D 7 D 9 D 11 D A B C D 2a 2a 2a 2a Câu 20 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng ... Câu 24: Gọi c vận tốc ánh sáng chân không; f,  tần số bước sóng ánh sáng truyền qua môi trường; h số Plăng chiết suất môi trường tính công thức: c c hf f A n  B n  C n  D n  f f c c Câu...
 • 7
 • 223
 • 0

90 câu trắc nghiệm chương 4 – pilime và vật liệu polime

90 câu trắc nghiệm chương 4 – pilime và vật liệu polime
... (biết 90 c âu trắc nghịêm chương pilime vật liệu polime CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên hiệu suất trình 50%) A 2 24, 0 B 286,7 C 358 ,4 D 44 8,0 Câu 12: Khối lượng đoạn tơ nion-6,6 27 346 đvC ... tạo bao polime trùng hợp? A B C D Câu 54: Khi đốt cháy polime thu CO2 nước tỉ lệ mol 1: Polime đem đốt 11 90 c âu trắc nghịêm chương pilime vật liệu polime A PE B PVC C tinh bột D protein Câu 55: ... metacrylat) Câu 64: Tìm phát biểu sai? 13 90 c âu trắc nghịêm chương pilime vật liệu polime A Polime không bay khối lượng phân tử lớn lực liên kết phân tử lớn B Polime nhiệt độ nóng chảy xác định polime...
 • 20
 • 216
 • 0

600 CÂU TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG MŨ LOGARIT 2017 CÓ ĐÁP ÁN

600 CÂU TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG MŨ LOGARIT 2017 CÓ ĐÁP ÁN
... hc sinh trờn ó gii sai bc no A I B II C III D IV Câu 30 : Khng nh no sau õy sai ? A 2 B 2016 2017 C Câu 31 : 2018 2017 D 2017 2016 Cho hm s y x , Cỏc mnh sau , mnh no ... NGN HNG THI THPT 2017 CHUYấN : M LễGARIT 05 Câu : Giỏ tr nh nht ca hm s: y e x ( x2 3) trờn on [ 2; 2] l: B 2e A e Câu : A C e3 D C 27 D e2 Logarit c s ca s no : 3 B 3 Câu : Sụ nghiờm cua ... khng nh ỳng cỏc khng nh sau A C s ca logarit l mt s dng khỏc B C s ca logarit l mt s nguyờn C C s ca logarit l mt s thc bt k D C s ca logarit l mt s nguyờn dng Câu 12 : Gi x1; x2 l hai nghim ca...
 • 89
 • 420
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm chương : Bảo hiểm

Câu hỏi trắc nghiệm chương : Bảo hiểm
... án: B Câu 2 3: loại bảo hiểm sau thuộc loại bỏa hiểm rủi ro: A Bảo hiểm tài sản B Bảo hiểm người C Bảo hiểm bắt buộc bảo hiểm tự nguyện D Tất đáp án Đáp án: D Câu 2 4: Câu sau không vai trò bảo hiểm ... Đáp án: C Câu 5: Người bảo hiểm thu khoản tiền bồi thường lớn giá trị bảo hiểm đối tượng bảo hiểm khi: A Bảo hiểm trùng B Tái bảo hiểm C Mua bảo hiểm với A> V D Không có câu Đáp án : D Câu 6: Hạn ... thêm phí bảo hiểm xã hội cho họ câu 2 6: bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm A bảo hiểm người B bảo hiểm trách nhiệm dân C bảo hiểm tài sản D sai câu 2 7: nghiệp vụ thuộc bảo hiểm tài sản? A bảo hiểm trách...
 • 11
 • 6,629
 • 92

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài toán hóa học có phương pháp giải nhanh làm câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn hóa học 10 - chương trình nâng cao

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài toán hóa học có phương pháp giải nhanh làm câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn hóa học 10 - chương trình nâng cao
... trình, SGK lớp 10, sách tập trắc nghiệm lớp 10 3.5 Xây dựng hệ thống câu hỏi toán hóa học PP giải nhanh làm câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn (chương trình lớp 10 nâng cao) để KT-ĐG thành học tập HS ... thức cách thông minh, sáng tạo Chương XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TOÁN CÓ PP GIẢI NHANH LÀM CÂU TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN (Hóa học lớp 10 - nâng cao) 2.1 Nội dung kiến thức mục ... dạy học môn hoá học trường THPT Chính lí mà lựa chọn để nghiên cứu đề tài: Xây dựng hệ thống câu hỏi toán hóa học PP giải nhanh làm câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn Hoá học lớp 10...
 • 171
 • 1,382
 • 8

50 cau hoi trac nghiem chuong 7

50 cau hoi trac nghiem chuong 7
... g kẽm hạt g kẽm bột B Dùng H2SO4 5M thay H2SO4 4M C Tiến hành nhiệt độ 50 oC D Tăng thể tích H2SO4 4M lên gấp đôi Câu 27 Nếu chia mẩu đá vôi hình cầu tích 10,00 cm thành tám mẩu đá vôi hình cầu ... cốc đựng 50ml dung dịch H2SO4 4M nhiệt độ thường (25o) Trường hợp tốc độ phản ứng không đổi ? A Thay 5g kẽm viên 5g kẽm bột B Thay dung dịch H2SO4 4m dung dịch H2SO4 2M C Thực phản ứng 50oC D Dùng ... vào hỗn hợp phản ứng Câu 72 Trong phản ứng sau , phản ứng áp suất không ảnh hưởng đến cân phản ứng : A N2 + 3H2 2NH3 B N2 + O2 2NO C 2NO + O2 2NO2 D 2SO2 + O2 2SO3 Câu 73 Sự chuyển dịch cân :...
 • 11
 • 749
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm chương 2 sinh học 12câu hỏi trắc nghiệm chuong 2 sóng cơ họccau hoi trac nghiem chuong 2 tin hoc 10cau hoi trac nghiem chuong 2 tin hoc lop 10trắc nghiệm chương 2 môn lý 12bài tập trắc nghiệm chương 2 tin học 11trắc nghiệm chương 2 kinh tế vĩ môtrac nghiem chuong 2 vat ly dai cuong 1trắc nghiệm chuong 2 môn vật liệu xây dựngtrắc nghiêm chương 2 hóa 11trắc nghiệm chương 2 sinh 12bai tap trac nghiem chuong 2 hoa 12bài tập trắc nghiệm chương 2 hóa 11bài tập trắc nghiệm chương 2 vật lý 12bài tập trắc nghiệm chương 2 vật lý 11SonHa Corporation 03. Bao cao BKS SHA05. Bao cao KQ HDKD Ban TGD SHA_rsuy niệm năm sự mừng08. TTphanpholoinhuan _SHA_rTo trinh phat hanh tang von dieu le 2014To trinh mien nhiem thanh vien BKS%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft H%c4%90QT Th%c3%b4ng qua m%e1%bb%99t s%e1%bb%91 n%e1%bb%99i dung t%e1%ba%a1i k%e1%bb%b3 h%e1%bb%8dp H%c4%90QT th%c3%a1ng 9.2013To trinh ve viec dung loi nhuan sau thue bu dap thieu hutNgh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2012Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 201120 đề thi thử tiếng Anh THPT Quốc Gia 2018 lần 1bao cao quan tri 6t 2017 cbttSHA08- Bao cao BKS 2016SHA09-Tao cao BTG Dai hoi 201602. Chuongtrinhdaihoi2015_SHA07.TTphanpholoinhuan2015 SHA11.TT sua doi dieu le 2015-SHA13. Giay uy quyen du hop 2015-SHA14.Quychebaucu 2015-SHA