Tính kết cấu công trình ngầm theo phương pháp thay thanh

PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU CHỐNG CÔNG TRÌNH NGẦM THEO PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN BẰNG CHƯƠNG TRÌNH PHASE 2

PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU CHỐNG CÔNG TRÌNH NGẦM THEO PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN BẰNG CHƯƠNG TRÌNH PHASE 2
... ứng dụng Phase2 phần mềm đợc viết sở phơng pháp phần tử hữu hạn, sử dụng để phân tích ổn định (ứng suất, biến dạng, hệ số an toàn ) công trình ngầm thi công khối đất, đá; công trình thi công bề ... phá hủy nh tơng tác kết cấu chống với khối đất đá xung quanh công trình ngầm 4.3 Cơ sở lý thuyết chơng trình Phase2 Chơng trình Phase2 đợc xây dựng sở phơng pháp phần tử hữu hạn FEM (Finite Element ... dụ kết phân bố biến dạng tổng thể xung quanh đờng hầm cha có kết cấu chống giữ Hình 4.57 Ví dụ kết sau phân tích xung quanh đờng hầm cha có kết cấu chống giữ Trong hộp thoại muốn biết đợc kết...
 • 55
 • 311
 • 0

Nghiên cứu phương pháp tính kết cấu công trình ngầm đô thị trong nền đất yếu chịu tác dụng của động đất

Nghiên cứu phương pháp tính kết cấu công trình ngầm đô thị trong nền đất yếu chịu tác dụng của động đất
... công trình ngầm chịu tác động động đất đất yếu Việt Nam tác giả tiếp tục nghiên cứu 1.6 Các kết đạt công trình nghiên cứu công bố Từ kết nghiên cứu tổng quan tính toán công trình ngầm chịu động đất ... quan tính toán công trình ngầm đô thị chịu tác dụng động đất Chương 2: Tác dụng chấn động động đất dao động tầng đất nhiều lớp đá cứng Chương 3: Tính toán công trình ngầm chịu tác dụng động đất ... số đất yếu đến kết cấu công trình chịu động đất 24 - Ở Việt Nam chưa có TCVN tính toán thiết kế công trình ngầm chịu động đất Các nghiên cứu tác động động đất công trình ngầm nói chung công trình...
 • 150
 • 297
 • 0

ĐỒ ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÀO HỞ công trình CT2 VIMECO rộng 6578m2, 2 tầng hầm, 25 tầng nổi

ĐỒ ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÀO HỞ công trình CT2 VIMECO rộng 6578m2, 2 tầng hầm, 25 tầng nổi
... Thi công cừ Larsen Thi t bị thi công Kỹ thuật hạ cừ búa rung Trợ giúp cho công tác hạ cừ Thi công đào đất Phơng án, thi t bị thi công Tính toán khối lợng đất đào 11 12 13 14 20 21 21 21 22 24 25 ... -25 .848 -26 .981 -28 .309 -25 . 122 -21 .935 -27 .008 -27 .616 -28 .22 4 -21 .697 -19.1 02 -16.507 Q [kN/m] 5.591 2. 823 0.056 5. 423 4.968 4.513 0.357 -0.446 -1 .24 9 -0.009 0.030 0.069 -1.445 -3.370 -5 .29 4 ... 4.4 .2 Thi công neo Thi t bị thi công Kỹ thuật thi công Một số điểm ý thi công Thi công phần móng Thi công cọc khoan nhồi Thi công đài móng Công tác phá bêtông đầu cọc Công tác thi công coppha, ván...
 • 39
 • 710
 • 2

tóm tắt tính toán kết cấu công trình ngầm tiết diện tròn có xét đến ảnh hưởng lưu biến của môi trường đá xung quanh

tóm tắt tính toán kết cấu công trình ngầm tiết diện tròn có xét đến ảnh hưởng lưu biến của môi trường đá xung quanh
... ph-ơng pháp tính toán nội lực trên, kết hợp với nội dung nghiên cứu ch-ơng ch-ơng 3, để tính toán nội lực kết cấu công trình ngầm kể đến ảnh h-ởng l-u biến môi tr-ờng đá xung quanh, tiến hành ... ca mụi trng ỏ xung quanh Phng phỏp tớnh toỏn l li gii gii tớch kt hp vi cỏc phng phỏp s Ch-ơng Phân tích lựa chọn mô hình l-u biến thích hợp môi tr-ờng đá xung quanh công trình ngầm t Mụi trng ... sut bin dng ca mụi trng t ỏ xung quanh cụng trỡnh ngm mụi trng t ỏ c mụ hỡnh húa bi cỏc mụ hỡnh lu bin ny Chng NGHIấN CU TRNG THI NG SUT - BIN DNG CA MễI TRNG XUNG QUANH CễNG TRèNH NGM TIT DIN...
 • 24
 • 356
 • 0

Cơ học kết cấu công trình ngầm - Chương 1

Cơ học kết cấu công trình ngầm - Chương 1
... xây dựng công trình ngầm khái niệm học kết cấu công trình ngầm bao hàm kết cấu công trình ngầm vấn đề tính toán thiết kế Tuy nhiên loại kết cấu chống vấn đề tính toán kết cấu công trình ngầm nh ... kế thi công xây dựng với quan điểm yêu cầu khác Do yêu cầu đòi hỏi loại hình quy mô kết cấu công trình ngầm có đặc thù riêng học công trình ngầm (chính xác học kết cấu công trình ngầm) đợc ... triển loại hình kết cấu công trình ngầm nghiên cứu phát triển phơng pháp tính toán, thiết kế kết cấu công trình ngầm Nếu nh xây dựng thờng nói đến môn kết cấu công trình học kết cấu cách riêng...
 • 29
 • 902
 • 13

Cơ học kết cấu công trình ngầm - Chương 2

Cơ học kết cấu công trình ngầm - Chương 2
... (postgrouting) áp dụng xây dựng công trình ngầm Khoan đợc sử dụng để tăng khả chịu tải, giảm biến dạng khối đá, hay nói cách khác làm tăng chất lợng khối đá xung quanh công trình ngầm, ngăn chặn tác động ... chiều dài đến 20 m, đợc khoan từ gơng tia vữa chồng tạo vòm hay ô bảo vệ cho công tác thi công Ví dụ áp dụng Tạo vòm bảo vệ đợc gia cố, vòm chống thấm; tạo cột đỡ kết cấu chống thi công phần vòm, ... phần vòm, tạo thành kết cấu đón đỡ theo phơng thức đón đỡ Bỉ Sơ đồ thi công Khi thi công hầm khối đất khối đá yếu, vòm bảo vệ khối đất đá đợc khoan đợc thi công vợt trớc, tiếp công tác đào, xúc...
 • 16
 • 585
 • 11

Cơ học kết cấu công trình ngầm - Chương 3

Cơ học kết cấu công trình ngầm - Chương 3
... 8,21 32 1 490 264 Ga 8, 13 307 441 275 Tò tho 7,92 35 0 478 2 93 Vải thiều 7,71 4 03 4 13 320 Thang đậng 7,54 34 6 436 37 7 Dẻ gai 7 ,36 439 570 36 5 Vối thợc 7,14 34 2 414 297 Hà nu độ 6,49 33 1 4 23 295 ... Dẻ chua 6 ,37 37 8 507 30 4 11 Lôm côm tòng 6,24 36 3 459 30 5 12 Trám đỏ 6,15 298 39 6 297 13 Dẻ bộp 6,1 32 9 448 14 Sún đen 5,9 33 3 407 277 15 Dung đen 5,82 290 35 7 258 16 Chẹo trăng 5, 73 310 279 286 ... Trên hình 3- 3 kết cấu gỗ hở đợc xem kết cấu hoàn chỉnh, đầy đủ, đơng nhiên hãn hữu gặp thực tế mộng xà gốc sờn xà nêm mộng cột chèn, gỗ bìa đệ cột độ thách Lỗ chân cột Hình 3- 3 Cấu tạo kết cấu chống...
 • 14
 • 707
 • 11

Cơ học kết cấu công trình ngầm - Chương 4

Cơ học kết cấu công trình ngầm - Chương 4
... 15, 64 14, 9 7,53 589 78 48 2 54 26 34 155 180 10 19,70 18,2 8 ,44 7 74 92 641 71 18 26 159 220 12 10 ,40 11,7 7,99 49 1 61 521 47 20 30 165 220 12 13,35 14, 1 8.09 658 78 6 34 58 22 32 169 220 12 15, 64 ... 34 130 140 10 19,70 17,5 7,9 501 71 356 51 18 26 139 180 10 10 ,40 10,7 7,01 359 51 356 37 20 26 141 180 10 11,59 11,7 7,69 40 5 53 40 6 45 20 30 245 180 10 13,35 13,1 7, 14 485 66 40 7 45 22 32 149 ... 10 10 ,40 10,0 4, 82 138 29 89 18 30 100 100 10 13,35 12,3 5,03 193 38 106 21 18 26 1 14 140 10 10 ,40 10,2 5,79 223 39 192 27 30 120 140 10 13,35 12,5 5,97 306 51 232 33 32 1 24 140 10 15, 64 14, 3 6,31...
 • 15
 • 607
 • 11

Cơ học kết cấu công trình ngầm - Chương 4

Cơ học kết cấu công trình ngầm - Chương 4
... công, nên loại kết cấu đợc thay kết cấu từ bê tông, dạng bê tông phun nh bê tông cốp pha đổ chỗ (Hình 4- 4 ) Hình 4- 4 Kết cấu gạch xây a)và kết hợp với bê tông b) Trong ngành mỏ kết cấu chống gạch, ... chiều dày, dạng kết hợp với kết cấu chống khác (Hình 4- 1 4) - Gia cố bảo vệ toàn hay phần bề mặt khối đá (khi chiều dày lớp phun từ 3-1 0cm) NQP/CHCTN 4- 11 - Tạo lớp vỏ chịu tải liên kết chặt chẽ ... NQP/CHCTN 4- 13 Đơng nhiên phạm vi sử dụng đặc biệt có ý nghĩa xây dựng công trình ngầm, mỏ tu sửa kết cấu bê tông Trong xây dựng công trình ngầm, mỏ bê tông phun đợc sử dụng với hai chức kết cấu chống...
 • 23
 • 705
 • 6

Cơ học kết cấu công trình ngầm - Ôn tập

Cơ học kết cấu công trình ngầm - Ôn tập
... 25 Trình bày giả thuyết tính áp lực tải trọng (nóc, sườn, nền) Bierbaumer 26 Trình bày giả thuyết tính áp lực tải trọng (nóc, sườn, nền) Protodiakonop/Tximbarevich 25 Trình bày giả ... lực có đặc điểm khác với cách tính giới thiệu học đá? 27 Cho thấy khác khái niệm áp lực tải trọng 28 Xác định áp lực tải trọng tác dụng lên kết cấu neo, khung chống vỏ chống, giả thiết sau đào...
 • 2
 • 903
 • 4

Tải trọng tác động lên công trình ngầmphương pháp tính lún khi thi công hầm bằng máy TBM

Tải trọng tác động lên công trình ngầm và phương pháp tính lún khi thi công hầm bằng máy TBM
... tải trọng tác dụng lên công trình đồng thời vào thời điểm khác nhau, tổ hợp tải trọng khác nhau, gây nên trạng thái ứng suất khác kết cấu Để tính toán kết cấu công trình ngầm cần tìm tổ hợp tải ... theo phương pháp thi công hầm dựa kết phân tích đo đạt lại tuyến hầm khứ: - Thi công phương pháp New Austria Tunnelling Method –NATM cho đất sét London có: VL = 0.5% - 1.5% - Thi công máy khi n ... định độ lún cho phép áp dụng cho công trình làm 3.Các phương pháp tính toán độ lún: Các phương pháp tính lún sử dụng bao gồm hướng Hướng thứ tính toán theo công thức kinh nghiệm, nhiều tác giả...
 • 24
 • 1,004
 • 6

Giáo trình cơ học kết cấu công trình ngầm 1 pot

Giáo trình cơ học kết cấu công trình ngầm 1 pot
... xây dựng công trình ngầm khái niệm học kết cấu công trình ngầm bao hàm kết cấu công trình ngầm vấn đề tính toán thiết kế Tuy nhiên loại kết cấu chống vấn đề tính toán kết cấu công trình ngầm nh ... kế thi công xây dựng với quan điểm yêu cầu khác Do yêu cầu đòi hỏi loại hình quy mô kết cấu công trình ngầm có đặc thù riêng học công trình ngầm (chính xác học kết cấu công trình ngầm) đợc ... triển loại hình kết cấu công trình ngầm nghiên cứu phát triển phơng pháp tính toán, thiết kế kết cấu công trình ngầm Nếu nh xây dựng thờng nói đến môn kết cấu công trình học kết cấu cách riêng...
 • 6
 • 523
 • 7

Giáo trình cơ học kết cấu công trình ngầm 2 pps

Giáo trình cơ học kết cấu công trình ngầm 2 pps
... Mặc dù kết cấu công trình ngầm đợc lựa chọn thiết kế theo phơng pháp, quan điểm khác tùy theo chức khác công trình ngầm, song nói chung lựa chọn tính toán kết cấu công trình ngầm xuất phát ... kỹ thuật Kết cấu công trình ngầm phải đảm bảo có độ bền độ ổn định định Kết cấu công trình ngầm phải bền, nghĩa phải chịu đợc tác dụng ngoại lực nh trạng thái ứng suất sinh cấu kiện kết cấu chống ... tùy thuộc vào loại công trình ngầm, số loại kết cấu nhân tạo đợc lắp dựng trớc, sau thi công khoảng không gian ngầm Các kết cấu nhân tạo thờng đợc gọi kết cấu chống tạm hay kết cấu bảo vệ Cũng tùy...
 • 6
 • 409
 • 5

Giáo trình cơ học kết cấu công trình ngầm 3 docx

Giáo trình cơ học kết cấu công trình ngầm 3 docx
... thi công công trình ngầm dân dụng máy khoan hầm sử dụng bê tông cốt thép đúc sẵn, gọi tuýp-bing công trình có dạng tròn Kết cấu chống hai lớp kết cấu chống lớp Trong công tác xây dựng công trình ... đề Kết cấu chống tạm Kết cấu chống tạm gọi kết cấu bảo vệ, có nhiệm vụ trớc tiên chống giữ khoảng không gian ngầm từ sau đào lắp dựng kết cấu chống cố định Mặc dù đợc gọi tạm thời, song kết cấu ... 4,5m lên 6m ngày Kết cấu chống cố định Kết cấu chống cố định có nhiệm vụ đảm bảo độ bền độ ổn định lâu dài nh đáp ứng chức kỹ thuật công trình ngầm suốt thời gian sử dụng công trình ngầm Thông thờng,...
 • 6
 • 500
 • 6

Giáo trình cơ học kết cấu công trình ngầm 4 pot

Giáo trình cơ học kết cấu công trình ngầm 4 pot
... ngắn kết cấu neo thay kết cấu gỗ giới Kết cấu neo đợc sử dụng công trình ngầm đờng hầm dẫn nớc đập nớc Keyhole, Wyo Mỹ vào năm 1950 (Anonymous 1951) Đột phá sử dụng neo thực xảy xây dựng công trình ... xem kết cấu vỏ hay kết cấu lớp 1 .4 Vài nét lịch sử phát triển Cho đến khoảng thập kỷ 50 kỷ 20 để chống đỡ (bảo vệ) công trình ngầm chủ yếu sử dụng kết cấu khung gỗ Sau kết cấu khung thép, bê ... dụng lên kết cấu chống Lựa chọn loại kết cấu chống: kết cấu chống tạm, cố định (neo, bê tông phun, khung thép, bê tông v v ) Các điều kiện địa tầng Chức công trình Kích thớc công trình Thời...
 • 6
 • 263
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tính toán ket cau công trình ngầmgiáo trình cơ học kết cấu công trình ngầmgiáo trình cơ học kết cấu công trình ngầm 2 ppsgiáo trình cơ học kết cấu công trình ngầm 17 pdfxây dựng công trình ngầm bằng phương pháp hố đàoviệc phân tích đặc điểm của các phương pháp tính toán ổn định vừa nêu trên dựa vào điều kiện tự nhiên của biển việt nam và đặc điểm làm việc của các kết cấu công trình tác giả đề nghịtính toán kết cấu công trìnhtinh toan ket cau cong trinh dan dungmô hình hóa kết cấu công trình theo giai đoạn thi côngtính toán kết cấu hầm theo phương pháp thay thế bằng hệ thanh 1 2tính toán kết cấu công trình hầm dạng vòm hình yên ngựatính toán kết cấu công trình hầm dạng trònđể tăng tính ổn định cho kết cấu công trình cũng như có diện tích để sử dụng cho bãi để xe bê cung cấp nước hệ thống quản lý điện cung cấp cho tòa nhà công trình có xây dưng 2 tầng hầmvi tính toán nội lực kết cấu công trìnhtài liệu kết cấu công trìnhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học